Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 934 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Ostrava
Zvýšení kvality návazné péče – FN Ostrava A – Systém pro podporu operativy/operačních výkonů s příslušenstvím   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka nových systémů pro podporu operativy/operačních výkonů s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným systémům.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Artroskopická věž   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka 1ks artroskopické věže vč. příslušenství pro ortopedický sál provozovny Nemocnice Kutná Hora, Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, včetně přepravy na místo určení, kompletace, montáže, instalace, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti a instruktáž personálu, likvidace obalů a odpadu, provádění bezplatného záručního servisu a předepsaných bezpečnostně technických prohlídek v průběhu záruční doby. Součástí předmětu plnění je zároveň zajištění pozáručního servisu v délce 6 let od ukončení záruční doby, tedy zajištění pozáručních bezpečnostních technických kontrol, práce technika, doprava, ztrátový čas na cestě.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Spotřební materiál pro koagulační přístroje   
Stručný popis: dodávka spotřebního materiálu pro koagulační přístroje
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Fibrobronchoskopy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks intubačních fibrobronchoskopů pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Přístroje pro operační sály   
Stručný popis: Dodávka elektrochirurgické jednotky, 5 kusů a morcelátoru k laparoskopiím, 1 kus.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnice Na Homolce
Přístroj pro mimotělní oběh   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého přístroje pro mimotělní oběh, detailně specifikovaného v příloze č. 2 ZD (tj. v rozsahu checklistu, který je nedílnou přílohou zadávací dokumentace) a zabezpečení záručního a pozáručního servisu tohoto přístroje po dobu 10 let (2 roky + 8 let).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnice Na Homolce
Chirurgické a laparoskopické instrumentárium   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup operačních nástrojů pro Oddělení chirurgie Nemocnice Na Homolce blíže specifikovaných v části 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace zakázky (check-list) a v příloze č. 6 kupní smlouvy – Specifikace a ceník zboží.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - II. - ČÁST 1: Instrumentárium pro laparoskopickou operativu vč. kontejnerů   
Stručný popis: Instrumentárium pro laparoskopickou operativu vč. kontejnerů
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN HK – Plasmová koagulace   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnického prostředku – plasmové koagulace vč. zajištění pozáručního servisu a dodávek unikátního spotřebního materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Olomouc
Spotřební materiál k harmonickému skalpelu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k harmonickému skalpelu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnice Na Homolce
Laparoskopická věž   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého přístroje laparoskopická věž vč. příslušenství, které jsou detailně specifikovány v příloze č. 2 ZD (tj. v rozsahu checklistu, který je nedílnou přílohou zadávací dokumentace) a zabezpečení záručního a pozáručního servisu tohoto přístroje po dobu 10 let (2 roky + 8 let).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Elektrochirurgický generátor pro artroskopii   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrochirurgického generátoru pro artroskopii pro I. chirurgickou kliniku, pavilon A8, 3. patro, odd. operační sály a centrální sterilizace, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, popř. zaškolení obsluhy zadavatele a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dále průběžné dodávky spotřebního materiálu k elektrochirurgickému generátoru pro artroskopii na základě smlouvy na opakující se plnění dle aktuálních potřeb zadavatele. Blíže viz zadávací podmínky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Videolaparoskop pro OS a Centrální sterilizaci I. chirurgické kliniky   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka videolaparoskopu pro I. chirurgickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Plzeň
Dodávka elektrochirurgických generátorů – 2018   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) elektrochirurgických generátorů dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro vybraná pracoviště operačních sálů Fakultní nemocnice Plzeň, včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (10 let). Základní specifikace částí včetně jejich rozsahu a položkového rozdělení je uvedena takto: • Část 1: Elektrochirurgické generátory pro chirurgii a neurochirurgii o Položka č. 1: Elektrochirurgický generátor pro chirurgii – 7 ks o Položka č. 2: Elektrochirurgický generátor pro neurochirurgii – 1 ks • Část 2: Elektrochirurgický generátor pro ORL-OS o Položka č. 3: Elektrochirurgický generátor pro ORL-OS – 2 ks
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Vězeňská služba České republiky
P-Pankrác -vyšetřovací přístroje 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na dodávky videoendoskopického systému, včetně montáže a instalace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie