Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 960 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie – Ohřívač roztoků - opakovaná   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2ks ohřívače roztoků pro Gynekologicko – porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Blíže viz zadávací podmínky. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, z projektu Modernizace Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve VFN v Praze, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005465. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato položka je uvedena v Seznamu doporučeného vybavení center vysoce specializované zdravotní péče v perinatologii ve Věstníku MZČR 14/2015 pod názvem Vybavení operačních sálů – stolky a stojany pro instrumentárium, vařič na roztoky, umyvadla na roztoky, č. 68.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Institut klinické a experimentální medicíny
Dodávky SZM - Endoskopické vodící dráty   
Stručný popis: Předmětem této VZ, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to endoskopických vodících drátů, které slouží k zajištění komplexní péče při endoskopických výkonech u pacientů. Medicínský účel Tento speciální zdravotnický materiál se používá pro zavádění endoskopických katétrů, dilatačních balónků, biliárních a pankreatických stentů a dále slouží k překonávání různých typů stenóz u pacientů na pracovištích zadavatele. Bližší specifikace poptávaného Zdravotnického materiálu je obsažena v ZD.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN HK – Plasmová koagulace   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnického prostředku – plasmové koagulace vč. zajištění pozáručního servisu a dodávek unikátního spotřebního materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Krajská zdravotní, a.s.
Elektrochir. jednotka pro koagulování i řez s monopol. a bipol. režimem vč. přísl.   
Stručný popis: Elektrochir. jednotka pro koagulování i řez s monopol. a bipol. režimem vč. přísl.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Ústav leteckého zdravotnictví Praha
Přístrojové vybavení endoskopie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka přístrojového vybavení endoskopické ambulance
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Onkogynekolgie – Instrumentaria – operační sety a sterilizační kontejnery   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka instrumentaria – operačních setů a sterilizačních kontejnerů pro operační sály Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Krajská zdravotní, a.s.
Endoskopická sestava, Gastroenterologické oddělení - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.   
Stručný popis: Endoskopická sestava pro Gastroenterologické oddělení Masarykovy nemocnice, o.z.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Institut klinické a experimentální medicíny
EUS s minisondami a elektrochirurgickou jednotkou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je dodávka, instalace a uvedení do provozu „EUS s minisondami a elektrochirurgickou jednotkou“, neboli Endosonografický procesor, minisondy EUS a IDUS, řídící jednotka pro minisondy a elektrokoagulační jednotka dle ZD a specifikace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Olomouc
Instrumentária   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka instrumentária pro laparoskopickou operativu (4 ks souprav), instrumentária pro hysteroskopickou operativu (2 ks souprav) a instrumentária pro laparoskopickou operativu - videoendoskop (2 ks souprav) pro Porodnickou – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakoemulsifikační přístroj   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je obnova fakoemulsifikačního přístroje pro přední oční segment. . Součástí plnění veřejné zakázky je také zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou a zajištění dodávek spotřebního materiálu na dobu neurčitou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Olomouc
Operační mikroskop   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1ks operačního mikroskopu pro obory ústní, čelistní a obličejové chirurgie.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Elektrochirurgické přístroje   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrochirurgických přístrojů pro II. chirurgickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koagulace   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky „Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koaguace “ pro pracoviště onkogynekologie- centrální operační sály . Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Předmětem této veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie – Ohřívač roztoků   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2ks ohřívače roztoků pro Gynekologicko – porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Blíže viz zadávací podmínky. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, z projektu Modernizace Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve VFN v Praze, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005465. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato položka je uvedena v Seznamu doporučeného vybavení center vysoce specializované zdravotní péče v perinatologii ve Věstníku MZČR 14/2015 pod názvem Vybavení operačních sálů – stolky a stojany pro instrumentárium, vařič na roztoky, umyvadla na roztoky, č. 68.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Chirurgické nástroje ke generátoru GEN11   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou chirurgické nástroje ke generátoru GEN11, a to po dobu 24 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie