Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 441 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
LOM PRAHA s.p.
NÁKUP OBLEČENÍ A LETECKÉ VÝSTROJE PRO LÉTAJÍCÍ PERSONÁL A POZEMNÍ UČITELE LOM PRAHA s.p., CENTRUM LETECKÉHO VÝCVIKU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka oblečení, letecké výstroje a ochranných pomůcek pro létající personál a pozemní učitele LOM PRAHA s.p., Centrum leteckého výcviku
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Těžké pyrotechnické obleky a tyče odstupné manipulace   
Stručný popis: Zajištění 4 souprav pyrotechnických těžkých ochranných obleků a 2 ks tyčí odstupné manipulace
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
"Dodávka ochranných pracovních oděvů"   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodání ochranných pracovních oděvů pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace s jedním dodavatelem pro každou část veřejné zakázky dle specifikace uvedené v příloze č. 5 až 8 zadávací dokumentace.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Zakázka v rámci DNS – Dodávky OOPP pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky OOPP dle potřeb zadavatele na období ode dne uzavření rámcové dohody na zajištění dodávek OOPP (Příloha č. 5 této ZD) do 24. 9. 2019. Předmět plnění musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, jakož i technických norem a schválení platných na území České republiky, včetně norem vycházejících z komunitárního práva (práva Evropské unie), a musí být v souladu s technickou specifikací dle Přílohy č. 4 této ZD (pro každou část veřejné zakázky), jakož i s požadavky obvyklé kvality a bezvadného zpracování hodící se pro účel, k němuž je takovéto zboží obvykle používáno.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Královéhradecký kraj
Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZS Hradec Králové – Figuríny pro nácvik vyprošťování a práce s pacientem III   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka realistických figurín mladistvých, dospělých a dětí určených pro nácvik manipulace s pacientem, jejich přepravu a vyprošťování a dalších simulátorů dle dále uvedené specifikace.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i
Nákup a obnova prvků síťové bezpečnosti BIOCEV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) • dodávka 2 ks nových hardwarových bezpečnostních zařízení Next generation firewall včetně podpory výrobce v režimu 24x7 a aktualizace všech požadovaných funkcí po dobu 3 let • podpora výrobce pro stávající konzoli centrální správy Fortinet Fortimanager 200D v režimu 8x5 a aktualizace všech požadovaných funkcí po dobu 3 let.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
ZZS hl. m. Prahy – výukový model – 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka 1 kusu realistického celotělového multifunkčního simulátoru dospělého člověka - pacienta včetně příslušenství, který bude určen pro výuku simulované medicíny, provádění úplných a nepřetržitých zdravotnických scénářů, výuku zajišťování dýchacích cest, resuscitaci a dalších klinických stavů a nácviku řešení komplikací z pohledu přednemocniční neodkladné péče. Dodaný simulátor bude sloužit k nácviku specifických činností jednotlivce či týmu při vzniku mimořádných událostí nebo krizových situací.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
OOPP a pracovní oděvy   
Stručný popis: Předmět veřejné zakázky: Dodávka nových pracovních oděvů a OOPP pro pracovníky zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena do následujících samostatných částí: Část č. 1 VZ: „OOPP a pracovní oděvy – Bundy“ Část č. 2 VZ: „OOPP a pracovní oděvy – Mikiny“ Část č. 3 VZ: „OOPP a pracovní oděvy – Polokošile“ Část č. 4 VZ: „OOPP a pracovní oděvy – Kalhoty“ Část č. 5 VZ: „OOPP a pracovní oděvy – Termoprádlo“
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na dodávku ochranných pracovních pomůcek 2018-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodání ochranných pracovních pomůcek dílčími objednávkami.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Česká Republika - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Dodávka třívrstvých zásahových oděvů pro hasiče   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 51 ks třívrstvých zásahových oděvů pro hasiče.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Česká republika- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Redukované pneumatické vyprošťovací a stabilizační sady   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodání 40 sad speciálních technických prostředků ke stabilizaci a zabezpečení havarovaných vozidel při dopravních nehodách.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
ZZS hl. m. Prahy – výukový model – 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka 1 kusu realistického celotělového multifunkčního simulátoru dospělého člověka - pacienta včetně příslušenství, který bude určen pro výuku simulované medicíny, provádění úplných a nepřetržitých zdravotnických scénářů, výuku zajišťování dýchacích cest, resuscitaci a dalších klinických stavů a nácviku řešení komplikací z pohledu přednemocniční neodkladné péče. Nabídnutý simulátor musí splnit softwarovou a hardwarovou kompatibilitu s již zadavatelem používanými pacientskými simulátory - SimMan 3G, SimMon (porodnická figurína), SimNewB a SimJunior. Dodaný simulátor bude sloužit k nácviku specifických činností jednotlivce či týmu při vzniku mimořádných událostí nebo krizových situací.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v souladu s požadavky zadávacích podmínek, zejm. v předpokládaném rozsahu a dle specifikace uvedené v příloze č.3 této výzvy, po dobu 48 měsíců.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Správa státních hmotných rezerv
17-146 Hasiva – pěnidla pro hašení polárních a nepolárních kapalin   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je dodávka 38 tun hasiva – pěnidla pro hašení nepolárních kapalin a dodávka 14 tun hasiva – pěnidla pro hašení polárních kapalin v oblasti prostředků pro likvidaci požárů, pro účely a k zajištění zákonné působnosti zadavatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv (dále též „Správa“ nebo „zadavatel“), ve znění pozdějších předpisů. Hasiva jsou určena k omezení šíření a hašení požárů třídy B a k zabránění znovuvznícení. Mohou být také použita k ochraně proti vznícení hořlavých kapalin a za určitých podmínek k hašení požárů třídy A.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na nákup airbagových vest pro řidiče policejních motocyklů na období 2017 - 2018   
Stručný popis: 500 ks airbagových vest pro řidiče policejních motocyklů na období 2017 - 2018
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie