Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 765 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Úřad práce ČR
JMK - Strážní služba pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Brně - Kontaktní pracoviště Břeclav   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění strážní služby spočívající ve výkonu ostrahy a ochrany osob a majetku v objektu Úřadu práce ČR, Kontaktního pracoviště Břeclav. V objektu je provozována činnost úřadu práce (nepojistné sociální dávky atd.).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká republika - Úřad práce České republiky
Zajištění fyzické ostrahy pro Moravskoslezský kraj   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění ostrahy majetku pro Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě v rámci Moravskoslezského kraje, a podřízených kontaktních pracovišť na uvedených adresách v bodě 1.6 ZD. Zakázka je rozdělena na 11 částí, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná smlouva s vítězným dodavatelem.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
Výběr fyzické ostrahy pro objekty NPÚ, ÚPS Praha - Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy v prostorách Zadavatele (objednatele). Smlouva bude sjednaná na dobu neurčitou.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
ČEPS, a.s.
Zajištění bezpečnostních služeb pro ČEPS a.s.   
Stručný popis: „Zajištění bezpečnostních služeb pro ČEPS a.s.“ je poskytování komplexních služeb fyzické ostrahy, recepční služby a zajištění výjezdu zásahových jednotek za účelem ochrany osob a majetku.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
Ostraha objektů Technických služeb města Chomutova   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti ochrany a ostrahy majetku a osob, zajištění recepčních služeb a obsluhy odstavného parkoviště, v areálech zadavatele, na adresách U Větrného mlýna 4605, Na Moráni 4545 a Odpadové hospodářství města Chomutova, skládka Pražská ul.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Ostraha objektů SŽDC   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je zajištění bezpečnostních služeb pro Zadavatele u objektů v majetku státu, s nimiž má Zadavatel právo hospodařit, či nebytových prostor užívaných Zadavatelem na základě nájemních smluv, a to v rozsahu dle zadávací dokumentace včetně jejích příloh.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Ostraha Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje   
Stručný popis: Zajištění strážní a ochranné služby ONMB
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Poskytování bezpečnostních služeb a ostrahy SNO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnějšího dodavatele k zajištění bezpečnostních služeb a ostrahy Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace, zejména zabezpečení ostrahy a ochrany osob a majetku ve střežených objektech, poskytování informací občanům a pacientům, kontrola vozidel, prevence negativních jevů, řešení krizových situací, zabezpečení klíčového režimu, vybíraní poplatků za parkování vozidel, po období dvou (2) let. Předmětem dodávané služby bude soustavný výkon bezpečnostních služeb a ostrahy objektů zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Technické služby Zlín, s.r.o.
Ostraha objektů TS Zlín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy objektů a zajištění služby připojení k pultu centrální ochrany, včetně zajištění výjezdové jednotky při narušení objektů.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Ostraha Všeobecné fakultní nemocnice v Praze   
Stručný popis: Předmětem plnění je ostraha a ochrana areálů a zajištění bezpečnosti a majetku zaměstnanců, pacientů a návštěvníků Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen „VFN“), a to v předpokládaném množství uvedeném v příloze této zadávací dokumentace – položkový ceník a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
Ostraha areálu SOZ Jihlava   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění ostrahy areálu na 3 roky od nabytí účinnosti smlouvy..
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Městská knihovna v Praze
Ostraha Městské knihovny v Praze   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zajištění ostrahy objektů Městské knihovny v Praze. Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu (dále jen "smlouva" nebo "rámcová smlouva") s jedním dodavatelem. Předmětem plnění bude provádění pravidelné fyzické ostrahy veřejně přístupných prostor objektů knihovny, které bude realizováno dle dílčích objednávek zadavatele v rámci uzavřené rámcové smlouvy. Objem čerpání služeb se předpokládá v rozsahu cca 5000 člověkohodin ročně na dvou pobočkách Městské knihovny v Praze. V následujících letech zadavatel předpokládá rozšíření na cca 4 pobočky Městské knihovny v Praze, přičemž všechna tato o pracoviště se nacházejí na území hl. m. Prahy. V případě rozšíření požadavků na další pobočky zadavatele se adekvátně rozsah člověkohodin zvýší. V průběhu plnění veřejné zakázky ovšem může dojít též ke snížení objednávaného počtu hodin a snížení počtu střežených objektů zadavatele. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v bodě 4 zadávací dokumentace
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň
Zajištění bezpečnostních služeb pro MČ Brno-Líšeň 2018-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je strážní služba věcí movitých, nemovitých a ochrana osob na zadavatelem vymezených stanovištích a v objektech zadavatele spojená s ostrahou, kontrolní činností a bezpečnostním dohledem.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Správa Pražského hradu
Zajištění ochrany osob a majetku   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména organizace návštěvnického provozu v intencích Návštěvního řádu, popř. dle pokynů zadavatele, organizace návštěvnického provozu v době speciálních prohlídek a návštěv s chráněnými osobami, popř. organizace provozu při mimořádných akcích dle potřeb zadavatele, ostraha vnitřního prostoru návštěvnických objektů či jiných míst určených zadavatelem s důrazem na zamezení vstupu veřejnosti do obecně nepřístupných prostor, zajištění doprovodu a podání základních informací při vstupu oprávněných návštěvníků do těchto prostor, zajištění nedotknutelnosti rozmístěných artefaktů i ostatních předmětů, zajištění kustodní, informační a pořadatelské činnosti, předmětem plnění je i kontrola vstupu oprávněných osob do veřejnosti nepřístupných prostor a organizace takového provozu, jakož i zajišťování dalších souvisejících činností dle pokynů zadavatele a jeho smluvních partnerů.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká republika - Úřad práce České republiky
Zajištění fyzické ostrahy pro Moravskoslezský kraj   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění ostrahy majetku pro Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě v rámci Moravskoslezského kraje, a podřízených kontaktních pracovišť na uvedených adresách v bodě 1.6 ZD. Zakázka je rozdělena na 11 částí, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná smlouva s vítězným dodavatelem.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie