Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 2550 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Rekonstrukce trakční měnírny Výškovice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení díla „Rekonstrukce trakční měnírny Výškovice“ spočívající ve výměně technologií trakční měnírny Výškovice (tj. v demontáži stávající technologie, a v dodávce nové technologie zahrnující její instalaci a montáž) včetně provedení výměnou technologií vynucených stavebních úprav a prací na stavebním objektu měnírny. Realizace stavebních a montážních prací je navržena při provozu tramvajové dopravy.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dodávky malorozměrových relé – 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody jsou dodávky malorozměrových relé specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z určených do stávajících zabezpečovacích zařízení.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektromechanické zariadenia
Statutární město Teplice
Nové pracovistě elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren pro trolejbusy v Teplicích   
Stručný popis: Vypracování projektové dokumentace, zajištění příslušných úředních povolení a následná realizace nového pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren, uvedení do zkušebního provozu.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje  >  Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu...
Česká zemědělská univerzita v Praze
Laboratoř technických disciplín – Soubor zařízení pro verifikaci modelů automatizovaného řízení úloh v oblasti agrárního sektoru   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení do laboratoře technických disciplín. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
Dodávka osvětlovací techniky pro zájezdy a Činoherní scénu MDB   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka osvětlovací techniky, reflektorů a svítidel pro zájezdy a Činoherní scénu MDB.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
ČEZ Distribuce, a. s.
DODÁVKY PROUDOVÝCH SENZORŮ   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek proudových senzorů (návlečných transformátorů, Rogowského cívek a senzorů s děleným jádrem) s vybraným uchazečem/uchazeči pro nepřímé měření proudu v distribuční síti nn, pro plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu proudových senzorů zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2020 – 12/2023. Výsledkem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží na 48 měsíců s vybranými 3 uchazeči s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ v každé Části. Následně bude postupováno dle § 132 odstavec 3) zákona (tj. zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody) a budou uzavřeny Kupní smlouvy. Plnění dle Kupní smlouvy bude na základě Dílčí smlouvy (objednávky).
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Transformátory
Univerzita Palackého v Olomouci
PdF – výukové pomůcky pro rozvoj informatického myšlení II.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka robotických učebních pomůcek a jejich příslušenství pro potřeby Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
ČEZ, a. s.
F527 - Záměna maloolejových vypínačů a rekonstrukce přístrojové části rozvoden 6 kV na VO a RNVS   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je záměna maloolejových vypínačů za vakuové v R6kV ČS Hněvkovice, plynové kotelně a Rezervním napájení HVB1. Dále je Předmětem veřejné zakázky rekonstrukce přístrojových částí (ochrany a HZO) v R6kV ČS Hněvkovice, plynové kotelně, NTKS (bez HZO) a výměna HZO v R6kV na provozní budově včetně zakomunikování nových ochranných terminálů do NEMES.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – 3D tiskárna pro ateliér design obuvi   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny pro ateliér design obuvi pořizovaná pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
BTK, servis a baterie k defibrilátoru Corpuls   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcových smluv na období 3 let - s jedním dodavatelem na dodávku baterií do defibrilátorů Corpuls a s jedním dodavatelem na zajištění povinných bezpečnostně - technických kontrol (dále jen „BTK) včetně zajištění servisu defibrilátorů Corpuls3 a Corpuls3 SLIM. Tyto defibrilátory v současné době používá ZZS HMP při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Zadavatel tuto veřejnou zakázku rozdělil na části: Část 1 – Baterie k defibrilátorům Corpuls, kde s vybraným dodavatelem dodávek bude uzavřena Rámcová kupní smlouva. Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka baterií do defibrilátorů Corpuls. Část 2 – BTK a servis defibrilátorů Corpuls, kde s vybraným dodavatelem služeb bude uzavřena Rámcová servisní smlouva. Předmětem plnění této části veřejné zakázky je zajištění povinných BTK a zajištění servisu defibrilátorů Corpuls3 a Corpuls3 SLIM.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Akumulátory, galvanické články a batérie  >  Batérie
MERO ČR, a.s.
Rámcová smlouva na servis záložních zdrojů UPS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování pravidelné profylaktické péče, záručního a pozáručního servisu na zařízení a v rozsahu a specifikaci uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová smlouva na zajištění modernizace systému centralizované ochrany objektů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednotného systému centralizované ochrany pro Policii ČR a dodávka a instalace objektových zařízení dle požadavků pověřujících veřejných zadavatelů v letech 2017 až 2020.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Zvukové alebo svetelné signalizačné zariadenia
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
Pozáruční servis mikrovlnných zařízení Ceragon FibeAir 1500 P   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provádění služeb pozáručního servisu a v této souvislosti zajistit odstraňování poruch u 17ti mikrovlnných spojů v místě jejich instalací. Součástí předmětu veřejné zakázky je také poskytování služby monitoringu, služby Help Desk a držení skladu klíčových náhradních dílů.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Dodávka mobilní kontejnerové elektrocentrály v rámci projektu Bezpečné pohraničí CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006 spolufinancovaného z programu Interreg V.A Česká republika – Polsko - opakovaně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka mobilní kontejnerové elektrocentrály blíže specifikované v technických podmínkách, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
Západočeská univerzita v Plzni
Dynamický nákupní systém na laboratorní a měřicí techniku (III.)   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky laboratorní a měřicí techniky za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie