Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 3712 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Městská část Praha 6
ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 - vypracování PD k půdní vestavbě   
Stručný popis: Poskytnutí projektových prací a inženýrské činnosti dle požadavků zadavatele uvedených v ZD (Navýšení kapacit základních škol souvisejících s novou vestavbou.).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Město Kroměříž
Zpracování projektové dokumentace - polyfunkční dům Havlíčkova 1   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je: a) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení ve smyslu § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně inženýrské činnosti související s vydáním pravomocného stavebního povolení. b)Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Detaily o předmětu plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Městská část Praha 16
Vyhotovení projektové dokumentace na stavbu Radnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vyhotovení projektové dokumentace na stavbu Radnice
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
R48 MÚK Bělotín - Rybí, stavební dozor   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon stavebního dozoru na akci „R48 MÚK Bělotín - Rybí".
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zpracování projektové dokumentace na akci „JU – TF - Rekonstrukce objektu Na Mlýnské stoce   
Stručný popis: Zpracování podrobného stavebně technického průzkumu,hydrogeologického a geologického průzkumu, měření indexu radonu, kompletní projektové dokumentace pro investiční akci „JU – TF - Rekonstrukce objektu Na Mlýnské stoce“, včetně veškerých souvisejících inženýrských činností vedoucích k získání společného či odděleného územního a stavebního řízení, dopracování PD pro výběr zhotovitele stavby a do podoby prováděcí projektové dokumentace vč. interiéru, informačního a orientačního systému, AV a IT technikou, vizualizace a výkonu autorského dozoru projektanta po dobu provádění této akce.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně – projektová dokumentace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace v jednotlivých stupních (projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby), a to pro řešení prostoru s názvem „ Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně“. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Letiště Praha, a.s.
Stavby pro energetickou infrastrukturu_projektová dokumentace   
Stručný popis: Předmětem Zakázky je závazek vybraného Dodavatele řádně a ve stanovených termínech provést stavebně technický průzkum a vytvořit pro Zadavatele informační model stavby v metodě BIM, ze kterého budou Dodavatelem vytvořeny jednotlivé stupně projektové dokumentace (DSP, DPS) staveb „Stavba pro energetickou infrastrukturu Hangár G“ a „Kolektor S – J“. Dále je předmětem zakázky vykonávání autorského dozoru a poskytování konzultační činnosti.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Ředitelství vodních cest ČR
Správce stavby přístavišť na Dolním Labi a Vltavě   
Stručný popis: Veškeré záležitosti spojené s činností správce stavby při řízení realizace Projektu „Správce stavby přístavišť na Dolním Labi a Vltavě“ („Přístaviště Davle“, „Přístaviště Mělník“, „Přístaviště Roudnice nad Labem“, „Přístaviště Štětí“, „Přístaviště Malé Žernoseky“) a při dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Rámcová smlouva o dílo na zpracování projektových dokumentací včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru   
Stručný popis: Zhotovitelé se Rámcovou smlouvou zavazují provádět pro Objednatele projektové práce včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru, a to v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové smlouvě a v objednávkách dle potřeb Objednatele.Rámcová smlouva na provádění projektových prácí včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru, a to v souladu s podmínkami sjednanými v rámcové smlouvě a v objednávkách dle potřeb Objednatele.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Masarykova univerzita
Socha ke 100. výročí založení Masarykovy univerzity   
Oznámení soutěže o návrh | Věstník veřejných zakázek var appInsights = window.appInsights || function(config) { function r(config) { t[config] = function() { var i = arguments; t.queue.push(function() { t[config].apply(t, i) }) } } var t = { config: config }, u = document, e = window, o = "script", s = u.createElement(o), i, f; for (s.src = config.url || "//az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js", u.getElementsByTagName(o)[0].parentNode.appendChild(s), t.cookie = u.cookie, t.queue = [], i = ["Event", "Exception", "Metric", "PageView", "Trace"]; i.length;)r("track" + i.pop()); return r("setAuthenticatedUserContext"), r("clearAuthenticatedUserContext"), config.disableExceptionTracking || (i = "onerror", r("_" + i), f = e[i], e[i] = function(config, r, u, e, o) { var s = f && f(config, r, u, e, o); return s !== !0 && t["_" + i](config, r, u, e, o), s }), t }({ instrumentationKey: "181d07c6-2f86-4592-bfa0-47d9c8e5d7e3" }); window.appInsights = appInsights; appInsights.trackPageView(); MINISTERSTVOPRO MÍSTNÍROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Přihlášení | Registrace Úvodní stránka Vyhledání formulářů Vyhledat profil Nápověda a dokumentace Formuláře dle 137/2006 Metodická podpora V pracovních dnech: 8:00 - 17:00 Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz Tel: +420 267 900 950 Fax: +420 244 026 200 Podání zasílaná prostřednictvím datové schránky zasílejte do datové schránky ID 3rdzwpj, označené v informačním systému datových schránek „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-UVEŘEJŇOVÁNÍ (Ministerstvo pro místní rozvoj)“ Pro správný chod aplikace je nutné povolit JavaScript. Stav: Zveřejněno ve VVZ
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Středočeský kraj
Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s pěti dodavateli, a to na zajištění služeb, které budou spočívat ve výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, výkonu bezpečnosti ochrany zdraví při práci a související technické pomoci zadavateli dle jeho aktuálních potřeb
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ředitelství silnic a dálnic
Rámcová smlouva na TDI   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se 6 uchazeči na poskytování služeb v oboru výkonu technického dozoru investora na stavbách pozemních komunikací do výše předpokládané hodnoty stavebních nákladů 1,8 mld. Kč bez DPH.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Město Mikulov
"Mikulov, přestavba hasičské zbrojnice na knihovnu a galerii-projektová část"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je vypracování kompletní projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti pro rekonstrukci a adaptaci budovy historické hasičské zbrojnice v městě Mikulov. Předmětem plnění je vypracování kompletní projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti pro rekonstrukci a adaptaci budovy historické hasičské zbrojnice v městě Mikulov je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Město Terezín
Protipovodňová ochrana obce České Kopisty - projektová a inženýrská činnost   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových podkladů pro realizaci projektu protipovodňové ochrany „Protipovodňová ochrana obce České Kopisty“ a to zejména zpracování dokumentace pro územní řízení, včetně podkladů pro posouzení strategickým expertem a provedením inženýrské činnosti do získání rozhodnutí o umístění stavby. Předpokládaný termín ukončení plnění je v polovině července 2020 (inženýrská činnost). Předpoklad výstavby projektovaného díla od 03/2021 do 12/2022.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Plzeňský kraj
Zpracování parametrů zvláštní povodně pro vodní díla v Plzeňském kraji   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je určení parametrů zvláštních povodní a vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vybraná díla vodní díla v Plzeňském kraji: rybník Novec, Žinkovský rybník, Merklínský rybník, Holoubkovský rybník, Kařezský dolní rybník, Štěpánský rybník, rybník Babylon, Kozčínský velký rybník, Myslívský velký rybník, Hnačovský rybník a Mohelnický rybník.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie