Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 4854 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Plzeň
Servis a opravy zdvihacích zařízení ve FN Plzeň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je provádění pravidelných servisních úkonů, oprav a zajištění náhradních dílů zdvihacích zařízení - výtahů ve Fakultní nemocnici Plzeň. Servisní úkony zahrnují činnosti, uvedené podrobně v ZD a jejich provádění zhotovitelem bude zahrnuto v paušální ceně. Servisní úkony a opravy budou prováděny za podmínek uvedených v ZD a v souladu s obecně platnými právními předpisy a evropskými, případně českými technickými normami účinnými ke dni provádění servisu výtahů v zájmu udržování dobrého technického stavu výtahů a jejich vysoké provozuschopnosti při respektování provozních podmínek a technologií (druhů) jednotlivých zařízení. Seznam zdvihacích zařízení (rozdělený dle výrobců na dvě části) s technickými daty je uveden v příloze zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Česká republika - Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO
Zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení periodických revizí elektroinstalací 2019 - 2022   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“) je provedení periodických revizí elektroinstalací ve stavebních objektech MO spravovaných AHNM dle platných ČSN a vystavení kontrolních osvědčení (revizních zpráv) s cílem jejich bezpečného provozu. Dílo bude prováděno za podmínek stanovených ve smlouvách o dílo každé jednotlivé veřejné zakázky, která se bude v rámci DNS zadávat.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Servis a opravy techniky Magirus   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „dohoda“) na provádění servisních prací, oprav, pravidelných ročních servisních kontrol automobilových žebříku (dále jen „AZ“) a cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) Magirus dle aktuálních požadavků zadavatele. Součástí plnění je i dodávka příslušných náhradních díků dle technické specifikace plnění, která tvoří přílohu č. 1 zadávacích podmínek a návrhu dohody. Termín plnění do 31. 12. 2020, nebo do vyčerpání předpokládaného objemu plnění (celkem 5 000 000 Kč bez DPH, tj. 6 050 000 Kč vč. DPH).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
ČEZ, a. s.
MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ PRO ZVLHČOVÁNÍ POPÍLKU MC   
Stručný popis: Předmětem díla je provedení modernizace stávajícího míchacího centra v ETU včetně modernizace vlastních zvlhčovačů, inovovaného způsobu dávkování suchého popílku a záměsové vody, optimalizace a přeprogramování řídicího systému s ohledem na uvedené úpravy, validace softwaru, úprava obrazové grafiky na velíně.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Česká republika-Ministerstvo obrany
CAS-opravy a udržování   
Stručný popis: Provádění kontrolních prohlídek (defektací) a běžných oprav cisternových automobilů stříkacích na základě rámcových dohod č. 171050289 a 171050292.
Opravárske a údržbárske služby
ČEPRO, a.s.
RÁMCOVÁ SMLOUVA NA ČIŠTĚNÍ A VYPOUŠTĚNÍ POTRUBÍ DN 150 - DN 300, PN 63   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek na služby, jež budou spočívat ve vypouštění a čištění potrubních tras a technologického vybavení potrubních tras zadavatele
Opravárske a údržbárske služby
ČEPRO, a.s.
Oprava katodové ochrany a elektroinstalace armaturních šachet na trasách produktovodů ČEPRO, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem této zakázky je potřeba Objednatele, jakožto správce sítí technické infrastruktury a jakožto vlastníka produktovodní sítě a souvisejících objektů, nacházejících se na celém území České republiky a ve skladech pohonných hmot Objednatele pro účely správy a údržby dotčeného majetku Objednatele s péčí řádného hospodáře a v souladu s podmínkami kladenými platnou legislativou českého právního řádu, mít zajištěnu službu odborně způsobilé osoby, jež je oprávněna pro potřeby Objednatele provádět opravy katodové ochrany produktovodů a elektroinstalace armaturních šachet.
Opravárske a údržbárske služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Dodávky náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky lehké hmotnostní kategorie EC 135   
Stručný popis: Předmětem plnění této zakázky je nákup náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky EC 135
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem
Zajištění provozu systémů VZT na roky 2019-2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných servisních prohlídek, údržby, revizí, kontrol a dalších úkonů technologií klimatizačních a VZT systémů a chladících zařízení, v rozsahu daném provozními řády jednotlivých technologických systémů, návodů výrobců, legislativou a dle platných norem ČSN, EN. Požadované servisní činnosti se vztahují rovněž na související technická zařízení v majetku Agentury hospodaření s nemovitým majetkem MO (rozvodů, distribučních elementů, rekuperace, systémů měření a regulace - dále jen "MaR" atd.).
Opravárske a údržbárske služby
Fakultní nemocnice Olomouc
Poskytování servisních služeb u přístrojů Philips   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění pozáručních servisních služeb pro monitory, defibrilátory, CTG a ultrazvukové přístroje včetně příslušenství firmy Philips ve vlastnictví Fakultní nemocnice Olomouc.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Ředitelství silnic a dálnice ČR
STC kraj - Oblast JIHOZÁPAD kosení travních porostů   
Stručný popis: V rámci zakázky bude prováděno kosení travních porostů podél komunikací I. třídy a dálnic II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti JIHOZÁPAD po dobu 48 hodin.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Česká republika - Ministerstvo obrany
Odborná údržba zdravotnického, laboratorního a speciálního vybavení biologické ochrany   
Stručný popis: Provádění odborné údržby zdravotnického, laboratorního a speciálního vybavení mobilních biologických týmů Vojenského zdravotního ústavu Praha na základě rámcových dohod č. 171050264 a 175410192.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Česká republika - Ministerstvo obrany
Odborná údržba zdravotnických a laboratorních přístrojů polních nemocnic   
Stručný popis: Provádění odborné údržby zdravotnických a laboratorních přístrojů a zařízení polních nemocnic Agentury vojenského zdravotnictví na základě rámcových dohod č. 171050263 a 175410191.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Liberecký kraj, Město Ralsko
Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje   
Stručný popis: Předmětem plnění akce A je rekonstrukce úseku silnice II/268 nacházející se v okrese Česká Lípa na území obcí Ralsko a Mimoň v Libereckém kraji. Začátek úseku ve staničení km 22,106 je na konci obce Dolní Krupá, na hranici Libereckého a Středočeského kraje. Konec řešeného úseku ve staničení km 35,929 je v Mimoni před železničním přejezdem č. P3443. Celková délka rekonstruované silnice II/268 je 12,293 km. Předmětem plnění akce B je výstavba a úprava místních komunikací v úseku č. 4, chodníků a stezek se společným provozem chodců a cyklistů na území obce Kuřívody. Provedení navržených opatření vyplývá z provedených změn na trase silnice II/268 a úpravy křižovatky silnic II/268 × III/27235.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního nářadí na motory Arrius, oprav včetně generálních oprav leteckých motorů Arrius 2B2 a s tím souvisejících služeb pro vrtulníky EC 135 T2+   
Stručný popis: Dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního nářadí na motory Arrius, oprav včetně generálních oprav leteckých motorů Arrius 2B2 a s tím souvisejících služeb pro vrtulníky EC 135 T2+
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie