Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 4554 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Hradec Králové
Zajištění servisu, údržby a oprav služebních automobilů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění pozáručního servisu, údržby a oprav služebních automobilů pro Magistrát města Hradec Králové a Městskou policii Hradec Králové. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové smlouvy postupem dle § 92 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, průběžně po dobu 4 let trvání rámcové smlouvy - rámcová smlouva byla uzavřena pouze s jedním uchazečem.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Fakultní nemocnice Brno
Zajištění PBTK, servisu a údržby zdravotnických prostředků medicinálních plynů II.   
Stručný popis: Služby dle požadavků zadavatele na základě rámcové smlouvy
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Nemocnice Na Homolce
Rámcová dohoda o provádění servisu a periodických bezpečnostně technických kontrol zdravotnických prostředků třídy 2B medicinálních plynů II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) ředmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody o provádění servisu a periodických bezpečnostně technických kontrol (dále jen „PBTK“) zdravotnických prostředků třídy 2b medicinálních plynů dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZP“), v souladu s pokyny výrobce, ZZP a jinými právními předpisy na zdravotnické prostředky uvedené v příloze 2a a 2b zadávací dokumentace, v rozsahu a četnosti stanovené výrobcem po dobu 48 měsíců.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Česká republika-Ministerstvo obrany
CAS - opravy a udržování   
Stručný popis: Provádění kontrolních prohlídek (defektací) a běžných oprav cisternových automobilů stříkacích na základě rámcových dohod č. 171050289 a 171050292.
Opravárske a údržbárske služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního nářadí na motory Arrius, oprav včetně generálních oprav leteckých motorů Arrius 2B2 a s tím souvisejících služeb pro vrtulníky EC 135 T2+   
Stručný popis: Dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního nářadí na motory Arrius, oprav včetně generálních oprav leteckých motorů Arrius 2B2 a s tím souvisejících služeb pro vrtulníky EC 135 T2+
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Česká republika-Ministerstvo obrany
Kontejnery - opravy a udržování   
Stručný popis: Provádění kontrolních prohlídek (defektací) a běžných oprav kontejnerů ISO 1C různých modifikací na základě rámcových dohod č. 171050310 a 171050311.
Opravárske a údržbárske služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
18023 - Běžná údržba komunikací v okresech Opava, Bruntál, Nový Jičín, Moravskoslezský kraj   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění běžné údržby vybraných úseků dálnic II. tříd a silnic I. třídy na území okresů Opava, Bruntál, Nový Jičín, včetně jejich součástí a příslušenství a zajišťování bezpečnosti silničního provozu, přičemž tyto povinnosti vyplývají ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Práce prováděné v rámci běžné údržby musí splňovat kvalitativní podmínky dle technických podkladů pro zajištění údržby silnic (TPO) a příslušných Technických podmínek (TP).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
18022 - Běžná údržba komunikací v okresech Frýdek-Místek, Karviná, Moravskoslezský kraj   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění běžné údržby vybraných úseků dálnic II. tříd a silnic I. třídy na území okresů Frýdek-Místek a Karviná, včetně jejich součástí a příslušenství a zajišťování bezpečnosti silničního provozu, přičemž tyto povinnosti vyplývají ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Práce prováděné v rámci běžné údržby musí splňovat kvalitativní podmínky dle technických podkladů pro zajištění údržby silnic (TPO) a příslušných Technických podmínek (TP).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Dodávky náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky lehké hmotnostní kategorie EC 135   
Stručný popis: Předmětem plnění této zakázky je nákup náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky EC 135
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Opravy a servis výtahů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: 1. pravidelný servis spočívající v seřizování výtahů, mazání výtahů, provádění provozních a odborných prohlídek, odborných zkoušek a inspekčních prohlídek dle požadavků právních předpisů, technických norem a výrobce. Diagnostika poruch a malé opravy do 1 hodiny délky výkonu (použitý materiál a ND bude účtován zvlášť dle skutečně spotřebovaného množství a nebude předmětem veřejné zakázky); 2. zajištění dispečerské služby 24 hodin denně vč. služby vyprošťování osob do jedné hodiny od nahlášení – bude součástí paušálu; 3. opravy závad a specializované ostatní práce na objednávku v hodinové sazbě. Předpokládaný počet 1040 hodin za 4 roky plnění (použitý materiál bude účtován zvlášť dle skutečně spotřebovaného množství a nebude předmětem veřejné zakázky).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Odtahy, uskladnění vozidel a jejich částí pro KŘP Ústeckého kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné provádění odtahů vozidel na teritoriu KŘP Ústeckého kraje, Jedná se o všechny druhy vozidel, která mohou být provozována na pozemních komunikacích, a to do hmotnosti 5 tun. Vozidla mohou být v jakémkoliv technickém stavu vč. nepojízdných. V jednotlivých případech je součástí odtahu vozidel i příjezd, naložení, převoz a vykládka na místo uložení určené příslušníkem Policie ČR.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Město Jaroměř
Provozovatel veřejného osvětlení na území města Jaroměř   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je obnova, provoz, správa a údržba veřejného osvětlení (dále jen VO) na území celého města Jaroměř. Konkrétně se jedná o: - správu a údržbu zařízení VO – vykonávání preventivní údržby, vykonávání kontrol VO, zajištění dispečerské služby, zajištění havarijní služby, vedení pasportu, tolerovanou poruchovost a dobu pro odstranění poruchy, odstranění následků škod a vandalismu, odstranění závad zjištěných při pravidelných kontrolách, spolupráce při umísťování reklam; - provádění oprav; - technickou činnost – zpracování návrhů a opatření Správcem VO, zastupování vlastníka zařízení VO vůči třetím osobám; - obnovu a modernizaci zařízení VO – zpracování koncepce a modernizace zařízení VO.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres CR/1   
Stručný popis: Provedení 1. seče podél silnic I. tříd na okrese CR v rozsahu a technických požadavcích rámcové smlouvy a přiložené zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres PCE/1   
Stručný popis: Provedení 1.seče podél silnic I. tříd na okrese PCE v rozsahu a technických požadavcích rámcové smlouvy a přiložené zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Česká republika - Ministerstvo obrany
Odborná údržba zdravotnického, laboratorního a speciálního vybavení biologické ochrany   
Stručný popis: Provádění odborné údržby zdravotnického, laboratorního a speciálního vybavení mobilních biologických týmů Vojenského zdravotního ústavu Praha na základě rámcových dohod č. 171050264 a 175410192.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie