Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 854 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
GATE-VZ-18-01: Prostorové modulátory světla   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup 3 kusů prostorových modulátorů světla pro tvarování laserových svazků. Prostorový modulátor světla je zařízení určené ke tvarování laserových svazků, vytváření více ohnisek v prostoru vzorku a korekci optických vad systémů použitých při vývoji zobrazovacích technik za použití multimodových optických vláken. Předmětem výběrového řízení je systém tří prostorových modulátorů, z nichž jeden je tvořen vrstvou nematických kapalných krystalů a dva jsou založeny na použití rychlých mikrozrcátek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
GATE-VZ-18-15: Dodávka optických a optomechanických komponentů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem veřejné zakázky je pořízení optických a optomechanických komponentů pro vytvoření nových a modifikaci stávajících laboratorních sestav. Tyto budou využity v základním i aplikovaném výzkumu ve vědních oblastech nanotechnologie, metrologie, mikroskopie a spektroskopie, zobrazování, optických mikromanipulačních technik a dalších příbuzných oborů využívajících světelných svazků.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Polarizačný materiál
Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti
Digitální planetárium pro Hvězdárnu a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti II.   
Stručný popis: Cílem je do stávajícího sálu s kopulí o průměru 8,6 m vybaveného projekčním planetáriem ZKP-1 instalovat plnohodnotné (360°x min 180°) digitální planetárium s minimálním rozlišením 4K (4096x4096). Předpokládá se, že digitální planetárium bude využíváno k: 1) živým prezentacím (s využitím předpřipravených bloků) o hvězdách a vesmíru (včetně deep space) 2) promítaní vlastních komponovaných programu o vesmíru, příbuzných technických vědách a obecně o přírodě 3) promítání externích přednášek s doprovodem digitálního planetária 4) promítání zakoupených programů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Fotografické zariadenia
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Vysokorozlišovací laserový optický mikroskop 2018/0130   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysokorozlišovacího laserového optického mikroskopu s konfokálním a light sheet modulem.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Paraziti - Fluorescenční zoom mikroskop pro velká pole   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje pro výzkum.. Jedná se o fluorescenční zoom mikroskop pro velká pole, vč. příslušného software a počítače.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Obnova prezentační techniky a projektorů pro 3D věžní simulátor   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka prezentační techniky pro objekt IATCC včetně dopravy a dále dodávka video projektorů pro 3D věžní simulátor do objektu LO-B včetně dopravy, instalace a montáže.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Fotografické zariadenia
Střední průmyslová škola Otrokovice
Mobilní planetárium   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka digitálního planetária včetně simulačního a řídícího software dle technických specifikací uvedených v příloze č. 1, který bude pořízen v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497, který zadavatel realizuje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Bližší podrobnosti a požadavky vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 a příloze č. 4 Zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Fotografické zariadenia
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
FSv- DIC-3D-víceúčelové bezkontaktní měřící zařízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka víceúčelového bezkontaktního měřícího zařízení
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Fotografické zariadenia
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
CUCAM_Kompaktní systém pro měření absolutních kvantových výtěžků luminiscence   
Stručný popis: Přístroj pro měření absolutních kvantových výtěžků je vhodným přístrojem k charakterizaci fotoaktivních (nano)materiálů. Umožňuje měřit absolutní kvantové výtěžky emise u pevných látek (tenké vrstvy, prášky atd.), suspenzí, disperzí i roztoků.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje
ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
GATE-VZ-18-13: Dodávka optických a optomechanických komponentů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku optických a optomechanických komponentů a na poskytnutí výkonů souvisejících. Cílem veřejné zakázky je pořízení optických a optomechanických komponentů pro vytvoření nových a modifikaci stávajících laboratorních sestav. Tyto budou využity v základním i aplikovaném výzkumu ve vědních oblastech nanotechnologie, metrologie, mikroskopie a spektroskopie, zobrazování, optických mikromanipulačních technik a dalších příbuzných oborů využívajících světelných svazků.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Polarizačný materiál
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
UPT-VZ-18-13: Pulsní laser   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka pulsního laseru, který bude použit v experimentech zabývajících se optickým chlazením nanočástic ve vakuu.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
UV-Laditelný laserový systém UV-OPO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodání pulzního laditelného laserového systému pracujícího v ultrafilalové (nejen) spektrální oblasti na principu optického parametrického oscilátoru OPO a jeho instalace do vyhrazených prostor. Laditelný laserový systém UVOPO se používá v experimentech s molekulovými paprsky ke spektroskopii, disociaci a hmotnostní spektrometrii molekul a klastrů za účelem základního výzkumu těchto částic a jejich fyzikálních a chemických vlastností
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
GATE-VZ-18-12: Dodávka optických a optomechanických komponentů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku optických a optomechanických komponentů a na poskytnutí výkonů souvisejících. Cílem veřejné zakázky je pořízení optických a optomechanických komponentů pro vytvoření nových a modifikaci stávajících laboratorních sestav. Tyto budou využity v základním i aplikovaném výzkumu ve vědních oblastech nanotechnologie, metrologie, mikroskopie a spektroskopie, zobrazování, optických mikromanipulačních technik a dalších příbuzných oborů využívajících světelných svazků.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Polarizačný materiál
Olomoucký kraj
„Centrální nákup audiovizuální techniky 2018 - 2019“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka projekční techniky, tj. projektorů, projekčních pláten, tabulí, držáků projektorů a ostatního příslušenství dle požadavků centrálního zadavatele. Předmětem je i poskytnutí záruční doby a servisu pro jednotlivou audiovizuální techniku. Dodavatel se zavazuje poskytovat Objednateli záruku, ve které bezplatně odstraní veškeré vady. Záruka se vztahuje na všechny komponenty zboží a je poskytována zdarma. Předmětem je i dodání návodů k použití v českém jazyce a záručních listů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Fotografické zariadenia
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Vybavení pro fotografii a design   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro fotografii a design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, financovaného z OP VVV, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Fotografické zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie