Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 2358 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Šumperk
Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku (nemovitý a movitý majetek, lesy, elektronická zařízení, soubor skel) a odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Město Břeclav
Pojištění města Břeclavi   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky bylo poskytnutí pojištění nemovitého a movitého majetku města Břeclavi a jím zřízených organizací a pojištění odpovědnosti za újmu města Břeclavi na dobu 36 měsíců
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění služeb pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli, pro Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje, po dobu 48 měsíců od podpisu příslušné smlouvy, nejdříve však od 1. 3. 2019.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Nemocnice Na Bulovce
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ MAJETKU   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí pojištění rizik – pojištění odpovědnosti za újmu poskytovatele zdravotních služeb a pojištění majetku Nemocnice Na Bulovce po dobu 48 měsíců dle zadávací dokumentace. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy/smluv s jediným vybraným dodavatelem.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Pojištění nemovitostí a jejich vnitřního vybavení v lokalitě žst. Praha Hlavní nádraží   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění souboru majetku zadavatele pro případ jeho zničení nebo poškození následkem pojistných nebezpečí - živelné nebezpečí; pojištění odcizení, vandalismu, skel; pojištění technických rizik - pojištění strojních zařízení; pojištění přerušení provozu; pojištění terorismu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Zlínský kraj
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho organizací   
Stručný popis: Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“ či „VZ“) je pojištění majetku Zlínského kraje a jím zřízených příspěvkových organizací a dále pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu veškerých činností (dle zvláštních právních předpisů) Zlínského kraje a jím zřízených příspěvkových organizací.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – Pojištění motorových vozidel   
Stručný popis: Zadavatel požaduje zajištění pojistné ochrany motorových vozidel zadavatele v rozsahu: 1. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem motorového vozidla 2. Havarijní pojištění 3. Pojištění čelního skla 4. Asistence v základním rozsahu
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a.s.
OBHOSPODAŘOVÁNÍ POSRTFOLIA INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ, SOUVISEJÍCÍ ÚSCHOVA A SPRÁVA CENNÝCH PAPÍRŮ A VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODU S NIMI   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je obhospodařování portfolia investičních nástrojů Zadavatele, a to na základě volné úvahy správce v rámci smluvního ujednání. Tržní hodnota portfolia investičních nástrojů Zadavatele , jehož obhospodařování je předmětem této veřejné zakázky je cca 500 000 000 CZK.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Výběr pojistitele na pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu/újmu, pojištění vozidel   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění movitého i nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti ZP MV ČR za škodu/újmu a pojištění vozidel. S ohledem na potřeby zadavatele je veřejná zakázka rozdělena na tři (3) části: „A“ pojištění majetku včetně pojištění terorismu, „B“ pojištění odpovědnosti za škodu/újmu a " C" pojištění vozidel.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Karlova
Celouniverzitní zakázka na pojišťovacího zprostředkovatele pro Univerzitu Karlovu   
Stručný popis: Zadavatel má zájem prostřednictvím veřejné zakázky zajistit poskytnutí služeb pojišťovacího zprostředkovatele pro celou Univerzitu Karlovu. Formou celouniverzitní zakázky bude Zadavatel předmět plnění pořizovat pro sebe rektorát, fakulty a součásti. Služby pojišťovacího zprostředkovatele se předpokládá využít pro pro pojištění majetku, odpovědnosti, a kybernetických rizik, motorových vozidel, cestovního pojištění a případně dalších pojištění.
Finančné a poisťovacie služby
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace
Pojištění příspěvkové organizace   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je pojištění příspěvkové organizace, jejímž předmětem činnosti je poskytování ICT služeb pro statutární město Plzeň, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, s výjimkou pojištění vozidel, jejichž pojištění není předmětem této veřejné zakázky
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
městská část Praha 3
Výběr pojistitele na pojištění majetku a odpovědnosti za újmu pro Městskou část Praha 3 a další subjekty   
Stručný popis: Předmětem zakázky je výběr pojistitele na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Městské části Praha 3 a dalších subjektů uvedených v technické části zadávací dokumentace (požadavek na kvotaci pojistného a návrh na uzavření pojistné smlouvy – příloha č. 3). Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části. Předmět I. části veřejné zakázky – Pojištění majetku Pojištění majetku: - živelní pojištění - pojištění pro případ odcizení (krádež, loupež) - pojištění pro případ vandalismu - pojištění pro případ vandalismu - pojištění pro případ poškození skel - pojištění pro případ poškození strojních zařízení - pojištění pro případ poškození elektronických zařízení Předmět II. části veřejné zakázky – Pojištění odpovědnosti za újmu - pojištění odpovědnosti za újmu
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Obchodní a technické řešení platebních karet   
Stručný popis: Předmětem plnění je zajištění služeb tzv. „merchant acquiring“, tedy soustřeďování plateb provedených platebními kartami ve prospěch zadavatele prostřednictvím karetních terminálů či e-shopu. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Sprostredkovanie predaja cenných papierov a komodít...
ČEPRO, a.s.
Pojištění pohledávek   
Stručný popis: Předmětem pojistných smluv bude pojištění pohledávek zadavatele za odběrateli zadavatele, přičemž jde o pohledávky za neuhrazené pohonné hmoty a látky prodávané zadavatelem těmto odběratelům, a to jak formou velkoobchodu, tak i formou kartového prodeje.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Hlavní město Praha
Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro příspěvkové organizace v působnosti odboru SML MHMP   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pověřujících zadavatelů. Veřejná zakázka bude zadávána v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ. Veřejná zakázka bude rozdělena na dvě části: 1. část – Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, 2. část – Pojištění vozidel. Smlouvy na plnění z obou částí veřejné zakázky budou uzavřeny na dobu určitou, a to na dobu 24 měsíců. Zadavatel si vyhrazuje možnost využití opčního práva. Zadavatel si vyhrazuje ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ k vybranému dodavateli změnu rozsahu služeb ze smlouvy. Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky. Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje využití změny závazku.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie