Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1191 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Liberecký kraj
Silnice II/279 Svijanský Újezd – Havlovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem akce je oprava silnice II/279 v úseku silničního staničení 2,100- 3,672 km ze Svijanského Újezdu do Havlovic. Celková délka předmětného úseku opravy je 1 572 m. Jedná se o provedení opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky, včetně lokálních poruch konstrukce (sanací) a čištění krajnic a příkopů. Dále bude opraven silniční mobiliář - vodorovné dopravní značení, přídlažby a svodidla.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Dodávka náhradních dílů pro údržbu světelné signalizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je dodávka náhradních dílů pro řadiče a LED návěstidla pro potřeby údržby signalizačního zařízení po dobu jednoho roku.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
ČD Cargo, a.s.
Dodávka nových cisternových vozů Zacns pro CD Cargo, a.s.   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je zakoupení 80ks nových cisternových nákladních vozů Zacns (dále jen „Vozy“) dle podmínek Zadavatele, podmínek Výzvy, Zadávací dokumentace a dalších příloh těchto dokumentů. Dodávky jednotlivých nákladních vozů (dále „Vozy“) budou realizovány v souladu s ustanovením vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, vyhláškou č. 100/1995 Sb., Řád určených technických zařízení, zákonem č. 266/1994 Sb. o dráhách, zákony ČR a mezinárodními normami, TSI, TNŽ, technickou dokumentací železničního kolejového vozidla.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Liberecký kraj
Silnice III/25932 Ždírec – Blatce – hranice kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem akce je oprava silnice III/25932 z obce Ždírec na hranice kraje. Celková délka předmětného úseku opravy je 5 530 m. Jedná se o údržbu silnice spočívající v obnově nezpevněných krajnic, pročištění příkopů, opravě propustků a v provedení celoplošné opravy krytu vozovky (pokládka obrusné a ložné vyrovnávací vrstvy) a v provedení vodorovného dopravního značení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Liberecký kraj
Silnice III/28711 Pulečný – Klíčnov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavba představuje celkovou rekonstrukci komunikace v km 0,0-0,257 a opravu obrusné a ložné vrstvy v km 0,389 – 1,791 km silnice III/28711, včetně lokálních poruch konstrukce (sanací) a čištění krajnic a příkopů. Dále bude opraven silniční mobiliář – vodorovné dopravní značení, přídlažby, svodidla, propustky a stávající odvodnění. Z důvodu nedořešených vlastnických vztahů je vynechán úsek od 0,257 – 0,397 km.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres ÚO   
Stručný popis: Kosení travních porostů podél silnic I. tříd na okrese Ústí nad Orlicí na základě rámcové dohody, uzavřené na 1 rok podle TP a projektové dokumentace vypracované firmou MDS projekt Vysoké Mýto.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres PCE/2   
Stručný popis: Provedení 2. seče podél silnic I. tříd na okrese PCE v rozsahu a technických požadavcích rámcové smlouvy a přiložené zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres CR/2   
Stručný popis: Provedení 2. seče podél silnic I. tříd na okrese CR v rozsahu a technických požadavcích rámcové smlouvy a přiložené zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres SY/2   
Stručný popis: Provedení 2. seče podél silnic I. tříd na okrese SY v rozsahu a technických požadavcích rámcové smlouvy a přiložené zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Mikroregion Mezi kopci
Rozvoj turistiky v mikroregionu Mezi kopci II. – SOUVISLÁ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ   
Stručný popis: Projekt řeší úpravy částí místních komunikací obcí Dubnice, Křižany, Janovice v Podještědí a Zdislava. Opravy komunikací budou provedeny několika technologiemi dle projektových dokumentací jednotlivých částí. V obci Křižany se jedná o opravu části místní komunikace IV. tř. dle pasportu komunikací označenou MK 17 d. Na této komunikaci bude před vstupem na místní hřbitov zřízeno šest standartních parkovacích míst a jedno parkovací místo pro invalidy. Vzhledem k umístění komunikace v historicky cenné lokalitě kostela sv. Maxmiliána je počítáno s obnovou krytu vozovky položením nové kamenné dlažby (520 m2), část bude řešena novým asfaltovým krytem (111 m2). V rámci rekonstrukce bude dále provedeno nové odvodnění celé plochy a bude provedena celková rekonstrukce propustku ve spodní části komunikace. Ostatní komunikace budou řešeny úpravou stávajících povrchů s položením nových asfaltových vrstev. V obci Janovice v Podještědí se jedná o opravu komunikace o celkové ploše 1179 m2, v městysu
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Běžná údržba silnic I. třídy a D55 ve Zlínském kraji   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb, které spočívají v zajištění běžné údržby a kosení trávních porostů (v extravilánu a částečně i intravilánu) u silnic I. třídy a dálnice D55 ve Zlínském kraji.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Město Milovice
Správa a údržba veřejného osvětlení města Milovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je provoz, správa, údržba a opravy systému veřejného osvětlení (VO), architektonického osvětlení (AO), příležitostného slavnostního osvětlení (SO).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Kosení travních porostů na silnicích I. třídy 2018   
Stručný popis: Jedná se o kosení 575 km (počítána každá strana zvlášť) silničního příkopu silnic I/19, I/20, I/22, I/26 a I/27 v Plzeňském kraji dle pasportu. Kosení bude probíhat v období od 7.9.2018 do 21.9.2018. Seč bude provedena strojně v rozsahu 6-ti záběrů sekačky s příkopovým ramenem. Následné ruční dosekání křovinořezem kolem překážek (svodidla, směrové sloupky, značky, stromy atd.) bude provedeno do 7.10.2018.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
18022 - Běžná údržba komunikací v okresech Frýdek-Místek, Karviná, Moravskoslezský kraj   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění běžné údržby vybraných úseků dálnic II. tříd a silnic I. třídy na území okresů Frýdek-Místek a Karviná, včetně jejich součástí a příslušenství a zajišťování bezpečnosti silničního provozu, přičemž tyto povinnosti vyplývají ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Práce prováděné v rámci běžné údržby musí splňovat kvalitativní podmínky dle technických podkladů pro zajištění údržby silnic (TPO) a příslušných Technických podmínek (TP).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
18023 - Běžná údržba komunikací v okresech Opava, Bruntál, Nový Jičín, Moravskoslezský kraj   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění běžné údržby vybraných úseků dálnic II. tříd a silnic I. třídy na území okresů Opava, Bruntál, Nový Jičín, včetně jejich součástí a příslušenství a zajišťování bezpečnosti silničního provozu, přičemž tyto povinnosti vyplývají ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Práce prováděné v rámci běžné údržby musí splňovat kvalitativní podmínky dle technických podkladů pro zajištění údržby silnic (TPO) a příslušných Technických podmínek (TP).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie