Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 5513 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Rakovník
Dodávka učebních pomůcek 3. ZŠ Rakovník   
Stručný popis: Dodávka učebních pomůcek 3. ZŠ Rakovník - pro výuku fyziky: demonstrační pomůcky, žákovské soupravy, žákovské měřící přístroje - senzory, přístrojové vybavení; pomůcky pro výuku: mikrobiologie, biologie člověka, zoologie, botanika, geologie, ekologie
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Pňovice
Pořízení vybavení budov a učeben   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení vybavení učeben a moderních učebních pomůcek.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Kraj Vysočina
Dodávka nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro příspěvkovou organizaci Kraje Vysočina Domov pro seniory Havlíčkův Brod, včetně dodání zboží, jeho montáži, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Česká republika - Ministerstvo obrany
Šňůry služební   
Stručný popis: Dodávky šňůr 2004, 97, šňůr pro vojákyně a vojáky HS a vojenské kanceláře prezidenta republiky na základě rámcové dohody č. 171050201.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Textilné výrobky  >  Rôzne laná, povrazy, šnúry a sieťovina
Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace
Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka profesionálního technologického a doplňkového gastro zařízení v provozu kuchyně pavilonu D a související stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně a jídelny v 1. a 2. NP objektu Lidická 590/38 v katastrálním území Drahovice. Více viz popis jednotlivých částí veřejné zakázky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Moravskoslezský kraj
Realizace expozice „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace expozic (přírodovědní a společenskovědní části) v rámci frýdeckého zámku pobočky Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace. Nedílnou součástí projektu expozic je provedení AV techniky. Součástí plnění veřejné zakázky není pořízení a instalace nábytku v místnostech 1.03, 1.12 a 1.13 a archivu (tzn. pořízení interiérů). Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru
Fakultní nemocnice Plzeň
Rekonstrukce stravovacího provozu Fakultní nemocnice Plzeň – areál Bory – Gastronomická část   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je modernizace gastronomického provozu Fakultní nemocnice Plzeň – areál Bory umístěného v objektu č. 60. Rekonstrukce řeší stávající, nevyhovující provoz, který je svým strojovým vybavením a dispozičním uspořádáním pro zadavatele nevyhovující. Rovněž po stavební stránce je budova v nevyhovujícím stavu (stavební rekonstrukce není předmětem této veřejné zakázky). Projektem navržený gastronomický provoz splňuje hygienické požadavky a kritéria moderního provozu především s ohledem na přípravu stravy pro pacienty a zaměstnance zadavatele, ale i pracovních podmínek zaměstnanců stravovacího provozu. Veřejná zakázka spočívá v zajištění dodávky vyprojektované gastronomické technologie, její montáže a zprovoznění.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Město Mohelnice
ZŠ MOHELNICE VODNÍ – ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB – POMŮCKY PRO VÝUKU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka pomůcek pro výuku pro školní družinu a školní klub ZŠ Mohelnice, Vodní 27 v souladu se zpracovaným projektem.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka nábytku do budovy CBEO v DNS – 2019/0017   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání a instalace nábytku do nové budovy CBEO pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Centrum biologických a environmentálních oborů“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002495.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice
Fakultní nemocnice Plzeň
Rekonstrukce stravovacího provozu Fakultní nemocnice Plzeň – areál Bory – Gastronomická část   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je modernizace gastronomického provozu Fakultní nemocnice Plzeň – areál Bory umístěného v objektu č. 60. Rekonstrukce řeší stávající, nevyhovující provoz, který je svým strojovým vybavením a dispozičním uspořádáním pro zadavatele nevyhovující. Rovněž po stavební stránce je budova v nevyhovujícím stavu (stavební rekonstrukce není předmětem této veřejné zakázky). Projektem navržený gastronomický provoz splňuje hygienické požadavky a kritéria moderního provozu především s ohledem na přípravu stravy pro pacienty a zaměstnance zadavatele, ale i pracovních podmínek zaměstnanců stravovacího provozu. Veřejná zakázka spočívá v zajištění dodávky vyprojektované gastronomické technologie, její montáže a zprovoznění.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF UP - Dodávka interiérového vybavení pro budovu č. 53 a energocentrum – Olomouc Holice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) výroba, dodávka (resp. pořízení typových výrobků), doprava a montáž kompletního interiérového vybavení, vč. vnitřního informačního systému, pro modernizované a přistavované přízemní prostory Stavby 1, b) výroba, dodávka (resp. pořízení typových výrobků), doprava a montáž kompletního interiérového vybavení, vč. vnitřního informačního systému, pro prostory Stavby 2, to vše pro modernizované a přistavované prostory budovy č. 53 a Energocentra, vzniklé v rámci Stavby 1 a Stavby 2 v areálu Holice Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na adrese Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc – Holice, parc. č. st. 1705/1, 1705/41, 1706/1, 1706/4, katastrální území Holice u Olomouce.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách "I" a "E" část 1 Nábytek   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do nově zrekonstruovaného oddělení psychiatrie v budovách „I“ a „E“. Součástí dodávky je jak atypický nábytek zhotovený individuálně „na míru“, tak nábytek typizovaný, nakupovaný v běžné obchodní síti (židle, křesla, lůžka, vestavné el. spotřebiče apod.). Podrobně je dodávka popsána v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 3 zadávacích podmínek a ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 4 zadávacích podmínek. Předmět veřejné zakázky bude realizován ve dvou etapách, za plného provozu psychiatrického oddělení, v závislosti na ukončení stavební rekonstrukce jednotlivých budov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Město Jaroměřice nad Rokytnou
Rekonstrukce a vybavení odborných učeben - dodávka vybavení učeben II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení interiéru pro učebnu fyziky, přírodopisu, chemie, dílnu a cvičnou kuchyň. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci s názvem „Rekonstrukce a vybavení odborných učeben – dodávka vybavení učeben” zpracované Ing. arch. Luďkou Pospíšilovou, Krajinova 5/804, 674 01 Třebíč, IČ: 62853996 v listopadu 2018 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“. Zadavatel účastníky upozorňuje, že součástí předmětu této veřejné zakázky nejsou rozvody odpadů, vody a elektrické rozvody v učebnách. Předmět veřejné zakázky je specifikován přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Mariánské Lázně
Rekonstrukce školních dílen na Základní škole Úšovice v Mariánských Lázních – dodávka nábytku a pomůcek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku a pomůcek pro školní dílny Základní školy Úšovice v Mariánských Lázních. Předmět koupě je blíže specifikován v Soupisu vybavení k ocenění, který je součástí zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je realizován v rámci dotačního projektu: „Rekonstrukce školních dílen na Základní škole Úšovice v Mariánských Lázních“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003731.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Rožmitál pod Třemšínem
Modernizace výuky s využitím digitálních technologií   
Stručný popis: 1. část – Vnitřní vybavení odborných učeben Předmětem první části je vybavení 3 odborných učeben (malá, velká jazyková laboratoř a učebna přírodních věd) nábytkem, interaktivní tabulí a včetně PC. Součástí dodávek je instalace na místě a s tím spojené drobné stavební práce (především elektroinstalace). 2. část – Konektivita a připojení k internetu Předmětem druhé části je celková modernizace síťové infrastruktury v souladu s požadavky stanovenými přílohou č. 9 47. Výzvy IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie