Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 3845 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Městská knihovna v Praze
Rekonstrukce prostoru banky na pobočku MKP - Jezerka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce prostoru banky na pobočku Městské knihovny v Praze Jezerka. Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravu a změnu užívání stavby na ulici Nuselská č.p. 603/94, Praha 4, k.ú. Michle /727750/, parc.č. 969, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, výměra 665 m2.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Písečná
Přístavba a rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Písečná   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební úpravy v 1.NP stávajícího objektu školy a realizace dvoupodlažní nepodsklepené přístavby k objektu školy. Dále bude provedena úprava zpevněných ploch (chodníku) kolem objektu školy a terénní úpravy (svahování) kolem přístavby.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
Rekonstrukce 2. a 6. NP včetně úprav požárních konstrukcí v čp. 268 DLL VESNA v Janských Lázních   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rekonstrukce 2. a 6. NP včetně úprav požárních konstrukcí v čp. 268 DLL VESNA v Janských Lázních
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187
Střední škola služeb a řemesel, Stochov – Výstavba centra pro vzdělávání klempířů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce budou spočívat zejména v realizaci demolice stávajícího objektu, novostavbě haly včetně zdravotně technické instalace, vytápění a vzduchotechniky, elektroinstalací a venkovních úprav terénu a zeleně, včetně vedlejších rozpočtových nákladů. Bližší specifikace stavebních prací je uvedena v Projektové dokumentaci zpracované projektantem: Ing. Kamil Hladký, STAVAŘI s.r.o., IČO: 278 71 754, se sídlem Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá nad Labem. Stavební práce musí být realizovány zejména v souladu s touto projektovou dokumentací a příslušnými právními předpisy.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Městys Borotín
Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín - stavební část   
Stručný popis: Zateplení budovy, rekonstrukce elektrorozvodů, vestavba kabinetů v půdním prostoru, zřízení učeben, vybudování výtahu
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Českých Budějovicích
NKP Červená Lhota - štukové a malířské výzdoby na stropě jídelny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o prostor, který se nachází ve východním křídle zámku, prvním patře. Tzv Terencův sál je dnes rozdělený na dvě místnosti jídelnu a salón. Půdorysné rozměry nepravidelného sálu jsou cca. 5,15 x 2,58 m. Malba představuje cca 22,2 m2. V současné době je celá výzdoba sálu překryta druhotnými nátěry (z 19. a 20. století). Klenba stropu v jídelně je svedena na čtyři pilastry s hlavicemi. Štuky na klenbě rámují zrcadla, v nichž byla původně malba. Štuková výzdoba sestává z kartuší rámujících figurální obrazy (pásky, voluty, listovce, akanty a mušle). Žebra jsou tvořena širokým pásem plně plastických květin, ovoce a listů, které vycházejí z váz spočívajících na hlavicích pilastrů. Architekturu stropu podepírají putti. Sondy a štuky v okolí sond, trhliny jsou vlivem klimatických podmínek rozrušovány a sprašovány - dochází k jejich degradaci, a proto je nutná jejich oprava, restaurování, výmalba a konzervace. Práce budou prováděny dle restaurátorského průzkumu. Blíže viz. ZD.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Městys Mladé Buky
Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny ZŠ Mladé Buky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny ZŠ Mladé Buky
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce
Národní památkový ústav
SZ Valtice – dokončení obnovy střechy konírny západního předzámčí   
Stručný popis: Předmětem zadání je dokončení obnovy západního předzámčí SZ Valtice, která zahrnuje dokončení obnovy mansardové střechy, zadláždění plochy za kašnou na nádvoří a statické zajištění a obnovu vstupního portálu včetně okolní štukové výzdoby v průjezdu západního předzámčí. Práce spojené s dokončením střechy zahrnují i obnovu devíti vikýřů, dvou komínů a výměnu prvků hromosvodů v předmětné části střechy.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
CENTRUM HÁJEK z.ú.
Rekonstrukce a přístavba CENTRUM HÁJEK - BLOK II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení kompletní rekonstrukce budovy v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen zejména níže uvedenou projektovou dokumentací a Smlouvou, která tvoří přílohu zadávací dokumentace. Projekt řeší stavební úpravy a novou přístavbu (označeno v PD jako SO 01, BLOK II) pro poskytování sociálních služeb. Výstavbou nových konzultačních, terapeutických a dalších nezbytných prostor dojde ke zkvalitnění materiálně-technické základny pro poskytování komplexních sociálních služeb uživatelům - dětem ve věku 1 - 15 let se zdravotním postižením (denní stacionář, odlehčovací služby, sociální rehabilitace) i jejich rodinám (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) a navýší se kapacita poskytovaných sociálních služeb. V rámci realizace VZ dojde ke stavební rekonstrukci nevyužívaných nebytových prostor, které doposud neprošly přestavbou.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Oblastní charita Uherské Hradiště
Centrum služeb pro lidi bez přístřeší   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce původního městského bytového domu. Objekt je podsklepený, dvoupodlažní, zastřešený sedlovou střechou. Dům obsahuje pět bytových jednotek, je součástí řadové městské zástavby a nachází se na okraji centra města. V současné době není využívaný. Projekt řeší celkovou rekonstrukci objektu a jeho přístavbu a novostavbu doplňkové stavby za hlavním objektem. Nově bude objekt využíván jako azylový dům. Stávající objekt bude zásadním způsobem rekonstruován. Ve dvorní části bude dále postaven samostatně stojící jednopodlažní nepodsklepený objekt, který bude funkčně a provozně zcela samostatný. Stavba bude členěna na tyto stavební objekty: SO 01 Hlavní objekt SO 02 Azylový dům SO 03 Denní centrum SO 04 Nádvoří SO 05 Přípojka vody a kanalizace SO 06 Slaboproudé rozvody
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Stavební úpravy stávajícího bytového domu v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, Pod Hrádkem, 191   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stávající bytový dům má dvě nadzemní podlaží a nevyužívanou půdu. V každém podlaží se nachází 2 větší bytové jednotky (cca 100 m2). K budově náleží dvůr přístupný jak z veřejné chodby bytového domu, tak z ulice Pod Hrádkem. Půda je přístupná z veřejného prostoru - chodby. Dům je částečně podsklepen – sklep je přístupný z jednoho z přízemních bytů. Po ukončení stavebních prací bude přístupný z veřejných prostor. Při provedení stavebních úprav domu je uvažováno s rozdělením stávajících bytů, které mají pro sociální bydlení příliš velké plochy (cca 100 m2). Z každého bytu vzniknou dva nové. V 1.NP tedy budou 4 menší bytové jednotky, ve 2.NP také 4 menší bytové jednotky, každá s celkovou plochou cca 40 m2. Bude nutno zrekonstruovat také stávající balkony a zábradlí, které nevyhovuje platným ČSN.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Okresní soud v Pardubicích
OS Pardubice – obnova fasády a dlažby dvorního traktu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Obnova fasády budovy, která je kulturní památkou a dlažby dvorního traktu.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce
Hlavní město Praha
Rekonstrukce Průmyslového paláce a dostavba jeho levého křídla   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr zhotovitele celkové rekonstrukce a dostavby levého křídla Průmyslového paláce v areálu Výstaviště Praha 7.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace
Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p. o.   
Stručný popis: Předmětem části č. 2 veřejné zakázky jsou dodávky vybavení depozitáře úložnými systémy při rekonstrukci centrálního depozitáře sbírkových předmětů Muzea Českého krasu v rámci projektu s názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu Muzea Českého krasu, p.o.“. Objekt se nachází na adrese S. K. Neumanna 1141, 266 01, Beroun.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Mendelova univerzita v Brně
Rekonstrukce učeben ZF - budova A a pavilonu M s přístavkem - opakované řízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávací dokumentace je rekonstrukce a rozšíření stávajících objektů učeben v budově A a pavilonu M s přístavkem za účelem zkvalitnění výuky a uzpůsobení širšímu spektru předmětů vyučovaných na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie