Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 10529 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Kultivační komora s dehumifikací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Plnění zakázky spočívá v dodávce kultivační komory s dehumifikací a poskytování servisních služeb pro dodané zařízení.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Technická univerzita v Liberci
054_Ve_RVI_Skenovací bezkontaktní optický dilatometr - Scanning contactless optical dilatometer   
Stručný popis: Skenovací bezkontaktní optický dilatometr použitelný do vysokých teplot Kompatibilita zařízení se software QuickSim 2, nebo synchronizace záznamu dat s přístrojem Gleeble 3500. Scanning contactless optical dilatometer usable in high temperatures Device compatibility with the software QuickSim 2 or synchronization of data record with the device Gleeble 3500.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Kapilární genetický analyzátor   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kapilárního genetického analyzátoru pro fragmentační analýzy a sekvenaci DNA pro Centrum nádorové cytogenetiky ÚLBLD Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Blíže viz zadávací podmínky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Technická univerzita v Liberci
233_KV_ERDF_Elektronické měřiče a kabely nízkého napětí (FM_143,144,145, FM_053,056,057, FM_041, FM_149,150,151)   
Stručný popis: Dodání přístrojů (elektronických měřičů a kabelů nízkého napětí) dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávka gelového dokumentačního systému pro projekt „KOROLID“ – IV. kolo   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka gelového dokumentačního systému dle technické specifikace zadavatele. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění a množství požadovaného plnění je uvedeno v Příloze č. 3a této Výzvy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dokumentační systém na gely a membrány   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Přístroj umožňuje obrazovou dokumentaci a analýzu dat gelů a blotovacích membrán. Dokumentační systém umožňuje detekci nukleových kyselin pomocí UV-světla, detekce proteinů s použitím Coomassie, Ponceau S, technologie Stain-Free, chemiluminiscence a pomocí fluorescence v nejméně pěti kanálech: RGB (červená, zelená, modrá), far red (dlouhovlnná červená) a near infrared (blízká infračeverná). Systém je vybaven ovládacím a analytickým softwarem a počítačem pro ovládání.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávka Multiplex Imager   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Multiplex Imager - Přístroj pro zobrazování, dokumentaci a analýzu DNA, RNA a proteinových gelů a blotů s CDD kamerou, zdroji a filtry pro fluorescenci a s příslušenstvím. Jedná se o plně vybavený přístroj pro zobrazování, dokumentaci analýzy DNA, RNA a proteinů určený pro řešení multiplexního fluorescenčního western blottingu, detekci chemiluminiscence a pro obecné aplikace spojené s dokumentací gelů. Multiplexové fluorescenční, chemoluminiscenční a kolorimetrické western blotting analýzy s kvantitativními reprodukovatelnými výsledky umožňují souběžnou detekci několika proteinů a zvyšují přesnost získaných dat z biologických a technických multiplikátů, jež je tak důležitá pro správné vyhodnocování výsledků zamýšlených biologických experimentů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Kultivační komory pro pěstování rostlin   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Plnění zakázky spočívá v dodávce kultivačních komor pro pěstování rostlin a poskytování servisních služeb pro dodané zařízení.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
NANOPROBE FOR FIB-SEM   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka Nanomanipulátoru pro FIB-SEM. Manipulátor bude nainstalován v komoře Tescan Lyra 3GM FIB-SEM na Ústavu fotoniky a elektroniky, Akademie věd ČR
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
2D2C PIV (Particle Image Velocimetry) systém   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka laserového anemometrického PIV systému pro aerodynamický tunel Leteckého ústavu. Součástí systému je generátor částic, generátor mlhy, kamera včetně objektivu, stativu a filtru, laserový zdroj, optika pro tvorbu laserové roviny a manipulaci s ní, synchronizační HW, kabeláž, řídící PC a SW, SW pro záznam, načítání a zpracování naměřených dat. Dále pak všechno nezbytné příslušenství pro bezpečný a dlouhodobý provoz systému. Součástí dodávky systému je i zatemnění prostoru aerodynamického tunelu a dodávka bezpečnostních prvků pro provoz laseru.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
GC-IRMS Izotopový poměrový hmotový spektrometr s plynovým chromatografem   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka GC-IRMS Izotopového hmotového spektrometru s plynovým chromatografem pro Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Přístroj musí být vhodný pro přesná stanovení izotopového zastoupení (poměru stabilních izotopů) uhlíku 12C a 13C, kyslíku 16O a 18O, dusíku 14N a 15N a vodíku H a D, a to v organické hmotě rostlinného i živočišného původu i v atmosférických plynech. Hlavní předpokládané využití bude pro látkově specifické zastoupení izotopů ve směsi GC-separovatelných látkách rostlinného původu, především v komponentech rostlinných vosků.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hybridní hmotnostní spektrometr   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je dodávka technologie dle technické specifikace, která je přílohou zadávací dokumentace
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA FLASH CHROMATOGRAFICKÝCH SYSTÉMŮ   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks c 11 Flash chromatografických systémů, včetně příslušného ovládacího software. Podrobně viz ZD.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Paraziti - Rychlá proteinová kapalinová chromatografie (FPLC)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje pro výzkum. Stručný popis přístroje: Rychlá proteinová kapalinová chromatografie (FPLC) včetně kolektoru frakcí a řídicí jednotky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Nemocnice Na Homolce
Spektrometrický analyzátor Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation Time-Of-Flight (MALDI-TOF)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého spektrometrického analyzátoru Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation Time-Of-Flight (MALDI-TOF), vč. veškerého spotřebního materiálu pro oddělení klinické mikrobiologie a antibiotické stanice a jeho záruční a pozáruční servisní zabezpečení po dobu 8 let (5 let + 3 roky).
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie