Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 9968 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Zlín
Dodávky kancelářských potřeb pro statutární město Zlín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění rámcové dohody jsou dodávky kancelářských potřeb pro 25 odborů a samostatných oddělení statutárního města Zlína a Městskou policii Zlín, za podmínek stanovených závazným návrhem rámcové dohody
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Statutární město Zlín
Rámcová kupní smlouva na dodávky kancelářských PC a monitorů včetně příslušenství   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dodávku kancelářských počítačů a monitorů včetně příslušenství a servisních služeb dle požadované specifikace pro potřeby zadavatele a to na základě Rámcové smlouvy, která bude uzavřena s jedním vybraným dodavatelem na dobu 2 let.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
LOM PRAHA s.p.
DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávky kancelářských potřeb za 1Q/2019 - čtvrtletní hlášení na základě rámcové dohody
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
POČÍTAČE A NOTEBOOKY (DNS)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky definované CPV kódy uvedenými v čl. 4, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
Dodávka PC a kancelářské techniky pro rok 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“) s jedním vybraným dodavatelem dle § 131 zákona. Předmětem této Rámcové dohody budou průběžné dodávky počítačů a kancelářské techniky (dále také jen „zboží“). Zadávání jednotlivých dílčích plnění (jednotlivých veřejných zakázek) bude probíhat tak, že zadavatel vyzve účastníka k poskytnutí konkrétního plnění (dále jen „Výzva“). Podrobně viz. ZD.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO PRŮBĚŽNÉ A OPAKOVANÉ NÁKUPY VÝPOČETNÍ TECHNIKY – Únor_01/2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky. Blíže viz zadávací podmínky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Kancelářské potřeby 2019 - 2022   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávky kancelářských potřeb na místa plnění včetně souvisejících služeb, zejména pak zajištění objednávání zboží prostřednictvím internetové aplikace účastníka.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
„Dodávky tonerů“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky tonerů pro tiskárny a kopírky dle aktuálních potřeb zadavatele.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Město Písek
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – ICT – opakované zadání   
Stručný popis: Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace č. 1 a soupisem dodávek který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace ICT vybraných prostor v objektu Městské knihovny v Písku. Podrobná specifikace vybavení výše uvedené zakázky je uvedena v projektu interiéru, který vyhotovila společnost Studio A.B.S., spol. s.r.o., se sídlem Dukelských hrdinů 24, 170 00 Praha 7, IČO: 63077426.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Technologická agentura ČR
Zajištění dodávek výpočetní techniky 2018-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky je zabezpečit dodávky osobních počítačů (PC), komponent osobních počítačů, notebooků (NTB), monitorů, spotřebního materiálu, audiovizuálního vybavení, mobilních telefonů a dalšího příslušenství výpočetní techniky v souladu s potřebami zadavatele v průběhu let 2018 až 2022. Součástí zakázky je rovněž zajištění záručního i pozáručního servisu, a to od dodavatele odebraných i jiných produktů. Dodávky či servis budou zabezpečovány na základě rámcových smluv uzavřených s třemi dodavateli, přičemž výběr konkrétního dodavatele pro dané dílčí plnění bude probíhat prostřednictvím minitendru.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Statutární město Ostrava
Nákup kancelářských potřeb a papíru pro resort statutárního města Ostrava   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky kancelářského zboží (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí v souladu s § 35 zákona, a to následujícím způsobem: 1. část - Kancelářské potřeby 2. část - Papír Nabídku je možné podat pro více částí veřejné zakázky. Nabídka pro každou část však musí být podána jako zcela samostatná. Nabídky v části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných v jiných částech veřejné zakázky. S vybraným účastníkem bude uzavřena rámcová dohoda dle § 131 a násl. zákona. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu max. 12 měsíců trvání rámcové dohody nebo do vyčerpání prahové hodnoty.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Univerzita Hradec Králové
Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb pro Univerzitu Hradec Králové na roky 2017 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářský potřeb pro Univerzitu Hradec Králové na roky 2017 - 2020 na základě uzavřené rámcové dohody za období Q1/2019.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Česká republika - Městský soud v Praze
MS Praha – tonery do HP tiskáren 2018-2020   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tonerů do tiskáren Hewlett-Packard pro potřeby Městského soudu v Praze a ekologická likvidace tonerů prázdných.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
IT příslušenství (1/2019)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka příslušenství k počítačům (monitory, paměti apod.) a tiskáren dle specifikace zadavatele. Zadavatel požaduje dodání příslušenství k počítačům (monitory, paměti apod.) a tiskáren dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodání disků do diskového pole pro CI v DNS – 2019/0041   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání 4 disků kompatibilních s diskovým polem NetApp E2724 HA pro centrum informatiky UJEP.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie