Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1932 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Moravská Třebová
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 479 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
RNDr. Milan Urban
Výroba a akumulace energie – RNDr. Milan Urban   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět veřejné zakázky zahrnuje instalaci fotovoltaických výroben s akumulací elektrické energie nebo bez ní a instalaci přípojek pro nabíjecí stanice elektromobilů tak, aby bylo možné efektivně využít vlastní elektřinu, vyrobenou z OZE, zejména přebytky, dodávané do distribuční sítě NN. Předmět veřejné zakázky a požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v zadávacích podmínkách, zejména pak v přílohách č. 1 až 3 zadávacích podmínek.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Dolňácko, a.s.
Provedení fotovoltaické elektrárny   
Stručný popis: Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny a baterie o využitelné kapacitě min. 270 kWh. Dojde k instalaci bateriové akumulace, do které bude ukládána energie vyrobená z nově pořizované FVE a již zprovozněné kogenerační jednotky, která je ve vlastnictví zadavatele.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
MATRIX a.s.
Dodávka FVE pro společnost MATRIX a.s.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace FVE panelů včetně připojení do el. sítě zadavatele, monitoringu výkonu a zprovoznění celého díla, dle projektových dokumentací stavby, a to včetně všech pomocných a přidružených činností (např. zajištění atestů, zkoušek, revizních zpráv a dalších specifikovaných dokladů apod.).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Město Tachov
Nákup elektrické energie na rok 2020   
Stručný popis: Dodávka elektrické energie v hladině nízkého napětí v předpokládaném množství 2590 MWh a 879 MWh v hladině vysokého napětí.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Město Domažlice
Nákup energií - elektřina na rok 2020 NN   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 2 359 MWh pro rok 2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Město Přelouč
Nákup elektřiny pro Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace na rok 2020 a 2021.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Nákup elektřiny pro Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace pro rok 2020 a 2021 na Českomoravské komoditní burze Kladno.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka
Smlouva o dodávce a odběru tepla a teplé užitkové vody   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka tepla a teplé užitkové vody do objektu zadavatele.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Para, teplá voda a súvisiace produkty
Fakultní nemocnice Olomouc
Radiofarmakum fludeoxyglukóza 18F   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky radiofarmaka fludeoxyglukóza 18F – FDG s registrací SÚKL
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Jadrové palivá
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Dodávky elektrické energie a plynu pro ČPZP   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: a) sdružená dodávka elektrické energie (dále i „elektřina“) a plynu1, a to včetně souvisejících služeb, zajištění přenosu, distribuce a systémových služeb dodávky sjednaného množství elektřiny a plynu dodavatelem pro zadavatele, b) převzetí zodpovědnosti za odchylku ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou. c) zajištění přístupu zadavatele k on-line sledování odběrů elektřiny a plynu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mikroregion Náměšťsko
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 129 MWh pro rok 2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Zlínský kraj
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 - 2022   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 101 185 MWh pro rok 2020 - 2022.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
MERO ČR, a.s.
Nákup elektrické energie a plynu na komoditní burze   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Nákup malých odběrů elektrické energie (část A) a plynu (část B) pro dodávkové období 1.7.2019 – 31.12.2020 v předpokládaném množství pro část A 958 MWh a pro část B 738 MWh. Realizován formou aukce prostřednictvím komoditní burzy POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Moravskoslezký kraj
Nákup elektrické energie pro Moravskoslezský kraj v roce 2019   
Stručný popis: Nákup elektrické energie v kategorii nízké napětí a vysoké napětí na roky 2020 a 2021 centralizovaným způsobem, tj. pro příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem, pro obchodní společnosti založené Moravskoslezským krajem a pro objekt Krajského úřadu MSK, dále pro statutární město Frýdek-Místek a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti, město Bílovec a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti a město Klimkovice a jím zřizované příspěvkové organizace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
H R U Š K A , spol. s r.o.
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 199,80 kWp Na Hrázi 3228/2, 723 00 Ostrava-Martinov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku a instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 199,80 kWp a její napojení na stávající elektroinstalaci objektu. Fotovoltaické panely FVE budou umístěny na střeše objektu a zařízení technologie FVE bude umístěno ve 2.NP (místnost č. 230). Získaná elektrická energie bude (přes elektroměr pro měření dodávky) dodávána pro vlastní spotřebu objektu. Na střeše, kde bude instalována nová fotovoltaická elektrárna o výkonu 199,80 kWp, je umístěna stávající fotovoltaická elektrárna o výkonu 30kWp. Stávající FVE 30 kWp je kompletně provedena, napojena do stávajících rozvodů objektu v rozvodně NN a plně funkční. Pro novou FVE 199,80 kWp bude provedena samostatná elektroinstalace; budou instalovány vlastní střídače, rozvaděče a elektroinstalační rozvody. Systémy uvedených fotovoltaických elektráren nebudou vzájemně propojeny a jejich provoz bude nezávislý.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie