Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 4871 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Loket
„Zimní údržba místních komunikací Města Loket“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou základní povinnosti dodavatele veřejné zakázky: • zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou, • v průběhu zimního období operativně zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti na pozemních komunikacích, přičemž neopomíjet ekonomickou stránku zimní údržby, • řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby pozemních komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci a na základě zjištěných stavů provádět potřebná opatření, • úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby pozemních komunikací s odbory města, správou a údržbou silnic a orgány Policie ČR, • po projednání s orgány policie zvážit možnosti změn v dopravním značení na pozemních komunikacích s cílem usnadnit provádění zimní údržby (např. zákaz zastavení, zjednosměrnění zákaz vjezdu apod.), • provádět záznam o spotřebě všech posypových materiálů a solanky, • kontrolovat komunikační síť v terénu a na podkladě zjištěného stavu provádět potřebná opatření, • řídit a kontrolovat výkon zimní údržby na komunikacích, • vést předepsanou evidenci o výkonech při zimní údržbě komunikací (zejména deník služeb, přehled vývoje počasí, hlášení o sjízdnosti a schůdnosti apod.).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Město Loket
„Zimní údržba místních komunikací Města Loket“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou základní povinnosti dodavatele veřejné zakázky: • zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou, • v průběhu zimního období operativně zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti na pozemních komunikacích, přičemž neopomíjet ekonomickou stránku zimní údržby, • řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby pozemních komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci a na základě zjištěných stavů provádět potřebná opatření, • úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby pozemních komunikací s odbory města, správou a údržbou silnic a orgány Policie ČR, • po projednání s orgány policie zvážit možnosti změn v dopravním značení na pozemních komunikacích s cílem usnadnit provádění zimní údržby (např. zákaz zastavení, zjednosměrnění zákaz vjezdu apod.), • provádět záznam o spotřebě všech posypových materiálů a solanky, • kontrolovat komunikační síť v terénu a na podkladě zjištěného stavu provádět potřebná opatření, • řídit a kontrolovat výkon zimní údržby na komunikacích, • vést předepsanou evidenci o výkonech při zimní údržbě komunikací (zejména deník služeb, přehled vývoje počasí, hlášení o sjízdnosti a schůdnosti apod.).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Město Loket
„Zimní údržba místních komunikací Města Loket“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou základní povinnosti dodavatele veřejné zakázky: • zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou, • v průběhu zimního období operativně zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti na pozemních komunikacích, přičemž neopomíjet ekonomickou stránku zimní údržby, • řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby pozemních komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci a na základě zjištěných stavů provádět potřebná opatření, • úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby pozemních komunikací s odbory města, správou a údržbou silnic a orgány Policie ČR, • po projednání s orgány policie zvážit možnosti změn v dopravním značení na pozemních komunikacích s cílem usnadnit provádění zimní údržby (např. zákaz zastavení, zjednosměrnění zákaz vjezdu apod.), • provádět záznam o spotřebě všech posypových materiálů a solanky, • kontrolovat komunikační síť v terénu a na podkladě zjištěného stavu provádět potřebná opatření, • řídit a kontrolovat výkon zimní údržby na komunikacích, • vést předepsanou evidenci o výkonech při zimní údržbě komunikací (zejména deník služeb, přehled vývoje počasí, hlášení o sjízdnosti a schůdnosti apod.).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Město Loket
„Zimní údržba místních komunikací Města Loket“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou základní povinnosti dodavatele veřejné zakázky: • zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou, • v průběhu zimního období operativně zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti na pozemních komunikacích, přičemž neopomíjet ekonomickou stránku zimní údržby, • řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby pozemních komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci a na základě zjištěných stavů provádět potřebná opatření, • úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby pozemních komunikací s odbory města, správou a údržbou silnic a orgány Policie ČR, • po projednání s orgány policie zvážit možnosti změn v dopravním značení na pozemních komunikacích s cílem usnadnit provádění zimní údržby (např. zákaz zastavení, zjednosměrnění zákaz vjezdu apod.), • provádět záznam o spotřebě všech posypových materiálů a solanky, • kontrolovat komunikační síť v terénu a na podkladě zjištěného stavu provádět potřebná opatření, • řídit a kontrolovat výkon zimní údržby na komunikacích, • vést předepsanou evidenci o výkonech při zimní údržbě komunikací (zejména deník služeb, přehled vývoje počasí, hlášení o sjízdnosti a schůdnosti apod.).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
„Zimní údržba komunikací na území SMO-MOb Poruba na zimní období 2013-2014“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Zimní údržba místních komunikací III. třídy, parkovišť, komunikací IV. třídy a chodníků na území SMO-MOb Poruba.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Město Říčany
„Zimní a letní údržba komunikací - Říčany“   
Předmětem plnění je zajištění strojního a ručního úklidu komunikací na území města Říčany, konkrétně v k.ú. Říčany u Prahy, k.ú. Říčany – Radošovice, část k.ú. Pacov u Říčan, část k.ú. Strašín u Říčan.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Městská část Praha 10
„Zajišťování zimní schůdnosti vybraných chodníků na území Městské části Praha 10“   
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění zimní schůdnosti chodníků na území m.č. Praha 10, v rámci které budou zajišťovány zejména tyto základní práce: shrnování sněhu, posyp inertním materiálem, odstraňování zmrazků, úklid inertního materiálu dle pokynu zadavatele, úklid inertního materiálu po skončení zimního období. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Městská část Praha 10
„Zajišťování zimní schůdnosti vybraných chodníků na území Městské části Praha 10“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění zimní schůdnosti chodníků na území m.č. Praha 10, v rámci které budou zajišťovány zejména tyto základní práce: shrnování sněhu, posyp inertním materiálem, odstraňování zmrazků, úklid inertního materiálu dle pokynu zadavatele, úklid inertního materiálu po skončení zimního období. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Městská část Praha 10
„Zajišťování zimní schůdnosti vybraných chodníků na území Městské části Praha 10“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění zimní schůdnosti chodníků na území m.č. Praha 10, v rámci které budou zajišťovány zejména tyto základní práce: shrnování sněhu, posyp inertním materiálem, odstraňování zmrazků, úklid inertního materiálu dle pokynu zadavatele, úklid inertního materiálu po skončení zimního období. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
„ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB“   
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného provádění úklidových služeb v objektu zadavatele - Národního ústavu pro vzdělávání, včetně dodání čistících prostředků a techniky potřebné k úklidu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p.o.
„Zajištění úklidových služeb v LDN Vršovice“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových smluv s maximálně třemi dodavateli na každou část veřejné zakázky na dodávku spotřebního materiálu dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky - této zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na jednotlivé části ve smyslu ust. § 98 odst. 1 zákona, a to konkrétně: 1. část - Léčiva 2. část - Oblečení a rukavice pro OP 3. část - Plyny 4. část - Desinfekce a WC 5. část - Spotřební materiál pro zvěřinec 6. část - Zdravotnický materiál 7. část - Osobní ochranné pracovní prostředky 8. část - Chemikálie I 9. část - Chemikálie II 10. část - Chemikálie III 11. část - Běžné laboratorní vybavení 12. část - Běžné histologické vybavení 13. část - Plast pro tkáňové kultivace a molekulární biologii 14. část - Kancelářské potřeby Podrobnější vymezení je v příloze č. 1 - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky - této zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p.o.
„Zajištění úklidových služeb v LDN Vršovice“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění pravidelného úklidu v Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice při jejím běžném provozu v souladu s obecně platnými právními předpisy dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Generální finanční ředitelství
„Zajištění úklidových služeb pro Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, ÚzP Brno I. a pro Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, ÚzP Brno IV.“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací v objektu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I., Příkop 25, 604 23 Brno a v objektu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno IV., Rybníček 2, 602 00 Brno a to v souladu se Standardy úklidových prací.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Obec Oskořínek
„Zajištění služeb nakládání s odpady v obci Oskořínek“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : obec Oskořínek
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Město Klecany
„ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB NAKLÁDÁNÍ S ODPADY PRO MĚSTO KLECANY“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění sběru, svozu, odstraňování a likvidace směsného komunálního odpadu (vč. objemného odpadu), sběr, svoz, odstranění a využití vytříděných složek komunálního odpadu, jejímž původcem je město Klecany a dále zajištění odkládání, svoz a zajištění likvidace nebezpečných složek komunálního odpadu. Specifikace požadovaných činností je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie