Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 4749 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Plzeň
 Údržba telekomunikačních zařízení FN Plzeň   
Jedná se o údržbu, opravy a servisní prohlídky dvou kusů ústředen PABX AT&T DEFINITY včetně koncových telekomunikačních zařízení a vnitřních telefonních rozvodů v užívání zadavatele po dobu 4 let. Údržbou se rozumí péče o provozuschopný stav zařízení, opravou se rozumí výměna vadných částí za nové, servisní prohlídkou se rozumí vykonání preventivních prohlídek a diagnostika zařízení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba telekomunikačných zariadení
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování
 Servisní opravy MEO a dalekohledů EDF 7x40   
Provedení kontrolních prohlídek, běžných a nálezových oprav na zaměřovacích přístrojích nočního vidění typové řady MEO 50S, MEO 50M, MEO 50P a MEO 50K a nálezových oprav dalekohledů EDF 7x40 podle schválených technických podmínek.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba audiovizuálnych a optických...
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 III/18019a K Hrádku a Ve Višňovce   
Jedná se o stavební práce - rekonstrukce silnice III/18019a K Hrádku a Ve Višňovce.Stavba řeší objekt komunikace (vozovka, chodníky, opěrná zeď, uliční vpusti),mostu přes Božkovský potok, děšťovou a splaškovou kanalizaci, přeložku a prodloužení vodovodu, úpravu koryta Božkovského potoka, veřejné osvětlení, sdělovací trasy, přeložku STL plynovodu a sadové úpravy. Zhotovitel musí umožnit a zkoordinovat v souběhu se stavbou realizaci investic ČEZ Distribuce,a.s. ; Telefonica O2 Czech republic,a.s. a provedení přípojek dešťové a splaškové kanalizace vlastníků přilehlých objektů.Součástí veřejné zakázky je zpracování RDS pro objekt SO 101 výkr.příloha č.9 Palisády,SO 202 Mostu přes Božkovský potok,SO 301 Výpustní objekt do Božkovského potoka a pasportizace objektů dotčených stavbou. Viz projektová dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Město Polička
 Provozovatel veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace   
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek „Zajištění veřejného a slavnostního osvětlení, městských hodin a světelné dopravní signalizace města Polička včetně obnovy, správy, provozu a údržby stávajících technických zařízení“. Za účelem realizace zakázky bude zhotoviteli předáno do přenesené správy na dobu trvání smlouvy, stávající technické vybavení sloužící pro zajištění veřejného a slavnostního osvětlení, městských hodin a světelné dopravní signalizace města dle Technické a ekonomické specifikace /osvětlovací tělesa, rozvaděče, řadiče, kabely aj./. Vybraný uchazeč bude veřejné (VO) a slavnostní osvětlení včetně vánočního (SO), městské hodiny (MH), světelnou dopravní signalizaci (SDS), na své náklady provozovat a udržovat a zadavatel bude za tuto službu uchazeči platit. Předpokládaný roční odběr elektrické energie je cca 580.000 kWh. Ze systému VO jsou napájeny parkovací automaty, měřiče rychlosti a varovný systém IVVS. Tato zařízení nebudou předmětem plnění veřejné zakázky.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Statutární město Karlovy Vary
  Zajištění provozu, údržby a výstavby veřejného osvětlení na území města Karlovy Vary   
zajištění provozu, údržby a výstavby veřejného osvětlení na území města Karlovy Vary
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Fakultní nemocnice v Motole
 FN v Motole - asanace vertikál doprav. syst. shozu prádla a odpadu   
Provedení asanace vertikál dopravního systému shozu prádla a odpadu, včetně dvířek v dospělé a dětské části nemocnice.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování MO
 Přelaborace munice pro pancéřovku RPG-7 na náboj termobarický PG-TB-7V   
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla přelaborace nábojů PG-7VM na náboj termobarický s prodlouženým dostřelem PG-TB-7V, podrobně v zadávací dokumentaci (dále jen "ZD").
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu strelných zbraní a...
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 II/197 Horšovský Týn-Srby   
Oprava silnce II/197 Horšovský Týn-Srby
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování MO
 servis serverů inforrmačních systémů   
zajištění nepřetržitého provozu inforrmačních systémů rezortu MOa minimalizace doby, po kterou je výpočetní techniika mimo provoz z důvodu poruchy
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Česká republika - Úřad vlády České republiky
 Provádění servisu výtahů v objektech Úřadu vlády ČR   
Provádění služeb souvisejících s prováděním servisu výtahů v objektech Úřadu vlády ČR. Předmět plnění a předpoklad souvisejících podmínek je blíže popsán v kvalifikační dokumentaci. Přesné a konečné informace o předmětu veřejné zakázky budou poskytnuty uchazečům v zadávací dokumentaci.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Česká republika-Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
 Oprava vozidla AŽ 30   
Jedná se o provedení opravy vozidla AŽ 30 v rozsahu dle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Krajská zdravotní, a.s.
 „Servisní podpora počítačového tomografu pro Krajskou zdravotní, a.s., Nemocnici Děčín, o.z.“   
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření servisní smlouvy na servisní podporu počítačového tomografu pro Krajskou zdravotní a. s., Nemocnice Děčín, o.z. Blíže v Zadávací dokumentaci.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Fakultní nemocnice Plzeň
 Servis a opravy zdvihacích zařízení ve FN Plzeň - 2   
Provádění servisních činností zdvihacích zařízení ve FN Plzeň v souladu s obecně platnými předpisy a normami a odstraňování provozních poruch (opravy) po dobu 4 let od uzavření smlouvy.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Fakultní nemocnice Plzeň
Údržba telekomunikačních zařízení FN Plzeň   
Jedná se o údržbu, opravy a servisní prohlídky dvou kusů ústředen PABX AT&T DEFINITY včetně koncových telekomunikačních zařízení a vnitřních telefonních rozvodů v užívání zadavatele po dobu 4 let. Údržbou se rozumí péče o provozuschopný stav zařízení, opravou se rozumí výměna vadných částí za nové, servisní prohlídkou se rozumí vykonání preventivních prohlídek a diagnostika zařízení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba telekomunikačných zariadení
České dráhy, a.s.
Modernizace 15 ks osobních železničních vozů řady Bdt na řadu ABpee   
Předmětem veřejné zakázky je modernizace celkem 15 ks osobních železničních vozů řady Bdt z majetku zadavatele, jejichž soupis bude uveden v Zadávací dokumentaci, na řadu ABpee. Modernizace bude provedena dle technických požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci, součástí modernizace bude též dodávka servisních dílů prvního vybavení. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky bude vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace v rozsahu a za podmínek stanovených v závazném vzoru Smlouvy o dílo.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie