Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 699 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Kardiovertry   
Stručný popis: Předmětem plnění jsou průběžné dodávky kompletních systémů kardiovertrů včetně všech potřebných elektrod, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 zadávacích podmínek. Blíže viz zadávací podmínky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Institut klinické a experimentální medicíny
Dialyzační přístroje   
Stručný popis: Předmětem je dodávka, instalace a uvedení do provozu 4 ks dialyzačních přístrojů.Součástí je i dodání všech materiálů instalaci a uvedení přístroje do provozu, jakož i doprava do místa plnění, pojištění spojené s dodávkou zařízení, jeho zprovoznění, vč. jeho prověření bezchybné funkčnosti, instruktáž obsluhujících pracovníků provedená alespoň ve 3 termínech provozních potřeb zadavatele a protokolů o těchto instruktážích, poskytnutí úplného bezplatného servisu (BTK, elektrických oprav), aktualizaci SW přístroje po dobu záruční lhůty (minimálně 24 měsíců) s přímým zastoupením servisní společnosti a HOT-LINE linkou. Zajištění pozáručního servisu, včetně zajištění aktualizace SW přístroje minimálně po dobu 8 let lhůty a náhradních dílů po dobu 10 let od uvedení přístroje do provozu a dodání návodu k obsluze v Č.J.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů dle specifikace v příloze výzvy k podání nabídek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Institut klinické a experimentální medicíny
Dodávky SZM - Intervenční radiologie II.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a to cévních pouzder, balónkových katetrů, cévních stentů, cévních stentgraftů a embolizačních částic potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele - intervenční radiologie.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice Hradec Králové
FN Hradec Králové - obnova přístrojové techniky 2016 - Mimotělní oběh   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázka je náhrada 1 kusu stávajícího přístroje pro mimotělní oběh pro Kardiochirurgickou kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové, a to včetně pozáručního full servisu a dodávek unikátního spotřebního materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice Olomouc
Implantabilní kardiovertery - defibrilátory   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních kardioverterů-defibrilátorů pro Fakultní nemocnici Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – Dodávky vnitřních fixátorů pro stabilizaci torakolumbální páteře při degenerativních onemocněních   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vnitřních fixátorů pro stabilizaci torakolumbální páteře při degenerativních onemocněních pro Kliniku spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, a to na základě průběžných dílčích objednávek po dobu 48 měsíců, pro část 1 až 3 v souladu se zadávacími podmínkami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Nemocnice Na Homolce
Dodávky cévních protéz - graftů pro Nemocnici Na Homolce   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek cévních protéz - graftů pro Nemocnici Na Homolce po dobu 48 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice Olomouc
Membránové oxygenátory včetně hadicových setů pro vedení mimotělního oběhu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky membránových oxygenátorů s externím arteriálním filtrem včetně hadicových setů pro mimotělní oběh
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Katetrově implantabilní aortální chlopně - TAVI   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou katetrově implantabilní aortální chlopně – TAVI. Specifikace – minimální požadované technické parametry jsou uvedeny v technických požadavcích, které tvořípřílohu č. 1 zadávací dokumentace. Obchodní podmínky jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 2 ZD.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Nemocnice Na Homolce
Dodávky bezdrátových kardiostimulátorů pro Oddělení kardiologie NNH   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek bezdrátových kardiostimulátorů pro oddělení kardiologie, blíže specifikovaných v technické specifikaci zakázky, a to po dobu trvání smlouvy od dne nabytí její účinnosti po dobu 24 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - dodávky stentgraftů určných pro TIPS   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky samoexpandibilních protéz do TIPS kanálu pro potřeby Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, a to na základě průběžných dílčích objednávek po dobu 48 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice Plzeň
Srdeční chlopně a ringy 2017   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou dodávky srdečních chlopní a ringů ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu dvou let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – Spotřební materiál k automatickému mobilnímu přístroji Multifiltrate   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k automatickému mobilnímu přístroji Multifiltrate, a to na základě průběžných dílčích objednávek, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Bezstehové biologické chlopně 2018   
Stručný popis: Bezstehové biologické chlopně
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie