Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 863 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Jindřichův Hradec
Dodávka a instalace digitálního planetária do hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec včetně poskytnutí servisních služeb a záruky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 2D digitálního planetária s minimálním rozlišením 4K do přednáškového sálu s kopulí hvězdárny prof. Františka Nušla v Jindřichově Hradci zahrnující projekční plochu, projekční systém, řídicí systém, audiosystém, osvětlení projekční plochy dle varianty A v podrobnostech popsaných ve Studii technického řešení digitálního planetária v hvězdárně prof. Františka Nušla v Jindřichově Hradci. Součástí veřejné zakázky je dále poskytnutí licence k astronomickým pořadům, dodávka a instalace 60 ks polohovacích čalouněných sedadel a dále dodávka konferenčního projektoru a konferenčního počítače s prezentačním systémem mimo systém planetária. Součástí veřejné zakázky je rovněž záruční a pozáruční servis.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Fotografické zariadenia
Olomoucký kraj
„Centrální nákup audiovizuální techniky 2018 - 2019“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka projekční techniky, tj. projektorů, projekčních pláten, tabulí, držáků projektorů a ostatního příslušenství dle požadavků centrálního zadavatele. Předmětem je i poskytnutí záruční doby a servisu pro jednotlivou audiovizuální techniku. Dodavatel se zavazuje poskytovat Objednateli záruku, ve které bezplatně odstraní veškeré vady. Záruka se vztahuje na všechny komponenty zboží a je poskytována zdarma. Předmětem je i dodání návodů k použití v českém jazyce a záručních listů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Fotografické zariadenia
Česká televize
Televizní objektivy pro TS Brno   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HD objektivů v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí v souladu s § 35 zákona, a to následujícím způsobem: Část 1 - Zahrnuje dodávku HD objektivů specifikovaných v Technické a cenové specifikaci - část 1 Část 2 - Zahrnuje dodávku HD objektivu specifikovaného v Technické a cenové specifikaci - část 2
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Fotografické zariadenia
Česká zemědělská univerzita v Praze
Pořízení pálícího laserového stroje s automatizací v rámci projektu EVA 4.0   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka 2D pálícího laserového stroje s automatizací vč. všech součástí, příslušenství a dokladů (záruční list, návod k obsluze v českém či anglickém jazyce - elektro, vzduch, hydraulické plány) nezbytných k řádnému provozu, zajištění jeho zprovoznění v místě plnění a zaškolení obsluhy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Support lasers for the ELI Beamlines E1 hall   
Stručný popis: Jde o sestavu podpůrných laserů, která bude sloužit jako doplněk k hlavnímu laseru L1, a která umožní provádění výzkumných aktivit paralelně. Lze hovořit o jednom laserovém systému. U laserového systému jsou potřebné následující výkonnostní parametry: První laser s následujícími parametry: Centrální vlnová délka: 790nm +/- 10 nm Opakovací frekvence: 1kHz Délka pulsu: <40fs Energie pulsu: >11mJ (v kompresi) A samostatný laser (samostatný zesilovač, mohou sdílet tentýž oscilátor) s následujícími parametry: Centrální vlnová délka: 790nm +/- 10 nm Opakovací frekvence: 10Hz Délka pulsu: <40fs Energie pulsu: >40mJ (v kompresi, >120 mJ bez komprese). Zadavatel připouští možnost nabídnutí i použitého laserového systému. Zadavatelem předpokládaná hodnota veřejné zakázky v případě použitého laserového systému činí 400.000,- EUR bez DPH a v případě nového laserového systému 1.000.000,- EUR bez DPH.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Fotoaparáty včetně příslušenství pro Laboratoř dálkové dokumentace a Laboratoř výpočetní techniky 2018/0219   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Fotoaparáty včetně příslušenství pro Laboratoř dálkové dokumentace a Laboratoř výpočetní techniky
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Fotografické zariadenia
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Fs Optical Amplifiers   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodávka femtosekundových zesilovačů včetně instalace a zajištění dalších souvisejících služeb. Bližší specifikace dodávky je obsažena v technické specifikaci tvořící přílohu zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Slezská univerzita v Opavě
Dodávka technologie planetária pro Slezskou univerzitu v Opavě   
Stručný popis: Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak technickou specifikací a položkovým rozpočtem, která je přílohou zadávací dokumentace č. 1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž dle specifikace a požadavků zadavatele definovaných v příloze č. 1. Specifikace a požadavky uvedené v příloze č. 1 jsou pro uchazeče závazné. Technická specifikace předmětu zakázky je vymezena formou minimálních technických požadavků Zadavatele na předmět plnění a jsou uvedeny v příloze č. 1 „Technická specifikace“ zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je dodávka digitálního planetária, jeho zabudování do vyhrazeného místa v budově Filozoficko – přírodovědné fakulty Slezské univerzity v Opavě (dále jen FPF) a jeho zprovoznění.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Fotografické zariadenia
Technická univerzita v Liberci
236_KV_ERDF_Zařízení pro výuku počítačového vidění, stativy, kamery, základní zdroje světla (FM_086-100)   
Stručný popis: Dodávka zařízení pro výuku počítačového vidění dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Fotografické zariadenia
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
GATE-VZ-18-01: Prostorové modulátory světla   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup 3 kusů prostorových modulátorů světla pro tvarování laserových svazků. Prostorový modulátor světla je zařízení určené ke tvarování laserových svazků, vytváření více ohnisek v prostoru vzorku a korekci optických vad systémů použitých při vývoji zobrazovacích technik za použití multimodových optických vláken. Předmětem výběrového řízení je systém tří prostorových modulátorů, z nichž jeden je tvořen vrstvou nematických kapalných krystalů a dva jsou založeny na použití rychlých mikrozrcátek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
GATE-VZ-18-15: Dodávka optických a optomechanických komponentů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem veřejné zakázky je pořízení optických a optomechanických komponentů pro vytvoření nových a modifikaci stávajících laboratorních sestav. Tyto budou využity v základním i aplikovaném výzkumu ve vědních oblastech nanotechnologie, metrologie, mikroskopie a spektroskopie, zobrazování, optických mikromanipulačních technik a dalších příbuzných oborů využívajících světelných svazků.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Polarizačný materiál
Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti
Digitální planetárium pro Hvězdárnu a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti II.   
Stručný popis: Cílem je do stávajícího sálu s kopulí o průměru 8,6 m vybaveného projekčním planetáriem ZKP-1 instalovat plnohodnotné (360°x min 180°) digitální planetárium s minimálním rozlišením 4K (4096x4096). Předpokládá se, že digitální planetárium bude využíváno k: 1) živým prezentacím (s využitím předpřipravených bloků) o hvězdách a vesmíru (včetně deep space) 2) promítaní vlastních komponovaných programu o vesmíru, příbuzných technických vědách a obecně o přírodě 3) promítání externích přednášek s doprovodem digitálního planetária 4) promítání zakoupených programů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Fotografické zariadenia
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Vysokorozlišovací laserový optický mikroskop 2018/0130   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysokorozlišovacího laserového optického mikroskopu s konfokálním a light sheet modulem.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Paraziti - Fluorescenční zoom mikroskop pro velká pole   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje pro výzkum.. Jedná se o fluorescenční zoom mikroskop pro velká pole, vč. příslušného software a počítače.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Obnova prezentační techniky a projektorů pro 3D věžní simulátor   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka prezentační techniky pro objekt IATCC včetně dopravy a dále dodávka video projektorů pro 3D věžní simulátor do objektu LO-B včetně dopravy, instalace a montáže.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Fotografické zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie