Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 3876 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČR - Krajský soud v Hradci Králové
KS Hradec Králové - výměna oken   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna 384 ks původních, dřevěných oken, výplní okenních otvorů za jejich repliky na budově Krajského soudu v Hradci Králové včetně vlastní výroby dřevěných replik a demontáže stávajících oken, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Město Stod
Rozšíření základní školy ve Stodu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu. V rámci plnění budou realizovány tyto stavební objekty: SO.1 pozemní stavební objekt - Stávající budova ZŠ Stod, SO.2 pozemní stavební objekt - Nový pavilon ZŠ Stod, SO.2a - Vstupní hala + Šatny, SO.2b - Učební pavilon + Jídelna s výdejem, SO.2c - Školní kuchyně a SO801 - konečné terénní a sadové úpravy. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno, IČ 04905547 (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Kraj Vysočina
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - projektová dokumentace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vypracování projektové dokumentace stavby „Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu“ v rozsahu standardu projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby, vypracování plánu zajištění BOZP na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006Sb. a nařízením vlády č. 591/2006Sb. ve fázi přípravy stavby a výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
PS Hlinsko-realizace opatření ke snížení energetické náročnosti objektu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení opatření plynoucích z energetického posouzení vypracovaného dne 30.8.2017 podle § 9a odst.1 písm.)e) zákona č. 406/2000 Sb. Bude provedeno zejména zateplení obálky budovy, výměna kotlů a vyregulování otopné soustavy.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Trade Centre Praha s.s.
Úklid a odvoz odpadu na pražských nábřežích   
Stručný popis: Provádění úklidů v Praze 2 v prostoru ploch náplavek Rašínova nábřeží a Dvořákova nábřeží, v Praze 5 v prostoru ploch náplavek Hořejšího nábřeží a v Praze 1 v prostoru ploch Kampy, Malostranského nábřeží a Křižovnického náměstí a to včetně všech přístupových komunikací – sjezdy, schodiště. Pravidelný odvoz odpadu (směsný odpad, tříděný odpad – papír, plast, sklo) z výše uvedených lokalit. Poskytování dalších souvisejících služeb dle požadavku objednatele a to na základě písemné objednávky objednatele.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Hrádek
Přírodovědné učebny a pracovní dílny – rozvoj pracovních dovedností žáků hrádecké školy SO 01 – Přírodovědné učebny a pracovní dílny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Projekt řeší stavební úpravy objektu č.p. 245 na pozemku parc.č. 173/2, k.ú. Hrádek. Po realizaci stavebních úprav bude objekt sloužit jako přírodovědné učebny a pracovní díly pro rozvoj pracovní dovednosti žáků hrádecké školy – po přestavbě zde vznikne v 1. PP chodba se schodištěm, hygienické zázemí pro učitele
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Provádění výškových prací v objektech ŘLP ČR, s.p.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění výškových prací v objektech ŘLP ČR, s.p., tj. IATCC Jeneč, Technický blok Ruzyně, Letecká škola Praha, LKTB Brno, LKKV Karlovy Vary a ostatní objekty ŘLP ČR, s.p. V rámci výškových prací bude na jednotlivých objektech provádění mytí vnějšího opláštění budov, obkladů fasád, žaluzií, vnějších a vnitřních oken a pasáže, prořezy stromů, úklid sněhu ze střech a jiné výškové práce s použitím horolezecké techniky (např. osazení zábran proti ptactvu, lepení nálepek na opláštění budov apod.)
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
MERO ČR, a.s.
Nátěry nádrží a potrubí na CTR Nelahozeves - rámcová smlouva (II)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Opravy nátěrů nádrží a potrubí na centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
Snížení energetické náročnosti objektů domova pro seniory DPL Smečno   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti budovy; tj. realizace zejména níže uvedených stavebních prací: zateplení obvodového zdiva, částečné zateplení suterénního zdiva, výměna vybraných výplní otvorů, zateplení střešních plášťů, snížení spotřeby energie (1 067, 40 Gj/rok=38,7%) a snížení emisí skleníkových plynů (59,300 tun/rok) v souvislosti s dodávkami vhodných technologií do stavby. V daném případě se jedná o domov pro seniory.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Statutární město Hradec Králové
Malování a pokládka podlahových krytin v budovách magistrátu města   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění malířských a natěračských prací včetně dodávky malířských a nátěrových hmot a pokládka podlahových krytin v budovách Magistrátu města Hradec Králové.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Mikroregion Rečicko-svazek obcí Řečicka
Oprava školního hřiště v Kardašově Řečici   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o celkovou opravu degradovaného umělého povrchu školního hřiště
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Městská část Praha 9
Rekonstrukce historické budovy U Brabců   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rekonstrukce a přestavba historické budovy, objektu komunitního centra - restaurace U Brabců na adrese Na Proseku 2/11, 190 00 Praha 9 - Prosek. Součástí zakázky je provedení stavebních prací dle schváleného architektonicko-stavebního řešení ve stávajícím historickém objektu restaurace, a to včetně bouracích prací, a dále provedení stavebních prací na doplňkových stavbách (vstupní brána, oplocení vč. vjezdové brány, přístřešek s grilem, přístřešek na kryté sezení, elektroměrový pilíř, betonové stupně před vstupy). Podrobnosti jsou zveřejněny v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele a v projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Město Kopidlno
Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Kopidlno – stavební úpravy objektů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy odborných učeben stávající školy v ulici Tomáše Svobody včetně zateplení, rekonstrukce budovy odborných dílen, spojovací krček. Součástí projektu bude také oplocení a bezbariérový vstup do školy.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Rekonstrukce interní JIP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o stavební úpravy v 2. NP pavilonu E stávajícího objektu monobloku Nemocnice Třinec. Stavebně bude upravována část podlaží JIP. Stávající vícelůžkové pokoje budou přestavěny na jednolůžkové boxy s kapacitou 7 lůžek. Bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace. Nová vzduchotechnika bude řešit tlakové poměry a míru čistoty prostředí JIP. Změněny budou vodovodní a kanalizační instalace. Topení bude zasaženo pouze v omezené míře, tam kde dojde ke kolizi s novým stavebně-technickým uspořádáním. Součástí projektu je požárně bezpečnostního řešení. Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby komplexně řešily požární bezpečnost.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Městská knihovna v Praze
Rekonstrukce prostoru banky na pobočku MKP – Jezerka II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce prostoru banky na pobočku Městské knihovny v Praze Jezerka. Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravu a změnu užívání stavby na ulici Nuselská č.p. 603/94, Praha 4, k.ú. Michle /727750/, parc.č. 969, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, výměra 665 m2.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie