Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 65 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302
Dodávka truhlářských strojů, dílenského nábytku, strojů a nářadí pro obor zedník a obor instalatér a interaktivního výukového systému pro obor instalatér   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka truhlářských strojů pro učební obor truhlář a truhlářské práce.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
COMTES FHT a.s.
Výběrové řízení na dodávku pilových pásů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka pilových pásů specifikovaných v příloze č. 4 Zadávací dokumentace "Technická specifikace". Dodávka bude uskutečňována na základě Rámcové dohody uzavřené na 2 roky.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Bruska (hrotová)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka hrotového brousícího stroje s moderním CNC řízení, který bude využit pro výukové účely. Zadavatel požaduje dodání hrotového brousícího stroje s moderním CNC řízení dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
Lesy hl. m. Prahy
Dodávka pásové pily (katr)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové nepoužité pásové pily (katru) s příslušenstvím, v provedení a výbavě dle požadavku zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění. Jedná se o pásovou pilu s rozmítací a omítací pilou. Stroj je určen pro pořez čerstvého jehličnatého i listnatého dřeva.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
ŽÁROHMOTY, spol. s r.o.
Návrh a dodávka výrobní linky žárobetonových prefabrikátů a žárovzdorných plastických směsí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem výběrového řízení je návrh a dodávka nové výrobní linky žárobetonových prefabrikátů a žárovzdorných plastických směsí včetně balení, dopravy, montáže, zprovoznění, zkušebního provozu a zaškolení obsluhy. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice
Dodávka truhlářských strojů a CNC frézy pro SOŠ a SOU Sušice (2. vyhlášení)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových truhlářských strojů a zařízení, konkrétně formátovací pily a olepovačky hran včetně příslušenství, a to dle bližší specifikace a požadavků zadavatele. Bližší informace k předmětu VZ a zadávacím podmínkám jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
ZF Engineering Plzeň s.r.o.
Bruska na plocho   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka brusky na plocho dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, příslušenství a zaškolení obsluhy zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
DETOA Albrechtice s.r.o.
Pořízení čtyřstranné frézky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 43810000-4 - Zařízení na obrábění dřeva
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
ZF Engineering Plzeň s.r.o.
Dodávka poloautomatické pásové pily   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem výběrového řízení je dodávka poloautomatické pásové pily včetně odsávání pro odřezání hotových kovových produktů vyrobených metodou 3D tisku včetně příslušenství, balení, dopravy a zaškolení obsluhy zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
TP EUROokna s.r.o.
Zkracovací pila včetně příslušenství   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka zkracovací pily včetně příslušenství.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
TIMBEPLY s.r.o.
Pořízení nové výrobní technologie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky, s dílčím plněním, je pořízení výrobní technologie – 2 ks velkoplošných pil, 1 ks laserového řezacího systému, 1 ks formátovací pily, 1 ks srovnávací frézky, 1 ks tloušťkovací frézky včetně nezbytného příslušenství do truhlářského provozu žadatele. Předmět plnění je rozdělen do 3 celků: 1. Dodávka celku č. 1 - 1 ks Laserového stroje na řezání dřeva a plastů včetně nezbytného příslušenství 2. Dodávka celku č. 2 – 2 ks formátovacích pil - 1 ks Pila na velkoplošné formátování – řez do pravého úhlu a 1 ks Pila na velkoplošné formátování pod řezáním úhlů, a to včetně nezbytného příslušenství 3. Dodávka celku č. 3 - 3 ks výrobních strojů (1 ks Formátovací pily ruční, 1 ks Srovnávací frézky a 1 ks Tloušťkovací frézky) včetně nezbytného příslušenství
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
EXBYDO s.r.o.
Velkoplošná formátovací pila   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem výběrového řízení je dodávka 1 ks velkoplošné formátovací pily včetně příslušenství (dále jen „technologie“). Předmětná technologie je podrobně specifikována v přílohách zadávací dokumentace. Předmětem plnění je rovněž doprava, vyložení, instalace, montáž, zaškolení obsluhy, realizace zkušebního provozu a provádění záručního a pozáručního servisu v rozsahu a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách zadavatele, resp. Kupní smlouvě, které tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace (příloha č. 4).
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
WASHINA engineering s.r.o.
Rovinná bruska   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této zakázky je dodávka a montáž 1 ks Rovinné brusky.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
W-DIMENSE s.r.o.
Pořízení nové výrobní technologie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je pořízení výrobní technologie – širokopásové kalibrační brusky, včetně nezbytného příslušenství.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
JAFRA shoecomponents s.r.o.
Dodávka lepícího automatu obuvnických komponentů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka technologie lepícího automatu k zajištění výrobní operace lepení a značení obuvnických napínacích stélek, složených ze dvou dílců (předního a zadního dílce stélky). V rámci zakázky je poptávána dodávka, instalace a uvedení technologie do provozu. Podrobně je předmět zakázky popsán v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace je přístupná na profilu zadavatele.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na výrobu obuvi
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie