Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 888 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Thomayerova nemocnice
Nákup zdravotnické techniky- Dotace DO1803 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové účelové individuální investiční dotace DOT/04/03/007190/2018 – 2. část   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístroje: Videogastroskop 1ks.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - ČÁST 11: Elektrochirurgický generátor vč. pokročilé bipolární koagulace   
Stručný popis: Elektrochirurgický generátor vč. pokročilé bipolární koagulace
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Videoendoskopické systémy vč. příslušenství pro gastroenterologii   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je dodávka nových přístrojů - 2ks videoendoskopických systémů vč. příslušenství pro gastroenterologii do Oblastní nemocnice Jičín a.s..
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnice Na Homolce
Chirurgické operační nástroje kardiochirurgie   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup operačních nástrojů pro Oddělení kardiochirurgie Nemocnice Na Homolce blíže specifikovaných v části 2a a 2b zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - ČÁST 12: Elektrochirurgický generátor vč. pokročilé bipolární koagulace II   
Stručný popis: Elektrochirurgický generátor vč. pokročilé bipolární koagulace II
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Olomouc
Instrumentárium LigaSure   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky instrumentária LigaSure pro Fakultní nemocnici Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Videoendoskopická věž pro experimentální účely   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka endoskopické věže pro gastrointestinální endoskopii a souvisejícího příslušenství pro podporu výzkumných aktivit II. interní gastroenterologická kliniky FN Hradec Králové. Součástí předmětu plnění je i zajištění pozáručního servisu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Chirurgický telemanipulátor   
Stručný popis: Dodávka nového, nepoužitého Chirurgického telemanipulátoru pro minimálně invazivní endoskopické výkony včetně příslušenství, dodávek unikátních nástrojů dle technických specifikací a zadávacích podmínek, poskytování záručního servisu a garance dostupnosti pozáručního servisu, provádění revizí a PBTK po dobu 8 roků ve smyslu ust. § 65, § 66 a §68 zákona č. 268/2014 Sb. Provedení zaškolení obsluhy ve smyslu ust. § 61 zákona č. 268/2014 Sb., technologický projekt, půdorysné řešení a veškeré nezbytné komponenty nutné pro instalaci, uvedení zařízení do provozu a prověření funkčnosti (provedení zkušebního provozu).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Videolaparoskop pro OS a Centrální sterilizaci I. chirurgické kliniky   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka videolaparoskopu pro I. chirurgickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu. Blíže viz zadávací podmínky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Ostrava
"Zvýšení kvality návazné péče - FN Ostrava B" - ZT, instrumentárium a vybavení pro operativu   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka nových souborů zdravotnické technologie s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a v případě 2. části veřejné zakázky poskytování pozáručních servisních služeb k dodanému systému a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu na základě dílčích objednávek zadavatele. Bližší informace jsou uvedeny v jednotlivých částech veřejné zakázky a zadávací dokumentaci. Tato zakázka je realizována v souladu s projektem „Zvýšení kvality návazné péče – FN Ostrava B“ (reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001176), který je spolufinancován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny náklady na pozáruční servisní služby a spotřební zdravotnický materiál budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného operačního programu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 35   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 1 ks Skříně na endoskopy, určeného pro oddělení gastroenterologie Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 36   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 1 ks Dětského videokolonoskopu, 1 ks Videoduodenoskopu, 1 ks Videokolonoskopu a 1 ks Videokolonoskopu HD, určených pro oddělení gastroenterologie Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - ČÁST 4: Instrumentárium pro vaginální operativu vč. kontejnerů   
Stručný popis: Instrumentárium pro vaginální operativu vč. kontejnerů
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - ČÁST 3: Instrumentárium pro abdominální operativu vč. kontejnerů   
Stručný popis: Instrumentárium pro abdominální operativu vč. kontejnerů
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - ČÁST 13: Harmonický skalpel   
Stručný popis: Harmonický skalpel
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie