Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 3395 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
MoVI-FAI – Laboratoř kriminalistiky - Detektor nebezpečných látek   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka detektoru nebezpečných látek pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu OP VVV „Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)“, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA PŘÍSTROJE PRO ANALÝZU TRAJEKTORIÍ NANOČÁSTIC S PŘÍSLUŠENSTVÍM   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání přístroje pro analýzu trajektorií nanočástic (podle ISO 19430:2016 Particle size analysis – Particle tracking analysis (PTA) method), včetně dodávky počítače, automatické dávkovací jednotky a programového vybavení pro řízení systému a vyhodnocování naměřených dat. Podrobně viz ZD.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Centrum nanotechnologií
Atomový emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka atomového emisního spektrometru s indukčně vázanou plazmou pro stanovení obsahu kovů i nekovů v celém rozsahu spektra. Přístroj bude zabezpečen tak, aby v případě vzniku mimořádné události nedošlo k ohrožení obsluhy a majetku zadavatele. Součástí dodávky je řídící a ovládací systém včetně software umožňující sledovat a zaznamenávat průběh probíhajících procesů a dokumentace popisující software. Předmětem dodávky je nový, kompletní a zcela funkční systém včetně příslušenství. Součásti předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž, doprava do místa plnění, instalace zařízení zahrnující i bezplatnou likvidaci původního spektrometru a zaškolení (minimálně 2 osob) v délce minimálně 7 pracovních dnů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Spotřební materiál pro analyzátory acidobazické rovnováhy GEM 3500   
Stručný popis: Spotřební materiál pro analyzátory acidobazické rovnováhy
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Statutární město Brno
Imisní monitoring statutárního města Brna – doplnění systému sledování kvality ovzduší   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro kontinuální měření prachových částic frakcí PM10, PM2,5 a PM1 a troposférického ozónu v mobilním měřícím voze a na 2 měřících stanicích imisního monitoringu statutárního města Brna. Jedná se o 3 ks analyzátorů suspendovaných částic a 1 ks analyzátoru troposférického ozónu. Konečným výsledkem dodávky budou do měřícího mobilního vozu a monitorovacích stanic zabudované plně funkční přístroje navázané na instalovaný software a generující relevantní data PM10, PM2,5 a PM1 bez nutnosti jakýchkoli dalších softwarových a nebo hardwarových doplnění, úprav atp. a z toho vyplývajících vícenákladů ze strany zadavatele. Předmět plnění zakázky je blíže specifikován v dokumentech uveřejněných na profilu zadavatele.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Automatický podavač pro diferenční skenovací kalorimetr (DSC)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automatického podavače pro diferenční skenovací kolorimetr pořizovaného pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, financovaného z OP VVV, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Meracie nástroje
České vysoké učení technické v Praze
SYSTÉM PRO TERMOGRAVIMETRICKOU ANALÝZU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka plně funkčního systému pro termogravimetrickou analýzu (dále také „TGA“) pevných vzorků, včetně softwaru pro vyhodnocování naměřených dat. Přístroj musí umožňovat simultánní TGA-DSC/DTA analýzu.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Simultánní termický analyzátor TGA-DSC/DTA pro vysokoteplotní měření a jeho dovybavení o hmotnostní spektrometr   
Stručný popis: Předmětem zakázky je pořízení přístroje pro provádění vysokoteplotní termické analýzy s rozšířením o hmotnostní spektrometrii. Součástí předmětu zakázky je též odkup stávající TGA-DSC/DTA aparatury zadavatele Setaram Setsys Evolution 16 protihodnotou.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Meracie nástroje
Fakultní nemocnice Ostrava
Systém pro terapeutické monitorování hladin léčiv (obměna)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka nového systému pro terapeutické monitorování hladin léčiv pro Ústav laboratorní diagnostiky - Oddělení klinické farmakologie vč. poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodanému systému po dobu minimálně 5-ti let.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Česká republika - Generální ředitelství cel
Nákup infračervených spektrometrů pro CS ČR   
Stručný popis: Nákup FTIR spektrometrů včetně řídící jednotky a softwaru pro ovládání systému a zpracování dat.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF – Automatická semipreparativní linka   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka systému pro automatické chromatografické dělení směsí peptidů a proteinů za použití stacionárních fází za vysokého tlaku (odolnost 400 bar minimálně do 50 ml/min). Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
LF HK - CORE FACILITIES – multifunkční destičkový reader   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou kusů multifunkčního destičkového readeru, jeden kus (1 ks) pro Laboratoř molekulární farmakologie Ústavu farmakologie a jeden kus (1 ks) pro Laboratoř průtokové cytometrie Ústavu lékařské biochemie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „multifunkční destičkový reader“).
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická
Ponorné rotační viskozimetry   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou ponorných rotačních viskozimetrů včetně příslušenství, dopravy a instalace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Statutární město Ostrava
Dodávka vodoměrů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka vodoměru v požadované technické specifikaci uvedené ve výzvě k podání nabídek, vč. zadávacích podmínek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INFRASTRUKTURA_Analyzátor NH3   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodání analyzátoru NH3.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie