Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 716 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová smlouva na zajištění ostrahy objektů MV ČR pro období let 2015-2018   
Stručný popis: Zabezpečení služeb v oblasti poskytování fyzické ochrany, dohledu nad bezpečnostními systémy (centralizovaná ochrana) a recepční činnost v objektech MV ČR pro roky 2015 - 2018 až do vyčerpání finančního limitu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Zajištění fyzické ostrahy majetku a osob společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ochrany osob a majetku zadavatele vykonávané fyzickou ostrahou na územních pracovištích zadavatele, jimiž jsou objekty Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Litomyšlská nemocnice, Svitavská nemocnice a Orlickoústecká nemocnice na základě uzavřených smluv na jednotlivé části veřejné zakázky na dobu neurčitou.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava
Elektronické zabezpečení a fyzická ostraha objektů městského obvodu Slezská Ostrava   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní poskytování služeb v oblasti ostrahy objektů vymezené místem plnění v rozsahu a podle dále uvedené specifikace. Předmět veřejné zakázky je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto: Část 1: Elektronické zabezpečení objektů městského obvodu Slezská Ostrava Část 2: Fyzická ostraha objektů městského obvodu Slezská Ostrava Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace
Zajištění služeb ostrahy pro Ústav pro péči o matku a dítě 2018   
Stručný popis: Veřejná zakázka bude vyhlášena v průběhu září 2018.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Strážní služby   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování strážních služeb, tj. fyzické ostrahy osob a majetku zadavatele ve stanovených areálech (objektech) zadavatele, včetně objektů a budov v nich umístěných a včetně věcí a osob, které se v nich nacházejí. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
"Zajištění bezpečnostích služeb pro MČ Brno - Líšeň 2018 - 2020"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je strážní služba věcí movitých, nemovitých a ochrana osob na zadavatelem vymezených stanovištích a v objektech zadavatele spojená s ostrahou, kontrolní činností a bezpečnostním dohledem.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Zajištění bezpečnostních služeb pro Ministerstvo životního prostředí   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy areálu Ministerstva životního prostředí. Předmětem plnění je dále zajištění ozbrojeného doprovodu pokladní při převozu peněžní hotovostí nebo cenin vč. její fyzické ochrany. Předmětem plnění je dále zpracování příslušných bezpečnostních směrnic.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na zajištění ostrahy MENDELU   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění ostrahy všech objektů v areálu zadavatele v Brně Zemědělská 1665/1, botanické zahrady a arboreta a oplocených areálů MENDELU v k.ú. Brno – Černá Pole a k.ú. Ponava, budov na třídě Generála Píky 5 a 7, 613 00 Brno včetně zajišťování povinností a úkolů spojených s provozem na hlavní vrátnici Zemědělská 1, Brno.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
ČESKÝ ROZHLAS
Bezpečnostní služby pro ČRo   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy v objektech zadavatele; poskytování služeb připojení k pultu centrální ochrany včetně zajištění výjezdové skupiny při narušení objektu; zajištění fyzické (případně technické) ochrany a ostrahy osob a majetku při mimořádných akcích zadavatele; poskytování recepční služby; zajištění doprovodu při přepravě peněz a cenin; zajištění speciálních bezpečnostních služeb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová smlouva na zajištění ostrahy objektů MV ČR pro období let 2015-2018   
Stručný popis: Zabezpečení služeb v oblasti poskytování fyzické ochrany, dohledu nad bezpečnostními systémy (centralizovaná ochrana) a recepční činnost v objektech MV ČR pro roky 2015 - 2018 až do vyčerpání finančního limitu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Správa Pražského hradu
Zajištění ochrany osob a majetku   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména organizace návštěvnického provozu v intencích Návštěvního řádu, popř. dle pokynů zadavatele, organizace návštěvnického provozu v době speciálních prohlídek a návštěv s chráněnými osobami, popř. organizace provozu při mimořádných akcích dle potřeb zadavatele, ostraha vnitřního prostoru návštěvnických objektů či jiných míst určených zadavatelem s důrazem na zamezení vstupu veřejnosti do obecně nepřístupných prostor, zajištění doprovodu a podání základních informací při vstupu oprávněných návštěvníků do těchto prostor, zajištění nedotknutelnosti rozmístěných artefaktů i ostatních předmětů, zajištění kustodní, informační a pořadatelské činnosti, předmětem plnění je i kontrola vstupu oprávněných osob do veřejnosti nepřístupných prostor a organizace takového provozu, jakož i zajišťování dalších souvisejících činností dle pokynů zadavatele a jeho smluvních partnerů ve smyslu následujících požadavků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Statutární město Liberec
Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponent pro vybudování, zprovoznění a provozování informačního dynamického dopravního systému mapujícího meteorologické situace rizikových lokalit v intravilánu města Liberce. Cílem tohoto systému bude prostřednictvím informací o aktuálním stavu snížit nehodovost v daných lokalitách.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zajištění ostrahy areálu SSÚD Mirošovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Plnění služeb fyzické ostrahy objektu SSÚD Mirošovice po dobu probíhající rekonstrukce.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace
VÝBĚR AGENTURY NA OSTRAHU A RECEPČNÍ SLUŽBY V HUSOVĚ ULICI   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění ochrany života a zdraví osob nacházejících se v budově zadavatele a ostrahy budovy a majetku nacházejícího se uvnitř i vně budovy zadavatele na adrese Husova ulice 19 a 21, Praha 1 Staré Město, PSČ 110 00. Předmětem veřejné zakázky bude zejména povinnost účastníka poskytnout strážní a recepční služby a to nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu včetně svátků tj. 365 dnů v roce.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Dům zahraniční spolupráce
Ostraha objektu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti ochrany a ostrahy majetku a osob a zajištění recepční služby v administrativní budově zadavatele na adrese Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1. Dodavatel pro zadavatele především zajistí: - nepřetržitou ostrahu objektu na uvedené adrese administrativní budovy, - stálý počet bezpečnostních pracovníků, - požadované vybavení bezpečnostního pracovníka, - napojení na pult centrální ochrany (dále jen „PCO“), - napojení jednoho elektronického zabezpečovacího systému (dále jen „EZS“) na PCO, - obsluhu EPS, - obsluhu, monitoring a vyhodnocování signálů z EZS a kamerových systémů, - obsluhu zvedací plošiny, - výkon dalších povinností, uvedených v Příloze č. 1 – Podrobný popis předmětu plnění (dále jen „Příloha č. 1“). Celý předmět veřejné zakázky je podrobně popsán ve výše zmíněné Příloze č. 1. Tato veřejná zakázka bude realizována tzv. „náhradním plněním“.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie