Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 437 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Městys Machov
Zateplení a instalace rekuperačního systému základní a mateřské školy - městys Machov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zateplení budovy školy, výměna oken a dvěří, instalace nuceného větrání v učebnách
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Olomoucký kraj
„Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 - Výměna oken a zateplení pláště budov a) zateplení, b) vzduchotechnika, c) sanace objektu Jílová 43 A“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce spočívající ve výměně oken a v provedení zateplení pláště budov pavilonu A a B, provedení rekuperačního systému větrání a chlazení literárně dramatického a koncertního sálu pavilonu A, kompletní výměna ležaté a svislé dešťové kanalizace a ležaté splaškové kanalizace objektu.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace
Snižování energetické náročnosti a rekuperace První soukromá hotelová škola   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je snížení spotřeby energie stávajícího objektu První soukromé hotelové školy v Praze 8 s číslem popisným 506 na parcele číslo 1316 v katastrálním území Troja 730190. Jedná se o provedení zateplení ochlazovaných konstrukcí a výměnu stávajících oken a dveří. Dále bude v učebnách doplněno přirozené větrání vzduchotechnickým zařízením, které zajistí splnění požadavků na výměnu vzduchu v učebnách dle požadavků vyhlášky č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno – Starý Lískovec
Oprava fasády u bytových domů 37-45 na ulici Dunajská včetně zasklení balkónů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle projektu, povolení a smlouvy.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Město Třebíč
Mateřské školy Třebíč - zateplení II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky „Mateřské školy Třebíč – zateplení II“ jsou stavební práce spočívající v zateplení obvodových stěn a střech budov dvou mateřských škol, včetně rekonstrukce hromosvodu. Veřejná zakázka je rozdělena na části v souladu s § 101 zákona a to na: 1. část veřejné zakázky s názvem 5.1a Mateřská škola Demlova, 2. část veřejné zakázky s názvem 5.1a Mateřská škola Obránců míru.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Moravskoslezský kraj
Energetické úspory Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště a střech, výměna oken a dveří, vše dle projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Olomoucký kraj
Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník – Tělocvična   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních úprav na budově tělocvičny Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník, pracoviště Horní Heřmanice. Předmětem stavebních úprav na budově tělocvičny je zateplení obvodového a střešního pláště, výměna výplní otvorů a provedení nového akustického podhledu v prostoru vlastní tělocvičny.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Město Košťany
Snížení energetické náročnosti bytových domů 159 – 160, 161 – 162, 163 – 164, 165 - 166   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace a výkazu výměr, provést stavební práce zaměřené na snížení energetické náročnosti bytových domů 159-160, 161-162, 163-164, 165-166. V rámci stavebních prací dojde k zateplení obvodového pláště. Zateplení bude provedeno z vnější strany zateplovacím systémem s použitím tepelněizolačních fasádních desek tl. 140mm (λD max. = 0,031 W/(m.K) ), soklová část bude zateplena deskami XPS v tl. 100mm (λD max. = 0,033 W/(m.K) ). Parapety oken budou zatepleny tepelnou izolací v tl. 50 mm. Strop nad 1. PP bude izolován deskami z minerální vlny tl. 140 mm (λD max=0,041 W/(m.K). Na podlaze půdy nad 3. NP budou položeny desky z minerální vlny tl. 250mm (λD max=0,035 W/(m.K) ). Budou vyměněny vnější výplně, okna budou plastová (Uw = 1,1 W/m2.K), dveře s plastovým rámem (Ud = 1,1 W/m2.K).
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace
Snižování energetické náročnosti a rekuperace První soukromá hotelová škola   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je snížení spotřeby energie stávajícího objektu První soukromé hotelové školy v Praze 8 s číslem popisným 506 na parcele číslo 1316 v katastrálním území Troja 730190. Jedná se o provedení zateplení ochlazovaných konstrukcí a výměnu stávajících oken a dveří. Dále bude v učebnách doplněno přirozené větrání vzduchotechnickým zařízením, které zajistí splnění požadavků na výměnu vzduchu v učebnách dle požadavků vyhlášky č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno – Starý Lískovec
Oprava fasády u bytových domů 37-45 na ulici Dunajská včetně zasklení balkónů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle projektu, povolení a smlouvy.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Moravskoslezský kraj
Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště a střech, částečná výměna oken a ocelových vrat, instalace kompaktních jednotek s rekuperací vzduchu, vše dle projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr.Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Masarykova univerzita
Akustické úpravy učeben CARLA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je provedení úprav prostorové akustiky v učebnách a výzkumných pracovnách za účelem snížení hlukového pozadí a zlepšení srozumitelnosti při prezentacích na normou stanovenou hodnotu a vytvoření akustických podmínek vhodných pro provoz místností budov A, B1 a B2 Filozofické fakulty na adrese Arna Nováka 1, Brno.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Olomoucký kraj
Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk - domov mládeže   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavebních opatření pro snížení energetické náročnosti objektu Střední odborné školy lesnické a strojírenské ve Šternberku, domova mládeže na ulici Opavská 8, zahrnující komplexní zateplení stěn obvodového pláště a střechy.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Město Třebíč
Mateřské školy Třebíč - zateplení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky „Mateřské školy Třebíč - zateplení“ jsou stavební práce spočívající v zateplení obvodových stěn a střech budov tří mateřských škol včetně rekonstrukce hromosvodu. Veřejná zakázka je rozdělena na části v souladu s § 101 zákona a to na: 1. část veřejné zakázky s názvem 5.1a Mateřská škola Bartuškova, 2. část veřejné zakázky s názvem 5.1a Mateřská škola Lidická, 3. část veřejné zakázky s názvem 5.1a Mateřská škola U Obůrky.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Město Kopřivnice
Energetické úspory v bytovém domě na ul. Česká v Kopřivnici   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o práce na obvodovém a střešním plášti stávajícího objektu s pečovatelskou službou, v šesti obytných nadzemních podlažích a částečně zapuštěném suterénu. V rámci prací budou provedeny stavební úpravy spočívající v demontáži stávajícího obložení části stěn na fasádě z dřevotřískových desek ( dříve označovaných jako VERZALIT) a demontáži stávajícího verzalitového obložení zábradlí na lodžiích i kovového zábradlí. Dále bude provedeno zateplení střešního pláště včetně nové hydroizolační krytiny, zateplení obvodového pláště včetně oprav stávajících lodžií.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie