Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 884 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Zajištění komplexních prádelenských služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění Veřejné zakázky je a) zajištění praní tzv. „nesystémového prádla“, které je ve vlastnictví zadavatele a dále b) zajištění komplexního prádelenského servisu tzv. „systémového prádla“, jehož vlastníkem bude dodavatel.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Stodská nemocnice, a.s.
Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Stodskou nemocnici, a.s. (na období od 1.9.2019 do 31.8.2024)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s pronájmem, praním a chemickým čištěním zdravotnického prádla, žehlením a mandlováním prádla, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místo zadavatele dle závazného harmonogramu svozů pro Stodskou nemocnici, a.s. po dobu 60 měsíců. Předpokládaná hodnota VZ stanovená za dobu 48 měsíců činí 8.720.000,00 Kč bez DPH ( dle § 21 odst.1 písm. b) ZZVZ). Hodnota zakázky za celou dobu plnění 60 měsíců činí 10.900.000,00 Kč bez DPH. Hodnocena byla celková nabídková cena v Kč bez DPH stanovená za 60 měsíců plnění
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Povodí Labe, státní podnik
PTÚ Roudnice, potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení PK   
Stručný popis: potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení PK
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
Povodí Labe, státní podnik
Střední Labe, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení PK   
Stručný popis: potápěčské práce při osazení provizorního hrazení PK
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
Ostravské komunikace, a.s.
Provoz toalet a úklidové práce přestupního uzlu Svinovské mosty   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je nepřetržitý provoz toalet a zajištění příslušných úklidových prací přestupního uzlu Svinovské mosty.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
OKD,a.s.
Poskytování služeb agenturního zaměstnávání   
Stručný popis: Předmětem plnění je poskytování služeb agenturního zaměstnávání. Agentura dočasně přidělí zaměstnance zadavateli na výkon prací v oblasti služeb (pracovní pozice zámečník, elektrikář, svářeč, obráběč kovů, pomocný dělník, obsluha pracovních strojů – jeřábník a vazač břemen, pilař apod.).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s. r. o.
„Služby spojené s praním prádla pro Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. (na období od 1.8.2019 do 31.7.2021)“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s praním a chemickým čištěním zdravotnického prádla (včetně infekčního prádla), žehlením a mandlováním prádla, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místo zadavatele dle závazného harmonogramu svozů pro Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. na dobu 24 měsíců.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Čištění péřových polštářů   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby na vyčištění péřových polštářů a to po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finančního objemu 3.200.000,00 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve, dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Povodí Labe, státní podnik
VD Čelákovice, kontrola levého dolního stavítka – potápěčské práce   
Stručný popis: kontrola levého dolního stavítka – potápěčské práce
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
Povodí Labe, státní podnik
VD Čejetičky, potápěčský průzkum spodní stavby jezu   
Stručný popis: potápěčský průzkum spodní stavby jezu
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
Povodí Labe, státní podnik
VD Josefův Důl, potápěčský průzkum návodního líce hrází   
Stručný popis: Potápěčský průzkum návodního líce hrází
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
Povodí Labe, státní podnik
VD Vaňkův jez a MVE, potápěčský průzkum spodní stavby a údržba   
Stručný popis: potápěčský průzkum spodní stavby a údržba
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
Statutární město Brno, Městská část Brno-Líšeň
Zajištění stěhovacích služeb 2017-2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění stěhovacích služeb a transportu vybavení bytových jednotek mezi objekty objednatele a zajištění veškerých bezpečnostních a organizačních opatření majících za cíl ochranu proti odcizení, ztrátě nebo poškození, dle bližší specifikace v bodě 3. 2. této ZD.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Anthony Service s.r.o.
Rozvoj sociálního podniku Anthony Service s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka 2 sad forem pro vstřikování PVC v souvislosti s realizací akce „Rozvoj sociálního podniku Anthony Service s.r.o.“, konkrétně se jedná o 6 ks Formy pro výrobu trhacích svařovacích rohů do dveří – rohy a 3 ks Formy na výrobu svařovacích rohů do dveří – trhací část klínová. Podrobně je předmět plnění popsán ve Specifikaci předmětu plnění, která je součástí zadávací dokumentace.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...
České vysoké učení technické v Praze, SÚZ
Praní a chemické čištění prádla pro ubytování a stravování ČVUT - opakování   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s praním, žehlením a chemickým čištěním prádla. Zakázka se týká zařízení ve správě ČVUT v Praze – SÚZ při dodržení hygienických norem a předpisů po dobu 36 měsíců. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezena v přílohách zadávacích podmínek: • v Příloze č. 1a) a 1b) - závazný text návrhu smlouvy o poskytování služeb • v Příloze č. 2 a) a 2 b) - místa plnění • v Příloze č. 3 a) a 3 b) - specifikace předmětu plnění • v Příloze č. 4 a) a 4 b) - položkový rozpočet V případě, že zadávací podmínky této veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení výrobků nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý subjekt za příznačné, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie