Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 32 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Central European Aerospace Corporation s.r.o. (zkrácený název společnosti: CEAC s.r.o.)
Generální dodávka služeb výzkumu, vývoje a expertních služeb pro výzkum umělé inteligence predikující chování pilota za účelem zabránění kritických situací s cílem zvýšení bezpečnosti provozu letadel   
Stručný popis: Předmětem zakázky je výzkum a vývoj umělé inteligence (inteligentního systému řízení letu letadla) se zaměřením na predikci chování pilota a korekci jeho chyb formou vytvoření komunikačního rozhraní mezi umělou inteligencí a pilotem (posádkou). Výzkumně-vývojový projekt si klade za cíl výzkum umělé inteligence v takové podobě, která nalezne způsob řešení problémů dedukčním principem, na které obecné algoritmy již nestačí. Projekt výzkumu a vývoje ve své podstatě předkládá zcela unikátní řešení umělé inteligence formou pocitového „smyslového“ vnímání pilota jako základu při tvorbě umělé inteligence a predikčních algoritmů. Jako základní stavební kámen výzkumu a vývoje predikčních algoritmů vedoucích k inovaci produktů všeobecného letectví byla zvolena ucelená řada palubního leteckého systému pod obchodním názvem INTEGRA a jejich derivátech, které vznikají od uvedení produktu na trh v roce 2009.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Experimentálny vývoj
ANITA B s.r.o.
Funkční vzorek ramenového programovatelného elektronicky řízeného stroje na prošívání čepicových kšiltů - výroba dílů dle výkresové dokumentace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výroba dílů pro výrobu funkčního vzorku ramenového programovatelného elektronicky řízeného stroje na prošívání čepicových kšiltů (dále jen „Díly“). Předmětem veřejné zakázky je zejména závazek zhotovitele vyrobit Díly dle výkresové dokumentace zpracované zadavatelem a společností ZJ Design s.r.o., jež je součástí zadávací dokumentace. Díly budou vyrobeny dle výkresové dokumentace pro výrobu funkčního vzorku ramenového programovatelného elektronicky řízeného automatu na prošívání čepicových kšiltů.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo obrany
TOPOVOZ - Topografické vozidlo palebných jednotek dělostřelectva zabezpečení dělostřelectva   
Stručný popis zakázky nebo nákupů Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí účelové podpory formou dotace z výdajů na výzkum a vývoj poskytovatele v rámci programu 907 020 "Rozvoj ozbrojených sil České republiky" na řešení projektu vývoje „TOPOVOZ – Topografické vozidlo palebných jednotek dělostřelectva zabezpečení dělostřelectva“.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo obrany
TOPOVOZ - Topografické vozidlo palebných jednotek dělostřelectva zabezpečení dělostřelectva   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací nebo předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb: Předmětem veřejné zakázky je vývoj funkčního prototypu topografického vozidla palebných jednotek dělostřelectva zabezpečení dělostřelectva.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo obrany
ALO CZ - Místo koordinace ve vzdušném prostoru úkolových uskupení   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací nebo předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb: Předmětem VZ je vytvoření operačního a systémového návrhu na architekturu a následně vývoj a výroba prototypu místa koordinace ve vzdušném prostoru úkolových uskupení (ALO CZ ), včetně navazujících prvků vzdušných a pozemních sil, a to s ohledem na architekturu definovanou aliančním programem ACCS LOC1 a architekturu OTS VŘ PozS (operačně – taktické systémy velení a řízení pozemních sil) pro zajištění situačního vědomí a informační nadvlády na bojišti.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo obrany
RPDUTL159 - Replika PDU pro trenažér TL-159   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací nebo předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb: Předmětem VZ je vývoj funkčního prototypu vysoce věrné repliky PDU pro trenažér TL-159, souvisejícího programového vybavení a potřebných úprav trenažéru včetně provedení zkoušek.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Experimentálny vývoj
ANITA B s.r.o.
Dílčí funkční vzorek ramenového programovatelného elektronicky řízeného stroje na prošívání čepicových kšiltů – výroba dílů dle výkresové dokumentace   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Výroba dílů pro výrobu dílčího funkčního vzorku ramenového programovatelného elektronicky řízeného stroje na prošívání čepicových kšiltů (dále jen „Díly“) Předmětem veřejné zakázky je zejména závazek zhotovitele vyrobit Díly dle výkresové dokumentace zpracované společností ZJ Design s.r.o., jež je součástí této zadávací dokumentace. Díly budou vyrobeny dle výkresové dokumentace pro výrobu dílčího funkčního vzorku programovatelného elektronicky řízeného automatu na prošívání čepicových kšiltů. Podrobná specifikace Dílů je uvedena v Obchodních a platebních podmínkách – návrhu smlouvy o dílo včetně přílohy, jež tvoří součást této zadávací dokumentace coby její část 2.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Experimentálny vývoj
Metrostav a.s.
Experimentální ukládky železničního spodku v tunelu   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem je experimentální ukládka železničního spodku na reálném modelu dna tunelu ze segmentového ostění bez dodávky materiálů do železničního spodku. Předmět zakázky je popsán technickou specifikací, která tvoří přílohou č. 1 Zadávací dokumentace. V rámci zakázky zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo obrany
SW simulátor radiových sítí SVŘ definovaných jednotek vševojskové brigády pro výcvik jednot EB   
Stručný popis zakázky nebo nákupů Předmětem veřejné zakázky bude řešení projektu experimentálního vývoje "SIMULEB - SW simulátor radiových sítí systému velení a řízení definovaných jednotek vševojskové brigády pro výcvik jednotek EB" v analogových, digitálních pásmech spektra KV, VKV, UKV, GSM, LTE včetně zdrojových kódů k SW SIM EB podle takticko-technických požadavků. Výsledkem bude SW produkt.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo obrany
SW simulátor radiových sítí SVŘ definovaných jednotek vševojskové brigády pro výcvik jednot EB   
Stručný popis zakázky nebo nákupů Předmětem veřejné zakázky bude řešení projektu experimentálního vývoje "SIMULEB - SW simulátor radiových sítí systému velení a řízení definovaných jednotek vševojskové brigády pro výcvik jednotek EB" v analogových, digitálních pásmech spektra KV, VKV, UKV, GSM, LTE včetně zdrojových kódů k SW SIM EB podle takticko-technických požadavků. Výsledkem bude SW produkt.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Experimentálny vývoj
Ministerstvo obrany - Česká republika
Polní multioborové zdravotnické pracoviště - POMOP   
Stručný popis zakázky nebo nákupů Předmětem veřejné zakázky bude řešení experimentálního vývoje, jehož výsledkem bude zpracování předběžného projektu, v rámci kterého bude navrženo variantní řešení, zpracování konečného projektu, v rámci kterého bude rozhodnuto o variantách řešení, výroba prototypu.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo obrany
SIMULEB - SW simulátor radiových sítí systému velení a řízení definovaných jednotek vševojskové brigády pro výcvik jednotek EB   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací nebo předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb: Účelem VZ je poskytnutí účelové podpory formou dotace z výdajů na výzkum a vývoj poskytovatele v rámci programu 907 020 (Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace) na řešení projektu -SIMULEB - SW simulátor radiových sítí systému velení a řízení definovaných jednotek vševojskové brigády pro výcvik jednotek EB.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo obrany
Vývoj miny ráže 60 mm s prodlouženým dostřelem a větším účinkem v cíli - MINA   
Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh čelem smlouvy je poskytnutí účelové podpory formou dotace z výdajů na výzkum a vývoj poskytovatele v rámci programu 907 040 (Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace) na řešení projektu -Vývoj miny ráže 60 mm s prodlouženým dostřelem a větším účinkem v cíli - MINA
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo obrany
Polní multioborové zdravotnické pracoviště   
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací nebo předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb: Předmětem veřejné zakázky bude řešení experimentálního vývoje, jehož výsledkem bude zpracování předběžného projektu, v rámci kterého bude navrženo variantní řešení, zpracování konečného projektu, v rámci kterého bude rozhodnuto o variantách řešení, výroba prototypu.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Experimentálny vývoj
ANITA B s.r.o.
Dílčí model ramenového stroje a dílčí model zařízení pro upínání kšiltů – výroba a dodání dílců a podskupin dle výkresové dokumentace   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Výroba dílců a podskupin pro sestavení dílčího modelu ramenového stroje a dílčího modelu zařízení pro upínání kšiltů (dále jen „dílce a podskupiny“) Předmětem veřejné zakázky je zejména závazek zhotovitele vyrobit dílce a podskupiny dle výkresové dokumentace zpracované společností ZJ Design s.r.o., jež je součástí této zadávací dokumentace. Dílce a podskupiny budou vyrobeny dle výkresové dokumentace pro sestavení dílčího modelu ramenového stroje a dílčího modelu zařízení pro upínání kšiltů. Podrobná specifikace dílců a podskupin je uvedena v Obchodních a platebních podmínkách – návrhu smlouvy o dílo včetně přílohy, jež tvoří součást této zadávací dokumentace coby její část 2. (výše uvedené plnění dále v textu jen jako „Dílo“)
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Experimentálny vývoj
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie