Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 4612 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Liberecký kraj
Silnice II/279 Svijanský Újezd – Havlovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem akce je oprava silnice II/279 v úseku silničního staničení 2,100- 3,672 km ze Svijanského Újezdu do Havlovic. Celková délka předmětného úseku opravy je 1 572 m. Jedná se o provedení opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky, včetně lokálních poruch konstrukce (sanací) a čištění krajnic a příkopů. Dále bude opraven silniční mobiliář - vodorovné dopravní značení, přídlažby a svodidla.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Česká republika, organizační složka státu, Národní bezpečnostní úřad
Zajišťování provozně technické údržby v objektech NBÚ   
Stručný popis: Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění údržby a oprav objektů a majetku ve vlastnictví NBÚ.
Opravárske a údržbárske služby
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
FNKV – Zajištění pozáručního servisu zdravotnického prostředku TomoTherapy HD   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění paušálního pozáručního servisu a odborné údržby zdravotnického prostředku TomoTherapy HD (výrobní číslo 0210534), včetně příslušenství, umístěném na Radioterapeutické a onkologické klinice v pavilonu B Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, jehož specifikace a rozsah je uveden v příloze č. 2 k zadávací dokumentaci, a to po dobu 6 let dle podmínek zadávací dokumentace. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen v závazném návrhu smlouvy o dílo, jež tvoří přílohu č. 3 k zadávací dokumentaci.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Česká národní banka
Poskytování služeb FM pro územní pracoviště ČNB II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění údržby a oprav technického vybavení budov zadavatele v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, a další činnosti související s provozem budov. Specifikace činností pro jednotlivá místa plnění jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Rôzne opravárske a údržbárske služby
Brněnské komunikace a.s.
Servis stavebních strojů Wirtgen Group   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění záručního i pozáručního servisu a oprav stavebních strojů skupiny Wirtgen Group (Wirtgen, HAMM, Vögele) a dodávky originálních náhradních dílů k uvedeným značkám strojů.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ČIŽP II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění servisu a oprav služebních vozidel ČIŽP II. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek rozdělena na 9 dílčích částí.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Rámcová dohoda o dodávce protektorů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění protektorování ojetých pneumatik technologií protektorování za studena, včetně zajištění jejich odvozu ze skladu zadavatele na místo jejich protektorování a zpět do skladu zadavatele po jejich naprotektorování. Součástí je rovněž provedení ověření, zda jsou ojeté pneumatiky způsobilé k protektorování a k následnému bezpečnému provozu na vozidlech zadavatele.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Správa služeb hl. m. Prahy
Zajištění služeb autoservisu pro nákladní vozidla SSHMP - JŘBÚ   
Stručný popis: Zajištění komplexních služeb pro nákladní automobily včetně nakládacího jeřábu a navíjecí soupravy (dále jen „nákladní vozidla“) spočívající v provádění kompletního pozáručního servisu, údržby a pozáručních oprav (dále jen „servisní služby“) a současně zajištění dodávek náhradních dílů pro nákladní vozidla dodavatele. Součástí bude i zajištění odtahové služby a administrativní zajištění likvidací pojistných událostí s pojišťovnami zadavatele. Součástí zakázky bude dále opční právo spočívající ve zprostředkování dalších servisních služeb (zejména pro nová vozidla pořízená zadavatelem) a dále v zajištění dalších dodávek náhradních dílů pro nákladní vozidla zadavatele, které bude nezbytné zajistit po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Statutární město Plzeň - Městská policie Plzeň
Zajištění oprav služebních vozidel MP Plzeň 2018-2022   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je poskytování servisních služeb motorovým vozidlům provozovaným Městskou policií Plzeň.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Česká republika- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Servis výškové techniky Camiva po desetiletém provozu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provedení servisů po desetiletém provozu u automobilových žebříků AŽ30 Camiva EPS, RZ: 5T3 3442 a AŽ30 Camiva EPS, RZ: 5T3 2492
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Česká televize
Poskytování servisních služeb CCTV, PZTS a systému PERIDECT v ČT   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je servisní podpora bezpečnostních systémů (CCTV, PZTS, PERIDECT) v objektech TS Praha, TS Brno a TS Ostrava.
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Dodávka náhradních dílů pro údržbu světelné signalizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je dodávka náhradních dílů pro řadiče a LED návěstidla pro potřeby údržby signalizačního zařízení po dobu jednoho roku.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Elektrárny Opatovice, a.s
Údržba a opravy strojního zařízení v EOP   
Stručný popis: Předmětem plnění je provádění servisní údržby a oprav strojního zařízení ve vlastnictví EOP podle potřeb zadavatele.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
18-047 Nálezová oprava tahače Tatra T-815 (2 ks)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava 2 ks vozidel Tatra T 815, a to konkrétně 1 ks automobilového jeřábu AD 20.2, rok výroby 1996 a 1 ks automobilového bagru UDS, rok výroby 1988.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Odtahy, uskladnění vozidel a jejich částí pro KŘP Ústeckého kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné provádění odtahů vozidel na teritoriu KŘP Ústeckého kraje, Jedná se o všechny druhy vozidel, která mohou být provozována na pozemních komunikacích, a to do hmotnosti 5 tun. Vozidla mohou být v jakémkoliv technickém stavu vč. nepojízdných. V jednotlivých případech je součástí odtahu vozidel i příjezd, naložení, převoz a vykládka na místo uložení určené příslušníkem Policie ČR.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie