Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1869 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Mohelnice
Dodávka a odběr tepelné energie pro Město Mohelnice a jeho příspěvkové organizace na období od roku 2019 do roku 2022.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tepelné energie a sdružených služeb dodávek tepelné energie ve smyslu ustanovení §14 odst.1 Zákona na dobu určitou dle ust. § 20 písm. a) Zákona a celkový předpokládaný odběr tepelné energie bude vypočten za dobu 48 měsíců a to v celkové předpokládané výši 39.520 GJ.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Para, teplá voda a súvisiace produkty
Město Benešov
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého a nízkého napětí. Předpokládaný objem elektřiny v hladině nízkého napětí je 727 MWh v hodnotě 1 070 144 Kč, přepokládaný objem elektřiny v hladině vysokého napětí je 1492 MWh v hodnotě 2 129 084 Kč.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
CEJIZA, s.r.o.
Centrální dodávka elek. energie pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem na rok 2019 a 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky elektřiny do odběrných míst Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem, případně dalších právnických osob zřizovaných Jihomoravským krajem, a poskytování distribuce elektřiny a systémových služeb v těchto odběrných místech a poskytování dalších plnění. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy o dodávce elektřiny, a to ve vztahu k odběrným místům: 1. JM_207 S – centrum Hodonín, příspěvková organizace, Na Pískách 4037/11, 695 01 Hodonín, 2. JM_280 Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace, Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče, a smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, a to ve vztahu k ostatním odběrným místům, podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Kraj Vysočina
Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst centrálního zadavatele. (Detailní popis veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci)
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ostravská univerzita
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Ostravskou univerzitu na rok 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele, jež jsou uvedena v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace, s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění. Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Město Česká Třebová
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 5 074 MWh pro rok 2019, ve složení 3 112 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky) a 1 962 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
JIC, zájmové sdružení právnických osob
Dodávky elektrické energie z obnovitelných zdrojů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrické energie výhradně z obnovitelných zdrojů energie do odběrného místa zadavatele a poskytování distribuce elektřiny a systémových služeb v tomto odběrném místě a poskytování dalších plnění.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 a 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 6 551 MWh pro rok 2019 a 2020, ve složení 4 503 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky) a 2 048 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Nákup elektrické energie pro budovy ČMZRB pro rok 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 503 MWh pro rok 2019
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Česká republika - Úřad práce ČR
Dodávka tepelné energie pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka tepelné energie pro administrativní budovu Kaplířova 7, Plzeň
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Para, teplá voda a súvisiace produkty
Město Louny
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 6.179 MWh pro období 1.1.2019-31.12.2020 pro město Louny a jeho příspěvkové organizace a další subjekty.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
ČEPRO, a.s.
Dodávky elektrické energie pro čerpací stanice – 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny do odběrných míst pro čerpací stanice sítě EuroOil.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Obec Blatnička
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 19 824 MWh pro rok 2019.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Město Uničov, Mateřská škola Uničov, Základní škola U Stadionu, Základní škola Pionýrů, Základní škola Haškova, Městské kulturní zařízení, Centrum sociálních služeb Uničov, Technické služby Uničov, spol. s r.o., Sbor dobrovolných hasičů Benkov, Sbor dobro
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Uničov a jeho příspěvkové organizace   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektrickou energií a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektrickou energií a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, - zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, - zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny elektrické energie.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ústavní soud
Dodávka elektřiny pro Ústavní soud na léta 2019 až 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek elektrické energie (odběry kategorie B a C) pro budovu sídla zadavatele a pro další odběrná místa specifikovaná v příloze č. 1 zadávací dokumentace v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021, a to v souladu s požadavky zadavatele stanovenými v zadávací dokumentaci. Odběrnými místy jsou: sídlo zadavatele v Brně na ulici Joštova 8, rodinný dům v obci Česká a dále 9 bytů v Brně a 1 byt v Praze.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie