Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 128 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania

Zateplení podlahy v provozní hale   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce spočívající v provedení nové podlahové konstrukce. Stávající konstrukce bude vybourána a bude provedena nová betonová plocha z leštěného betonu vyztužená kari sítí.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Krajská zdravotní, a.s.
Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a.s. II.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání chirurgického operačního svítidla spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně dopravy zboží do místa plnění, realizace stavební připravenosti, jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži, předání všech příslušných dokladů, záručního servisu za podmínek uvedených ve smlouvě, likvidace obalového materiálu, odborná demontáž stávajícího přístroje pro opětovnou instalaci v jiném místě, zajištění obalového a převozového materiálu pro stávající demontovaný přístroj.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Krajská zdravotní, a.s.
Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a.s. II.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání chirurgického operačního svítidla spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně dopravy zboží do místa plnění, realizace stavební připravenosti, jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži, předání všech příslušných dokladů, záručního servisu za podmínek uvedených ve smlouvě, likvidace obalového materiálu, demontáž a ekologická likvidace stávajícího přístroje.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
město Klatovy
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech - 2. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem projektu je obnova veřejného osvětlení města Klatovy ve vytipovaných lokalitách, jež jsou napájeny z rozvaděčů RVO010, RVO012, RVO014 a RVO025. Jedná se převážně o svítidla osazená vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Rekonstrukce spočívá ve výměně současných ne-vyhovujících svítidel novými na bázi LED technologie v závislosti na provedených světelně-technických výpočtech. V novém navrženém stavu je uvažována instalace nových 181 svítidel na bázi LED o celkovém instalovaném příkonu maximálně 6,64 kW. Je uvažována pouze výměna svítidel, výměna propojovacího vedení mezi svítidlem a paticovou svorkovnicí (CYKY 3x1,5 mm2), výměna paticové svorkovnice.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Krajská zdravotní, a.s.
Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a.s.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 2 ks chirurgických operačních svítidel spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně: • dopravy zboží do místa plnění, • realizace stavební připravenosti, • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži, • předání všech příslušných dokladů, • záručního servisu za podmínek uvedených ve smlouvě, • likvidace obalového materiálu, • demontáž a ekologická likvidace stávajícího přístroje.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
město Náchod
Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Náchodě   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o demontáže stávajícího osvětlení, likvidace odpadů, realizaci montáží včetně dodávek osvětlení typu LED (hlavního - provozního, bezpečnostního a nouzového osvětlení), odpovídající kabeláže, úpravy rozvaděčů, příslušné revize a dopravného.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Rozvojový fond Pardubice a.s.
Zhotovení Led zobrazovacího pásu   
Stručný popis: Předmětem zakázky bude realizace dodávek včetně montáže led zobrazovacího pásu do Multifunkční aré
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Krajská zdravotní, a.s.
Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a.s.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 4 ks chirurgických operačních svítidel spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně dopravy zboží do místa plnění, realizace stavební připravenosti, jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži, předání všech příslušných dokladů, záručního servisu za podmínek uvedených ve smlouvě, likvidace obalového materiálu, (pouze pro část 2) odborná demontáž stávajícího přístroje pro opětovnou instalaci v jiném místě, (pouze pro část 2) zajištění obalového a převozového materiálu pro stávající demontovaný přístroj, (pro část 1 a 3) demontáž a ekologická likvidace stávajícího přístroje.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Fakultní nemocnice Olomouc
Vnitřní orientační systém   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výroba a instalace prvků vnitřního orientačního systému včetně grafických prací ve všech budovách FN Olomouc. Dále opravy a doplňování těchto prvků podle potřeby v souvislosti se změnami (stěhování pracovišť, změny údajů apod.). Jednotlivé prvky vnitřního orientačního systému musí být v souladu s design manuálem FN Olomouc.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Modernizace technologií studia Marta   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace (dodávka a montáž) technologií v divadelním studiu Marta.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Statutární město Jablonec nad Nisou
Dodávka historického osvětlení do velkého zasedacího sálu č. 202 v budově Magistrátu města Jablonec nad Nisou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je dodávka historického osvětlení včetně montáže do velkého zasedacího sálu č. 202 budovy Magistrátu města Jablonec nad Nisou, č.p. 3100. Jedná se o zhotovení 5 lustrů podle původních výkresů K. Wintera a 4 kandelábrů.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Scénické a osvětlovací technologie - mobilní půjčovna, učebna 09 a muzikálové ateliéry   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka scénických a osvětlovacích technologií pro učebnu 09 a mobilní půjčovnu Hudební fakulty JAMU a dodávka světelného vybavení muzikálových ateliérů Divadelní fakulty JAMU.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.
Snížení energetické náročnosti - Pořízení LED osvětlení pro společnost WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodání LED osvětlení za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.
Snížení energetické náročnosti - Pořízení LED osvětlení pro společnost WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.“   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodání LED osvětlení za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.
Snížení energetické náročnosti - Pořízení LED osvětlení pro společnost WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodání LED osvětlení za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie