Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 877 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Čištění péřových polštářů   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby na vyčištění péřových polštářů a to po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finančního objemu 3.200.000,00 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve, dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Povodí Labe, státní podnik
VD Čelákovice, kontrola levého dolního stavítka – potápěčské práce   
Stručný popis: kontrola levého dolního stavítka – potápěčské práce
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
Povodí Labe, státní podnik
VD Čejetičky, potápěčský průzkum spodní stavby jezu   
Stručný popis: potápěčský průzkum spodní stavby jezu
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
Povodí Labe, státní podnik
VD Josefův Důl, potápěčský průzkum návodního líce hrází   
Stručný popis: Potápěčský průzkum návodního líce hrází
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
Povodí Labe, státní podnik
VD Vaňkův jez a MVE, potápěčský průzkum spodní stavby a údržba   
Stručný popis: potápěčský průzkum spodní stavby a údržba
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
Statutární město Brno, Městská část Brno-Líšeň
Zajištění stěhovacích služeb 2017-2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění stěhovacích služeb a transportu vybavení bytových jednotek mezi objekty objednatele a zajištění veškerých bezpečnostních a organizačních opatření majících za cíl ochranu proti odcizení, ztrátě nebo poškození, dle bližší specifikace v bodě 3. 2. této ZD.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Anthony Service s.r.o.
Rozvoj sociálního podniku Anthony Service s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka 2 sad forem pro vstřikování PVC v souvislosti s realizací akce „Rozvoj sociálního podniku Anthony Service s.r.o.“, konkrétně se jedná o 6 ks Formy pro výrobu trhacích svařovacích rohů do dveří – rohy a 3 ks Formy na výrobu svařovacích rohů do dveří – trhací část klínová. Podrobně je předmět plnění popsán ve Specifikaci předmětu plnění, která je součástí zadávací dokumentace.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...
České vysoké učení technické v Praze, SÚZ
Praní a chemické čištění prádla pro ubytování a stravování ČVUT - opakování   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s praním, žehlením a chemickým čištěním prádla. Zakázka se týká zařízení ve správě ČVUT v Praze – SÚZ při dodržení hygienických norem a předpisů po dobu 36 měsíců. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezena v přílohách zadávacích podmínek: • v Příloze č. 1a) a 1b) - závazný text návrhu smlouvy o poskytování služeb • v Příloze č. 2 a) a 2 b) - místa plnění • v Příloze č. 3 a) a 3 b) - specifikace předmětu plnění • v Příloze č. 4 a) a 4 b) - položkový rozpočet V případě, že zadávací podmínky této veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení výrobků nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý subjekt za příznačné, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na praní prádla   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb praní prádla pro jednotlivé součásti Mendelovy univerzity v Brně podle technických specifikací, které jsou nedílnou součástí smluvního ujednání.Rámcová dohoda je uzavřena s jedním účastníkem na dobu tří let.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Zajištění rehabilitačních pobytů pro zaměstnance DP v rehabilitačních zařízeních - pohybové ústrojí   
Stručný popis: 18 Předmětem tohoto zadávacího řízení bylo uzavření rámcové dohody na komplexní zajištění rehabilitačních pobytů pro zaměstnance zadavatele po dobu čtyř (4) let s možností prodloužení o jeden (1) rok, kdy se rehabilitačním pobytem rozumí preventivně ozdravný program lázeňského typu se zajištěným ubytováním a stravováním. Součástí rehabilitačního pobytu muselo být zajištěno ubytování na čtyři (4) noci (tj. pět (5) dnů; tzv. turnus) včetně plné penze a rehabilitačního programu. Dnem nástupu na turnus měla být pondělí (prvním poskytnutým jídlem oběd) a turnus měl být ukončen v pátek (poslední poskytnuté jídlo oběd). Bližší informace viz zadávací dokumentace.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby pre telesnú pohodu
Povodí Labe, státní podnik
VD Lovosice, VD České Kopisty, potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení jezových polí   
Stručný popis: Potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení jezových polí.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
Česká republika - Ministerstvo financí
Stěhovací služby v objektech MF   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování stěhovacích služeb především ve všech objektech MF na území hlavního města Prahy, v případě nezbytné potřeby jsou stěhovací služby vyžadovány též pro regionální pracoviště na území celé ČR. Součástí služeb je přesun vybavení kanceláří, PC, spisového materiálu, trezorů apod., včetně poskytnutí přepravních boxů a zajištění případného obalu stěhovaného vybavení.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
městská část Praha 3
Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře a dalších souvisejících činností v rámci zajištění péče o veřejnou zeleň - opakované zadání983   
Stručný popis: Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně v rámci běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť a vyvážení odpadkových košů Dílčí část 2 - Údržba a opravy mobiliáře a herních prvků, drobné stavební úpravy Dílčí část 3 - Údržba vodních prvků a zařízení
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
Město Dubňany
Zajištění úklidu, správy a provozu kulturního domu v Dubňanech   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se každodenní správu kulturního domu v Dubňanech včetně jeho zařízení, zajištění provozu Kulturního a informačního centra včetně Odpočinkové zóny. Pro přehlednost je rozsah plnění rozdělen do těchto hlavních bodů: A) Každodenní komplexní správa kulturního domu, která se skládá z • běžné drobné údržby, drobných oprav a úklidu vnitřních prostor, • koordinace činností souborů, skupin a kroužků, • provádění výlepové služby, • provozování bufetu při akcích konaných v KD. B) Zajištění provozu Kulturního a informačního centra spočívající především v • poskytování turistických informací, informací o městu, kulturních, sportovních a společenských akcích, • zajišťování předprodejů vstupenek, prodeje výrobků místních řemeslníků, • zajišťování průběhu akcí konaných v kulturním domě a přírodním areálu, instalací výstav, prohlídek expozic, • spolupráce při tvorbě příspěvků kabelové televize a zpravodaje MěÚ, C) Organizace krátkodobých pronájmů společenského sálu domu kultury
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...
České vysoké učení technické v Praze, SÚZ
Praní a chemické čištění prádla pro ubytování a stravování ČVUT - opakování   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s praním, žehlením a chemickým čištěním prádla. Zakázka se týká zařízení ve správě ČVUT v Praze – SÚZ při dodržení hygienických norem a předpisů po dobu 36 měsíců. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezena v přílohách zadávacích podmínek: • v Příloze č. 1a) a 1b) - závazný text návrhu smlouvy o poskytování služeb • v Příloze č. 2 a) a 2 b) - místa plnění • v Příloze č. 3 a) a 3 b) - specifikace předmětu plnění • v Příloze č. 4 a) a 4 b) - položkový rozpočet V případě, že zadávací podmínky této veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení výrobků nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý subjekt za příznačné, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie