Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 2649 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
12. část – Modulární řídicí počítač včetně příslušenství pro externí svazek   
Stručný popis: Veřejná zakázka „Spektrometrické systémy“ je zadávána dle ust. § 56 a násl. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZZVZ") v otevřeném řízení. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 12 částí, tato zadávací dokumentace se týká částí 12. Zadavatel uvádí, že části č. 1 - 9 veřejné zakázky byly zahájeny a zadány v roce 2018 části 10 - 11 v roce 2019 v samostatných zadávacích řízeních.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dynamický nákupní systém pro dodávku světelných zdrojů veřejného osvětlení   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky světelných zdrojů veřejného osvětlení pro potřeby zadavatele. Podrobně bude předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních, platebních a dalších podmínek, vždy vymezen ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Elektrónky (elektrické katódové lampy)
České vysoké učení technické v Praze, Výpočetní a informační centrum
Servis přístupových systémů na bázi RFID technologie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění a provádění pozáruční a průběžné technické podpory, údržba, opravy a servis dodavatelem dodaných a instalovaných přístupových systémů (dále jen PS) na bázi RFID technologie.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
Technická univerzita v Liberci
133_Lo_3D-STAR_Výroba rozváděče řídicího systému Testbedu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výroba rozváděče řídicího systému Testbedu.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje  >  Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu...
Teplárny Brno, a.s.
Rychlodobíjecí stanice pro elektromobily – II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel hodlá vybudovat na území města Brna veřejné vysoce výkonné dobíjecí (rychlodobíjecí) stanice pro elektromobily (dále též „stanice“), což představuje vlastní dodávku stanic a provedení stavebních úprav pro jejich osazení. Vzhledem k různorodosti předmětu plnění (dodávky / stavební práce), avšak současně vzhledem k nutnosti jisté provázanosti spočívající zejména v časové návaznosti a koordinaci dodávek a stavebních prací, zadává zadavatel tuto veřejnou zakázku rozdělenou na části, čímž jednak poukazuje na již citovanou provázanost obou částí, a dále umožňuje potencionálním dodavatelům podat nabídku na obě části veřejné zakázky.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF s.r.o.
Vybavení odborných učeben   
Stručný popis: Dodávka na vybavení odborných učeben elektrotechniky, mechatroniky a výukových CNC strojů.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektrotechnické zariadenia
Česká televize
Osvětlovací technika 2019   
Stručný popis: dodávka osvětlovací techniky a jejího příslušenství v rozsahu stanoveném technickými specifikacemi požadovaných dodávek
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly“, Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby vypracované společností EXX s.r.o. se sídlem Karlovarská 1104/14, 161 00, Praha 6. Předmětem veřejné zakázky je i provádění servisních služeb po dobu záruky. Rozsah těchto servisních služeb se vztahuje k instalovanému umělému osvětlení. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
E.ON Distribuce, a.s.
Sekundární rozvaděče VN   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kovově krytých, typově odzkoušených rozvaděčů do 25 kV s izolací plynem SF6. Rozvaděč může být v provedení kompaktním (dále nerozšiřitelný rozvaděč) nebo modulárním (dále rozšiřitelný rozvaděč). Předmětem dodávky může být i další nadstandardní výbava. Jedná se zejména o motorové pohony, nadstavbu s ovládacími a signalizačními obvody, měření, atd. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané odebírané množství a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v zadávací dokumentaci a v návrhu rámcové dohody, která tvoří její nedílnou součást.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje  >  Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu...
ČEZ Distribuce, a. s.
DODÁVKY ODPÍNAČŮ A ODPOJOVAČŮ VN PRO STANICE   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek odpojovačů a odpínačů VN pro stanice pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 02/2021 – 01/2027. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je rozdělena na Části: Část 1 - Odpínače a odpínače s pojistkami 25 a 38,5 kV Část 2 - Odpojovače a odpojovače s uzemňovačem 25 a 38,5 kV
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje  >  Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu...
Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace
ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích - vybavení učeben pohonů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení učeben pohonů sadami pomůcek v rámci projektu „ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005767. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 5 položkový rozpočet a specifikace.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektropotreby a príslušenstvo
Město Odry
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Odrách – III. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výměna svítidel veřejného osvětlení, příp. výložníků na stávajících podpěrných bodech. Stávající veřejné osvětlení určené k výměně svítidel je různého typu. Svítidla jsou umístěna jak na ocelových stožárech v majetku města, tak na stožárech provozovatele distribuční sítě (ČEZ).
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...
Obec Nelahozeves
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Nelahozeves   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba varovného a informačního systému obce Nelahozeves základní ozvučení oblasti obce a místních částí prostřednictvím venkovních akustických jednotek.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...
Obec Nivnice
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Nivnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba varovného a informačního systému obce Nivnice zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti obce a integrovaných monitorů hladin a limitních srážek pro včasné varování obyvatel.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Výměnný modul pro simulátor HDS-20   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka výměnného modulu, jako rozšíření ke stávajícímu zařízení simulátoru HDS-20 výrobce Dynamic Systems Inc., (USA), se základní jednotkou Gleeble 3800 a mobilní konverzní jednotkou Hydrawedge II, vše již ve vlastnictví zadavatele. Zadavatel požaduje dodávku kompletního příslušenství, návodů na obsluhu a údržbu zařízení, dopravu na místo plnění, instalaci, kalibraci a zaškolení obsluhy. Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky a dodávky je uvedena v technické specifikaci, která je v příloze č. 1 zadávací dokumentace, s odkazem na přílohu č. 5 zadávací dokumentace – Popis stávajícího zařízení.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektropotreby a príslušenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie