Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 4842 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Úklidové služby pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny - cestmistrovství Pacov   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor a pravidelné dodávky hygienických potřeb cestmistrovství Pacov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Úklidové služby pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny - středisko Kamenice nad Lipou   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor a pravidelné dodávky hygienických potřeb střediska Kamenice nad Lipou.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Masarykova univerzita
Úklidové služby PdF MU 2018   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je zajištění poskytování kompletních úklidových služeb včetně dodávek hygienického materiálu dle požadavků Zadavatele v budovách Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na adrese Poříčí 31a, Poříčí 31 a Vinohrady 100, 639 00 Brno.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Odstranění komunálního a nebezpečného odpadu v Oblastní nemocnici Náchod a.s.   
Stručný popis: Odvoz a bezpečné odstranění komunálního a nebezpečného odpadu z Oblastní nemocnice Náchod a.s. ze všech, zadávací dokumentací vymezených, pracovišť zadavatele, včetně pronájmu kontejnerů na odpad.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Správa bytových objektů Praha - Modřany, příspěvková organizace
Zajištění kontejnerů, nakládka, přeprava a uložení odpadu z areálu sběrného dvora Generála Šišky, Praha 4 - Modřany   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění kontejnerů, jejich nakládka na přepravní techniku, přeprava odpadů 200201, 200138, 200307 a 200301 z areálu sběrného dvora v ul. Generála Šišky, Praha 4 – Modřany a jejich likvidace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Úklidové služby pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny - cestmistrovství Žďár nad Sázavou   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor a pravidelné dodávky hygienických potřeb cestmistrovství Žďár nad Sázavou.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Masarykova univerzita
Úklidové práce pro budovy Fakulty informatiky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových a čistících prací a s tím souvisejících služeb pro zadavatele v prostorách Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, Botanická 68a, 602 00 Brno na základě jednotlivých výzev k plnění veřejné zakázky (objednávek) zadavatele.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Česká republika - Ministerstvo financí
„SEZ - Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a.s., ochranné sanační čerpání podzemní vody“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Ostrava – Koksovna Jan Šverma, Ochranné sanační čerpání podzemní vody - projekt“, zpracované v červnu 2018 společností AQD-envitest, s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Palata - Domov pro zrakově postižené
Úklid domova Palata   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor objektu PALATA - Domov pro zrakově postižené a poskytování výkonů a dodávek souvisejících. V rámci předmětu plnění je zadáván pravidelný a nepravidelný úklid v rozsahu specifikace uvedené v zadávacích podmínkách.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Městská část Praha-Ďáblice
Letní a zimní údržba MČ Praha – Ďáblice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o údržbu veřejné zeleně a zimní údržbu místních a účelových komunikací v k.ú. městské části Praha – Ďáblice po dobu max. 24 měsíců
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Česká republika - Ministerstvo financí
Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti UNIPETROL, a.s. Litvínov   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti UNIPETROL, a.s. Litvínov“, zpracované společností AECOM CZ s. r. o. v únoru 2018, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je ochranné sanační čerpání kontaminovaných podzemních vod přitékajících z prostoru bývalých skládek tekutých kalů Růžodol do severní části areálu Chempark Záluží. Toto území je označováno také jako kontaminační mrak č. 12. Jedná se o čerpání ochranného a oddělovacího drénu KM12 (také drén Růžodol), odvádění čerpaných vod k jejich čištění na ČOV společnosti UNIPETROL RPA, s. r. o. a zajišťování monitoringu přilehlé oblasti (čerpaná množství, úrovně hladin podzemní vody v definovaných monitorovacích objektech, odběry vzorků podzemní vody a jejich analýzy, zpracování a vyhodnocování získaných dat). Hlavními kontaminanty jsou ropné uhlovodíky, benzen, amonné ionty, arzen, zvýšené koncentrace mají i fenoly a naftalen.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Česká republika - Úřad práce České republiky
Provádění úklidových prací pro Moravskoslezský kraj   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací pro Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě v rámci Moravskoslezského kraje, a podřízených kontaktních pracovišť na níže uvedených adresách uvedených v bodě 1.6 ZD. Zakázka je rozdělena na 34 částí, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná smlouva s vítězným dodavatelem.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO
Odvoz objemného a nebezpečného odpadu z vojenských areálů v letech 2018 -2021   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného odvozu a odstraňování (nebo využití) objemného odpadu z areálů objednatele v souladu s platnými právními předpisy. Odpad je zařazen dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů jako odpad kategorie "O" pod katalogovým číslem 200307 (objemný odpad) a odpad kategorie "N" (nebezpečný odpad).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem MO
Vývoz jímek z vojenských areálů OdP Praha, Pardubice a Brno   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit pravidelné vyčerpávání, odvoz a odstraňování odpadních kalů a vod z jímek, septiků a žump z areálů objednatele v souladu s platnými právními předpisy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...
Pražská informační služba, příspěvková organizace
Úklid PIS-PCT 2019 – 2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb pro zadavatele spočívajících v zajištění pravidelného komplexního úklidu, mimořádného úklidu na žádost a dodávek hygienického a úklidového materiálu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie