Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 2205 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel kategorie M1 - mikrobusy pro období let 2019 až 2022   
Stručný popis: viz Zadávací dokumentace
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Česká republika - Ministerstva vnitra
Rámcová dohoda na dodávky policejních mirobusů na období 2018-2019   
Stručný popis: Jedná se o 50 ks mikrobusů.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Česká republika - Ministerstva vnitra
Rámcová dohoda na dodávky automobilů osobních do těžkého terénu na období 2018-2019   
Stručný popis: Jedná se o 30 ks automobilů osobních do těžkého terénu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
ZZS Plzeňského kraje – sanitní vozidlo – 2018 a ZZS Plzeňského kraje – vozidlo pro zajištění mobility KŠ - 2017   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka 1 ks sanitního vozu ZDS ambulance typu A2 (dále také „ZDS“) a 1 ks sanitního vozu pro přepravu krizového štábu ZZS PK (posilového vozidla RLP v setkávacím systému (dále také „RV“) vč. 1 ks zařízení pro sledování vozu, vše dle specifikace uvedené zadavatelem.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel s elektrickým pohonem – elektromobily pro období let 2019 až 2022   
Stručný popis: Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky osobních silničních vozidel s elektrickým pohonem - elektromobily. Veškeré průběžné dodávky a související plnění se budou uskutečňovat na základě výzev veřejných zadavatelů (dále jen „Zadavatel“), s nimiž má centrální zadavatel uzavřeny smlouvy o centralizovaném zadávání ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) zákona. Seznam Zadavatelů je uveden v Příloze č. 2 ZD. Veškeré podmínky plnění týkající se veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou v rámcové dohodě konkrétně vymezeny. Centrální zadavatel nevyužívá možnost rozdělení zadávacího řízení na vymezené části. Blíže viz. zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny
Nákup osobních vozidel s odkupem stávajících vozidel Škoda Superb II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky obměna vozového parku zadavatele na základě směnné smlouvy, jejíž text je součástí zadávací dokumentace. Vybraný dodavatel dodá zadavateli stanovený počet (5 ks) nových vozidel konkrétní konfigurace za současného odkupu 5 ks stávajících osobních vozidel protiúčtem. Vybraný dodavatel, který příslušná nová vozidla dodá, bude na těchto vozidlech provádět záruční servis po celou záruční dobu podle podmínek výrobce v autorizovaném servisním středisku.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Česká republika - Ministerstva vnitra
Rámcová dohoda na dodávky automobilů osobních silničních policejních do středně těžkého terénu na období 2019-2022   
Stručný popis: Zadavatel předpokládal dodání cca 620 ks automobilů. Závazný byl nepřekročitelný finanční objem předpokládané hodnoty.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
ZZS Karlovarského kraje - logistický speciál - 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks logistických speciálů, vozidel pro řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob určených pro přepravu materiálně technického zabezpečení na místo mimořádné události, v souladu s požadavky zadávací dokumentace, zejm. přílohou č. 3 Technická specifikace. Předmět plnění musí být kompatibilní se stávajícími systémy využívanými ZZS KVK. Akce je financována v rámci programu 13508 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Sanitní vozidla 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou kusů nových nepoužitých sanitních vozidel třídy A2 pro převoz jednoho nebo více pacientů, kteří nejsou v přímém nebezpečí ohrožení života, a to včetně zástavby s maximálním důrazem na bezpečnost posádky i přepravovaných osob. Sanitní vozy budou využívány Dopravní zdravotní službou zadavatele.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Silnice LK a.s.
Nákup osobních vozidel   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky je dodávka celkem 14 ks osobních vozidel (dále jen „Vozidla“) rozdělených do tří kategorií A – nižší management (7 Vozidel), B – střední management (2 Vozidla) a C – vrcholný management (5 Vozidel).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Česká republika - Ministerstvo financí
Dynamický nákupní systém na dodávky osobních vozidel - Výzva 2-19 (nákup elektromobilů)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektromobilů pro Ministerstvo financí a Pověřující zadavatele (kterými mohou být jakékoliv subjekty veřejnoprávního charakteru se sídlem v České republice). Centrální zadavatel bude v této pilotní zakázce pořizovat vozy kategorie B – nižší střední třída dle technického standardu osobních vozidel na alternativní pohon (aktuální znění je dostupné na: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/smart-governance/centralni-nakup-statu/komoditni-technicke-standardy/technicky-standard-osobnich-vozidel-na-a-29372). Veřejná zakázka bude zadávána v Dynamickém nákupním systému na dodávky osobních vozidel (více informací zde: https://mfcr.ezak.cz/dns_display_5.html).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel na alternativní palivo CNG (Commpressed Natural Gas) pro období let 2015-2018   
Stručný popis: Automobily na alternativní palivo CNG silniční osobní v běžném obchodním provedení. Kategorie automobilů budou konkretizovány v zadávací dokumentaci. Předpokládaný celkový počet automobilů je 370 kusů za 4 roky. Veřejná zakázka bude vyhlášena jako otevřené zadávací řízení s uzavřením rámcové smlouvy s jedním uchazečem.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel kategorie M1-mikrobusy pro období let 2016-2018   
Stručný popis: Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel kategorie M1-mikrobusy pro období let 2016-2018
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na dodávky osobních vozidel kategorie A1 - limuzín pro období let 2017-2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky osobních silničních automobilů kategorie A1 - limuzín.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti
Dodávka osobních automobilů pro rezort Ministerstva spravedlnosti   
Stručný popis: S ohledem na potřeby resortu Ministerstva spravedlnosti a také s ohledem na zpřístupnění veřejné zakázky co nejširšímu okruhu dodavatelů se Zadavatel rozhodl veřejnou zakázku rozdělit na 2 části: 1. část vozidla dle specifikace 1A a 1B v modifikacích dle paliva; 2. část vozidla dle specifikací 2B, 2D, 3A a 3B v modifikacích dle paliva
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie