Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1024 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Tvrdoměr   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického tvrdoměru, který je určen k měření tvrdosti a mikrotvrdosti na různých materiálech a je schopen měření v jednotlivých bodech, průbězích a mapách - to vše řešené automatickým pohybem a vyhodnocováním (dále jen „tvrdoměr“). Zadavatel požaduje dodání tvrdoměru dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace. Bližší podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve smlouvě na veřejnou zakázku.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
ČEZ Distribuce, a. s.
DODÁVKY OLOVĚNÝCH PLOMB A PLOMBOVACÍHO DRÁTU   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek olověných plomb a plombovacího drátu s vybraným dodavatelem/dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy olověných plomb a plombovacího drátu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INFRASTRUKTURA_Analytické váhy (4ks) a předvážky (3ks)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodání 4 kusů analytických vah a 3 kusů předvážek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Presné váhy
Česká zemědělská univerzita v Praze
Pořízení dendrometrů pro projekt EVA4.0   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 36 ks sestav pro bezkontaktní analýzu přírůstové dynamiky stromů – tj. dendrometrů. Dané sestavy umožní automatické kontinuální měření změn obvodu stromů v průběhu celého roku v rámci výzkumných aktivit projektu EVA 4.0.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Fyziologický ústav AV ČR v.v.i.
Scintilační počítač beta-záření   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka a instalace nového dosud neužívaného scintilačního počítače beta – záření s 6 páry detektorů pro vzorky ve formátu 4x6 a 8x12.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Česká zemědělská univerzita v Praze
Dodávka automatických bodových dendrometrů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka automatických bodových dendrometrů (nových, nepoužívaných, originálních) vč. všech součástí a příslušenství nezbytných pro řádné užívání zařízení. Plánovaná zařízení umožňují detailní měření reakcí stromů na změny klimatu a stresu suchem. Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 318 ks tohoto zařízení včetně souvisejících služeb. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen v Závazném vzoru smlouvy a v příloze Technická specifikace, které tvoří přílohu a jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Dodávka UV/VIS spektrofotometru   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro měření vzorků vody a půdní suspenze v mikrodestičkovém multifunkčním readeru
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Česká republika-Český telekomunikační úřad
Nákup 25 kusů DVB-T2 měřicích přijímačů s TV analýzou a dekódováním 4K   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 25 kusů měřicích DVB-T2 přijímačů s případným příslušenstvím dle parametrů (tj. technické parametry a provozní vlastnosti přístrojů, provozní požadavky a příslušenství k přístrojům) pro měření a analýzu digitálních standardů DVB-T/T2/C/C2/S/S2 a DAB/DAB+. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace (Závazný vzor smlouvy).
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Česká zemědělská univerzita v Praze
Pořízení dendrometrů pro projekt EVA4.0   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení 36 ks sestav pro bezkontaktní analýzu přírůstové dynamiky stromů – tj. dendrometrů. Dané sestavy umožní automatické kontinuální měření změn obvodu stromů v průběhu celého roku v rámci výzkumných aktivit projektu EVA4.0.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Testovací zařízení pro 400 Gb Ethernet   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozšiřujícího modulu nebo výměna stávajícího modulu HyperMETRICS MX-100G-F1 pro systém Spirent TestCenter (šasi Spirent N11U). Součástí dodávky je rovněž poskytnutí záruky a softwarové podpory na 12 měsíců.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Analyzátory embedded signálů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks analyzátorů embedded signálů včetně příslušenství.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Experimentální povodí   
Stručný popis: Dodávka a instalace přístrojů a technické infrastruktury pro měření environmentálních parametrů dle technické charakteristiky, jejich vzájemné propojení a synchronizace v souladu s technickými požadavky zadavatele a cílem experimentálního povodí, včetně provedení terénních úprav, které umožní umístění měřících přístrojů a dalších prvků do půdního profilu. Zahrnuje dodávku softwarového řešení pro záznam a archivaci dat a integraci systému do dodané infrastruktury a instalaci, otestování funkčnosti během zkušebního provozu, zprovoznění dodaného systému, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a dodání uživatelské dokumentace a zajištění záručního servisu.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
2D2C PIV (Particle Image Velocimetry) systém   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka laserového anemometrického PIV systému pro aerodynamický tunel Leteckého ústavu. Součástí systému je generátor částic, generátor mlhy, kamera včetně objektivu, stativu a filtru, laserový zdroj, optika pro tvorbu laserové roviny a manipulaci s ní, synchronizační HW, kabeláž, řídící PC a SW, SW pro záznam, načítání a zpracování naměřených dat. Dále pak všechno nezbytné příslušenství pro bezpečný a dlouhodobý provoz systému. Součástí dodávky systému je i zatemnění prostoru aerodynamického tunelu a dodávka bezpečnostních prvků pro provoz laseru.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Technická univerzita v Liberci
212_KV_ERDF_Přístroje pro měření elektrických veličin, osciloskopy a generátory (FM_073-080)   
Stručný popis: Dodávka zařízení pro specializované pracoviště TUL dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Mendelova univerzita v Brně
Zařízení pro elektrotechnickou laboratoř   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka zařízení pro laboratoř elektrotechniky v souladu s podrobnou technickou specifikací podle přílohy č. 1 a to laboratorního stolního multimetru, digitálního ručního multimetru, DC stolního napájecího programovatelného zdroje a generátoru funkcí, všechny v požadovaném počtu ks, které jsou určeny pro praktickou výuku studentů v laboratoři elektrotechniky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie