Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 3907 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Dětský domov a Školní jídelna, Zruč nad Sázavou
Snížení energetické náročnosti Dětského domova a ŠJ ve Zruči nad Sázavou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti budovy, tj. kompletní zateplení objektu dle požadavků energetického posudku (dále jen „EP“). Dále kompletní oprava a zateplení střešního pláště. Střecha bude doplněna o atiku a na objektu bude proveden nový systém ochrany před blesky. Dále bude provedena částečná výměna oken a kompletní výměna dveří za nové hliníkové v parametrech dle požadavků EP. Část oken zůstane zachována z důvodu jejich dostatečných tepelně technických vlastností, v objektu budou osazeny nové termostatické hlavice, bude provedeno vyregulování otopné soustavy a vyregulování předávací stanice tepla. Rovněž v rámci realizace stavby musí být řešeny problémy s vlhkostí pod úrovní terénu, musí být realizována oprava svislá izolace proti vodě a osazeny nové anglické dvorky. Dále bude obnoven odvod dešťové vody kolem objektu.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Město Hronov
Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Hronov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) realizace úprav požární zbrojnice města Hronov
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Oprava budovy laboratoře Pankrác   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Na základě zpracované dokumentace ZDS budou realizovány opravy laboratorní budovy ŘSD Pankrác. Předmětem prací jsou: bourací práce, VZT, ZTI, Silno a slaboproud a osvětlení.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Město Uherské Hradiště
MěÚ UH, BUDOVA RADNICE - KOMPLETNÍ OBNOVA SO 01 A SO 02   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby. Stavba je rozdělena na stavební objekty: SO-01 Hlavní budova a SO-02 Vedlejší budova. V rámci SO-01 bude provedena oprava fasády, oprava střech S1, S2, S3 a výměna a repase výplní otvorů. Součástí stavebních prací na uliční fasádě SO-01 Hlavní budova budou restaurátorské práce („štukové plastické výzdoby fasády“) na uliční fasádě - podrobněji viz projektová dokumentace. V rámci SO-02 Vedlejší budova bude provedena oprava fasády ve dvorní části, oprava střechy S4 a výměna výplní otvorů.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Římskokatolická farnost Náklo
Fara Náklo – stavební úpravy barokního letohrádku, 2019-2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 3. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy Fary Náklo -barokního letohrádku. Jedná se o stavební úpravy v 1. NP místností 106, 107, 109, které spočívají v demontáži rozvodů ÚT, ZTI a El, vybourání zárubní, zazdění vzniklých otvorů, rekonstrukci podlahy, opravy rekonstrukci 15 ks oken a 5 ks dveří, rekonstrukci okenních mříží, a opravy omítek. Objekt je kulturní památkou rej. č. 20326/8-1887. Pro daný předmět zakázky v letech 2019-2021 je rozsah stavebních prací definovaný dokumenty: o VÝKAZ VÝMĚR – „VV Fara Náklo - stavební úpravy barokního letohrádku - práce 2019-2021“. o POPIS PRACÍ - „Stavební práce 2019-2021“
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Hrádek
Přírodovědné učebny a pracovní dílny - rozvoj pracovních dovedností žáků hrádecké školy SO 01 Přírodovědné učebny a pracovní dílny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Projekt řeší stavební úpravy objektu č.p. 245 na pozemku parc.č. 173/2, k.ú. Hrádek. Po realizaci stavebních úprav bude objekt sloužit jako přírodovědné učebny a pracovní díly pro rozvoj pracovní dovednosti žáků hrádecké školy – po přestavbě zde vznikne v 1. PP chodba se schodištěm, hygienické zázemí pro učitele, dále šatna pro 2. NP, technická místnost, sklad keramiky, chodba, šatna pro učitele, šatna pro 1.NP a sklad. V 1. NP bude k dispozici venku terasa, zádveří, chodba, úklidová komora s výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody, dále hygienické zázemí pro chlapce, hygienické zázemí pro dívky, bezbariérové WC, dále zde vznikne přírodovědecká učebna.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Zámek Štiřín
Generální oprava 2 přechodových můstků v areálu Zámku Štiřín   
Stručný popis: Generální oprava 2 ks dřevěných přechodových můstků přes vodoteč v areálu Zámku Štiřín.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Hlavní město Praha
Zateplení BD včetně opravy lodžií, Řepínská 670/3, Praha 8 Bohnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zateplení obvodového pláště bytového domu.Součástí zakázky je renovace podlah balkónů a teras, úprava zábradlí, zasklení a zastřešení balkonů a teras a renovace střešního pláště. Nedochází však k zásahům do stavebně mechanické části stavby. Stavebními úpravami dojde ke snížení spotřeby energie na vytápění.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Hlavní město Praha
Zateplení BD včetně opravy lodžií, Řepínská 679/2, Praha 8 Bohnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zateplení obvodového pláště bytového domu.Součástí zakázky je renovace podlah balkónů a teras, úprava zábradlí, zasklení a zastřešení balkonů a teras a renovace střešního pláště. Nedochází však k zásahům do stavebně mechanické části stavby. Stavebními úpravami dojde ke snížení spotřeby energie na vytápění.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Hlavní město Praha
Zateplení BD včetně opravy lodžií, Řepínská 669/1, Praha 8 Bohnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zateplení obvodového pláště bytového domu.Součástí zakázky je renovace podlah balkónů a teras, úprava zábradlí, zasklení a zastřešení balkonů a teras a renovace střešního pláště. Nedochází však k zásahům do stavebně mechanické části stavby. Stavebními úpravami dojde ke snížení spotřeby energie na vytápění.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Statutární město Opava
„Horní náměstí 33, 34, 35“ (výměna oken + zateplení)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je celková revitalizace obálky bytových domů č. pop. 143, 144, 145 na pozemcích parc. č. 308, 306, 303, k.ú. Opava – Město.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská
Energetická opatření na objektech školy a dílen - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti budovy, tj. realizace zejména níže uvedených stavebních prací spojených s dodávkou technologií: Realizace energetických opatření na budovách školy a dílen zahrnující především: Zateplení obvodového pláště budov, výměnu oken a dveří, zateplení střech a stropů. Rekonstrukci výměníkové stanice. Rekonstrukci vnitřního osvětlení. Dodávku a instalaci systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.Součástí veřejné zakázky je též realizace přeložky vedení nízkého napětí. Bližší informace k předmětu této veřejné zakázky jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované společností: ARIPROS s.r.o., IČO: 26174936, se sídlem Kladno, Želzničářů 2286, PSČ: 272 01, která je součástí zadávací dokumentace jako její Příloha č. 1.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Struhařov
Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice JSDH Struhařov II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice JSDH Struhařov, zodolnění stanice základní složky IZS vůči nepříznivým dopadům extrémního a dlouhotrvajícího sucha a okrajově i vůči působení nebezpečných látek. Jedná se o výměnu střešní konstrukce, zateplení objektu a přístavbu garáže ke stávajícímu objektu.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Okresní soud v Pardubicích
OS Pardubice - obnova fasády a dlažby dvorního traktu č.akce 136V11700 0166   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) stavební práce - obnova fasády budovy, která je kulturní památkou a dlažby dvorního traktu
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce
Trade Centre Praha a.s.
Provoz a průběžný úklid veřejných toalet na pražských nábřežích   
Stručný popis: Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ustanovením § 35 a § 101 ZZVZ na 4 části: • Část 1 – Provoz veřejných WC – Přístav Praha Jih – Rašínovo nábřeží • Část 2 – Provoz veřejných WC – Přístav Praha západ - Hořejší nábřeží • Část 3 – Provoz veřejných WC – Přístav Praha střed - Dvořákovo nábřeží • Část 4 – Provoz veřejných WC – Masarykovo nábřeží
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie