Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 2914 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Dodávky tiskového papíru, kartónu, lepenky a xerografického papíru a obálek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění jsou dodávky tiskového papíru, kartónu, lepenky a xerografického papíru a obálek. Požadované vlastnosti jednotlivého zboží jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Nákup originálních tonerů a spotřebního materiálu na rok 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka originálních tonerů a spotřebního materiálu do tiskáren a kopírovacích strojů používaných na Ministerstvu zemědělství.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Česká pošta, s.p.
Nepředtištěný tabelační papír pro potisk v jehličkových tiskárnách   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného tabelačního papíru pro potisk v jehličkových tiskárnách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Rámcová dohoda na papírenské zboží II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávky různých druhů kancelářských potřeb (papíry, obálky, zakládací materiál) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
„Dodávka elektronizace systémů v Nemocnici Český Krumlov, a.s. 2018“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vytvořit softwarové řešení systému pro vytváření, oběh, dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů pro účely zpracování elektronických dokumentů vzniklých v organizaci nebo přijatých prostřednictvím některého elektronického rozhraní zejména v souladu s platnými právními předpisy a interními normativními instrukcemi ve vztahu k nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu, dále také eIDAS. Předmětem veřejné zakázky je analýza, technická specifikace, implementace, nasazení a školení komplexního formulářového DMS systému zajišťujícího evidenci a správu dokumentů s napojením na spisovou službu a digitální důvěryhodný archiv TS-ELDAx, dle aktuálně platné legislativy s licencí pro 150 uživatelů a procesní správou dokumentů a jejich návazné workflow s licencí pro 550 uživatelů především pro agendy schvalování příchozích faktur, schvalování smluv.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou - validátory   
Stručný popis: Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka a montáž 170 ks validátorů na prodej papírových jízdenek, které budou obsahovat aktuální technologie, s cílem zajistit cestujícím komfortní pořízení jízdních dokladů z pohledu zadavatele zavedením bezhotovostního odbavení (úhrada pomocí bezkontaktních platebních karet VISA a MasterCard), software back-office pro správu validátorů a licence.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Počítacie a účtovacie stroje
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Dodávka kancelářských potřeb pro město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Zakázky je dodávka kancelářských potřeb dle Přílohy č. 5 ZD, za podmínek uvedených v Rámcové dohodě o kupní smlouvě, a to na základě přiložené Rámcové dohody o kupní smlouvě uzavřené s jedním dodavatelem.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Dodávky kancelářských potřeb   
Stručný popis: dodávky kancelářských potřeb průběžně dle potřeb zadavatele
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Zavedení a modernizace odbavovacích systémů MHD v Brně   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení kompletního díla v souladu se specifikací požadavků zadavatele stanovených v Technické dokumentaci, která je součástí Přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy a uvedení do provozu. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v dodávce a montáži odbavovacího systému městské hromadné dopravy v Brně, včetně všech montážních prací, testů, revizí a funkčních zkoušek, jakož i dokumentů dodavatele, včetně všech počítačových programů a dalšího software a s tím spojených licencí, jež má být dodán za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v souladu s právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN).
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno – Starý Lískovec
Modernizace infrastruktury ZŠ Labská 1.část – IT   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je úplná, řádná a bezvadná dodávka, instalace a uvedení do plného provozu nových a nepoužitých (nikoliv repasovaných nebo demo či z výstav) prvků IT pro ZŠ Labská včetně jejich příslušenství v místě plnění bezvýhradně splňujících technické parametry stanovené projektem.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
DNS na dodávky tonerů a dalšího spotřebního materiálu pro laserové tiskárny   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto dynamickém nákupním systému zaváděném na 4 roky jsou dodávky tonerů a dalšího spotřebního materiálu pro laserové tiskárny. Předmět konkrétních veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému je vždy specifikován ve výzvách k podání nabídek ve smyslu § 141 zákona č. 134/2016 Sb.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Olomoucký kraj
Dodávky originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení 2018-2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení. Součástí dodávek je i ekologická likvidace použitého spotřebního materiálu dodavatelem.Předmětem poskytovaných dodávek je mimo jiné také uzavírání a plnění účastnických smluv, nových účastnických smluv. Dále úprava podmínek týkajících se poskytování dodávek zboží dodavatelem zadavateli. Dodávky spotřebního materiálu budou realizovány na základě rámcových smluv, které budou uzavřeny s dodavatelem za konkrétní část veřejné zakázky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Olomoucký kraj
Dodávky originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení s požadavkem na poskytování náhradního plnění 2018-2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení (dále také „spotřební materiál“ nebo „zboží“) dle podrobné specifikace. Součástí dodávek je i ekologická likvidace použitého spotřebního materiálu dodavatelem.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Olomoucký kraj
Dodávky originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení s požadavkem na poskytování náhradního plnění 2018-2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení (dále také „spotřební materiál“ nebo „zboží“) dle podrobné specifikace. Součástí dodávek je i ekologická likvidace použitého spotřebního materiálu dodavatelem.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Spotřební materiál pro tisková a multifunkční zařízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu (tj. tonery, cartridge, válce, apod.), pro tisková zařízení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie