Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 327 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká filharmonie, příspěvková organizace
Rekonstrukce osvětlení ve Dvořákově síni – Dodávka lamp a zdvihacích zařízení   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace řídicího systému scénického osvětlení, mechanického zdvihacího systému a dodávka scénických reflektorů.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
Dodávka osvětlovací techniky pro zájezdy a Činoherní scénu MDB   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka osvětlovací techniky, reflektorů a svítidel pro zájezdy a Činoherní scénu MDB.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Rámcová dohoda na dodávky elektromateriálu v roce 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (rámcové dohody) jsou průběžné dodávky elektromateriálu dle aktuálních potřeb zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody, a to v předpokládaném množství a sortimentu zboží uvedeného v příloze č. 1 – vzorovém nákupním koši (dále též „zboží“), které budou realizovány v roce 2019. Na základě tohoto zadávacího řízení byla uzavřena rámcová kupní smlouva (představující rámcovou dohodu ve smyslu § 132 zákona). Rámcová dohoda je uzavřena s jedním dodavatelem. Toto oznámení se týká zadání zakázek na základě uzavřené rámcové kupní dohody v I. čtvrtletí roku 2019.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dynamický nákupní systém pro náhradní díly svítidel veřejného osvětlení   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky náhradních dílů svítidel veřejného osvětlení pro potřeby zadavatele.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Časti lámp a osvetľovacích zariadení
Česká televize
Osvětlovací technika 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osvětlovací techniky a jejího příslušenství v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky

Zateplení podlahy v provozní hale   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce spočívající v provedení nové podlahové konstrukce. Stávající konstrukce bude vybourána a bude provedena nová betonová plocha z leštěného betonu vyztužená kari sítí.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Nákup světelných zdrojů veřejného osvětlení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na nákup světelných zdrojů pro veřejné osvětlení.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Elektrónky (elektrické katódové lampy)
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na dodávky mobilních osvětlení na období 2019-2021   
Stručný popis: Jedná se o nákup 88 ks mobilních osvětlení.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Nákup světelných zdrojů veřejného osvětlení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na nákup světelných zdrojů pro veřejné osvětlení.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Elektrónky (elektrické katódové lampy)
Krajská zdravotní, a.s.
Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a.s. II.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání chirurgického operačního svítidla spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně dopravy zboží do místa plnění, realizace stavební připravenosti, jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži, předání všech příslušných dokladů, záručního servisu za podmínek uvedených ve smlouvě, likvidace obalového materiálu, odborná demontáž stávajícího přístroje pro opětovnou instalaci v jiném místě, zajištění obalového a převozového materiálu pro stávající demontovaný přístroj.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Krajská zdravotní, a.s.
Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a.s. II.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání chirurgického operačního svítidla spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně dopravy zboží do místa plnění, realizace stavební připravenosti, jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži, předání všech příslušných dokladů, záručního servisu za podmínek uvedených ve smlouvě, likvidace obalového materiálu, demontáž a ekologická likvidace stávajícího přístroje.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Švandovo divadlo na Smíchově
Dodávka osvětlovací techniky do Švandova divadla na Smíchově - sada I   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových funkčních světel a instalačního materiálu dle technické specifikace, která je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnou legislativou, technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Česká filharmonie, příspěvková organizace
Rekonstrukce osvětlení ve Dvořákově a Sukově síni – Dodávka světel   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka scénických reflektorů
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
město Klatovy
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech - 2. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem projektu je obnova veřejného osvětlení města Klatovy ve vytipovaných lokalitách, jež jsou napájeny z rozvaděčů RVO010, RVO012, RVO014 a RVO025. Jedná se převážně o svítidla osazená vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Rekonstrukce spočívá ve výměně současných ne-vyhovujících svítidel novými na bázi LED technologie v závislosti na provedených světelně-technických výpočtech. V novém navrženém stavu je uvažována instalace nových 181 svítidel na bázi LED o celkovém instalovaném příkonu maximálně 6,64 kW. Je uvažována pouze výměna svítidel, výměna propojovacího vedení mezi svítidlem a paticovou svorkovnicí (CYKY 3x1,5 mm2), výměna paticové svorkovnice.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Město Bohumín
Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Bohumín 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Za účelem snížení energetické náročnosti pouličního osvětlení dodávka a výměna svítidel za technologii LED a montáž regulátorů napětí.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie