Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 4660 z 211105 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Liberecký kraj
BOZP - Roprachtice, Chuchelna, Mříčná   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění stavebních akcí: a) „Silnice II/290 Roprachtice“ b) „Silnice III/2923 Chuchelna – Palučiny“ c) „Silnice III/28617 Mříčná“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace, za předpokladu, že bude stavba realizována.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
EFSA-CDN - NMR spektrometr min. 600 MHz II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka NMR spektrometru min. 600 MHz pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami č. 2 – technická specifikace s položkovým rozpočtem.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Lesy České republiky, s.p.
Úprava softwaru SEIWIN – úprava KPF a propojení s DMS   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy ekonomického systému zadavatele SEIWIN5 spočívající v úpravách počítačového programu (modulu) Kniha přijatých faktur (KPF), který je součástí tohoto systému. Konkrétně se jedná o rozšíření funkcionality modulu KPF spočívající v doprogramování funkcionalit KPF pro work-flow faktur napříč systémem a dále propojení systému se spisovou službou (eSSL) a DMS objednatele pomocí webové služby. Předmětem veřejné zakázky je zejména analytické a programové řešení díla a jeho instalace v sídle objednatele a další práce dle zadávacích podmínek.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
AC Moravská Slavia Brno, spolek
REKO AS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce atletického stadionu. Stavba bude užívána ke sportovním účelům.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Rozdrojovice
NOVOSTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU ROZDROJOVICE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v demolici stávající budovy obchodu a výstavby nového obecního úřadu obce Rozdrojovice. Novostavba obecního úřadu v Rozdrojovicích bude dvoupodlažní objekt, kde ve spodní části bude samostatná prodejna potravin, vstup do objektu obecního úřadu s velkou zasedací místností. V patře bude kancelářský provoz obecního úřadu. Detailní informace o předmětu veřejné zakázky obsahuje projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - IXEKIZUMAB   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole, a to po dobu 48 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Město Rýmařov
Zvyšování klíčových kompetencí žáků školy - KONEKTIVITA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva. Konkrétním předmětem je zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu v následujících budovách: Jelínkova 488/1, 795 01 Rýmařov 1. Máje 727/30, 795 01 Rýmařov 1. Máje 1181/32, 795 01 Rýmařov Národní 169/15, 795 01 Rýmařov Konkrétní požadavky na dodávky jsou uvedeny v Technické specifikaci a položkovém rozpočtu.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
VAPOS, spol. s r.o.
Dodávka měrových stanic   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka 2 kusů měrových stanic, konkrétně se jedná o flexibilní univerzální měřící systém, umožňující jednoduchou a rychlou kontrolu dílů (obrobků, odlitků atd.) Pro velikosti jednotlivých dílů o rozměrech maximálně. 300x300x150 mm.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Software umožňující předoperační dimenzování a plánování intervenčních kardiologických výkonů   
Stručný popis: Software umožňující předoperační dimenzování a plánování intervenčních kardiologických výkonů
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre zdravotníctvo
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Výukový software BMKT a SIPZ pro FBMI II.   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka software specifikovaných v příloze této zadávací dokumentace.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Softvérový balík na finančnú analýzu a pre...
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dodávky malorozměrových relé – 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody jsou dodávky malorozměrových relé specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z určených do stávajících zabezpečovacích zařízení.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektromechanické zariadenia
ČEPRO, a.s.
Rekonstrukce potrubí DN 300, na trase č. D 109 Mstětice – Nové Město   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce jsou práce spočívající v provedení díla – rekonstrukci potrubí DN 300, na trase č. D 109 Mstětice – Nové Město.
Opravárske a údržbárske služby
Město Bílina
Strategie Smart city města Bílina   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie Smart city města Bílina. Bude se jednat o strategický dokument města, zpracovaný v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a se zákonem č. 138/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Obec Radošovice
MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOŠOVICE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Novostavba mateřské školy v Radošovicích, dále novostavba zpevněných ploch, oplocení a novostavba přípojek kanalizace, vodovodu a elektro.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Cheb
Stavební úpravy komunikace v ulici Obrněné brigády a Valdštejnova, Cheb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce stávající komunikace, chodníků, parkovacích stání a dešťové kanalizace v ulicích Obrněné brigády a Valdštejnova, Cheb. V souběhu s chráničkami veřejného osvětlení budou položeny chráničky optického kabelu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie