Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 2338 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Pojištění vozidel v resortu MPSV   
Stručný popis: CPV: Pojištění motorových vozidel | 66514110-0 Pojištění odpovědnost za škodu způsobenou provozem motorového vozidla | 66516100-1 Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění pojištění vozidel, která jsou součástí stávajícího vozového parku spravovaného resortem práce a sociálních věcí, dále nově pořízených vozidel v průběhu plnění veřejné zakázky a rovněž reakce na případné změny vozového parku, např. vyřazování vozidel apod., a to dle potřeby centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Město Černošice
Pojištění majetku města Černošice a jím zřízených příspěvkových organizací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) pojištění majetku města Černošice a jím zřízených příspěvkových organizací na období od 1.1.2019 do 31.12.2020. Jedná se zejména o: - živelní pojištění majetku - pojištění odcizení a vandalismu - pojištění přepravy cenností - pojištění elektroniky - pojištění skel
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Město Říčany
Pojištění majetku a odpovědnosti města Říčany   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je pojištění majetku města, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel pro město Říčany, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v přílohách této zadávací dokumentace.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
statutární město Plzeň
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vozidel pro Magistrát města Plzně a vybrané příspěvkové organizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vozidel na období od 1.1.2019 do 31.12.2021 pro vozidla členů sdružení zadavatelů.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Česká televize
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění cestovních zavazadel   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti a pojištění cestovních zavazadel pro roky 2019-2023
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mendelova univerzita v Brně
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu - MENDELU 2019 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem veřejné zakázky je výběr poskytovatele na služby pojištění majetku a odpovědnosti za újmu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Město Svitavy
Pojištění majetku města Svitavy, odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění vozidel   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí pojištění nemovitého a movitého majetku města Svitavy, pojištění odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění motorových vozidel města Svitavy.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Česká zemědělská univerzita v Praze
Pojišťovací služby pro ČZU - majetek a odpovědnost   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním nemovitého a movitého majetku zadavatele a pojištění odpovědnosti za škodu. Počátek pojištění bude od 1. 1. 2019, smlouva na dobu neurčitou.
Finančné a poisťovacie služby
ÚJV Řež, a. s.
Pojištění majetku skupiny ÚJV   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výkon pojišťovací činnosti pojistitelem, spočívající v pojištění majetku společnosti ÚJV Řež, a. s. a jeho dceřiných společností.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Národní galerie v Praze
Pojištění exponátů a uměleckých děl výstavy Alberto Giacometti   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pojištění uměleckých předmětů a děl dle požadavků zapůjčitelů pro výstavu Alberto Giacometti, která by se měla konat v termínu červen 2019-prosinec 2019.
Finančné a poisťovacie služby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pojištění vozidel v resoru MZe   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pojištění vozidel a všech dalších vozidel, která budou zadavatelem nebo pověřujícími zadavateli v průběhu trvání smluvního vztahu s vybraným dodavatelem nově pořízena, a poskytování dalších souvisejících služeb.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Česká národní banka
Vypracování zkouškových otázek podle zákona o distribuci pojištění a zajištění   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: a) zpracování souboru zkouškových otázek v rozsahu 1500 (1200 + 300 rezervních) zk. otázek a 100 (80 + 20 rezervních) případových studií (dále vše také jako „soubor zkouškových otázek“) v souladu s § 58 odst. 1 zák. č. 170/2018 Sb., o distr. pojištění a zajištění (dále jen „zákon o distribuci“), a v souladu s návrhem vyhl. ČNB o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění, která bude přijata dle zák. o distribuci (dále jen „návrh vyhlášky“) a zajištění a zpřístupnění IT systému pro správu souboru zk. otázek; b) provedení pilotního testu části souboru zk. otázek v rozsahu minimálně 600 zkouškových otázek a 40 případových studií (max. 2 kola) v souladu se zák. o distribuci a návrhem vyhlášky včetně předložení zprávy s výsledkem pilotního testu; c) zaslání vypracovaného souboru zk. otázek odborné veřejnosti a vypořádání jejích připomínek a d) aktualizace souboru zk. otázek na základě objednávky zadavatele.
Finančné a poisťovacie služby
Ústav jazykové a odborné přípravy, Univerzita Karlova
ÚJOP - Zdravotní pojištění zahraničních studentů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je zdravotní pojištění zahraničních studentů Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. a) náklady na komplexní zdravotní péči a související asistenční služby na území České republiky a Schengenského prostoru, b) náklady nutné a neodkladné zdravotní péče poskytnuté pojištěnému na území České republiky Schengenského prostoru a související asistenční služby.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Letiště Praha, a. s.
Provozování směnáren a bankomatů na letišti Praha/Ruzyně   
Stručný popis: Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení bude poskytnuto výhradní právo k poskytování směnárenských služeb, bankomatů, činností týkajících se vracení DPH a dalších služeb , a to za podmínek uvedených v ZD a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří přílohu č. 6 ZD.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby
Město Vysoké Mýto
Výběr pojistitele města Vysokého Mýta   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Vysoké Mýto včetně příspěvkových organizací. Pojištění bude zahrnovat pojištění majetku, pojištění skel, pojištění elektroniky, pojištění strojů a pojištění odpovědnosti za újmu.
Finančné a poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie