Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 9476 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa Národního parku Šumava
Zpracování projektových dokumentací pro realizaci revitalizace vodního režimu a přírodního stavu pro 7. skupinu lokalit zahrnujících lokality Raškov, Ovesná, Dobrovodské louky, Černý Kříž v rámci proj   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je „Zpracování projektových dokumentací pro realizaci revitalizace vodního režimu a přírodního stavu pro 7. skupinu lokalit zahrnujících lokality Raškov, Ovesná, Dobrovodské louky, Černý Kříž v rámci projektu č. LIFE17 NAT/CZ/000452 „LIFE for MIRES“
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Česká pošta s.p.
Odhady automobilů - poskytování znaleckých služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo poskytování čtyř typů znaleckých služeb, spočívajících ve zpracování posudků nebo znaleckých expertíz sloužících ke stanovení tržní (prodejní) hodnoty motorových vozidel nebo ke stanovení výše skutečných škod na majetku při opotřebení, poškození a dopravních nehodách.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...
Severočeské doly a.s.
Celkový seismický průzkum předpolí lomu Libouš - Varianta 2   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení celkového 3D seismického průzkumu v předpolí a na prvním řezu lomu Libouš na ploše přibližně 5,5 km2, v kombinaci s měřením seismických rychlostí v horninách ve dvou cca 150 m hlubokých vrtech a zpracováním naměřených dat a jejich interpretace do podoby digitálních modelů určených vrstev a seismických řezů. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v zadávací dokumentaci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s šesti účastníky na poskytování služeb v oboru projektových prací všech projektových stupňů na velkých stavbách pozemních komunikací.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací   
Stručný popis: Dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na výkon inženýrsko-investorské činnosti a stavebně technického dozoru při realizaci stavebních a jiných prací městského obvodu Ostrava-Jih. VZ zakázka je rozdělena do 4 kategorií dle oboru autorizace. Kategorie 1: Pozemní stavby Kategorie 2: Dopravní stavby Kategorie 3: Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Kategorie 4: Technika prostředí staveb
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s osmi účastníky na poskytování služeb v oboru projektových prací všech projektových stupňů na stavbách pozemních komunikací menšího rozsahu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rámcová smlouva na projektové práce (2017)   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se 6 uchazeči na poskytování služeb v oboru projektových prací všech projektových stupňů na stavbách pozemních komunikací do výše předpokládané hodnoty stavebních nákladů 1,8 mld. Kč bez DPH.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Město Jesenice
Nová základní škola v Jesenici, Zdiměřice, BOZP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel - Jičín   
Stručný popis: Předmětem zakázky je stavební rekonstrukce objektu garáží v areálu cestmistrovství Jičín, M. Koněva 467, 506 01 Jičín. Jedná se o opravu již dožilých konstrukcí podlahy, stěn a výměna již technickými vlastnostmi nevyhovujících garážových vrat. Součástí rekonstrukce je rovněž zhotovení nové otopné soustavy včetně zdroje tepla.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody se sedmi účastníky na poskytování služeb v oboru projektových prací všech projektových stupňů na stavbách pozemních komunikací většího rozsahu
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek   
Stručný popis: Výběr 6 uchazečů, se kterými zadavatel uzavře rámcovou smlouvu na poskytování služeb jejichž předmětem je vyhotovení diagnostického průzkumu na mosty, propustky a zpracování hlavních a/nebo mimořádných mostních prohlídek
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Středočeský kraj
Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s pěti dodavateli, a to na zajištění služeb, které budou spočívat ve výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, výkonu bezpečnosti ochrany zdraví při práci a související technické pomoci zadavateli dle jeho aktuálních potřeb
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rámcová smlouva na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků   
Stručný popis: Výběr 6 uchazečů, se kterými zadavatel uzavře rámcovou smlouvu na poskytování služeb při dodatečném majetkoprávním vypořádání pozemků v silnicemi I. tříd, dálnicemi a rychlostními silnicemi
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Liberecký kraj
TDI – S – Koberovy, Libštát, Vrát   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění stavebních akcí: • Silnice II/282 Koberovy • Silnice III/28211 a III/28212 Koberovy - Loučky – Besedice • Silnice II/283 Libštát, sanace svahu • Silnice III/28215 Vrát, sanace sesuvu a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že budou stavby realizovány.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rámcová smlouva na projektové práce (2016)   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se 6 uchazeči na poskytování služeb v oboru projektových prací všech projektových stupňů na stavbách pozemních komunikací do výše předpokládané hodnoty stavebních nákladů 1,8 mld. Kč bez DPH.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie