Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 205954 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Mnichovo Hradiště
Podpora bezpečnosti dopravy v Mnichově Hradišti 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dílo se skládá ze dvou na sebe nenavazujících staveb. 1. Návrh stavby zahrnuje rekonstrukci a dostavbu chodníku podél ulice 5. května v místní části Veselá, Mnichovo Hradiště. 2. Dále je předmětem projektu primárně rekonstrukce chodníků v ulici Jana Švermy v Mnichově Hradišti.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
statutární město Havířov
Sanace zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov - Podlesí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) ): Sanace zdravotního střediska řeší výměnu stávajících výplní obvodového pláště (okna, dveře), celkové zateplení objektu, včetně střechy. Úpravu dispozice stávajícího sociálního zařízení pro veřejnost, s vybudováním WC bezbariérovým. Výměnu stávajících podlahových krytin veřejných prostor. Instalaci nové zvedací šikmé plošiny na stávající vnitřní schodiště. Nové instalace ve veřejných prostorách – elektroinstalace, rozvody vody a kanalizace, odvětrání prostor veřejného soc. zařízení. Bude provedena oprava stávajících zpevněných ploch před vstupy do objektu, vyspádování a předláždění, včetně zřízení bezbariérového přístupu.
Stavebné práce
městská část Praha 4
Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská na pozemku parc. č. 310/115, Praha 4, k.ú. Michle   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace novostavby tělocvičny v areálu Základní školy Bítovská, která se nachází v zastavěném území Prahy 4, k. ú. Michle. Novostavba bude umístěna na pozemku parc.č. 310/115 (a částečně na pozemku parc.č. 310/82) při jihovýchodní stěně stávající tělocvičny (objekt F).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Statutární město Mladá Boleslav
Cyklostezka náměstí Míru – Českobratrské náměstí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové cyklostezky v úseku mezi náměstím Míru, Českobratrským náměstím a ulicí Lukášovou. Stavba bude součástí sítě propojených cyklistických stezek ve městě, které mají sloužit pro každodenní dojíždění za prací, nákupy či zábavou.
Stavebné práce
Univerzita Pardubice
Zajištění provozuschopnosti systémů technického zabezpečení objektů UPa II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou servisní práce, opravy a posílení infrastruktury.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Svoz odpadu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz odpadu, kterým se rozumí odpad podobný komunálnímu, plastové obaly, sklo, papír a biologicky odbouratelný odpad. Předmět veřejné zakázky bude poskytován pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále také „UTB ve Zlíně“) a je dále vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu Zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Rámcová dohoda na dodávky silničních směrových sloupků v letech 2017 a 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Průběžné dodávky plastových silničních sloupků v letech 2017 a 2018.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB - Nákup osobního automobilu pro potřeby FaME   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup osobního automobilu pro potřeby Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
město Příbram
Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bytového domu v Hradební ulici č. p. 69 v Příbrami I. Jedná se o stavební úpravy související se změnou způsobu užívání objektu na dům s pečovatelskou službou a stavební práce, které zajistí snížení energetické náročnosti provozu objektu. Veřejná zakázka je dělena na 2 dílčí části. Předmětem první dílčí části je výměna stávajících dveří a oken včetně stavebních úprav tak, aby rozměry nových oken a dveří a jejich požární odolnost odpovídaly Požárně bezpečnostnímu řešení. Předmětem druhé dílčí části je stavba nového evakuačního výtahu, únikového schodiště a vytvoření systému EPS.
Stavebné práce
Město Jáchymov
Revitalizace historického jádra města na nám. Republika v Jáchymově, etapa 3 B   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební úpravy Revitalizace historického jádra města na nám. Republiky v Jáchymově. Části komunikace s omezenou rychlostí (zona 30) při východní zástavbě náměstí, vzájemných propojek, parkovacích ploch, chodníku, plynovodu, deštové kanalizace, osvětlení a mobiliáře. Zadláždění centrální plochy proti radnici, výstavba fontány v prostoru před radnicí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Suchdol nad Lužnicí
Vybudování odborných učeben v ZŠ Suchdol nad Lužnicí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Vybudování odborných učeben v ZŠ Suchdol nad Lužnicí v rozsahu dle projektové dokumentace zhotovené společností JK - STAVPROJEKT, s.r.o., IČO 261 12 779, Žižkova 742, 378 06 Suchdol nad Lužnicí a těchto zadávacích podmínek, včetně všech jejich příloh. Jedná se o projekt spolufinancovaný z EU – IROP, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003685.
Stavebné práce
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Kanalizace - Stoka A, ul. Havlíčkova, Nové Město nad Metují   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce některých úseků stoky A kanalizace v Novém Městě nad Metují za účelem odstranění provozních obtíží způsobených zejména nedostatečnou kapacitou v těchto úsecích a za účelem možného výhledového napojení lokality na síť veřejné kanalizace, jenž odvádí odpadní vody k čištění na ČOV Nové Město nad Metují. Na stoce A bude provedeno zkapacitnění stávající jednotné stoky v ulici Havlíčkova v délce 451,0m jako výstavba nové jednotné kanalizace v souběhu se stávající z potrubí PE-HD/PP DN 800 SN10. Veškeré kanalizační přípojky budou na novou stoku A přepojeny. Dále bude zrušena stávající odlehčovací komora OK3 (ul. Elektrárenská), přičemž její funkce bude nahrazena výstavbou nové odlehčovací komory OK3 (nová) v areálu sběrných surovin. Výstavba bude prováděna v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí silnice II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují. Více je předmět veřejné zakázky specifikován v PD a soupisu prací,které jsou přílohou č. 4 ZD.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka Duchcov
Dodávka: Tablety 12 ks + notebook 1 ks   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 12 ks tabletů a 1 ks notebooku
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Městys Mladé Buky
Rekonstrukce stávajícího zázemí sportoviště v Mladých Bukách – dodatečné práce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace dodatečných prací při rekonstrukci zázemí sportoviště v Mladých Bukách
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Okresní soud v Opavě
OS Opava - rekonstrukce spisovny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodání archivačních regálových sestav, provedení stavebních udržovacích prací a úklidových služeb.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie