Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 539 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Servis hardware ADIS 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění servisu hardware, na kterém je provozován Automatizovaný daňový informační systém (dále jen „ADIS“) na Generálním finančním ředitelství a finančních úřadech. V rámci servisu hardware ADIS budou prováděny následující činnosti: - servisní zásahy, na základě nahlášení zadavatelem, jejichž výsledkem bude plně funkční hardware, na kterém je provozovaný informační systém ADIS, - instalace aktuálních verzí firmware na jednotlivá konkrétní zařízení, - vzdálená proaktivní podpora s garantovanou dobou odezvy do 30 min 7x24 pro kritické problémy, - dodávky náhradních dílů dle potřeb servisu.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
ČESKÝ ROZHLAS
Dalet - údržba vysílacích systémů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je údržba vysílacího systému Dalet, který Český rozhlas využívá k zajištění svého vysílání na všech svých okruzích. Údržbou je rozuměna kompletní a komplexní podpora technologických vrstev centrální infrastruktury nacházející se pod úrovní systému Dalet a s nimi spojených služeb. Především se tedy jedná o vrstvy serverů, diskových polí, SAN a LAN, virtualizační vrstvu, vrstvu zálohování a monitorování a administrátorskou vrstvu. Předmětem plnění podpory jsou komplexní servisní služby spojené s provozem hardware a software, které v případě problému řeší nápravu problému komplexně a bez ohledu na jeho příčinu, ať hardwarovou či softwarovou.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Ministerstvo obrany ČR
Pozáruční servis a podpora provozu technologie CIRC (PTZM)   
Stručný popis: Pozáruční servis a podpora provozu technologie CIRC (PTZM)
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Telekomunikační služby   
Stručný popis: Předmětem plnění části A veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních, datových a doplňkových služeb fixních sítí a poskytování mobilních služeb elektronických komunikací uvedených v příloze č. 5 –Technická specifikace pro část A – pevné telekomunikační služby, mobilní služby, příloze č. 6 – SLA část A – pevné telekomunikační služby, mobilní služby, příloze č. 7 – Technická specifikace část A – datové služby, SLA, příloze č. 8 – Technická specifikace část A – přehled, příloze č. 13 – Popis SIM karet a rozbor, příloze č. 14 – Přehled APN, příloze č. 15 – Umístění mobilních SIM karet. Blíže viz ZD. Předmětem plnění části B veřejné zakázky je pronájem datových kruhů pro propojení lokalit zadavatele a zajištění konektivity do veřejné sítě (Internetu). Připojení je realizováno pomocí optických, mikrovlnných nebo metalických spojů v majetku poskytovatele. Dále je požadována servisní podpora na zajišťované služby a správa nezávislých zdrojů. Blíže viz ZD.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba telekomunikačných zariadení
Česká republika – Český úřad zeměměřický a katastrální
POZÁRUČNÍ PODPORA SKENERŮ A0   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění 3 leté pozáruční podpory následujících skenerů: • 1 ks skeneru ProServ ScannTech 600i-fb • 15 ks skenerů Contex HD Ultra 4250i+
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Správa ATÚ a telefonních rozvodů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění prací správce systému pobočkových telefonních ústředen a správce telefonních rozvodů a přístrojů zadavatele.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba telekomunikačných zariadení
Ministerstvo obrany
Pozáruční servis a podpora provozu technologie CIRC (CSMIS)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění pozáručního servisu a podpory provozu technologií CIRC (Computer Incident Response Capability) - CSMIS (Cyber Security Management Information System) jako komplexního nástroje pro řešení zachycených bezpečnostních incidentů.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Správa hyperspektrálních systémů ITRES 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování servisních služeb a úprav leteckých hyperspektrálních systémy ITRES v majetku zadavatele, vč. řídícího software.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba audiovizuálnych a optických...
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Servis na údržbu telefonního systému   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je servis na zabezpečení plné provozuschopnosti telefonních ústředen začleněných v telefonním systému pro obsluhu veškerých volání včetně příjmu tísňové linky 155.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba telekomunikačných zariadení
Centrum Pro regionální rozvoj České republiky
Servisní a materiálová smlouva na 4 multifunkční zařízení včetně náhradního plnění   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající v servisu 1 multifuknčního zařízení, značky Konica Minolta, typ bizhub C754e a 3 multifunkčních zařízení značky Konica Minolta, typ bizhub C364e, uvedených do provozu v 7/2014, včetně dodávek materiálu. Tyto služby budou Zadavateli poskytovány v režimu tzv. náhradního plnění dle § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
ČEZ, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s., Telco Pro Services, a. s., ČEZ Prodej, a.s.
MAINTENANCE PRO PRODUKTY CISCO   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb maintenance (především se jedná o výměnu vadné hardwarové komponenty a softwarovou aktualizaci) pro aktuálně nasazené a používané produkty výrobce Cisco Systems, Inc., na kterých Zadavatel provozuje datovou síť LAN, WAN a IPT pro řádově 20 000 koncových zařízení a příslušná datová centra, a poskytování služeb realizačního týmu.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Statutární město Plzeň
Rekonstrukce PC sítě (LAN) na vybraných základních školách 2018   
Stručný popis: rekonstrukce počítačové sítě (LAN) na 10 základních školách na území statutární města Plzně Část 1 - 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace Část 2 - 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Část 3 - 16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace Část 4 - 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Část 5 - 31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace Část 6 - Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace Část 7 - 11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace Část 8 - 28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace Část 9 - 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Část 10 - 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Statutární město Plzeň
Rekonstrukce PC sítě (LAN) Masarykova základní škola Plzeň   
Stručný popis: předmětem VZ je rekonstrukce PC sítě (LAN) Masarykova základní škola Plzeň
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Správa telefonního systému   
Stručný popis: Předmět plnění VZ (veřejné zakázky) je správa: • sítě telefonních ústředen: 1x Hipath 4000 a 12x HICOM 300E, které jsou umístěny v různých budovách VFN a 1. LF (celkový počet cca 4.700 telefonních linek), včetně jejich nedílného SW a HW příslušenství • 6-ti samostatných pobočkových telefonních ústředen VFN14-VFN19 včetně jejich nedílného SW a HW příslušenství • pracoviště spojovatelek • systému centrální hlasové pošty HiPath Xpressions Bližší specifikace viz zadávací podmínky.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba telekomunikačných zariadení
Česká televize
Servisní podpora komunikačního systému Alcatel 4400   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) servisní podpora komunikačního systému Alcatel Lucent 4400 v TS Praha, TS Brno a TS Ostrava včetně dodávky náhradních dílů.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba telekomunikačných zariadení
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie