Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 2988 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Olomoucký kraj
Centrální nákup kancelářských potřeb 2018 - 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb, dle požadavků centrálního zadavatele a podrobné specifikace uvedené v zadávacích podmínkách. Dodávky kancelářských potřeb budou realizovány na základě rámcové smlouvy, a to v nepřetržitém režimu po celou dobu plnění veřejné zakázky v závislosti na aktuálních provozních potřebách jednotlivých zadavatelů, tj. na základě jejich požadavků. V ceně dodávek je zahrnuta i doprava a balení zboží obvyklým způsobem.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Olomoucký kraj
Dodávky originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení 2018-2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení. Součástí dodávek je i ekologická likvidace použitého spotřebního materiálu dodavatelem.Předmětem poskytovaných dodávek je mimo jiné také uzavírání a plnění účastnických smluv, nových účastnických smluv. Dále úprava podmínek týkajících se poskytování dodávek zboží dodavatelem zadavateli. Dodávky spotřebního materiálu budou realizovány na základě rámcových smluv, které budou uzavřeny s dodavatelem za konkrétní část veřejné zakázky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Olomoucký kraj
Dodávky originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení s požadavkem na poskytování náhradního plnění 2018-2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení (dále také „spotřební materiál“ nebo „zboží“) dle podrobné specifikace. Součástí dodávek je i ekologická likvidace použitého spotřebního materiálu dodavatelem.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Kancelářské potřeby a drogistické zboží   
Stručný popis: Předmětem VZ je uzavření Rámcové dohody na dodávku kancelářských potřeb a drogistického zboží na dobu určitou v délce trvání 4 let.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Město Česká Lípa
Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho 24 příspěvkových organizací
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Tonery pro FS (2019)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka tonerů dle specifikace zadavatele. Zadavatel požaduje dodání tonerů dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti
Dodejkové obálky pro resort justice   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem na dobu 4 let na dodávku 3 typů dodejkových obálek pro soudy a státní zastupitelství.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Tonery pro zařízení UTAX   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tonerů pro tisková zařízení UTAX v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Spotřební materiál pro tisková a multifunkční zařízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu (tj. tonery, cartridge, válce, apod.), pro tisková zařízení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Fakultní nemocnice Brno
Tonery 2017   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny, kopírovací stroje, faxy a multifunkční zařízení pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno podle potřeb zadavatele.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB - Dynamický nákupní systém na tonery   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky originálního spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírovací zařízení (tonery, cartridge, válce, inkoustové náplně, odpadní nádobky a ostatní příslušenství) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Kancelářský papír a obálky   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kancelářského materiálu, tj. obálky, tašky, doručenky a standardní kancelářský papír pro tisková zařízení.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dodávka kancelářského papíru pro resort MPO   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského papíru vč. dodání zboží do místa plnění.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dynamický nákupní systém - nákup kancelářských potřeb pro resort MPSV   
Stručný popis: Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka kancelářských potřeb dle zadavatelem stanovené specifikace vč. dopravy na místa plnění určená zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky. Standardní typy kancelářských potřeb vč. detailní specifikace požadovaných parametrů, které budou předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS, jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD – Katalog kancelářských potřeb – standard.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Dodávky tonerů a inkoustových náplní do tiskáren a kopírovacích zařízení pro VŠCHT Praha v letech 2019 – 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tonerů a inkoustových náplní do tiskáren a kopírovacích zařízení dle aktuálních potřeb Zadavatele za podmínek stanovených v rámcové dohodě uzavřené s vybraným dodavatelem. Zadavatel nepřipouští dodávky alternativních, repasovaných nebo jakkoliv již dříve použitých tonerů a inkoustových náplní. Součástí předmětu veřejné zakázky je také zpětný odběr a odvoz prázdných tonerů a inkoustových náplní. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v přílohách zadávací dokumentace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie