Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 3354 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Brno
Antibiotika   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Nemocnice Na Homolce
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY KONTRASTNÍCH LÁTEK PRO NEMOCNICI NA HOMOLCE II.   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu 24 kalendářních měsíců od uzavření rámcové dohody.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Kortikosteroidy pro systémovou aplikaci, parenterální (H02A)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků - léčiv s různou s účinnou látkou (kortikosteroidy pro systémovou aplikaci) dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena do následujících částí: 1. část - SODNÁ SŮL DEXAMETHASON-FOSFÁTU 2. část - METHYLPREDNISOLON-ACETÁT 3. část - NATRIUM-METHYLPREDNISOLON-SUKCINÁT 4. část - NATRIUM-HYDROKORTISON-SUKCINÁT
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre močovopohlavný systém
Nemocnice Na Bulovce
ANTIVIROTIKA K LÉČBĚ HIV – KOMBINACE 3   
Stručný popis: Předmětem rámcové dohody budou opakované dodávky léčivých přípravků ve specifikaci a množství dle této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) (viz. Příloha č. 3 ZD), určené výhradně ke spotřebě na klinikách a odděleních Nemocnice Na Bulovce (dále jen „NNB“) v rámci poskytování zdravotní péče po dobu 24 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - VEMURAFENIB, DABRAFENIB   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole, a to po dobu 48 měsíců v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Nemocnice Na Bulovce
DODÁVKY KONTRASTNÍCH LÁTEK   
Stručný popis: Předmětem rámcové dohody budou opakované dodávky kontrastních látek pro diagnostiku do Nemocnice Na Bulovce v rámci poskytování zdravotní péče dle níže uvedené specifikace a aktuálních potřeb zadavatele po dobu 48 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Léčivé přípravky s obsahem intravenózních imunoglobulinů III.   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem intravenózních imunoglobulinů po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace
ENBREL 2018 - opakované řízení   
Stručný popis: Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody budou dodávky léčivých přípravků
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Institut klinické a experimentální medicíny
HVLP – Imunosupresiva – monoklonální protilátka infliximab   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky infliximab pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Psychiatrická léčebna Šternberk
Dodávka léčiv a léčivých přípravků pro PL Šternberk   
Stručný popis: Cílem tohoto zadávacího řízení je, v souladu s § 131 a násl. zákona, uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky léčiv a léčivých přípravků a opiátů na období 48 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody podle potřeb zadavatele nebo do výše plnění 45.000.000,00 Kč bez DPH v součtu celkového objemu všech dílčích zakázek - co nastane dříve. Na základě uzavřené rámcové dohody budou realizovány opakující se dodávky léčiv a léčivých přípravků a opiátů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Zajištění diagnostik pro stanovení specifických IgE protilátek UKIA   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik a veškerého dalšího potřebného spotřebního materiálu a kalibrátorů pro stanovení specifických IgE protilátek proti alergenům po dobu 4 let pro Fakultní nemocnici Hradec Králové. Součástí veřejné zakázky je také bezplatná výpůjčka analytického systému.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Thomayerova nemocnice
Dodávky souprav pro expresní molekulární diagnostiku respiračních patogenů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávka spotřebního materiálu pro expresní molekulární diagnostiku respiračních patogenů pro oddělení klinické mikrobiologie po dobu 2 let. Součásti předmětu plnění je bezplatná zápůjčka přístroje ( nový nebo repasovaný) pro automatické vyhodnocování molekulární diagnostiky
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Biologická léčba IV - Remicade   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků – Imunosupresivum – lék Remicade s obsahou látkou Infliximabum – je centrový lék určený pro zajištění kontinuální léčby pacientů interní kliniky a kožního oddělení KNTB, a to v rozsahu dle potřeb zadavatele, v souladu s § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Ústav hematologie a krevní transfuze
Dodávka léčivých přípravků pro ÚHKT – OCTAPLAS IV.   
Stručný popis: Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivých přípravků, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v zadávací dokumentaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Léčivé přípravky s obsahem alteplasa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Název části ATC Předpokládaný odběr v ks za 1 rok alteplasa B01AD02 367 alteplasa B01AD02 193
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie