Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 613 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Hlavní město Praha
Zpracování analýzy povodí Litovicko-Šáreckého potoka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je „Zpracování analýzy povodí Litovicko-Šáreckého potoka“. Plnění zahrnuje, mimo jiné, analýzy oblastí s významným povodňovým rizikem obsahující vytvoření map povodňového rizika, ohrožení a nebezpečí včetně návrhů možných protipovodňových opatření.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Supervize brownfieldů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon technického dohledu a cenového konzultanta stavebních činností investora v rámci regenerace brownfieldů.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Povodí Moravy, s.p.
VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II (hydrogeologický průzkum)   
Stručný popis: Předmět veřejné zakázky je provedení inženýrsko-geologických a hydrogeologických průzkumných prací (IGP) pro výběr varianty a přípravu stavby „VD Skalička“ v souladu Zadáním zpracovaným společností SG Geotechnika a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5, březen 2019 (dále jen „zadání“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Supervize brownfieldů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon technického dohledu a cenového konzultanta stavebních činností investora v rámci regenerace brownfieldů.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Státní zemědělský intervenční fond
Dodání leteckých měřických snímků a výsledných ortofot pro kontroly na místě 2019-2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Na základě veřejné zakázky bude uzavřena Rámcová dohoda na dobu 48 měsíců s minimálně 3 a maximálně 5 dodavateli. V případě, že nebude podán dostatečný počet nabídek nebo tyto nabídky nesplní požadavky stanovené ZZVZ a zadavatelem, bude moci zadavatel uzavřít Rámcovou dohodu pouze s těmi účastníky zadávacího řízení, kteří tyto požadavky splnili. Předmětem plnění je pořízení aktuálních měřických snímků metodou letecké fotogrammetrie, jejich zpracování a vytvoření digitálních barevných ortofot pro účely kontrol na místě dotačních opatření na plochu administrovaných pod systémem IACS.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Česká pošta, s.p.
Podpora licencí SAP/Sybase   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování technické podpory a údržby k SW produktům SAP/Sybase na dobu 36 měsíců.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
ČEPRO, a.s.
Geodetické práce a služby v ČEPRO, a.s., 2019 - 2023   
Stručný popis: Geodetické práce a služby: zaměřování pro projektovou a předrealizační činnost zadavatele, zaměřování již realizovaných akcí zadavatele, zaměřování areálů skladů PHL a činností na produktovodní síti zadavatele, zaměřování čerpacích stanic zadavatele.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Statutární město Ostrava
Nové Lauby - zjišťovací archeologický výzkum III.   
Stručný popis: Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je provedení zjišťovacího archeologického výzkumu, včetně potřebných stavebních prací, v prostoru bývalého domovního bloku, vymezeného ulicemi Velkou, Pivovarskou, Muzejní a Dlouhou (dnes využíváno jako parkoviště) v centrální části města Ostravy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Univerzita Pardubice
Zajištění provozuschopnosti systémů technického zabezpečení objektů UPa II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou servisní práce, SW nastavení.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Mendelova univerzita v Brně
Přístrojové vybavení pro terénní měření prostorové struktury krajiny a lesních ekosystémů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů na měření prostorové struktury lesa a krajiny: v části 1 GNSS-GIS mapper, v části 2 sada přístrojů na měření vnitřní struktury lesních porostů (laserový dálkoměr, buzola, terénní počítač s příslušenstvím a softwarem), v části 3 DSLR fotoaparát, v části 4 letový prostředek s RTK včetně 4K kamery.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Státní zemědělský intervenční fond
Dodání leteckých měřických snímků a výsledných ortofot pro kontroly na místě 2019-2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Na základě veřejné zakázky bude uzavřena Rámcová dohoda na dobu 48 měsíců s minimálně 3 a maximálně 5 dodavateli. V případě, že nebude podán dostatečný počet nabídek nebo tyto nabídky nesplní požadavky stanovené ZZVZ a zadavatelem, bude moci zadavatel uzavřít Rámcovou dohodu pouze s těmi účastníky zadávacího řízení, kteří tyto požadavky splnili. Předmětem plnění je pořízení aktuálních měřických snímků metodou letecké fotogrammetrie, jejich zpracování a vytvoření digitálních barevných ortofot pro účely kontrol na místě dotačních opatření na plochu administrovaných pod systémem IACS.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Revize elektrických zdravotnických prostředků FNKV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění revizí elektrických zdravotnických prostředků Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (dále jen „FNKV“) v rozsahu a termínech dle ČSN 33 2140, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500, ČSN EN 60601-1 ed.2, ČSN EN 62 353 ed.2 a zákona č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v sídle zadavatele (areál FNKV). Na plnění veřejné zakázky bude uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provádění následujících revizí: • Pravidelné revize zdravotnických prostředků pevně připojených do elektrické instalace (včetně zdravotnických prostředků s napájením medicinálních plynů); • Pravidelné revize zdravotnických prostředků připojených pohyblivým přívodem do zásuvky. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky a požadavky na plnění veřejné zakázky jsou obsaženy v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek – Bližší specifikace předmětu plnění.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Mapování včetně zaměření vybraných os kolejí v úsecích budoucích tras VRT Prosenice – Ostrava Svinov („Moravská brána“) a Šakvice – Modřice („Jižní Morava“)   
Stručný popis: mapování pevných objektů, zařízení dráhy, terénních hran a překážek včetně zaměření vybraných os kolejí v budoucích trasách VRT „Jižní Morava“ a „Moravská brána“
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Univerzita Pardubice
Zajištění provozuschopnosti systémů technického zabezpečení objektů UPa II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou servisní práce, kontroly.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Severočeské doly a.s.
Celkový seismický průzkum předpolí lomu Libouš - Varianta 2   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení celkového 3D seismického průzkumu v předpolí a na prvním řezu lomu Libouš na ploše přibližně 5,5 km2, v kombinaci s měřením seismických rychlostí v horninách ve dvou cca 150 m hlubokých vrtech a zpracováním naměřených dat a jejich interpretace do podoby digitálních modelů určených vrstev a seismických řezů. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v zadávací dokumentaci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie