Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 331 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká televize
„Rekonstrukce zkušebny č. 2 - scénické osvětlení“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je dodávka scénického osvětlení a provedení veškerých stavebních prací včetně instalace dodaného osvětlení a vybudování rozvaděče, nosného systému osvětlení, zřízení nového přívodu elektrické energie pro rozvaděč nově dodaného scénického osvětlení, úpravy akustických vlastností zkušebny, rekonstrukce vzduchotechniky a s tím spojené vybudování nových rozvodů tepla a chladu. Předmětné plnění veřejné zakázky zahrnuje dodávku scénického osvětlení a periferních zařízení umístěných na technologickém roštu pod stropem televizního studia a následně uvedení technologického celku do provozu.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Česká televize
„Rekonstrukce zkušebny č. 2 - scénické osvětlení“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je dodávka scénického osvětlení a provedení veškerých stavebních prací včetně instalace dodaného osvětlení a vybudování rozvaděče, nosného systému osvětlení, zřízení nového přívodu elektrické energie pro rozvaděč nově dodaného scénického osvětlení, úpravy akustických vlastností zkušebny, rekonstrukce vzduchotechniky a s tím spojené vybudování nových rozvodů tepla a chladu. Předmětné plnění veřejné zakázky zahrnuje dodávku scénického osvětlení a periferních zařízení umístěných na technologickém roštu pod stropem televizního studia a následně uvedení technologického celku do provozu.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
ČESKÁ TELEVIZE
„Rekonstrukce zkušebny č. 2 - scénické osvětlení“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je dodávka scénického osvětlení a provedení veškerých stavebních prací včetně instalace dodaného osvětlení a vybudování rozvaděče, nosného systému osvětlení, zřízení nového přívodu elektrické energie pro rozvaděč nově dodaného scénického osvětlení, úpravy akustických vlastností zkušebny, rekonstrukce vzduchotechniky a s tím spojené vybudování nových rozvodů tepla a chladu. Předmětné plnění veřejné zakázky zahrnuje dodávku scénického osvětlení a periferních zařízení umístěných na technologickém roštu pod stropem televizního studia a následně uvedení technologického celku do provozu.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Česká televize
„Rekonstrukce horní sféry studia SK8“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Specifikace předmětného plnění: • vytvoření horní sféry a scénického osvětlení ve studiu zadavatele, • zajištění rovnoměrnosti hladiny osvětlení ve studiu a rovnoměrnosti nasvětlení pozadí pro klíčování virtuálního pozadí, • zajištění možnosti uměleckého nasvícení scény, • dosažení snadné ovladatelnosti světelného parku a periferních zařízení umístěných na technologickém roštu pod stropem a vysokého komfortu obsluhy na současné technické úrovni, umožňujícího rychlé zasvícení scény a tím zkrácení prodlev mezi jednotlivými pořady, • rekonstrukce pracovního osvětlení, • rekonstrukce systému elektrické požární signalizace, zahrnující dodávku a montáž nasávacího systému ve studiu, vzorkovací komory do odtahového potrubí vzduchotechniky, instalaci optickokouřových hlásičů, protipožární utěsnění prostupů, provedení SW úpravy do areálových ústředen EPS a do nadstavbového zařízení MM8000. Součástí díla je zprovoznění a odzkoušení systému EPS, vyhotovení protokolů o funkčních zkouškách a zprovoznění požárně bezpečnostního zařízení, vyhotovení dokumentace skutečného stavu EPS vč. výjezdových karet pro hasiče ČT, vytvoření nové elektroinstalace scénického osvětlení, včetně nových rozvaděčů, • součástí je i instalace dvou nových látkových drah horizontů na stávající konstrukci ve výšce 4,45 m. • vyhotovení výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení díla, • předání dokladové části, revizí, měřících protokolů, atestů, certifikátů souvisejících s předmětem díla, dokladů o ekologické likvidaci odpadů. Bližší specifikace předmětného plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Česká televize
„Rekonstrukce horní sféry studia SK8“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Specifikace předmětného plnění: • vytvoření horní sféry a scénického osvětlení ve studiu zadavatele, • zajištění rovnoměrnosti hladiny osvětlení ve studiu a rovnoměrnosti nasvětlení pozadí pro klíčování virtuálního pozadí, • zajištění možnosti uměleckého nasvícení scény, • dosažení snadné ovladatelnosti světelného parku a periferních zařízení umístěných na technologickém roštu pod stropem a vysokého komfortu obsluhy na současné technické úrovni, umožňujícího rychlé zasvícení scény a tím zkrácení prodlev mezi jednotlivými pořady, • rekonstrukce pracovního osvětlení, • rekonstrukce systému elektrické požární signalizace, zahrnující dodávku a montáž nasávacího systému ve studiu, vzorkovací komory do odtahového potrubí vzduchotechniky, instalaci optickokouřových hlásičů, protipožární utěsnění prostupů, provedení SW úpravy do areálových ústředen EPS a do nadstavbového zařízení MM8000. Součástí díla je zprovoznění a odzkoušení systému EPS, vyhotovení protokolů o funkčních zkouškách a zprovoznění požárně bezpečnostního zařízení, vyhotovení dokumentace skutečného stavu EPS vč. výjezdových karet pro hasiče ČT, vytvoření nové elektroinstalace scénického osvětlení, včetně nových rozvaděčů, • součástí je i instalace dvou nových látkových drah horizontů na stávající konstrukci ve výšce 4,45 m. • vyhotovení výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení díla, • předání dokladové části, revizí, měřících protokolů, atestů, certifikátů souvisejících s předmětem díla, dokladů o ekologické likvidaci odpadů. Bližší specifikace předmětného plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Česká televize
„Rekonstrukce horní sféry studia SK8“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Specifikace předmětného plnění: • vytvoření horní sféry a scénického osvětlení ve studiu zadavatele, • zajištění rovnoměrnosti hladiny osvětlení ve studiu a rovnoměrnosti nasvětlení pozadí pro klíčování virtuálního pozadí, • zajištění možnosti uměleckého nasvícení scény, • dosažení snadné ovladatelnosti světelného parku a periferních zařízení umístěných na technologickém roštu pod stropem a vysokého komfortu obsluhy na současné technické úrovni, umožňujícího rychlé zasvícení scény a tím zkrácení prodlev mezi jednotlivými pořady, • rekonstrukce pracovního osvětlení, • rekonstrukce systému elektrické požární signalizace, zahrnující dodávku a montáž nasávacího systému ve studiu, vzorkovací komory do odtahového potrubí vzduchotechniky, instalaci optickokouřových hlásičů, protipožární utěsnění prostupů, provedení SW úpravy do areálových ústředen EPS a do nadstavbového zařízení MM8000. Součástí díla je zprovoznění a odzkoušení systému EPS, vyhotovení protokolů o funkčních zkouškách a zprovoznění požárně bezpečnostního zařízení, vyhotovení dokumentace skutečného stavu EPS vč. výjezdových karet pro hasiče ČT, vytvoření nové elektroinstalace scénického osvětlení, včetně nových rozvaděčů, • součástí je i instalace dvou nových látkových drah horizontů na stávající konstrukci ve výšce 4,45 m. • vyhotovení výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení díla, • předání dokladové části, revizí, měřících protokolů, atestů, certifikátů souvisejících s předmětem díla, dokladů o ekologické likvidaci odpadů. Bližší specifikace předmětného plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Obec Vacenovice
„Obec Vacenovice – Dodávka veřejného osvětlení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výměna svítidel ve vybraných lokalitách obce Vacenovice a doplnění svítidel na stávající stožáry. Veřejná zakázka je podrobně specifikována v zadávací dokumentaci a jejích jednotlivých přílohách.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
„Dodávky elektromateriálu v letech 2015 - 2018“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky – průběžné zajišťování dodávek zboží – elektromateriálu dle aktuálních potřeb zadavatele, které budou realizovány v průběhu let 2015 až 2018 ode dne účinnosti rámcové smlouvy. Na základě tohoto zadávacího řízení byla uzavřena rámcová smlouva s jedním uchazečem. Na základě uzavřené rámcové smlouvy bude vybraný dodavatel pro zadavatele zajišťovat dodávky konkrétně definovaného druhu a množství zboží po celou dobu trvání rámcové smlouvy formou dílčích plnění vždy na základě konkrétní písemné objednávky zadavatele.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
ČESKÁ TELEVIZE
„Dodávka scénického osvětlení do nového televizního studia v Brně“   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění systému scénického osvětlení, spočívající v dodávce osvětlovacích roštů, teleskopů a pantografů, rozvaděčů, stmívačů a silových rozvodů pro scénické svícení ve dvou větších studiích, zpravodajském studiu a obrazové hlasatelně, včetně montáže, zprovoznění a výchozí revize. Předmětné plnění je dále blíže specifikováno v zadávacích podmínkách.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Pardubický kraj
Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice – dodávka navigačního systému   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Dodávka navigačního (orientačního) systému v areálu zámku Pardubice.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Rozvojový fond Pardubice a.s.
Zhotovení Led zobrazovacího pásu   
Stručný popis: Předmětem zakázky bude realizace dodávek včetně montáže led zobrazovacího pásu do Multifunkční aré
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Česká republika – Ministerstvo obrany
Zdravotnické přístroje   
Zdravotnické přístroje
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim

Zateplení podlahy v provozní hale   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce spočívající v provedení nové podlahové konstrukce. Stávající konstrukce bude vybourána a bude provedena nová betonová plocha z leštěného betonu vyztužená kari sítí.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Česká republika – Ministerstvo obrany
Žárovky H7 12V 55W   
Žárovky H7 12V 55W
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Elektrónky (elektrické katódové lampy)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Výroba exteriérových infotabulí a infopanelů pro posílení návštěvnické infrastruktury   
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Výroba exteriérových infotabulí a infopanelů pro posílení návštěvnické infrastruktury. Jde o desky sendvičového typu, s jádrem s polyethylenu a hliníkovým plechem na povrchu, celková tloušťka 3mm, odolné vnějším vlivům - např. Dibond či jiné řešení s obdobnými vlastnostmi. Tabulky o rozměrech 300x300 mm (777 variant grafického zpracování v celkovém počtu 5102 ks). Infopanely 1200x800 mm (565 variant grafického zpracování v počtu 730 ks).
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie