Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 218 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Domažlice
Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Technologie stravování   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Technologie stravování“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností MEPRO s.r.o., se sídlem Nám. Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00, Praha 6, IČ 48025721 (příloha č. 4) a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 3).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Vysoké učení technické v Brně, Koleje a menzy
Rámcová dohoda o dodávkách spotřebního gastromateriálu pro KaM VUT 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou dodávky spotřebního gastromateriálu do vybraných provozních jednotek KaM VUT.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Dovybavení stravovacího zařízení NHB, 2. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka dovybavení stravovacího zařízení v NHB v rozsahu vymezeném v příloze číslo 1. Součástí dodávky je rovněž doprava na místo určení, instalace, montáž, zaškolení obsluhy a zprovoznění (uvedení předmětu plnění do řádného provozu).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27
Vybavení nově zrekonstruované školní jídelny gastrotechnikou - opakované zadání   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku montáž a zprovoznění nové gastrotechnologie, včetně automatizovaného jídelního systému zrekonstruované školní jídelny Gymnázia, Střední odborné školy, Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Pardubický kraj
DSS Slatiňany – dodávka technologického vybavení kuchyně   
Stručný popis: Dodávka a montáž gastrotechniky a vybavení kuchyně pro akci „DSS Slatiňany - Centrální kuchyně, prádelna a technické zázemí“ a dále demontáž veškerého stávajícího zařízení připojeného na vodu, plyn, elektrický proud, odvoz a likvidace dále nepoužitého zařízení.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Policejní akademie České republiky v Praze
Obměna vybavení kuchyně   
Stručný popis: Dodávka kuchyňských zařízení pro obměnu vybavení kuchyně, včetně nutných stavebních úprav a služeb souvisejících s umístěním kuchyňské sestavy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Dovybavení stravovacího zařízení Nemocnice Havlíčkův Brod   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka dovybavení stravovacího zařízení v NHB v rozsahu vymezeném v příloze číslo 1 nazvané - Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předměty plnění veřejné zakázky "Dovybavení stravovacího zařízení NHB". Součástí dodávky je rovněž doprava na místo určení, instalace, montáž, zaškolení obsluhy a zprovoznění (uvedení předmětu plnění do řádného provozu).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Statutární město Jihlava
Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava - dodávka gastro zařízení a vybavení interiéru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s § 35 a § 101 ZZVZ na dvě části: 1. část veřejné zakázky na dodávky s názvem „Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava - dodávka gastro zařízení“ Předmětem je dodávka kompletního gastro zařízení pro provoz mateřské školy, a to včetně dodání do místa plnění, instalace, prověření funkčnosti a zaškolení obsluhy. Jedná se o vybavení nové kuchyně k přípravě hotových jídel, výdejen a dalších provozů v novostavbě mateřské školy. 2. část veřejné zakázky na dodávky s názvem „Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava - dodávka vybavení interiéru“ Předmětem je dodávka vybavení interiéru mateřské školy zahrnující zejména nábytkové vybavení, zařizovací předměty a vybavení provozního zázemí dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Součástí zakázky je dodávka vybavení interiéru do místa plnění, provedení jeho usazení na místo určené objednatelem a související montáž.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27
Vybavení nově zrekonstruované školní jídelny gastrotechnikou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku montáž a zprovoznění nové gastrotechnologie, včetně automatizovaného jídelního systému zrekonstruované školní jídelny Gymnázia, Střední odborné školy, Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.
Vybavení gastro provozu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky gastro zařízení a vzduchotechnického stropu a to včetně Souvisejících činností specifikovaných v kupní smlouvě, jejíž závazný vzor tvoří pro každou část veřejné zakázky přílohu č. 11.1 a 11.2 zadávací dokumentace, a to v souladu s technickou specifikací stanovenou v zadávací dokumentaci, v jejích přílohách a v souladu s podmínkami uvedenými v kupní smlouvě. Další informace a specifikace k předmětu veřejné zakázky a podmínek plnění kupní smlouvy jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek a v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce včetně jejích příloh, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Školní jídelna Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Revitalizace varného bloku školní jídelny v Ivančicích   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je výměna zařízení stávajícího varného bloku vč. montáže a případných stavebních úprav, instalace a zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka 30 ks tabletových vozů pro Stravovací provoz v Krajské zdravotní, a.s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodání 30 ks tabletových vozů s kapacitou 3x10 tabletů pro každý vůz pro Stravovací provoz v Krajské zdravotní, a.s. Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Mendelova univerzita v Brně
Dodávka gastrozařízení pro menzu SKM MENDELU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka gastrotechnických zařízení.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Pardubický kraj
SPŠ stavební Pardubice - dodávka gastrotechniky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka gastrotechniky a vybavení pro rekonstruovanou kuchyni na SPŠ stavební Pardubice.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
statutární město Liberec
MŠ Kamarád, Liberec – modernizace kuchyně – dodávka vybavení   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž kuchyňského vybavení do objektu Mateřská škola „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, Dělnická 831/7, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie