Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 10290 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Valašské Meziříčí
Pořízení vybavení odborných učeben - Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je pořízení vybavení učeben č. 202, 210 a 318 v ZŠ Šafaříkova. V učebnách bude provedena nová podlahová konstrukce. Učebny budou dále vybaveny novým nábytkem. Do učeben dále bude osazeno nové digitální a počítačové vybavení. Součástí předmětu zakázky je: - doprava vybavení do místa plnění, jeho složení, vybalení, kontrola a umístění na místo určené zadavatelem, - instalace vybavení, případně montáž v místě plnění - u vybavení, zejm. nábytku nutno vždy před zahájením výroby ověřit skutečné rozměry prostorů - dodání potřebného příslušenství - zaškolení osob k obsluze a údržbě vybavení, - předložení veškerých atestů, certifikátů, revizních zpráv, návodů k použití.. - označení prvků vybavení papírovými štítky s logem a číslem projektu - řádná likvidace a odvoz odpadů
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Dodávky kancelářských potřeb   
Stručný popis: dodávky kancelářských potřeb průběžně dle potřeb zadavatele
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Fakultní nemocnice Brno
Xerografický papír II   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávka xerografického papíru (dále také „zboží“) pro Fakultní nemocnici Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno pro dobu 2 let.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Státní zemědělský intervenční fond
Rámcová dohoda - dodávka tonerů   
Stručný popis: Veřejná zakázka je rozdělena na tři části, přičemž účastníci zadávacího řízení mohli své nabídky podávat do jedné, do dvou nebo do všech částí. Předmětem plnění veřejné zakázky ve všech třech částech je dodávka originálních tonerů do stolních tiskáren zadavatele, a to jak pro černobílý tak i barevný tisk.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ A MOBILNÍCH TELEFONŮ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka výpočetní techniky, včetně příslušenství a mobilních telefonů.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky realizované v souladu s pravidly pro Zjednodušené podlimitní řízení je ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB na základě podrobné specifikace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2
Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I - část SPŠS ČB ICT   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky ICT techniky, počítačů, monitorů a 3D tiskárny.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta
Rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dodávky tonerů pro potřeby 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy realizované prostřednictvím náhradního plnění pro roky 2018 až 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka tonerů pro potřeby 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (realizovaná prostřednictvím náhradního plnění) v průběhu platnosti a účinnosti Rámcové dohody
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta
Rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dodávky kancelářských potřeb pro potřeby 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy realizované prostřednictvím náhradního plnění pro roky 2019 až 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávky kancelářských potřeb pro potřeby 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (realizovaná prostřednictvím náhradního plnění) v průběhu platnosti a účinnosti Rámcové dohody
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
České vysoké učení technické v Praze
FA - dodávka ICT 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka vede k uzavření rámcové kupní smlouvy na průběžnou dodávku informačních a komunikačních technologií. Předmětem dodávky jsou originální, nová, úplná a plně funkční zařízení ICT a jejich příslušenství vč. software a dále originální, nové a plně funkční náhradní díly zařízení ICT, zejména pracovní stanice, osobní počítače, monitory, notebooky, tablety a externí disky, software a dále příslušenství a náhradní díly pro zařízení ICT dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a příloze rámcové kupní smlouvy.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Obec Psáry
Dodávka IT pro novou budovu ZŠ Amos   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka serverů, notebooku, tiskáren a vybraného software pro novou budovu školy ZŠ Amos v Psárech. Součástí dodávky není instalace a konfigurace, jen HW. Zadavatel požaduje Microsoft Windows pro pořizované PC, protože zaměstnanci zadavatele jsou na tyto programy vyškoleni a použití jiného SW by zadavateli působilo mimořádné obtíže z důvodu elektronické komunikace zaměstnanců a nutnosti jejich proškolení, což by mělo za následek další přídavné náklady. Ze stejného požaduje na tabletech OS Android. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Položkový rozpočet, které jsou přílohou výzvy. Zadavatel si vyhrazuje právo od vybraného dodavatele objednat a převzít pouze část plnění (nikoli veškeré plnění) podle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Integrovaný regionální operační program.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice
Modernizace odborných učeben a dodávky učebních pomůcek pro Masarykovu základní školu a mateřskou školu Velká Bystřice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je modernizace odborných učeben a dodávky učebních pomůcek - modernizace odborných učeben, dodávky učebních pomůcek a dodávky senzorových sad.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Město Bohumín
Vybudování multifunkční učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ Skřečoň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vybudování multifunkční učebny a bezbariérového WC v 1.NP ZŠ Skřečoň. Součástí je vybavení interiéru učebny nábytkem včetně jeho instalace a potřebných rozvodů, dodání PC, SW a různých pomůcek pro výuku žáků základní školy.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...
CEJIZA, s.r.o.
Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení   
Stručný popis: Předmětem zaváděného DNS je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, a to počítačů, monitorů, notebooků, tiskáren, tabletů a dataprojektorů. Účelem veřejných zakázek, zadávaných v DNS je uspokojení potřeby jednotlivých pověřujících zadavatelů spočívající v získání příslušné výpočetní techniky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Univerzita Pardubice
Multifunkční a tisková zařízení II v rámci DNS Dodávky multifunkčních a tiskových zařízení   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v rámci dynamického nákupního systému je servisně/materiálového zajištění multifunkčních tiskáren.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie