Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 4636 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Hlavní město Praha
Generální rekonstrukce konvekčního svazku kotle K2 Teplárna Veleslavín, Na hradním vodovodu 435/4, Praha 6   
Stručný popis: Cílem této veřejné zakázky je provedení generální rekonstrukce kotle OK 50 H, výrobce ČKD Dukla Praha, rok výroby 1990, která bude spočívat ve výměně konvekčního svazku kotle OK 50 H, výměně sběrné vany pod spalovací komorou, výměně tepelné izolace v rozsahu demontovaných a poškozených částí a v rekonstrukci vnitřních zazdívek hořákových ústí, krabic, průlezů a nahlížecích otvorů. Součástí veřejné zakázky je i provedení generální rekonstrukce recirkulačních čerpadel RČ2, RČ3 a generální rekonstrukce vzduchových ventilátorů kotle K1 i K2.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Prohlídky, revize a ostatní požadované opravy hnacích drážních vozidel - rámcová smlouva   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení prohlídek, revizí a ostatních požadovaných oprav hnacích drážních vozidel (dále také „HDV“) na vojenských vlečkách v souladu se zákonem č. 266/94 Sb., o dráhách a vyhlášky č. 16/2012 Sb. v platném znění a souladu s platnými technickými normami, a to v místech dislokace HDV.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Provádění pravidelné údržby a oprav vzduchotechnických a chladicích zařízení, včetně MaR   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelné údržby a oprav vzduchotechnických a chladicích zařízení, včetně MaR, zajišťujících klimatizaci v budovách 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba chladiacich zostáv
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Servis MR 3T   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je servisní služba na přístroj Nukleární magnetická rezonance Typ: MR 3T Discovery MR 750, výr. č. WB0462 (dále také „zařízení“) umístěný ve FNUSA – budova M. S vítězným dodavatelem bude uzavřena servisní smlouva na dobu neurčitou.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Ředitelství silnic a dálnic ČR
1/3 Zimní údržba Mirošovice - Benešov 2018/2019   
Stručný popis: provádění zimní údržby v období 2018 - 2019 na silnici 1/3 v úseku Mirošovice - Benešov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Údržba silnic II. a III. třídy na území města Brna   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění některých činností správy a údržby silnic na území statutárního města Brna v rozsahu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a to včetně zajištění zimní údržby. Součástí plnění bude zejména - údržba silnic, mostů a silničního příslušenství, - zimní údržba včetně dispečersko-zpravodajské služby, - zajištění některých činností správy vymezeného majetku. Veškerá vozidla použitá pro plnění veřejné zakázky musí být vybavena technickým zařízením pro sledování polohy (GPS). Bližší vymezení předmětu plnění je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO
Periodické revize elektroinstalací 2018   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení periodických revizí elektroinstalací ve stavebních objektech MO spravovaných AHNM dle platných ČSN a vystavení kontrolních osvědčení (revizních zpráv) s cílem jejich bezpečného provozu.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Botanická zahrada Liberec
Oprava poškozené části střechy na administrativní budově BZ   
Stručný popis: Oprava střechy na administrativní budově BZ Liberec, včetně likvidace staré krytiny
Opravárske a údržbárske služby
Středočeský kraj
Technická podpora systému SYDO Traffic CrossWIM   
Stručný popis: Zadavatel je (resp. do ukončení tohoto zadávacího řízení se dle platných smluvních závazků stane) vlastníkem certifikovaného systému pro kontrolní vysokorychlostní vážení nákladních vozidel SYDO Traffic CrossWIM dodávaného zadavateli na základě smlouvy o dílo č. S-16584/DOP/2016 ze dne 16. listopadu 2016 uzavřené se společností tvořenou společníky GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., SPEL, a.s., a ČD - Telematika a.s. (dále jen „systém CrossWIM"). Systém CrossWIM bude instalován celkem na 3 místech na území Středočeského kraje: • Říčany, silnice II/101 • Neratovice, silnice II/101 • Ovčáry, silnice II/331 (dále souhrnně jen „Zařízení“). Předmětem veřejné zakázky je poskytování správy a servisu Zařízení.
Opravárske a údržbárske služby
Brněnské komunikace a.s.
Zimní údržba místních komunikací správního území MČ Brno - střed - lokalita Veveří - Trnitá   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provádění zimní údržby vozovek, parkovišť, cyklostezek a chodníků, a to včetně použitého posypového materiálu a zimní pohotovosti.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
ČEPRO, a.s.
Výkon servisní činnosti, údržby a periodické čonnosti na technologii čerpacích stanic PHL   
Stručný popis: Předmětem je výkon servisní činnosti, údržby a periodické činnosti na technologii čerpacích stanic. Servisní činností a údržbou se rozumí odstraňování neplánovaných závad a jednorázových plánovaných zásahů. Periodickou činností se rozumí, pravidelná, předem plánovaná servisní činnost na základě legislativních požadavků a požadavků objednatele.
Opravárske a údržbárske služby
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Oprava vzduchotechnických jednotek v pavilonu Fb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o činnosti spočívající v opravě stávajících vzduchotechnických jednotek č. 51 a 52 pro větrání bariérových chovů pavilonu Fb Zadavatele – zvířetníku.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba chladiacich zostáv
Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi
Restaurování varhanní skříně v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění VZ je restaurování varhanní skříně (movité kulturní památky) v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi (rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 34337/2-2016), v rozsahu a za použití materiálů a technologických postupů uvedených v předběžném restaurátorském záměru, který byl Přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Rôzne opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba nábytku
Ministerstvo obrany
Pozáruční servis a podpora provozu technologie CIRC (CSMIS)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění pozáručního servisu a podpory provozu technologií CIRC (Computer Incident Response Capability) - CSMIS (Cyber Security Management Information System) jako komplexního nástroje pro řešení zachycených bezpečnostních incidentů.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
ČEPRO, a.s.
Kontroly protiexplozních pojistek   
Stručný popis: Předmětem zakázky je pravidelné provádění kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení – protiexplozních pojistek, v souladu s ustanovením § 7 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o požární prevenci“), v souladu s ČSN EN ISO 16852, a v souladu s pokyny výrobce protiexplozivní pojistky, a to nejméně jedenkrát ročně, nestanoví-li výrobce protiexplozní pojistky jinak.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie