Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1178 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ředitelství silnic a dálnic ČR
18022 - Běžná údržba komunikací v okresech Frýdek-Místek, Karviná, Moravskoslezský kraj   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění běžné údržby vybraných úseků dálnic II. tříd a silnic I. třídy na území okresů Frýdek-Místek a Karviná, včetně jejich součástí a příslušenství a zajišťování bezpečnosti silničního provozu, přičemž tyto povinnosti vyplývají ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Práce prováděné v rámci běžné údržby musí splňovat kvalitativní podmínky dle technických podkladů pro zajištění údržby silnic (TPO) a příslušných Technických podmínek (TP).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
18023 - Běžná údržba komunikací v okresech Opava, Bruntál, Nový Jičín, Moravskoslezský kraj   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění běžné údržby vybraných úseků dálnic II. tříd a silnic I. třídy na území okresů Opava, Bruntál, Nový Jičín, včetně jejich součástí a příslušenství a zajišťování bezpečnosti silničního provozu, přičemž tyto povinnosti vyplývají ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Práce prováděné v rámci běžné údržby musí splňovat kvalitativní podmínky dle technických podkladů pro zajištění údržby silnic (TPO) a příslušných Technických podmínek (TP).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního nářadí na motory Arrius, oprav včetně generálních oprav leteckých motorů Arrius 2B2 a s tím souvisejících služeb pro vrtulníky EC 135 T2+   
Stručný popis: Dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního nářadí na motory Arrius, oprav včetně generálních oprav leteckých motorů Arrius 2B2 a s tím souvisejících služeb pro vrtulníky EC 135 T2+
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Dodávky náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky lehké hmotnostní kategorie EC 135   
Stručný popis: Předmětem plnění této zakázky je nákup náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky EC 135
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres PCE/1   
Stručný popis: Provedení 1.seče podél silnic I. tříd na okrese PCE v rozsahu a technických požadavcích rámcové smlouvy a přiložené zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres CR/1   
Stručný popis: Provedení 1. seče podél silnic I. tříd na okrese CR v rozsahu a technických požadavcích rámcové smlouvy a přiložené zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Město Jaroměř
Provozovatel veřejného osvětlení na území města Jaroměř   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je obnova, provoz, správa a údržba veřejného osvětlení (dále jen VO) na území celého města Jaroměř. Konkrétně se jedná o: - správu a údržbu zařízení VO – vykonávání preventivní údržby, vykonávání kontrol VO, zajištění dispečerské služby, zajištění havarijní služby, vedení pasportu, tolerovanou poruchovost a dobu pro odstranění poruchy, odstranění následků škod a vandalismu, odstranění závad zjištěných při pravidelných kontrolách, spolupráce při umísťování reklam; - provádění oprav; - technickou činnost – zpracování návrhů a opatření Správcem VO, zastupování vlastníka zařízení VO vůči třetím osobám; - obnovu a modernizaci zařízení VO – zpracování koncepce a modernizace zařízení VO.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sil I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres ÚO/1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provedení 1. seče podél silnic I.tříd na okrese ÚO v rozsahu a technických požadavcích rámcové smlouvy a přiložené zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres SY/1   
Stručný popis: Provedení 1.seče podél silnicI.tř.na okrese SY v rozsahu a technických požadavcích rámcové smlouvy a přiložené zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Liberecký kraj
Silnice II/263 Žandov - hranice kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem akce je velkoplošná oprava silnice II/263 z obce Žandov na hranice s Ústeckým krajem. Celková délka předmětného úseku opravy je 1 363 m. Šířka komunikace je proměnná s průměrnou hodnotou 6,30 m, při velkoplošné opravě zůstanou zachovány stávající šířkové parametry. Jedná se o údržbu silnice spočívající v obnově nezpevněných krajnic, pročištění příkopů, opravě propustků (obnova odvodnění) a v provedení celoplošné opravy krytu vozovky (pokládka obrusné a ložné vyrovnávací vrstvy) a v provedení vodorovného dopravního značení
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Liberecký kraj
Silnice III/2784 Liberec, ul. České mládeže   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce silnice III/2784 - ulice České mládeže, která je významnou dopravní spojnicí do průmyslové zóny JIH. Celková délka rekonstruovaného úseku je 1131m. Součástí rekonstrukce je obnova povrchu vozovky ulice České mládeže a dvou okružních křižovatek (OK Kubelíkova a OK Nisa), obnova dopravního značení, čištění a obnova prvků odvodnění. Cílem stavby je uvedení komunikace včetně odvodnění do bezvadného stavu, který zároveň pokládkou nízkohlučných asfaltů přispěje ke snížení hluku a vibrací z projíždějící dopravy. V rámci rekonstrukce dojde k výměně asfaltového souvrství vozovky (obrusná vrstva je navržena nízkohlučná) včetně obrubníků a svodidel. Bude provedeno vyčištění a oprava stávajících prvků odvodnění komunikace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Silnice I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres UO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Kosení travních porostů podél silnic I. tříd na okrese Ústí nad Orlicí na základě rámcové dohody, uzavřené na 1 rok podle TP a projektové dokumentace vypracované firmou MDS projekt Vysoké Mýto.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
18021 - Běžná údržba komunikací v okrese Ostrava, Moravskoslezský kraj   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění běžné údržby vybraných úseků dálnic II. tříd a silnic I. třídy na území okresu Ostrava, včetně jejich součástí a příslušenství a zajišťování bezpečnosti silničního provozu, přičemž tyto povinnosti vyplývají ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Práce prováděné v rámci běžné údržby musí splňovat kvalitativní podmínky dle technických podkladů pro zajištění údržby silnic (TPO) a příslušných Technických podmínek (TP).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
Čištění a mazání výměn   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění čištění a mazání výměn a úklidu v jejich prostoru v kolejové síti tramvají na území hl. m. Prahy.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
III/25919 Skalsko, rekonstrukce   
Stručný popis: Jedná se o rekonstrukci silnice III/25919 v obci Skalsko, rekonstrukci opěrné zdi a mostu ev. č. 25919-2. V rámci PD je dále navržena výměna a doplnění záchytného bezpečnostního zařízení (svodidel), obnova krajnic a znovuobnovení funkčnosti odvodnění (vyčištění a zpevnění příkopů), oprava a zprovoznění stávajících propustků.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie