Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 3982 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
MERO ČR, a.s.
Nátěry nádrží a potrubí na CTR Nelahozeves - rámcová smlouva (II)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Opravy nátěrů nádrží a potrubí na centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Česká televize
Stojanovna odbavování (ST-OP)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou stavební úpravy místnosti č. 1007 v 10. p. výškové budovy Kavčí hory – za účelem vybudování stojanovny pro novou generaci technologie odbavování a headend sítě DVB-T2.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Malířské a natěračské práce ve Fakultní nemocnici Hradec Králové   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provádění malířských a natěračských prací dle aktuální potřeby zadavatele. Plnění za 2.čtvrtletí roku 2019.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Domov se zvláštním režimem Terezín
Výměna automatických dveří   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provedení stavby s názvem: Výměna automatických dveří podle PROJEKTU. Předmětem veřejné zakázky je výměna, nebo úprava stávajících požárních dveří z hlavních komunikačních chodeb v objektu do chráněných únikových cest typu. Podrobný rozsah prováděných prací je patrný z PROJEKTU a SOUPISU PRACÍ.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Městská část Praha – Zličín
Rekonstrukce sportovní haly   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací podle projektové dokumentace vypracované zpracovatelem FARA spol. s r.o., K Matěji 33, 160 00 Praha 6.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Městská část Praha 2
Máchova 14/1029 - rekonstrukce kuchyně a sanace suterénu - I. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních úprav spojených s rekonstrukcí kuchyně, dodávku montáž a zprovoznění nové gastrotechnologie a výměna dvou venkovních nákladních výtahů, v objektu Centra sociálních služeb Máchova 1029/14, Praha 2.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Město Cheb
Regenerace panelového domu Matěje Kopeckého 6, Cheb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní osazení nových oken z plastových profilů s izolačním trojsklem kromě schodišťového prostoru a vyměněna vnějších parapetů okenních otvorů za nové s přesahem min. 30 mm. V rámci předmětu plnění dojde k zateplení štítových stěn a dále bude povrch čelních stěn očištěn, opatřen silikonovým nátěrem a nástřikem proti plísním. U balkonů dojde k výměně výplní za tahokov a bude dvojitým nátěrem natřena nosná konstrukce zábradlí. Dojde též k zateplení soklu a následné povrchové úpravě. V rámci terénních úprav bude na jihozápadní straně objektu nově osazen okapový chodníček o šířce 500 mm. Na vstupní straně bude zrenovován přístupový chodník vedoucí od silnice k budově, a to včetně vstupu. Bližší informace jsou uvedeny v PD.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Česká republika - Generální finanční ředitelství
ÚzP ve Frýdku - Místku - stavební úpravy budovy č. p. 3208   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav budovy Územního pracoviště ve Frýdku – Místku (dále také „Územní pracoviště“), které spočívají v dispozičních úpravách v 1.NP (vybudování klientské zóny, registru atd.) tak, aby vyhovovala potřebám Územního pracoviště pro výkon Finanční správy. Současně bude provedena i částečná úprava prostor části 1. PP, které v minulosti sloužily jako příruční sklady stravovacího traktu. Zde bude provedena dispoziční úprava těchto prostor, kde vzniknou další hromadné garáže a sklad pneumatik pro služební potřeby tohoto Územního pracoviště.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem MO
Provedení podlahářských, malířských a natěračských prací prostřednictvím Rámcové dohody na uvedené práce pro rok 2019 až 2022   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení podlahářských, malířských a natěračských prací a s tím spojených činností v interiérech objektů MO na území hlavního města Prahy.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce
Česká republika - Ministerstvo obrany
Pardubice - vzduchotechnika věže letové kontroly - rekonstrukce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provedení všech prací souvisejících s provedením díla dle zpracované projektové dokumentace
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.
Areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – Stopami věků   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky v areálu Středočeského muzea v Roztokách u Prahy spočívající v obnově a rekonstrukci provozního a expozičního zázemí, přestavba objektu SO/03 pro instalaci archeologické interaktivní expozice Stopami věků, stavební i expoziční část.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
město Trutnov
Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je celková rekonstrukce objektu, především zateplení pláště budovy - tedy obvodových stěn (vyjma čelní fasády), podlah, střechy, výměna střešní krytiny, výplní otvorů a další. Současně budou provedeny dílčí úpravy vnitřní dispozice a kompletně nové vnitřní instalace. Jedná se o nové rozvody zdravotně-technických instalací, ústředního vytápění, elektroinstalace a vzduchotechniky.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Rámcová dohoda na malířské práce   
Stručný popis: Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody dle § 131 a násl. zákona uzavřené se 3 uchazeči. Plnění bude probíhat postupem dle § 134 zákona, tj. bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody průběžně po dobu 4 let trvání rámcové dohody. Způsob výběru konkrétního dodavatele je blíže specifikován v čl. 5 přílohy č. 2 těchto zadávacích podmínek – Návrh rámcové dohody. • Malířské práce jsou vyvolány z důvodu údržby objektů. Roční objem malířských prací je cca 130.000 m2, který je rozložen nerovnoměrně do jednotlivých měsíců. Největší objem malířských prací (cca 70%) je prováděn v období letních měsíců při celkových uzávěrách jednotlivých oddělení, klinik a ústavů zadavatele, a proto zadavatel požaduje, aby malířské firmy měly v těchto měsících dostatek kapacity malířských pracovníků. • Malířské práce budou provedeny za provozu klinik, oddělení, s minimálními nároky na zábory a uzavření provozu (24 hod. denně, 7 dní v týdnu).
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Město Rosice
Úprava komunikace a zpevněných ploch v prostoru sídliště Husova - Rosice   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace a přilehlých parkovacích stání v ulici Husova čtvrť. Dojde k zavedení zóny s dopravním omezením na maximální povolenou rychlost 30 km/hod. Komunikace jsou navrženy s jednosměrnou úpravou, a to ve směru severo-jižním. Dílo bude provedeno v rozsahu a standardech daných realizační projektovou dokumentací.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Statutární město Prostějov
„Dílny a učebny na základních školách v Prostějově“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy a opravy prostorů učeben a dílen na ZŠ a MŠ Melantrichova 60 a ZŠ E. Valenty 52.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie