Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1199 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Prohlídky, revize a ostatní požadované opravy hnacích drážních vozidel - rámcová smlouva   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení prohlídek, revizí a ostatních požadovaných oprav hnacích drážních vozidel (dále také „HDV“) na vojenských vlečkách v souladu se zákonem č. 266/94 Sb., o dráhách a vyhlášky č. 16/2012 Sb. v platném znění a souladu s platnými technickými normami, a to v místech dislokace HDV.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
1/3 Zimní údržba Mirošovice - Benešov 2018/2019   
Stručný popis: provádění zimní údržby v období 2018 - 2019 na silnici 1/3 v úseku Mirošovice - Benešov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Údržba silnic II. a III. třídy na území města Brna   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění některých činností správy a údržby silnic na území statutárního města Brna v rozsahu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a to včetně zajištění zimní údržby. Součástí plnění bude zejména - údržba silnic, mostů a silničního příslušenství, - zimní údržba včetně dispečersko-zpravodajské služby, - zajištění některých činností správy vymezeného majetku. Veškerá vozidla použitá pro plnění veřejné zakázky musí být vybavena technickým zařízením pro sledování polohy (GPS). Bližší vymezení předmětu plnění je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Brněnské komunikace a.s.
Zimní údržba místních komunikací správního území MČ Brno - střed - lokalita Veveří - Trnitá   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provádění zimní údržby vozovek, parkovišť, cyklostezek a chodníků, a to včetně použitého posypového materiálu a zimní pohotovosti.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
LOM PRAHA s.p.
Opravy a údržba palubních a avionických přístrojů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provádění generálních oprav, nálezových či částečných oprav, údržby nebo přezkoušení palubních a avionických přístrojů.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Běžná údržba silnic I. třídy a D55 ve Zlínském kraji   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb, které spočívají v zajištění běžné údržby a kosení trávních porostů (v extravilánu a částečně i intravilánu) u silnic I. třídy a dálnice D55 ve Zlínském kraji.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Dodávky náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky lehké hmotnostní kategorie EC 135   
Stručný popis: Předmětem plnění této zakázky je nákup náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky EC 135
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního nářadí na motory Arrius, oprav včetně generálních oprav leteckých motorů Arrius 2B2 a s tím souvisejících služeb pro vrtulníky EC 135 T2+   
Stručný popis: Dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního nářadí na motory Arrius, oprav včetně generálních oprav leteckých motorů Arrius 2B2 a s tím souvisejících služeb pro vrtulníky EC 135 T2+
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Liberecký kraj
Silnice II/279 Svijanský Újezd – Havlovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem akce je oprava silnice II/279 v úseku silničního staničení 2,100- 3,672 km ze Svijanského Újezdu do Havlovic. Celková délka předmětného úseku opravy je 1 572 m. Jedná se o provedení opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky, včetně lokálních poruch konstrukce (sanací) a čištění krajnic a příkopů. Dále bude opraven silniční mobiliář - vodorovné dopravní značení, přídlažby a svodidla.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Dodávka náhradních dílů pro údržbu světelné signalizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je dodávka náhradních dílů pro řadiče a LED návěstidla pro potřeby údržby signalizačního zařízení po dobu jednoho roku.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
ČD Cargo, a.s.
Dodávka nových cisternových vozů Zacns pro CD Cargo, a.s.   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je zakoupení 80ks nových cisternových nákladních vozů Zacns (dále jen „Vozy“) dle podmínek Zadavatele, podmínek Výzvy, Zadávací dokumentace a dalších příloh těchto dokumentů. Dodávky jednotlivých nákladních vozů (dále „Vozy“) budou realizovány v souladu s ustanovením vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, vyhláškou č. 100/1995 Sb., Řád určených technických zařízení, zákonem č. 266/1994 Sb. o dráhách, zákony ČR a mezinárodními normami, TSI, TNŽ, technickou dokumentací železničního kolejového vozidla.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Liberecký kraj
Silnice III/25932 Ždírec – Blatce – hranice kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem akce je oprava silnice III/25932 z obce Ždírec na hranice kraje. Celková délka předmětného úseku opravy je 5 530 m. Jedná se o údržbu silnice spočívající v obnově nezpevněných krajnic, pročištění příkopů, opravě propustků a v provedení celoplošné opravy krytu vozovky (pokládka obrusné a ložné vyrovnávací vrstvy) a v provedení vodorovného dopravního značení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Liberecký kraj
Silnice III/28711 Pulečný – Klíčnov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavba představuje celkovou rekonstrukci komunikace v km 0,0-0,257 a opravu obrusné a ložné vrstvy v km 0,389 – 1,791 km silnice III/28711, včetně lokálních poruch konstrukce (sanací) a čištění krajnic a příkopů. Dále bude opraven silniční mobiliář – vodorovné dopravní značení, přídlažby, svodidla, propustky a stávající odvodnění. Z důvodu nedořešených vlastnických vztahů je vynechán úsek od 0,257 – 0,397 km.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres ÚO   
Stručný popis: Kosení travních porostů podél silnic I. tříd na okrese Ústí nad Orlicí na základě rámcové dohody, uzavřené na 1 rok podle TP a projektové dokumentace vypracované firmou MDS projekt Vysoké Mýto.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres PCE/2   
Stručný popis: Provedení 2. seče podél silnic I. tříd na okrese PCE v rozsahu a technických požadavcích rámcové smlouvy a přiložené zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie