Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 10677 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická
Ponorné rotační viskozimetry   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou ponorných rotačních viskozimetrů včetně příslušenství, dopravy a instalace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Statutární město Ostrava
Dodávka vodoměrů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka vodoměru v požadované technické specifikaci uvedené ve výzvě k podání nabídek, vč. zadávacích podmínek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INFRASTRUKTURA_Analyzátor NH3   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodání analyzátoru NH3.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
MERO ČR, a.s.
Rámcová dohoda na servis řídicího bilančního systému ENTIS, bilančních hladinoměrů a teploměrů ENRAF a hladinoměrů VEGA - II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provádění pravidelné údržby a servisní činnosti na zařízeních bilančního systému ENTIS, bilančních hladinoměrů a teploměrů ENRAF a hladinoměrů VEGA
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Meracie nástroje
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
LF HK – MRR – PRSP na UK – Výukové modely pro Ortopedickou kliniku IV.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka výukových modelů pro Ortopedickou kliniku. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
FACS sorter pro laboratoř s úrovní technického zabezpečení 3   
Stručný popis: Předmět plnění veřejné zakázky je dodávka FACS sorteru pro laboratoř s úrovní technického zabezpečení 3 dle níže uvedené specifikace (dále jen „Zařízení“). Plnění veřejné zakázky zahrnuje i dodávku kompletního příslušenství Zařízení potřebného pro naplnění účelu dodávky Zařízení, ovládací software a užívací práva k tomuto software v rozsahu potřebném pro naplnění účelu dodávky Zařízení, dopravu do místa plnění, instalaci Zařízení a jeho plné zprovoznění v místě určeném zadavatelem, zaškolení obsluhy zadavatele v místě dodání v rozsahu potřebném pro naplnění účelu dodávky Zařízení, předání dokladů, které jsou nutné k převzetí a užívání Zařízení, a záruční servis. Podrobně viz ZD.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
EFSA-CDN - Přístroj pro měření interakcí biomolekul na bázi termoforézy s červeným a modrým laserem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje pro měření interakcí biomolekul na bázi termoforézy s červeným a modrým laserem pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami č. 2 – Technická specifikace s položkovým rozpočtem.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Spektrální in-situ elipsometr   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka spektroskopického elipsometru pracujícího ve spektrálním oboru UV-NIR, který umožňuje měření elipsometrických spekter při různých úhlech dopadu spolu s intenzitním měřením spekter reflektivity a transmise a komplexní SE analýzu jak v ex-situ konfiguraci s motorizovaným goniometrem, tak v in-situ uspořádání pro instalaci na vakuovou komoru pro depozici tenkých vrstev. Dodávka zahrnuje spektroskopický elipsometr, kompletní řídicí a vyhodnocovací systém s ovládacím softwarem. Součástí plnění je také instalace a uvedení do provozu, proškolení obsluhy a poskytování záručního servisu. Dále je požadována i technická podpora ze strany dodavatele týkající se analýzy dat, měření vzorků, poradenství a možnosti ověření měření na zařízení v laboratořích výrobce, a to po celou dobu záruční lhůty
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technopark Kralupy III –Trhací stroj   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodání elektromechanického trhacího stroje pro zkoušky v tahu, tlaku a ohybu se zatěžovací silou 50 kN. Zkušební zařízení musí umožnit provádění zkoušek polymerních, kovových, keramických a stavebních materiálů za laboratorní teploty.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
AFM Raman spectrometer   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka ramanového spektrometru v kombinaci s mikroskopem atomárních sil (AFM).Bližší specifikace dodávky je obsažena v technické specifikaci tvořící přílohu zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Thomayerova nemocnice
Thomayerova nemocnice – obnova přístrojové a zdravotnické techniky 2018 – digitální morfologie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístroje: Digitální morfologie 1ks
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Povodí Ohře, státní podnik
Dodávka průtokového analyzátoru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Systém pro stanovení dusitanů, dusičnanů, amonných iontů, fosforečnanů, chloridů, síranů, celkového fosforu, volných a celkových kyanidů. Sestava vybavena samplerem pro nejméně 100 vzorků, možnost ředění vzorků včetně přípravy kalibračních křivek. Současné měření těchto analytů: dusitanů, dusičnanů, amonných iontů, fosforečnanů, chloridů, síranů. Samostatné měření celkového fosforu, volných a celkových kyanidů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda - Orientační testy na detekci OPL z pevných látek a tekutin   
Stručný popis: Orientační testy na detekci omamných a psychotropních látek z pevných látek a tekutin
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Vězeňská služba České republiky
GŘ OL – RTG zavazadel   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) s jedním vybraným uchazečem na dodávky rentgenů (dále též "RTG") zavazadel v odhadovaném množství 35 kusů za období 4 let
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Nelekárske zariadenia založené na využití...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Průtokový cytometr   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka průtokového cytometru pro Laboratoř Klinické imunologie a alergologie Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávacích podmínek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie