Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 523 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Dynamický nákupní systém na dodávky nábytku   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky nábytku podle kategorií DNS. Předmět veřejných zakázek zadávaných v DNS bude vždy podrobně vymezen v jednotlivých Výzvách. Zadavatel předpokládá, že v rámci jednotlivých kategorií DNS bude zadávat především veřejné zakázky s tímto předmětem: Kategorie 1 - Kancelářský nábytek Kategorie 2 - Laboratorní nábytek Kategorie 3 - Dílenský nábytek Bližší specifikace jednotlivých kategorií je uvedena v zadávací dokumentaci.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Město Domažlice
Kulturní centrum Pivovar Domažlice - Západní křídlo, interiér   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Západní křídlo, interiér“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností MEPRO s.r.o., se sídlem Nám. Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00, Praha 6, IČ 48025721 (příloha č. 4) a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 3). Jedná se o dodávku a montáž vybavení do interiérů vzdělávacího centra ve 2. NP a ve 3.NP, knihovny pro dospělé a pro děti ve 2. NP a ve 3.NP včetně posuvných regálů ve 3. NP a ve 4. NP.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc
Dodávka interiérového vybavení včetně dopravy a montáže pro novou přístavbu ZŠ Vejrostova 1 v Brně-Bystrci   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení včetně dopravy a montáže pro novou šestitřídní přístavbu ZŠ Vejrostova 1 dle projektové dokumentace zpracované v 11/2016 a aktualizované ve 12/2018 projekční firmou MENHIR projekt, s.r.o., Brno - Štýřice, Horní 729/32, PSČ 639 00, IČO: 634 70 250.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Nábytek 02-2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nábytku specifikovaného v Příloze č. 1 (Položkový výkaz a specifikace) za podmínek stanovených v Příloze č. 2 (Návrh Kupní smlouvy) Výzvy k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Česká pošta, s.p.
Dodávky pobočkového nábytku včetně polepů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pobočkového nábytku včetně polepů. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části. Dodavatel může podat nabídku pro jednu nebo více částí.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu
VZ10/2015 - Kancelářský nábytek   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky budou dílčí dodávky kancelářského nábytku dle aktuální potřeby zadavatele na základě rámcové smlouvy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Masarykova univerzita
Dynamický nákupní systém pro standardní nábytek 2018   
Stručný popis: Dodávky standardního nábytku blíže specifikovaného v zadávací dokumentaci DNS.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Podpora studijního prostředí na ČVUT v Praze – nákup nábytku   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka nábytku odpovídající technickému vymezení a jejího příslušenství. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 až 7 (Technická specifikace pro jednotlivé části) této zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 7 částí: 1. část veřejné zakázky: Školní a kancelářský nábytek pro Katedru fyziky FEL ČVUT 2. část veřejné zakázky: Školní a kancelářský nábytek pro Katedru počítačů FEL ČVUT 3. část veřejné zakázky: Zakázkový nábytek pro Katedru počítačů FEL ČVUT 4. část veřejné zakázky: Židle kancelářské 5. část veřejné zakázky: Židle pro studenty 6. část veřejné zakázky: Židle konferenční 7. část veřejné zakázky: Ostatní nábytek – stoly, skříně, apod.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Státní zemědělský intervenční fond
Rámcová dohoda - dodávka kancelářského nábytku   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kancelářského nábytku do regionálních odborů a pracovišť zadavatele dle Přílohy č. 5 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je také doprava a montáž kancelářského nábytku do a v místě určení, tak jak je uvedeno v Příloze č. 5 zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Kancelářský nábytek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kancelářského nábytku do administrativní budovy a do výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy (dále jen „ZZS HMP“) na území hl. m. Prahy a dodávky uzamykatelných kovových šatních skříní s nástavci do dosavadních a nových výjezdových základen ZZS HMP na území hl. m. Prahy. Součástí dodávek je také doprava do místa plnění, montáž a úklid/likvidace obalového materiálu. Jedná se o souhrnné uveřejnění za I. Q 2019.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Brněnské komunikace a.s.
DODÁVKA KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kancelářského nábytku kanceláří včetně dovybavení stávajících kanceláří v objektech zadavatele, tj. Renneská třída 787/1a Brno, Masná 7 Brno, Husova 712/14a DOMINIPARK Brno, podchod pod hlavním nádražím v Brně. Jedná se o typizovaný nábytek – pracovní stoly, nástavby stolů, kontejnery, šatní skříně a skříňky v typech a rozměrech dle přiložené tabulky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Statutární město Hradec Králové
Dodávka kancelářského nábytku pro magistrát města   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba a dodání kancelářského nábytku (včetně montáže a dopravy) a truhlářské práce související s výrobou nábytku pro Magistrát města Hradec Králové dle aktuálních potřeb zadavatele.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Dodávka kancelářského nábytku pro resort ČÚZK   
Stručný popis: Dodávka kancelářského nábytku pro resortní organizace centrálního zadavatele.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Rámcová smlouva na dodávky kovových kartoték a jiných kovových skříní 1Q 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových kovových kartoték a jiných kovových skříní pro Finanční správu České republiky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Generální ředitelství cel
Rámcová dohoda na dodávky nábytku pro CS ČR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky nábytku pro CS ČR. Předmět veřejné zakázky dle číselníku NIPEZ (kód NIPEZ): 39120000-9 Stoly, skříně, psací stoly a knihovny 39130000-2 Kancelářský nábytek 39140000-5 Domácí nábytek 39150000-8 Různý nábytek a vybavení 39160000-1 Školní nábytek 39180000-7 Laboratorní nábytek
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie