Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 869 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na praní prádla   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb praní prádla pro jednotlivé součásti Mendelovy univerzity v Brně podle technických specifikací, které jsou nedílnou součástí smluvního ujednání.Rámcová dohoda je uzavřena s jedním účastníkem na dobu tří let.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Zajištění rehabilitačních pobytů pro zaměstnance DP v rehabilitačních zařízeních - pohybové ústrojí   
Stručný popis: 18 Předmětem tohoto zadávacího řízení bylo uzavření rámcové dohody na komplexní zajištění rehabilitačních pobytů pro zaměstnance zadavatele po dobu čtyř (4) let s možností prodloužení o jeden (1) rok, kdy se rehabilitačním pobytem rozumí preventivně ozdravný program lázeňského typu se zajištěným ubytováním a stravováním. Součástí rehabilitačního pobytu muselo být zajištěno ubytování na čtyři (4) noci (tj. pět (5) dnů; tzv. turnus) včetně plné penze a rehabilitačního programu. Dnem nástupu na turnus měla být pondělí (prvním poskytnutým jídlem oběd) a turnus měl být ukončen v pátek (poslední poskytnuté jídlo oběd). Bližší informace viz zadávací dokumentace.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby pre telesnú pohodu
Povodí Labe, státní podnik
VD Lovosice, VD České Kopisty, potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení jezových polí   
Stručný popis: Potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení jezových polí.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
Česká republika - Ministerstvo financí
Stěhovací služby v objektech MF   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování stěhovacích služeb především ve všech objektech MF na území hlavního města Prahy, v případě nezbytné potřeby jsou stěhovací služby vyžadovány též pro regionální pracoviště na území celé ČR. Součástí služeb je přesun vybavení kanceláří, PC, spisového materiálu, trezorů apod., včetně poskytnutí přepravních boxů a zajištění případného obalu stěhovaného vybavení.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
městská část Praha 3
Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře a dalších souvisejících činností v rámci zajištění péče o veřejnou zeleň - opakované zadání983   
Stručný popis: Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně v rámci běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť a vyvážení odpadkových košů Dílčí část 2 - Údržba a opravy mobiliáře a herních prvků, drobné stavební úpravy Dílčí část 3 - Údržba vodních prvků a zařízení
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
Město Dubňany
Zajištění úklidu, správy a provozu kulturního domu v Dubňanech   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se každodenní správu kulturního domu v Dubňanech včetně jeho zařízení, zajištění provozu Kulturního a informačního centra včetně Odpočinkové zóny. Pro přehlednost je rozsah plnění rozdělen do těchto hlavních bodů: A) Každodenní komplexní správa kulturního domu, která se skládá z • běžné drobné údržby, drobných oprav a úklidu vnitřních prostor, • koordinace činností souborů, skupin a kroužků, • provádění výlepové služby, • provozování bufetu při akcích konaných v KD. B) Zajištění provozu Kulturního a informačního centra spočívající především v • poskytování turistických informací, informací o městu, kulturních, sportovních a společenských akcích, • zajišťování předprodejů vstupenek, prodeje výrobků místních řemeslníků, • zajišťování průběhu akcí konaných v kulturním domě a přírodním areálu, instalací výstav, prohlídek expozic, • spolupráce při tvorbě příspěvků kabelové televize a zpravodaje MěÚ, C) Organizace krátkodobých pronájmů společenského sálu domu kultury
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...
České vysoké učení technické v Praze, SÚZ
Praní a chemické čištění prádla pro ubytování a stravování ČVUT - opakování   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s praním, žehlením a chemickým čištěním prádla. Zakázka se týká zařízení ve správě ČVUT v Praze – SÚZ při dodržení hygienických norem a předpisů po dobu 36 měsíců. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezena v přílohách zadávacích podmínek: • v Příloze č. 1a) a 1b) - závazný text návrhu smlouvy o poskytování služeb • v Příloze č. 2 a) a 2 b) - místa plnění • v Příloze č. 3 a) a 3 b) - specifikace předmětu plnění • v Příloze č. 4 a) a 4 b) - položkový rozpočet V případě, že zadávací podmínky této veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení výrobků nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý subjekt za příznačné, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Technická univerzita v Liberci
070_Ve_Praní a žehlení prádla pro koleje a menzy TUL a Unihotel   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je praní a žehlení prádla (ložní prádlo, ručníky, ubrusy, pláště atp.) pro koleje a menzy Technické univerzity v Liberci a Unihotel včetně dopravy ve smlouvou stanovené kvalitě a v rozsahu na základě jednotlivých objednávek dle aktuálních potřeb dodavatele.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Povodí Labe, státní podnik
VD Dolní Beřkovice, oprava kotevních ok provizorního hrazení HSJ   
Stručný popis: oprava kotevních ok provizorního hrazení HSJ
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
Fakultní nemocnice Ostrava
„Polymerizace podlah v prostorách Fakultní nemocnice Ostrava“   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je polymerizace podlah v prostorách FN Ostrava. Zhotovitel se bude řídit hygienickými předpisy na provoz ve zdravotnickém zařízení dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. v plném znění. Bližší specifikace předmětu plnění (jednotlivé položky předmětu plnění a požadavek zadavatele na jejich množství) je uvedena v příloze č. 1 - Cenová tabulka a v příloze č. 2 ZD - ve vzoru Smlouvy o dílo. Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek zadavatele.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Město Rokycany
Správa městského hřbitova v Rokycanech   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění provozu městského hřbitova, včetně souvisejících administrativních činností.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
VFN v Praze – pomocné a úklidové práce v OLVS   
Stručný popis: Předmětem plnění jsou úklidové a pomocné práce; blíže viz zadávací podmínky.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
ALVEL, a.s.
Smluvní výzkum optimalizace nanášení ochranných vrstev, jejich experimentální ověření a modelování chování pokrytí na povlakovém materiálu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel, společnost ALVEL, a.s. vyhlásil zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem „Smluvní výzkum optimalizace nanášení ochranných vrstev, jejich experimentální ověření a modelování chování pokrytí na povlakovém materiálu“. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby, spočívající ve výzkumu metod nanášení tenkých ochranných vrstev použitelných pro aplikace spojené s jaderným palivem a zlepšení jeho chování. Součástí plnění je optimalizace těchto metod a depozičních postupů a experimentální ověření materiálů v podmínkách simulujících normální provoz a havarijní podmínky jaderných reaktorů. Podrobně je specifikace zakázky popsána v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek (konkrétně se jedná o přílohu č. 1 Návrhu Smlouvy o dílo: Technické zadávání).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Správa Krkonošského národního parku
Úklidové služby Správy KRNAP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou služby spočívající v úklidové činnosti pro Správu KRNAP. Cílem zakázky je uzavření smlouvy o provádění úklidových služeb mezi zadavatelem a jedním účastníkem, přičemž předmětem bude úklid prostor v místech plnění dle požadované četnosti.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Povodí Labe, státní podnik
PTÚ Roudnice, potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení PK   
Stručný popis: Potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení PK
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie