Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 9874 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Palackého v Olomouci
PdF/ITEP – dodávka hardwarového uložiště dat   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je rozšíření hardwarového uložiště dat v rámci provozu Informačního systému elektronického portfolia praxí a výstupů z učení navýšením výkonových SSD kapacit centrálního datového úložiště používaného pro systém evidence studia STAG a rozšíření hardwarového uložiště pro zálohování dat v rámci provozu Informačního systému elektronického portfolia praxí a výstupů z učení na navýšení kapacit systému zabezpečení dat centrálního datového úložiště pro systém evidence studia STAG zálohovací formou.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávky IT + AV techniky 2019 - 2022   
Stručný popis: Dodávky IT + AV techniky v letech 2019 - 2022
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Město Kroměříž
ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU   
Stručný popis: Veřejná zakázka je rozdělená na 3 části. Dodavatel může podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. ČÁST 1 – STAVEBNÍ PRÁCE ČÁST 2 – KONEKTIVITA + IT ČÁST 3 – NÁBYTEK Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy zadávací dokumentace. Předmětná veřejná zakázka je součástí projektu „ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU“, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt bude realizován v objektech 4 kroměřížských základních škol.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Dodávka kancelářských potřeb pro město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Zakázky je dodávka kancelářských potřeb dle Přílohy č. 5 ZD, za podmínek uvedených v Rámcové dohodě o kupní smlouvě, a to na základě přiložené Rámcové dohody o kupní smlouvě uzavřené s jedním dodavatelem.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Město Klášterec nad Ohří
Vybudování učebny pro výuku přírodních věd na ZŠ Krátká   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem je vytvořit moderní učebnu přírodních věd pro výuku fyziky, chemie a biologie, která odpovídá požadavkům dnešní doby. Děti budou mít k dispozici nejmodernější edukační systém, který slouží jako kompletní platforma pro realizaci experimentů ve výuce přírodních věd. Učebna bude vybavená řešením s maximálním důrazem na kvalitu výuky včetně plné spolupráce učitele i žáků. Měřicí systémy poskytují uživatelů kompletní vybavení pro experimentální výuku přírodních věd. Tyto kvalitní technologické nástroje podněcují zájem o přírodní vědy, inspirují studenty i jejich pedagogy a propagují aplikovanou vědu v hodinách fyziky, biologie, chemie, nebo environmentální výchovy. Navržená technologie má pro každý předmět specializované sady měřicích sond, senzorů a experimentálního příslušenství, ale také vypracované školní experimenty včetně metodiky vedení seminářů pro lektory. Řešení bude navíc doplněno interaktivní tabulí s vizualizérem.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dodávka dokumentových skenerů pro resort MPSV   
Stručný popis: Předmětem plnění centralizovaně zadávané veřejné zakázky jsou dodávky 4 druhů dokumentových skenerů určených pro skenování velkého objemu dokumentů a zajištění postupné digitalizace písemností resortu, resp. zapojených subjektů resortního systému centralizovaného zadávání, a to po dobu 2 let plnění smlouvy.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Dodávky kancelářských potřeb   
Stručný popis: dodávky kancelářských potřeb průběžně dle potřeb zadavatele
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Město Vsetín
Řemeslo má budoucnost - nábytek a vybavení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je podpora infrastruktury čtyř základních škol zřizovaných městem Vsetín (ZŠ Vsetín, Luh 1544, Ohrada 1876, Sychrov 96 a Trávníky 1217). Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Micro PC   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na nákup ICT pro potřeby FNUSA-ICRC.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Univerzita Karlova, Rektorát
Projekt „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“ – vybavení učeben   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka drobného IT vybavení a interaktivních monitorů pro laboratoře a učebny Centra e-learningu, jejichž přesný popis je uveden v příloze č. 1a), 1b) a 1c) zadávací dokumentace – technická specifikace pro část A, B a C. Předmět zakázky bude plněn na základě smlouvy uzavřené mezi účastníkem a zadavatelem dle závazného návrhu v příloze č. 2 a), b) a c) zadávací dokumentace. Zakázka je rozdělena na 3 části: Dílčí část A: PC, tiskárny a periferie Dílčí část B: WiFi Access Pointy Dílčí část C: Interaktivní monitory.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Dodávka IT vybavení pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové v rámci projektů EFSA-CDN a MOLABI-PL   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Zavedení a modernizace odbavovacích systémů MHD v Brně   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení kompletního díla v souladu se specifikací požadavků zadavatele stanovených v Technické dokumentaci, která je součástí Přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy a uvedení do provozu. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v dodávce a montáži odbavovacího systému městské hromadné dopravy v Brně, včetně všech montážních prací, testů, revizí a funkčních zkoušek, jakož i dokumentů dodavatele, včetně všech počítačových programů a dalšího software a s tím spojených licencí, jež má být dodán za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v souladu s právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN).
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Český statistický úřad
Nákup osobních automobilů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových osobních automobilů pro potřeby SLDB v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Veřejná zakázka je rozdělená na tři (3) části pro každý typ vozidla zvlášť. I. část nákup automobilů typ 1 II. část nákup automobilů typ 2 III. část nákup automobilů typ 3
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – ART GALLERY – Tiskárny pro účely galerijního provozu II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tiskáren včetně spotřebního zboží pro účely galerijního provozu pořizovaných pro potřeby projektu ART GALLERY UTB ve Zlíně realizovaného Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696 příspěvková organizace
Modernizace na ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je modernizace a vybavení vybraných učeben a dalších prostor - počítačové učebny, učebny fyziky a chemie, kabinetu fyziky a chemie, skladu chemie, učebny cizích jazyků, učebny dílen, pořízení mobilní přírodovědné učebny a zajištění vnitřní konektivity.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie