Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 212 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Dovybavení stravovacího zařízení Nemocnice Havlíčkův Brod   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka dovybavení stravovacího zařízení v NHB v rozsahu vymezeném v příloze číslo 1 nazvané - Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předměty plnění veřejné zakázky "Dovybavení stravovacího zařízení NHB". Součástí dodávky je rovněž doprava na místo určení, instalace, montáž, zaškolení obsluhy a zprovoznění (uvedení předmětu plnění do řádného provozu).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Statutární město Jihlava
Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava - dodávka gastro zařízení a vybavení interiéru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s § 35 a § 101 ZZVZ na dvě části: 1. část veřejné zakázky na dodávky s názvem „Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava - dodávka gastro zařízení“ Předmětem je dodávka kompletního gastro zařízení pro provoz mateřské školy, a to včetně dodání do místa plnění, instalace, prověření funkčnosti a zaškolení obsluhy. Jedná se o vybavení nové kuchyně k přípravě hotových jídel, výdejen a dalších provozů v novostavbě mateřské školy. 2. část veřejné zakázky na dodávky s názvem „Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava - dodávka vybavení interiéru“ Předmětem je dodávka vybavení interiéru mateřské školy zahrnující zejména nábytkové vybavení, zařizovací předměty a vybavení provozního zázemí dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Součástí zakázky je dodávka vybavení interiéru do místa plnění, provedení jeho usazení na místo určené objednatelem a související montáž.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27
Vybavení nově zrekonstruované školní jídelny gastrotechnikou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku montáž a zprovoznění nové gastrotechnologie, včetně automatizovaného jídelního systému zrekonstruované školní jídelny Gymnázia, Střední odborné školy, Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.
Vybavení gastro provozu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky gastro zařízení a vzduchotechnického stropu a to včetně Souvisejících činností specifikovaných v kupní smlouvě, jejíž závazný vzor tvoří pro každou část veřejné zakázky přílohu č. 11.1 a 11.2 zadávací dokumentace, a to v souladu s technickou specifikací stanovenou v zadávací dokumentaci, v jejích přílohách a v souladu s podmínkami uvedenými v kupní smlouvě. Další informace a specifikace k předmětu veřejné zakázky a podmínek plnění kupní smlouvy jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek a v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce včetně jejích příloh, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Školní jídelna Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Revitalizace varného bloku školní jídelny v Ivančicích   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je výměna zařízení stávajícího varného bloku vč. montáže a případných stavebních úprav, instalace a zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka 30 ks tabletových vozů pro Stravovací provoz v Krajské zdravotní, a.s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodání 30 ks tabletových vozů s kapacitou 3x10 tabletů pro každý vůz pro Stravovací provoz v Krajské zdravotní, a.s. Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Mendelova univerzita v Brně
Dodávka gastrozařízení pro menzu SKM MENDELU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka gastrotechnických zařízení.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Pardubický kraj
SPŠ stavební Pardubice - dodávka gastrotechniky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka gastrotechniky a vybavení pro rekonstruovanou kuchyni na SPŠ stavební Pardubice.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
statutární město Liberec
MŠ Kamarád, Liberec – modernizace kuchyně – dodávka vybavení   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž kuchyňského vybavení do objektu Mateřská škola „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, Dělnická 831/7, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Pardubický kraj
SOŠ a SOU Polička - dodávka gastrotechniky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka gastrotechniky pro výuku oboru řezník-uzenář pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020, s názvem "SOŠ a SOU Polička - přístavba a vybavení odborných učeben".
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Městská část Praha 16
Rekonstrukce Školní jídelny Radotín – varné technologie   
Stručný popis: Rekonstrukce Školní jídelny Radotín – varné technologie - dodání
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Pardubický kraj
Průmyslová střední škola Letohrad - dodávka gastrotechniky   
Stručný popis: Dodávka gastrotechniky pro výdejnu jídel a jídelnu pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 s názvem "Průmyslová střední škola Letohrad - výstavba dílen a odborných učeben".
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14
Modernizace cukrářského praktického pracoviště   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka zařízení cukrářského pracoviště v prostorách školy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Rozšíření a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných Lázní Třeboň - Dodávka gastro vybavení   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž technologického a vnitřního vybavení kuchyně, které je přesně specifikováno v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace, jejíž součástí je i položkový rozpočet, který je pro potřeby tohoto zadávacího řízení nazýván Výkaz dodávky Funkčního celku. Gastro vybavení bude dodáváno pro stávající kuchyni Slatinných lázní Třeboň s.r.o., provozovna Bertiny lázně, Tylova 172, 379 01 Třeboň a Restauraci Adéla. Veřejná zakázka není podle § 35 ZZVZ členěna na části.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Obec Štěnovice
Stavební úpravy školní kuchyně, Čižická 344, Štěnovice - dodávka gastro   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace gastro zařízení do školní kuchyně ZŠ Štěnovice. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují souhrnná technická zpráva + soupis dodávek (příloha č.2 Zadávací dokumentace) a Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie