Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 147 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo financí
Stěhovací služby v objektech MF   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování stěhovacích služeb především ve všech objektech MF na území hlavního města Prahy, v případě nezbytné potřeby jsou stěhovací služby vyžadovány též pro regionální pracoviště na území celé ČR. Součástí služeb je přesun vybavení kanceláří, PC, spisového materiálu, trezorů apod., včetně poskytnutí přepravních boxů a zajištění případného obalu stěhovaného vybavení.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Správa státních hmotných rezerv
17-106b Stěhování pro akci TZH ústředí Olbrachtova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je provedení veškerých stěhovacích a souvisejících prací a služeb v rámci stěhování ze stávající administrativní budovy na adrese Olbrachtova 1677/3, 140 00 Praha 4 (dále jen "AB Olbrachtova") do náhradních prostor zajištěných na dobu rekonstrukce AB Olbrachtova a zpět do zrekonstruované budovy včetně zajištění obalového materiálu a příslušenství nezbytného ke stěhování.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Statutární město Brno, Městská část Brno-Líšeň
Zajištění stěhovacích služeb 2017-2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění stěhovacích služeb a transportu vybavení bytových jednotek mezi objekty objednatele a zajištění veškerých bezpečnostních a organizačních opatření majících za cíl ochranu proti odcizení, ztrátě nebo poškození, dle bližší specifikace v bodě 3. 2. této ZD.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Ministerstvo pro místní rozvoj
Stěhovací služby - etapa 3   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky bude provádění stěhovacích služeb podle operativních požadavků zadavatele, a to zejména služeb spočívajících v/ve stěhování kanceláří, archivů, skladů, přednáškových a konferenčních prostor,drobného inventáře, tiskovin, brožur, spisů, včetně odpovídajícího zabalení,demontáži nábytku dle požadavků zadavatele,naskladňování a vyskladňování drobné kancelářské techniky, elektronického majetku (zejména PC a jiného hardware), kopírek, klimatizací apod.,nábytku z příslušného skladu dodavatele,nakládání a vykládání stěhovaných předmětů, a další dle podrobného popisu ve smlouvě.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Olomoucký kraj
Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy, stěhování sbírkových předmětů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění stěhování sbírkových předmětů, zařízení a inventáře Muzea Komenského v Přerově z dosavadních depozitářů do nových nebo stávajících depozitářů.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Česká republika - Ministerstvo financí
Stěhovací služby v objektech MF   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování stěhovacích služeb především ve všech objektech MF na území hlavního města Prahy, v případě nezbytné potřeby jsou stěhovací služby vyžadovány též pro regionální pracoviště na území celé ČR. Součástí služeb je přesun vybavení kanceláří, PC, spisového materiálu, trezorů apod., včetně poskytnutí přepravních boxů a zajištění případného obalu stěhovaného vybavení.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Cisterciácké opatství Osek
Revitalizace varhan klášterního kostela v Oseku   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace varhan klášterního kostela v Oseku. Varhanní stroj postavila v roce 1933 pod opusovým číslem 2610 krnovská firma Rieger. Varhany mají čtyři manuály a pedál, osazeny jsou nyní tři manuály s pedálem. Čtvrtý manuál je disponován pouze na hracím stole s rejstříkovým ovládáním. Umístění čtvrtého manuálu bylo plánováno mimo varhanní skříň do presbytáře na boční kůr. Hrací stůl je umístěn před varhanami, na vyvýšeném, pevném pódiu a varhaník sedí směrem k oltáři. Ovládání varhan je elektropneumatické, vzdušnice jsou výpustné s bočními taškami. Píšťaly jsou osazeny dle rejstříkové dispozice a jsou použity také některé rejstříky původních varhan. Varhanní ventilátor je umístěn v boční místnosti.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Olomoucký kraj
Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci – stěhování knihovního fondu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění stěhování knihovního fondu a dalšího vybavení do budovy depozitáře Vědecké knihovny v Olomouci.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Česká republika - Ministerstvo financí
Stěhovací služby v objektech MF   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování stěhovacích služeb především ve všech objektech MF na území hlavního města Prahy, v případě nezbytné potřeby jsou stěhovací služby vyžadovány též pro regionální pracoviště na území celé ČR. Součástí služeb je přesun vybavení kanceláří, PC, spisového materiálu, trezorů apod., včetně poskytnutí přepravních boxů a zajištění případného obalu stěhovaného vybavení. Podrobně uvedeno v Rámcové dohodě o zajištění stěhovacích služeb.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Stěhovací služby pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové na roky 2018 – 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění stěhování pro potřeby Muzea východních Čech v Hradci Králové, a to: a) 48 depozitářů - sbírkové předměty …cca 3100 m3, knihovní dokumenty…cca 700 bm, b) 30 pracoven (36 zaměstnanců), c) 12 dílen a laboratoří, d) 8 skladů, e) 3 kuchyňky - vyklizení sbírek z depozitárního mobiliáře (skříně, regály), - zabalení sbírek v součinnosti s kurátory sbírek, - přesun depozitárního mobiliáře do náhradních depozitářů jejich demontáž a následná montáž v náhradních depozitářích – viz bod 5 zadávacích podmínek - převoz sbírkových předmětů a jejich uložení v náhradních depozitářích - přestěhování mobiliáře kanceláří a pracoven, dílen a laboratoří budovy na určená místa - vyklizení, odvoz a ekologická likvidace určeného materiálu.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Oblastní muzeum v Lounech, p.o.
Zapůjčení výstavy "Od Alexandra...."   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zapůjčení výstavy "Od Alexandra...."
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Podkovářské služby na rok 2018-2019 - hřebčín Kladruby nad Labem   
Stručný popis: Předmětem rámcové smlouvy uzavřené na základě tohoto řízení jsou podkovářské služby pro středisko Kladruby nad Labem.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Česká republika - Ministerstvo financí
Stěhovací služby v objektech MF   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování stěhovacích služeb především ve všech objektech MF na území hlavního města Prahy, v případě nezbytné potřeby jsou stěhovací služby vyžadovány též pro regionální pracoviště na území celé ČR. Součástí služeb je přesun vybavení kanceláří, PC, spisového materiálu, trezorů apod., včetně poskytnutí přepravních boxů a zajištění případného obalu stěhovaného vybavení. Podrobně uvedeno v Rámcové dohodě o zajištění stěhovacích služeb.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Česká republika - Ministerstvo financí
Stěhovací služby v objektech MF   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování stěhovacích služeb především ve všech objektech MF na území hlavního města Prahy, v případě nezbytné potřeby jsou stěhovací služby vyžadovány též pro regionální pracoviště na území celé ČR. Součástí služeb je přesun vybavení kanceláří, PC, spisového materiálu, trezorů apod., včetně poskytnutí přepravních boxů a zajištění případného obalu stěhovaného vybavení. Podrobně uvedeno v Rámcové dohodě o zajištění stěhovacích služeb.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Liberecký kraj
Stěhování sbírek a zařízení Severočeského muzea v Liberci   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je bezpečné, dokumentované a komplexní zajištění stěhování vybraných sbírek, zařízení, inventáře a jiného materiálu Severočeského muzea v Liberci (SML), které jsou umístěny v budově SML na adrese Masarykova 11, Liberec 1, (dále jen „stávající sídlo“) do těchto lokalit: A. lokalita A) depozitář v Jablonci nad Nisou (Poštovní ul. č. p. 2600, Jablonec nad Nisou), B. lokalita B) depozitář v Mníšku (Oldřichovská 254, Mníšek), C. lokalita C) vila (Masarykova 542, Liberec 1), D. lokalita D) jiné části stávajícího sídla SML, které nebudou procházet rekonstrukcí, E. lokalita E) Oblastní galerie Liberec (Masarykova 723/14, Liberec 1).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie