Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 231 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
České dráhy, a.s.
Rámcová dohoda na periodické opravy lokomotiv ř. 714   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení periodických vyvazovacích oprav lokomotiv řady 714 a to za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným vzorem Rámcové dohody o dílo., pro období 18 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody v předpokládaném počtu 3 oprav.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
České dráhy, a.s.
Opravy trakčních motorů AL 4542 Fir   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení oprav trakčních motorů AL 4542 FIR pro železniční kolejová vozidla řady 162, 163, 362, 363 a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 zadávací dokumentace - závazným vzorem Rámcové dohody o dílo, pro období 36 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody v předpokládaném počtu 300 oprav.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dílenská oprava (REV) na SHV MVTV2   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Dílenská oprava (REV) na SHV MVTV2“ je provedení prohlídek a revizních periodických oprav v rozsahu REV dle předpisu SŽDC S8 v platném znění na 2 speciálních hnacích vozidlech řady MVTV2-031 a MVTV2-050 v rozsahu požadovaných prací. CPV kód - 50222000-7 Opravy a údržba kolejových vozidel
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2019 - 2020   
Stručný popis: Práce, které zadavatel bude objednávat prostřednictvím svých odborných správ, jimiž budou Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Hradec Králové (dále jen SSZT HK) a Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Pardubice (dále jen SSZT PU). Předmětem objednávek uskutečněných prostřednictvím SSZT bude především provádění cyklických oprav výměnných dílů reléového zabezpečovacího zařízení v obvodu Oblastního ředitelství Hradec Králové (dále jen OŘ HKR). Zhotovitel bude provádět jejich revize, měření, úpravy, opravy poškozených částí v souladu se zadávací dokumentací, nabídkou zhotovitele, oceněným Položkovým soupisem prací s výkazem výměr a to dle jednotlivých potvrzených objednávek. Veřejná zakázka bude probíhat v rozsahu, formě a dalších podmínkách vymezených v závazném vzoru smlouvy (rámcové dohody), která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace po celou dobu trvání předmětu plnění.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
ČD Cargo, a.s.
Dodávka nových cisternových vozů Zacns pro CD Cargo, a.s.   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je zakoupení 80ks nových cisternových nákladních vozů Zacns (dále jen „Vozy“) dle podmínek Zadavatele, podmínek Výzvy, Zadávací dokumentace a dalších příloh těchto dokumentů. Dodávky jednotlivých nákladních vozů (dále „Vozy“) budou realizovány v souladu s ustanovením vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, vyhláškou č. 100/1995 Sb., Řád určených technických zařízení, zákonem č. 266/1994 Sb. o dráhách, zákony ČR a mezinárodními normami, TSI, TNŽ, technickou dokumentací železničního kolejového vozidla.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
Čištění a mazání výměn   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění čištění a mazání výměn a úklidu v jejich prostoru v kolejové síti tramvají na území hl. m. Prahy.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Rekonstrukce drážních plošinových vozíků s výsuvným lešením   
Stručný popis: Vyhotovení projektové dokumentace a vypracování technických podmínek dle zákona o drahách k jednotlivým typům vozidel vč. jejich schválení Drážním úřadem, rekonstrukce, odzkoušení a předání 10 - ti kusů drážních vozidel typu PV s odnímatelnými nástavbami, včetně provozní dokumentace a schválení Drážním úřadem
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
Opravy a údržba železničních tratí   
Stručný popis: Zajištění oprav a údržby železničních tratí o rozchodu 760 mm na trase Jindřichův Hradec - Nová Bystřice a Jindřichův Hradec - Obrataň
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národní technické muzeum
"Restaurování dvou vozů ze sbírky NTM - Prezidentský vlak"   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurování souboru sbírkových předmět: A) Vůz BCa 2-8009 (inv. č. 73485) B) Vůz Ca 4-5086 (inv. č. 73486) , a to dle technické dokumentace, která tvoří přílohy v případě části A vz přílohu č. 2 a v případě části B vz přílohu č. 3.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
ČD Cargo, a.s.
Dodávka zánovních vysokostěnných vozů Ea pro potřeby ČD Cargo, a.s. v počtu až 500 kusů v letech 2018 – 2019   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je dodávka předpokládaného počtu až 500 ks zánovních vysokostěnných nákladních vozů Ea, shodného typu, přičemž za vozy shodného typu považuje Zadavatel nákladní vozy řady Eas / Eans / Eaos / Eanos (dále jen „Vozy“) dle podmínek Zadavatele stanovených ve Výzvě, v Zadávací dokumentaci a přílohách těchto dokumentů (společně jako „Zadávací podmínky“). Vozy budou dodány v souladu s ustanovením vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, vyhláškou č. 100/1995 Sb., Řád určených technických zařízení, zákonem č. 266/1994 Sb. o dráhách, zákony ČR a mezinárodními normami, TNŽ, technickou dokumentací železničního kolejového vozidla při respektování platných změn. Uchazeč je oprávněn podat nabídku i ohledně nižšího než Zadavatelem předpokládaného počtu 500 Vozů s tím, že minimální nabízené množství činí 200 Vozů. Specifikace dodávaných Vozů je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu 1 Výzvy. Zadávací podmínky znamenají zadávací dokumentaci včetně
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
ČD Cargo, a.s.
Dodávka nových vysokostěnných vozů Eanos v počtu 200 kusů pro ČD Cargo, a.s.   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je dodávka až 200 ks nových nákladních vozů Eanos (dále jen „Vozy“) dle podmínek Zadavatele, podmínek této Výzvy, Zadávací dokumentace a dalších příloh těchto dokumentů (dále společně jako „Zadávací podmínky“). Dodávky jednotlivých nákladních vozů budou realizovány v souladu s ustanovením vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, vyhláškou č. 100/1995 Sb., Řád určených technických zařízení, zákonem č. 266/1994 Sb. o dráhách, zákony ČR a mezinárodními normami, TSI, TNŽ, technickou dokumentací železničního kolejového vozidla (dále „ŽKV“). Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření dodávky o dalších až 300 dalších Vozů za stejných podmínek Zadavatele, podmínek této Výzvy, zadávací dokumentace a dalších příloh těchto dokumentů. Zadavatel je oprávněn uplatnit toto opční právo nejpozději do 36 kalendářních měsíců od podpisu smlouvy s vybraným uchazečem. Vozy budou nově vyrobené a Zadavatel bude zároveň jejich prvním vlastníkem a provozovatel
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
České dráhy, a.s.
OPRAVA NP 814.209/014.005/814.210 PO MU   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy železničního kolejového vozidla ŽKV 95 54 5 014 005-3, 95 94 5 814 210-1, 95 54 5 814 209-3
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
České dráhy, a.s.
Rámcová dohoda na periodické opravy osobních vozů: vozy s podvozky GP 200 po modernizaci   
Stručný popis: Předmětem Rámcové dohody je provedení opravy osobních vozů: s podvozky GP 200 po modernizaci v předpokládaném celkovém počtu 104 vyvazovacích oprav
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Údržba, servis a provozování železničního telekomunikačního majetku   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění údržby, servisu a provozování technologických celků a zařízení železničního telekomunikačního majetku SŽDC, včetně ostatních činností provozu, dohledu, obsluhy, údržby a služeb elektronických komunikací.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Česká pošta, s.p.
Vyvazovací technické kontroly a opravy železničních vozů řady Postw   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění technických kontrol (TK), souvisejících oprav a běžných oprav poštovních železničních vozů řady Postw, typ 8-511 dle Zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb. a č. 177/1995 Sb., v plném znění, včetně skladování vozů.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie