Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 3641 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Hradec Králové
Stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ Bezručova – PD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, a to dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro zadání stavby a provedení stavby (DZS+DPS), vč. zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění dokladů potřebných pro stavební povolení stavební úpravy Základní školy Bezručova a výkon autorského dozoru nad realizací stavby „Stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ Bezručova - PD“ a dle upřesněných požadavků zadavatele
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Statutární město Hradec Králové
Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Mandysova – PD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace změny dokončené stavby Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 (přístavby venkovních ramp pro bezbariérový přístup do budovy, nástavba spojovacícho krčku a výtahu a stavební úpravy) včetně zaměření, a to ve stupních společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DÚR+DSP), k zadání a provedení stavby (DZS + DPS), zajištění inženýrské činnosti včetně podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení, tj. zajištění dokladové části k DÚR+DSP a výkon autorského dozoru nad realizací stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Statutární město Hradec Králové
Přístavba a modernizace odborných učeben ZŠ Malšova Lhota – PD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve všech stupních pro přístavbu a stavební úpravy Základní školy a Mateřské školy v Malšově Lhotě, Lhotecká 39, Hradec Králové a výkon autorského dozoru nad realizací stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Statutární město Hradec Králové
Přístavba a modernizace odborných učeben ZŠ Svobodné Dvory – PD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace včetně zaměření, a to dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DÚR+DSP) a pro zadání stavby a provedení stavby (DZS+DPS), vč. zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění dokladů potřebných pro stavební povolení stavební úpravy Základní školy a Mateřské školy Svobodné Dvory a výkon autorského dozoru nad realizací stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Statutární město Hradec Králové
Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova – PD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace, a to ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení – územního rozhodnutí a stavebního povolení (DÚR+DSP), včetně zajištění inženýrské činnosti a společného povolení, dokumentaci k zadání a provedení stavby (DZS + DPS), včetně soupisu prací s výkazem výměr a výkon autorského dozoru nad realizací stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Statutární město Brno
REKONSTRUKCE TRIANGLU SEMILASSO – ZPRACOVÁNÍ DÚR, DSP A PDPS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vypracování samostatné projektové dokumentace pro Územní rozhodnutí (DÚR), dále vypracování samostatné projektové dokumentace pro Stavební povolení (DSP) a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření, inventarizace zeleně, geologického průzkumu. Podrobnější specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Městská část Praha-Slivenec
Polyfunkční dům Slivenec   
Oznámení soutěže o návrh | Věstník veřejných zakázek var appInsights = window.appInsights || function(config) { function r(config) { t[config] = function() { var i = arguments; t.queue.push(function() { t[config].apply(t, i) }) } } var t = { config: config }, u = document, e = window, o = "script", s = u.createElement(o), i, f; for (s.src = config.url || "//az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js", u.getElementsByTagName(o)[0].parentNode.appendChild(s), t.cookie = u.cookie, t.queue = [], i = ["Event", "Exception", "Metric", "PageView", "Trace"]; i.length;)r("track" + i.pop()); return r("setAuthenticatedUserContext"), r("clearAuthenticatedUserContext"), config.disableExceptionTracking || (i = "onerror", r("_" + i), f = e[i], e[i] = function(config, r, u, e, o) { var s = f && f(config, r, u, e, o); return s !== !0 && t["_" + i](config, r, u, e, o), s }), t }({ instrumentationKey: "181d07c6-2f86-4592-bfa0-47d9c8e5d7e3" }); window.appInsights = appInsights; appInsights.trackPageView(); MINISTERSTVOPRO MÍSTNÍROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Přihlášení | Registrace Úvodní stránka Vyhledání formulářů Vyhledat profil Nápověda a dokumentace Formuláře dle 137/2006 Metodická podpora V pracovních dnech: 8:00 - 17:00 Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz Tel: +420 267 900 950 Fax: +420 244 026 200 Podání zasílaná prostřednictvím datové schránky zasílejte do datové schránky ID 3rdzwpj, označené v informačním systému datových schránek „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-UVEŘEJŇOVÁNÍ (Ministerstvo pro místní rozvoj)“ Pro správný chod aplikace je nutné povolit JavaScript. Stav: Zveřejněno ve VVZ
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zpracování projektové dokumentace staveb pozemních komunikací   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na realizaci projektových prací v oblasti staveb pozemních komunikací, zejména silnic II. a III. třídy na území Jihomoravského kraje (dále jen „stavby pozemních komunikací“) a na poskytování s tím souvisejících činností, jak je specifikováno níže (dále jen „Rámcová dohoda“). Rámcová dohoda bude uzavřena nejvýše s pěti (5) účastníky zadávacího řízení, a to na dobu 3 let. Bližší vymezení předmětu plnění je v příslušné zadávací dokumentaci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Liberecký kraj
Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy Tanvaldská – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na investiční akci „Snížení energetické náročnosti budovy Tanvaldská – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“, která bude řešit zateplení celého objektu, tj. zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem zdiva a výměnu všech výplní otvorů v tomto plášti, dále zateplení podkrovního prostoru v úrovni zastřešení objektu, tj. zateplení střešního pláště a půdního prostoru. S tímto postupem budou souviset i stavební úpravy zastřešení objektu a to jednak vzhledem k únosnosti a technickému stavu tesařské konstrukce, jednak i ke způsobu provádění (technologickým postupům) tak, aby zásahy do interiéru podkrovního prostoru byly co možná nejmenší.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Výběr administrátora soutěže o návrh včetně navazujících jednacích řízení bez uveřejnění na zajištění komplexní dislokace Brno   
Stručný popis: Předmětem plnění je poskytnutí služby administrátora soutěže o návrh dle ZZVZ a Soutěžního řádu České komory architektů a navazujících jednacích řízení bez uveřejnění na vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci areálu Trávníčkova a přístavby a nástavby v objektu Územního pracoviště Brno I. – Příkop.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Usporadúvanie architektonických súťaží návrhov
Česká zemědělská univerzita v Praze
TDS PRO STAVBU AULY ČZU II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je uzavření příkazní smlouvy s dodavatelem, který se na základě provedeného hodnocení nabídek umístí první v pořadí. Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb technického dozoru stavebníka při provádění realizace stavby s investičními náklady ve výši cca 156 000 000,- Kč bez DPH.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Luhy u Prosenické Lhoty, Prosenická Lhota, Modřovice a Vilasova Lhota   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Luhy u Prosenické Lhoty, Prosenická Lhota, Modřovice a Vilasova Lhota, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě - Správce stavby - říční část   
Stručný popis: Veškeré záležitosti spojené s činností správce stavby při řízení realizace Projektu - Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě a při dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
městská část Praha 5
Architektonická soutěž o návrh na řešení nové základní školy "Škola Smíchov"   
Výsledky soutěže o návrh | Věstník veřejných zakázek var appInsights = window.appInsights || function(config) { function r(config) { t[config] = function() { var i = arguments; t.queue.push(function() { t[config].apply(t, i) }) } } var t = { config: config }, u = document, e = window, o = "script", s = u.createElement(o), i, f; for (s.src = config.url || "//az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js", u.getElementsByTagName(o)[0].parentNode.appendChild(s), t.cookie = u.cookie, t.queue = [], i = ["Event", "Exception", "Metric", "PageView", "Trace"]; i.length;)r("track" + i.pop()); return r("setAuthenticatedUserContext"), r("clearAuthenticatedUserContext"), config.disableExceptionTracking || (i = "onerror", r("_" + i), f = e[i], e[i] = function(config, r, u, e, o) { var s = f && f(config, r, u, e, o); return s !== !0 && t["_" + i](config, r, u, e, o), s }), t }({ instrumentationKey: "181d07c6-2f86-4592-bfa0-47d9c8e5d7e3" }); window.appInsights = appInsights; appInsights.trackPageView(); MINISTERSTVOPRO MÍSTNÍROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Přihlášení | Registrace Úvodní stránka Vyhledání formulářů Vyhledat profil Nápověda a dokumentace Formuláře dle 137/2006 Metodická podpora V pracovních dnech: 8:00 - 17:00 Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz Tel: +420 267 900 950 Fax: +420 244 026 200 Podání zasílaná prostřednictvím datové schránky zasílejte do datové schránky ID 3rdzwpj, označené v informačním systému datových schránek „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-UVEŘEJŇOVÁNÍ (Ministerstvo pro místní rozvoj)“ Pro správný chod aplikace je nutné povolit JavaScript. Stav: Zveřejněno ve VVZ
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
KoPÚ v k. ú. Kyjov u Krásné Lípy a Krásný Buk   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kyjov u Krásné Lípy a Krásný Buk, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Zakázka není dělena na části ve smyslu § 101 zákona, ale s vybraným zhotovitelem budou uzavřeny dvě samostatné smlouvy o dílo (pro každou KoPÚ). Pozemkové úpravy budou řešeny souběžně v samostatných obvodech. Na každou KoPÚ bude uzavřena samostatná smlouva o dílo a bude vedeno samostatné správní řízení.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie