Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 183 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/17 Čankovice - Hrochův Týnec, výstavba meteostanice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace výše uvedené stavby dle VD –ZDS, vypracované firmou PONTEX Praha dle HMG výstavby silničních meteostanic na silnicích I. tříd v Pardubickém kraji, projednaném GŘ ŘSD ČR Praha, odd. telematiky. V km cca 40,850
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávka multifrekvenčního širokopásmového echolokačního systému II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Tři vědecké echoloty pro moderní mnohofrekvenční měření množství ryb a zooplanktonu v řekách a jezerech při mobilním a stacionárním použití. Echoloty by měly být schopny měřit akustickou sílu cílů na principu děleného akustického kužele. Vysílače (zároveň i přijímače) by měly být plně vodotěsné do hloubky 10 m a vybaveny kabely o délce nejméně 20 m. Tyto systémy musí být schopny vysílat a přijímat akustické signály ve formě (1) úzkopásmového kontinuálního pulzu a (2) širokopásmového pulzu. Systémy by mělo být možné napájet 12 V DC zdrojem. Balíček by měl také zahrnovat software na zpracování dat schopný 3D vizualizace a vypočítáním velikostní struktury, hojnosti a biomasy pozorovaných cílů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávka multifrekvenčního širokopásmového echolokačního systému II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Tři vědecké echoloty pro moderní mnohofrekvenční měření množství ryb a zooplanktonu v řekách a jezerech při mobilním a stacionárním použití. Echoloty by měly být schopny měřit akustickou sílu cílů na principu děleného akustického kužele. Vysílače (zároveň i přijímače) by měly být plně vodotěsné do hloubky 10 m a vybaveny kabely o délce nejméně 20 m. Tyto systémy musí být schopny vysílat a přijímat akustické signály ve formě (1) úzkopásmového kontinuálního pulzu a (2) širokopásmového pulzu. Systémy by mělo být možné napájet 12 V DC zdrojem. Balíček by měl také zahrnovat software na zpracování dat schopný 3D vizualizace a vypočítáním velikostní struktury, hojnosti a biomasy pozorovaných cílů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/44 Rejhotice, Filipovice - meteostanice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o instalaci dvou meteostanic u obce Rejhotice a Filipovice v km staničení 36,800 a 50,530.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávka multifrekvenčního širokopásmového echolokačního systému   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Tři vědecké echoloty pro moderní mnohofrekvenční měření množství ryb a zooplanktonu v řekách a jezerech při mobilním a stacionárním použití. Echoloty by měly být schopny měřit akustickou sílu cílů na principu děleného akustického kužele. Vysílače (zároveň i přijímače) by měly být plně vodotěsné do hloubky 10 m a vybaveny kabely o délce nejméně 20 m. Tyto systémy musí být schopny vysílat a přijímat akustické signály ve formě (1) úzkopásmového kontinuálního pulzu a (2) širokopásmového pulzu. Systémy by mělo být možné napájet 12 V DC zdrojem. Balíček by měl také zahrnovat software na zpracování dat schopný 3D vizualizace a vypočítáním velikostní struktury, hojnosti a biomasy pozorovaných cílů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Mendelova univerzita v Brně
Vybavení mobilní výukové laboratoře precizního zemědělství - rozděleno na části   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Podrobná technická specifikace požadovaného plnění je uvedena v přílohách č. 1a a 1b Výzvy k podání nabídek. V části 1: 2 ks navigačních terminálů, z nichž jeden je vybaven rozšířením pro automatické řízení mechanizace, 1 ks ruční GPS přijímač s dm přesností, v části 2: serverová platforma a učitelská pracovní stanice.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Silniční meteorologické stanice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka 3 meteorologických stanic včetně projektové dokumentace a dokladové části čítající všechna nutná osvědčení, umístěných na silnicích SSMSK.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF - Sub-bottom profiler   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nízkofrekvenčního sub-bottom profileru. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Ředitelství silnic a dálnic ČR
JMK - Výstavba silničních meteorologických stanic   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vybudování meteorologických stanic, které budou snímat a zaznamenávat meteorologickou situaci (vlhkost a teplotu vzduchu a vozovky, indikaci námrazy, rychlost větru apod.) a napomáhat k udržování bezpečnosti a plynulosti provozu, a to na silnicích I/50 Kožušice, I/52 ul. Vídeňská (Brno), I/54 Silničná a I/43 Řečkovice (Brno).
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
Ministerstvo obrany
Materiál pro meteorologii   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka - meteorologických balónů TA-800; meteorologických balónů TA-350; radiosond RS41 – SGP; radiosond RS41 – D.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nákup termokamer s příslušenstvím - opakované vyhlášení   
Stručný popis: Předmětem VZ je nákup 2 ks termokamer do stavebnictví vč. 2 ochranných přenosných pouzder do terénu a 2 nabíjecích zařízení. Součástí plnění je zajištění školení pro min. 20 expertů ve dvou různých termínech na základě požadavku zadavatele
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávka multifrekvenčního širokopásmového echolokačního systému   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Tři vědecké echoloty pro moderní mnohofrekvenční měření množství ryb a zooplanktonu v řekách a jezerech při mobilním a stacionárním použití. Echoloty by měly být schopny měřit akustickou sílu cílů na principu děleného akustického kužele. Vysílače (zároveň i přijímače) by měly být plně vodotěsné do hloubky 10 m a vybaveny kabely o délce nejméně 20 m. Tyto systémy musí být schopny vysílat a přijímat akustické signály ve formě (1) úzkopásmového kontinuálního pulzu a (2) širokopásmového pulzu. Systémy by mělo být možné napájet 12 V DC zdrojem. Balíček by měl také zahrnovat software na zpracování dat schopný 3D vizualizace a vypočítáním velikostní struktury, hojnosti a biomasy pozorovaných cílů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Český hydrometeorologický ústav
Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj (SIMIR) - Speciální meteorologická technika   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka speciální meteorologické techniky včetně příslušenství, dopravy, instalace, úplného zprovoznění, seznámením obsluhy s technikou při dodržení podmínek stanovených zadávací dokumentací. Více informací v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje
Upgrade měřících systémů pro předpovědní povodňovou a výstražnou službu - Inovace a rozšíření sítě automatických srážkoměrů
Upgrade měřících systémů pro předpovědní povodňovou a výstražnou službu - Inovace a rozšíření sítě automatických srážkoměrů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 66 ks váhových elektronických srážkoměrů, 21 ks elektronických srážkoměrů s překlápěcím člunkem a 5 ks zařízení na měření teploty a vlhkosti vzduchu. Elektronické srážkoměry a zařízení budou dodány včetně příslušenství, dokumentace, montáže a zprovoznění při dodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací. Na veškeré dodávky je požadovaná pětiletá záruka.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje
Český hydrometeorologický ústav
Modernizace přístrojového vybavení meteorologických stanic a observatoří ČHMÚ   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka, instalace a dvouletý záruční servis nových meteorologických přístrojů a zařízení pro automatizované meteorologické stanice a observatoře ČHMÚ.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie