Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1570 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Třinec
Optimalizace městského kamerového systému - III. etapa   
Stručný popis: Předmětem veřejně zakázky je dodávka a montáž 19 kamerových bodů. Jedná se o 17 ks statických kamer (z toho 10 ks pro čtení SPZ), 6 ks otočných kamer, 3 ks panoramatických statických kamer.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Česká Republika - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Dodávka třívrstvých zásahových oděvů pro hasiče   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 51 ks třívrstvých zásahových oděvů pro hasiče.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Koordinátor ODIS s.r.o.
Elektronické informační panely III – LED – nové vyhlášení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je pořízení 12 ks elektronických informačních LED panelů, které budou umístěny na dopravně frekventovaných místech ve 4 městech a obcích Moravskoslezského kraje (Karviná 6x, Ostrava 3x, Hlučín 2x a Dolní Lutyně).
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
Koordinátor ODIS s.r.o.
Elektronické informační panely III - LCD - nové vyhlášení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je pořízení 30 ks elektronických informačních LCD monitorů (z toho 21 velikosti úhlopříčky 24“, 6 velikosti úhlopříčky 42“ a 3 velikosti úhlopříčky 55“), které budou umístěny na dopravně frekventovaných místech v 22 městech a obcích Moravskoslezského kraje (Andělská Hora, Bystřice 2x, Dobrá 2x, Hlučín, Hnojník 2x, Hrabyně 2x, Jindřichov, Jeseník nad Odrou, Klimkovice, Melč, Nový Jičín, Nýdek, Ostrava, Ostravice, Pustá Polom, Stonava 2x, Světlá Hora, Šenov 4x, Těrlicko, Třanovice, Vendryně, Vrbno pod Pradědem).
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
Život Plus, z. ú.
Pořízení moderní asistivní technologie pro službu tísňová péče, vč. pořízení softwarového a hardwarového vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku je zkvalitnění a zjednodušení poskytovaných sociálních služeb zadavatele, respektive tísňové péče (dle ustanovení § 41 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Předmětem veřejné zakázky je dodání softwarového a hardwarového vybavení dispečinku tísňové péče a softwarového a hardwarového vybavení koncového zařízení pro jednotlivé uživatele, přičemž úplná a podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 1a této zadávací dokumentace, a v návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Klíčovou součástí plnění předmětu veřejné zakázky bude rovněž vývoj softwarového vybavení dispečinku tísňové péče a příslušného hardware vybavení dispečinku tísňové péče a koncových zařízení zajišťujícího vzájemnou komunikaci se softwarovým vybavením.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia
Operátor ICT, a.s.
Monitoring odpadových nádob   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je monitoring odpadových nádob po dobu 16 měsíců. Monitoring zahrnuje: 1. pronájem 420 ks senzorických řešení 2. montáž a demontáž senzorických řešení do určených odpadových nádob 3. provoz portálu zobrazujícího data ze senzorických řešení, poskytnutí uživatelských přístupů a zaškolení uživatelů 4. poskytování servisní podpory
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Česká republika- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Redukované pneumatické vyprošťovací a stabilizační sady   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodání 40 sad speciálních technických prostředků ke stabilizaci a zabezpečení havarovaných vozidel při dopravních nehodách.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Česká republika - Ministerstva vnitra
Taktické svítilny Streamlight TLR   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o 1000 ks taktických svítilen.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Zbrane, munícia a súvisiace časti
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
ZZS hl. m. Prahy – výukový model – 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka 1 kusu realistického celotělového multifunkčního simulátoru dospělého člověka - pacienta včetně příslušenství, který bude určen pro výuku simulované medicíny, provádění úplných a nepřetržitých zdravotnických scénářů, výuku zajišťování dýchacích cest, resuscitaci a dalších klinických stavů a nácviku řešení komplikací z pohledu přednemocniční neodkladné péče. Nabídnutý simulátor musí splnit softwarovou a hardwarovou kompatibilitu s již zadavatelem používanými pacientskými simulátory - SimMan 3G, SimMon (porodnická figurína), SimNewB a SimJunior. Dodaný simulátor bude sloužit k nácviku specifických činností jednotlivce či týmu při vzniku mimořádných událostí nebo krizových situací.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Město Králův Dvůr
Rozšíření varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Králův Dvůr   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o dodávku a rozšíření komplexního varovného systému (bezdrátové hlásiče, upgrade SW aplikací) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Záměrem zadavatele je doplnit stávající varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systém bude ozvučovat celé předmětné území pomoci akustických bezdrátových jednotek, které slouží pro přenos varovných informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
VZ 90918 – Dodávka samonabíjecích pistolí pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 000 ks samonabíjecích pistolí včetně příslušenství pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy předmětu plnění na místo plnění.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Zbrane, munícia a súvisiace časti  >  Strelné zbrane
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nákup balistických obranných prostředků   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Balistické ochranné prostředky.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Individuálny a pomocný výstroj  >  Individuálny výstroj
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v souladu s požadavky zadávacích podmínek, zejm. v předpokládaném rozsahu a dle specifikace uvedené v příloze č.3 této výzvy, po dobu 48 měsíců.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
MERO ČR, a.s.
Modernizace systému detekce plynů CTR Nelahozeves   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je modernizace - rekonstrukce systému detekce plynů (uhlovodíků) v celém areálu CTR Nelahozeves (nádrže na ropu, slopové nádrže, čerpací stanice). Akce zahrnuje výměnu čidel, ústředen a kompletní kabeláže po CTR a RCTR včetně vybudování nových kabelových tras, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, demontáž původního systému detekce plynu.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Správa státních hmotných rezerv
17-146 Hasiva – pěnidla pro hašení polárních a nepolárních kapalin   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je dodávka 38 tun hasiva – pěnidla pro hašení nepolárních kapalin a dodávka 14 tun hasiva – pěnidla pro hašení polárních kapalin v oblasti prostředků pro likvidaci požárů, pro účely a k zajištění zákonné působnosti zadavatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv (dále též „Správa“ nebo „zadavatel“), ve znění pozdějších předpisů. Hasiva jsou určena k omezení šíření a hašení požárů třídy B a k zabránění znovuvznícení. Mohou být také použita k ochraně proti vznícení hořlavých kapalin a za určitých podmínek k hašení požárů třídy A.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie