Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 57 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká televize
Dodávka mikroportů   
Stručný popis: Dodávka mikroportů.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka audio video vybavení pro LF/FaF v Hradci Králové II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka audio video vybavení pro Univerzitu Karlovu, konkrétně pro Farmaceutickou fakultu a Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohou č. 2 – Technická specifikace s výkazem výměr.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
LOM PRAHA s.p.
Video služby pro LOM PRAHA s.p.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je povinnost Zhotovitele zajišťovat pro Objednatele na základě objednávek zhotovení a dodání propagačních videospotů dle konkrétního zadání.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Česká televize
Upgrade systému Vantage   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup zařízení za účelem rozšíření stávajícího transkódačního systému „Telestream Vantage“. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále zajištění údržby a podpory zařízení (maintenance & support), po dobu 1 roku ode dne účinnosti smlouvy, což zahrnuje bezplatné aktualizace softwaru, přístup do Centra zákaznické podpory a telefonickou/emailovou podporu.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Ústavní soud
Dodávka a montáž výsuvného TV panelu do sněmovny Ústavního soudu - opakování   
Stručný popis: dodávka zdvihu TV stěny
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka audio video vybavení pro LF/FaF v Hradci Králové   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka audio video vybavení pro Univerzitu Karlovu, konkrétně pro Farmaceutickou fakultu a Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – Návrhem kupní smlouvy a přílohou č. 2 – Technickou specifikací s výkazem výměr.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9
Pořízení vybavení multifunkční odborné učebny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky vybavení pro odbornou multifunkční učebnu, která bude sloužit výuce cizích jazyků, přírodních věd a odborných předmětů metodou CLIL. Podrobné vymezení předmětu plnění je uvedeno v příloze č. 2 zadávací dokumentace - Soupis dodávek a v příloze č. 3 zadávací dokumentace - Technická specifikace dané části veřejné zakázky. Veškeré dodávané vybavení musí být nepoužívané, funkční, nerenovované, kompletní a nepoškozené. Předmětem plnění je dodání zboží do místa plnění včetně montáže, instalace kabeláže a usazení na místo, dodání nezbytné dokumentace (návod k použití) popř. certifikátů ke zboží v českém jazyce.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Ústavní soud
Dodávka a montážvýsuvného TV panelu do sněmovny Ústavního soudu   
Stručný popis: dodání a montáž zdvihu TV stěny
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Národní technická knihovna
Upgrade AV technologie PC učeben   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je: • Dodávka audio/video technického vybavení (vč. kompletní dokumentace), které je specifikováno v příloze B této zadávací dokumentace. • Doplnění a úpravy datových rozvodů v počítačových studovnách, rozsah prací je specifikován v příloze B (textová část) a C (výkresová část) této zadávací dokumentace • Instalace a oživení dodávaného vybavení, popis prací je specifikován v příloze B této zadávací dokumentace. • Zaškolení obsluhy a vypracování projektové dokumentace, rozsah školení a parametry projektové dokumentace jsou specifikovány v příloze B „Technická specifikace“ této zadávací dokumentace. • Asistence při uvedení do provozu, spočívající v poskytnutí 20 hod. odborných konzultací. Bližší specifikace viz článek 3 „Záruka a podpora“ (doplnit) a závazný vzor smlouvy, který tvoří přílohu A této zadávací dokumentace. • Podpora klíčové funkcionality, spočívající v poskytnutí náhradního zařízení v případě závady na vybraném zařízení.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Česká televize
Dorozumívací stanice pro ZOH 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dorozumívacích stanic kompatibilních se stávající dorozumívací ústřednou Eclipse v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Český rozhlas
Rozšíření mixážních systémů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky tohoto zadávacího řízení je v rámci technologické návaznosti zajištění dodávek jednotlivých komponent mixážních systémů technologie DHD pro výrobně-vysílací pracoviště ČRo v požadovaném rozsahu dle technické zprávy, spojené s dopravou do místa dodání, s instalací a integrací, poskytnutí všech potřebných licencí k SW a poskytnutí záručního servisu na základě uzavřené rámcové smlouvy podle § 11 ZVZ mezi zadavatelem a jedním uchazečem.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Český rozhlas
Rozšíření mixážních systémů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky tohoto zadávacího řízení je v rámci technologické návaznosti zajištění dodávek jednotlivých komponent mixážních systémů technologie DHD pro výrobně-vysílací pracoviště ČRo v požadovaném rozsahu dle technické zprávy, spojené s dopravou do místa dodání, s instalací a integrací, poskytnutí všech potřebných licencí k SW a poskytnutí záručního servisu na základě uzavřené rámcové smlouvy podle § 11 ZVZ mezi zadavatelem a jedním uchazečem.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Český rozhlas
Rozšíření mixážních systémů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky tohoto zadávacího řízení je v rámci technologické návaznosti zajištění dodávek jednotlivých komponent mixážních systémů technologie DHD pro výrobně-vysílací pracoviště ČRo v požadovaném rozsahu dle technické zprávy, spojené s dopravou do místa dodání, s instalací a integrací, poskytnutí všech potřebných licencí k SW a poskytnutí záručního servisu na základě uzavřené rámcové smlouvy podle § 11 ZVZ mezi zadavatelem a jedním uchazečem.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Česká televize
Modernizace a náhrada střihových pracovišť   
Stručný popis: Rozdělena na 2 části následujícím způsobem: Část 1 - Náhrada střižen Final Cut Část 2 - Modernizace střihových pracovišť Self Promotion Podrobnější popis předmětu plnění, zejména vymezení technických podmínek a specifikace, bude uveden v zadávacích podmínkách.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Česká televize
Rozšíření systému Vantage   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup zařízení za účelem rozšíření stávajícího transkódačního systému „Telestream Vantage“. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále zajištění údržby a podpory zařízení (maintenance & support), po dobu 1 roku ode dne účinnosti smlouvy, což zahrnuje bezplatné aktualizace softwaru, přístup do Centra zákaznické podpory a telefonickou/emailovou podporu.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie