Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 908 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Plzeň
Dodávka laserového vybavení 2018   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) laserů s příslušenstvím dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro vybrané kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (10 let). Součástí předmětu plnění v části 1 zakázky jsou rovněž následné opakované dodávky flexibilních vláken dle specifikace a množství uvedené v této zadávací dokumentaci po dobu 8 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Institut klinické a experimentální medicíny
EUS s minisondami a elektrochirurgickou jednotkou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je dodávka, instalace a uvedení do provozu „EUS s minisondami a elektrochirurgickou jednotkou“, neboli Endosonografický procesor, minisondy EUS a IDUS, řídící jednotka pro minisondy a elektrokoagulační jednotka dle ZD a specifikace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Brno
Rigidní optiky   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení v každé části je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávka rigidních optik a světlovodných kabelů po dobu 4 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie – Instrumentárium porodní – fetoskopické nástroje II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka instrumentária porodního – fetoskopických nástrojů, určeného pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Plzeň
Dodávka laserového vybavení 2018   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) laserů s příslušenstvím dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro vybrané kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (10 let). Součástí předmětu plnění v části 1 zakázky jsou rovněž následné opakované dodávky flexibilních vláken dle specifikace a množství uvedené v této zadávací dokumentaci po dobu 8 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče II. - část 3 - instrumentárium pro operativu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka instrumentária pro operativu. Předmět veřejné zakázky je přitom dále rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnice Na Homolce
Navigační systém pro neurochirurgické operační sály   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového, dosud nepoužitého navigačního systému pro neurochirurgické operační sály – 2 ks, který je detailně specifikován v příloze č. 2 ZD, a jeho záruční a pozáruční servisní zabezpečení po dobu celkem 10 let od okamžiku dodání.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Brno
Rigidní optiky   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení v každé části je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávka rigidních optik a světlovodných kabelů po dobu 4 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Vojenská nemocnice Olomouc
VN Olomouc - gastroenterologické endoskopické vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka gastroenterologického endoskopického vybavení
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Dodávka multioborové věže na splátky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka multioborové věže, CPV 33168000-5
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnice Nový Jičín a. s.
2 ks elektrokoagulační jednotky vč. pokročilé bipolární koagulace   
Stručný popis: Předmětem této VZ je právní závazek vybraného účastníka řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaných 2 ks elektrokoagulačních jednotek vč. pokročilé bipolární koagulace pro aplikační využíti v onkogynekologii
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Krajská zdravotní, a.s.
Oftalmologický operační mikroskop   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání nového zdravotnického prostředku přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně: jeho montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, ověření deklarovaných technických parametrů nabízeného přístroje dle technické specifikace, instruktáže zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži., předání všech příslušných dokladů, záručního servisu za podmínek uvedených v obligatorním návrhu smlouvy, likvidace obalového materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Dodávka artroskopického systému   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu 1 ks artroskopického systému včetně příslušenství. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem veřejné zakázky, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Magnetická detekce Sentinelovy uzliny   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu 1 ks detekčního přístroje včetně ruční sondy a fantomu, nožního spínače a držáku sondy. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem veřejné zakázky, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Dodávka videostroboskopického systému   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu 1 ks videostroboskopického systému včetně příslušenství tj. zobrazovací artroskopický systém v UHD (4K) rozlišení, LED zdroj světla, systém pro zpracování obrazu a videostreaming. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem veřejné zakázky, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky musí být nový, nikoliv demo, nepoužitý, nerepasovaný, nezastavený, nezapůjčený, nezatížený leasingem ani jinými právními vadami a nesmí porušovat žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví. Všechna dodávaná zařízení musí být určena pro medicínské prostředí a musí splňovat požadavky platné české legislativy pro zdravotnické prostředky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie