Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 862 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
České dráhy, a.s.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 080 v úseku Česká Lípa hlavní nádraží – Nový Bor – Svor   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 080 v úseku Česká Lípa hlavní nádraží – Nový Bor – Svor“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Česká Lípa – Nový Bor - Svor po dobu trvání Rámcové dohody
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
České dráhy, a.s.
Zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 177 v úseku Pňovany - Bezdružice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy na trati č. 177 v úseku Pňovany - Bezdružice v předpokládaném období od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
LOM PRAHA s.p.
LETECKÁ PŘEPRAVA VRTULNÍKU Mi-17V-5   
Stručný popis: Letecká přeprava vrtulníku Mi-17V-5 spolu s příslušenstvím a 8 osobami.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
ČEPRO, a.s.
Rámcová dohoda na nákladní železniční přepravu, 2019 - 2021   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a několika dodavateli, na základě které budou zadávány jednotlivé dílčí zakázky ze strany zadavatele, jejichž předmětem bude nákladní železniční přeprava zboží: nafty motorové, benzínu automobilového, leteckého petroleje, obecně denaturovaného lihu a methylesteru mastných kyselin (FAME).
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Jihomoravský kraj
Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – provizorium I   
Stručný popis: Poskytování veřejných služeb pro Zadavatele ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK, tzn. zajistit dopravu cestujících na vymezeném území, v rozsahu dle potřeb Zadavatele.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Národní galerie v Praze
Transporty uměleckých děl a exponátů výstavy Alberto Giacometti   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním transportů uměleckých předmětů a děl včetně balení, uskladnění a prolongace obal. materiálu, kurýrních služeb a celních náležitostí exponátů výstavy Alberto Giacometti, červen 2018 – prosinec 2019.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Olomoucký kraj
Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou II – oblast Prostějovsko JV   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou s cílem zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, oblast Prostějovsko JV v délce trvání deseti let. Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Moravskoslezský kraj
Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Bílovecko I na přechodné období   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Bílovecko I na přechodnou dobu a v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v příslušné zadávací dokumentaci.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Moravskoslezský kraj
Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko I (relace Ostrava – Bohumín) na přechodné období   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Hlučínsko I (relace Ostrava – Bohumín) na přechodnou dobu a v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v příslušné zadávací dokumentaci.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Moravskoslezský kraj
Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko II (relace Ostrava – Hlučín) na přechodné období   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Hlučínsko II (relace Ostrava – Hlučín) na přechodnou dobu a v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v příslušné zadávací dokumentaci.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Moravskoslezský kraj
Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Vítkovsko na přechodné období   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Vítkovsko na přechodnou dobu a v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v příslušné zadávací dokumentaci.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
České dráhy, a.s.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 240 v úseku Brno hl. n. - Zastávka u Brna, na trati č. 244 v úseku Brno hl. n. - Moravský Krumlov   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy v úseku Brno hl. n. – Moravský Krumlov na trati č. 244 a v úseku Brno hl. n. – Zastávka u Brna na trati č. 240 v předpokládaném termínu od 17.12.2018.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na zajištění autobusové dopravy MENDELU 2018-2019, rozděleno na části 1 a 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je služba, a to zajištění autobusové dopravy dle požadavků zadavatele po území ČR a Evropy s místem odjezdu z Brna, v Části č. 1 a s místem odjezdu z Lednice v Části č. 2. Skutečné plnění bude vycházet z aktuálních potřeb zadavatele.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
České dráhy, a. s.
Zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 177 v úseku Pňovany - Bezdružice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy na trati č. 177 v úseku Pňovany - Bezdružice v předpokládaném období od 20. 11. 2018 do 28. 2. 2019. Zadavatel upozorňuje, že v souladu s § 57 odst. 2) písm. b) ZZVZ zkracuje lhůtu pro podání nabídek z důvodu naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat, ani ji nezpůsobil, tak aby činila nejméně 15 dnů od zahájení zadávacího řízení.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Jihočeský kraj
Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 6.1 Předmětem plnění zakázky zadávané v rámci tohoto nabídkového řízení je zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje a sousedních krajů veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou vlaky regionální dopravy, a to v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby železničnej dopravy  >  Služby verejnej železničnej dopravy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie