Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 3145 z 339 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Hradec Králové
DNS na laboratorní přístroje -30-2013   
Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému jsou za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek dodávky laboratorní přístroje definované CPV, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace, přičemž jednotlivé položky jsou specifikovány v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Elektrónky (elektrické katódové lampy)
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Dodání výbojek PHILIPS MASTER MHN-LA 2000W/956 400V   
Dodání výbojek PHILIPS MASTER MHN-LA 2000W/956 400V pro objekt Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy PSK UNION, Kruhová č. 12, Praha 10
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Elektrónky (elektrické katódové lampy)
Hlavní město Praha
Dodávka a instalace LED osvětlení jeviště   
Předmětem veřejné zakázky „Dodávka a instalace LED osvětlení jeviště“ je nahrazení technicky dosluhujícího stávajícího osvětlení jeviště, čímž má dojík ke zkvalitnění způsobu osvětlení jeviště, jakož i ke zlepšení komfortu obsluhy osvětlení a v neposlední řadě k úspoře provozu tohoto zařízení. Předmět dodávky bude realizován včetně provedení instalace osvětlení a instalace tzv. rumpálů pro manipulaci s osvětlením dle specifikace zadavatele. Součástí veřejné zakázky je též zpracování projektové dokumentace skutečného stavu instalace osvětlení a dodání revizní zprávy. Rekonstrukce musí probíhat za běžného provozu objektu Obecního domu Praha a. s., s ohledem na plánované akce na jevišti.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Hlavní město Praha
Dodávka a instalace LED osvětlení jeviště   
Předmětem veřejné zakázky „Dodávka a instalace LED osvětlení jeviště“ je nahrazení technicky dosluhujícího stávajícího osvětlení jeviště, čímž má dojít ke zkvalitnění způsobu osvětlení jeviště, jakož i ke zlepšení komfortu obsluhy osvětlení a v neposlední řadě k úspoře provozu tohoto zařízení. Předmět dodávky bude realizován včetně provedení instalace osvětlení a instalace tzv. rumpálů pro manipulaci s osvětlením. Součástí veřejné zakázky je též zpracování projektové dokumentace skutečného stavu instalace osvětlení a dodání revizní zprávy.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Hlavní město Praha
Dodávka a instalace LED osvětlení jeviště   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky „Dodávka a instalace LED osvětlení jeviště“ je nahrazení technicky dosluhujícího stávajícího osvětlení jeviště, čímž má dojík ke zkvalitnění způsobu osvětlení jeviště, jakož i ke zlepšení komfortu obsluhy osvětlení a v neposlední řadě k úspoře provozu tohoto zařízení. Předmět dodávky bude realizován včetně provedení instalace osvětlení a instalace tzv. rumpálů pro manipulaci s osvětlením dle specifikace zadavatele. Součástí veřejné zakázky je též zpracování projektové dokumentace skutečného stavu instalace osvětlení a dodání revizní zprávy. Rekonstrukce musí probíhat za běžného provozu objektu Obecního domu Praha a. s., s ohledem na plánované akce na jevišti.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Hlavní město Praha
Dodávka a instalace LED osvětlení jeviště   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem veřejné zakázky je nahrazení technicky dosluhujícího stávajícího osvětlení jeviště. Předmět veřejné zakázky bude realizován za běžného provozu objektu Obecního domu Praha s ohledem na plánované akce na jevišti a zahrnuje i provedení instalace osvětlení včetně tzv. rumpálů pro manipulaci s osvětlením dle specifikace zadavatele. Součástí veřejné zakázky je též zpracování projektové dokumentace skutečného stavu instalace osvětlení a dodání revizní zprávy.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Dodávka a instalace svítidel pro operační sály a vyšetřovny pro ON Náchod a.s.   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem zakázky je dodávka a instalace 4 kusů svítidel pro operační sály, 1 kusu osvětlení na vyšetřovnu, 2 kusů operačních světel a 1 kusu pojízdného operačního světla. Součástí zakázky je záruční a pozáruční servis.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Národní galerie v Praze
Dodávka a montáž osvětlení pro sbírkovou expozici ve Schwarzenberském paláci   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž osvětlovacích těles ve výstavních prostorech, vč. nasvícení výstavy tj. • Výroba a dodání osvětlovací těles • dodání prvků na místo plnění • montáž a instalace v místě konání výstavy, • veškeré související plnění, potřebné pro realizaci díla, např. likvidace odpadu, • zajištění/vypracování a předání souvisejících dokladů – doklad o dokončené montáži a stabilitě systému, doklad o bezpečnosti systému apod. Podrobnější informace jsou uvedeny ve výkazu výměr k ocenění, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace a v technické specifikaci, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
FINIDR, s.r.o.
Dodávka a montáž osvětlení výrobní haly   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a montáž plošného osvětlení a lokálního osvětlení nad stroji ve výrobní hale.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dodávka a montáž scénického osvětlení a divadelního zdvihacího zařízení pro Jihočeské divadlo   
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem zakázky je dodávka v Technické zprávě specifikovaných prvků scénického osvětlení a divadelní zdvihací techniky včetně příslušenství, jejich instalace a uvedení do provozu za podmínek stanovených projektovou dokumentací. Součástí dodávky je zajištění revize všech souvisejících systémů včetně zaškolení příslušného personálu (údržba, obsluha).
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dodávka a montáž scénického osvětlení a divadelního zdvihacího zařízení pro Jihočeské divadlo   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem zakázky je dodávka v technické zprávě specifikovaných prvků scénického osvětlení a divadelní zdvihací techniky včetně příslušenství, jejich instalace a uvedení do provozu za podmínek stanovených projektovou dokumentací. Součástí dodávky je zajištění revize všech souvisejících systémů včetně zaškolení příslušného personálu (údržba, obsluha). Předmětem dodávky je vybavení a technologie scénického osvětlení splňující nároky v prostředí profesionálního divadelního provozu. Jedná se zejména o řídící pult scénického a efektového osvětlení, stmívací zařízení a scénické reflektory. Další položku dodávky tvoří technologie divadelního zdvihacího zařízení (tzv. bodové tahy) umožňující variabilitu místa zavěšení a vzájemné synchronizace. Součástí dodávky jsou i příslušenství ke scénickému osvětlení jako propojovací kabely, přípojné konektory, stojany popř. konzole atd. a příslušenství ke zdvihacímu zařízení.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dodávka a montáž scénického osvětlení a divadelního zdvihacího zařízení pro Jihočeské divadlo   
Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh Předmětem zakázky je dodávka v technické zprávě specifikovaných prvků scénického osvětlení a divadelní zdvihací techniky včetně příslušenství, jejich instalace a uvedení do provozu za podmínek stanovených projektovou dokumentací. Součástí dodávky je zajištění revize všech souvisejících systémů včetně zaškolení příslušného personálu (údržba, obsluha). Předmětem dodávky je vybavení a technologie scénického osvětlení splňující nároky v prostředí profesionálního divadelního provozu. Jedná se zejména o řídící pult scénického a efektového osvětlení, stmívací zařízení a scénické reflektory. Další položku dodávky tvoří technologie divadelního zdvihacího zařízení (tzv. bodové tahy) umožňující variabilitu místa zavěšení a vzájemné synchronizace. Součástí dodávky jsou i příslušenství ke scénickému osvětlení jako propojovací kabely, přípojné konektory, stojany popř. konzole atd. a příslušenství ke zdvihacímu zařízení.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dodávka a montáž scénického osvětlení a divadelního zdvihacího zařízení pro Jihočeské divadlo   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem dodávky je vybavení a technologie scénického osvětlení splňující nároky v prostředí profesionálního divadelního provozu. Jedná se zejména o řídící pult scénického a efektového osvětlení, stmívací zařízení a scénické reflektory. Další položku dodávky tvoří technologie divadelního zdvihacího zařízení (tzv. bodové tahy) umožňující variabilitu místa zavěšení a vzájemné synchronizace. Součástí dodávky jsou i příslušenství ke scénickému osvětlení jako propojovací kabely, přípojné konektory, stojany popř. konzole atd. a příslušenství ke zdvihacímu zařízení a uchycení bočních stěnových konzolí ( v případě osazení bočních světel) i drobné zednické práce a zámečnické přípomoce.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dodávka a montáž scénického osvětlení a divadelního zdvihacího zařízení pro Jihočeské divadlo   
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Předmětem dodávky je vybavení a technologie scénického osvětlení splňující nároky v prostředí profesionálního divadelního provozu. Jedná se zejména o řídící pult scénického a efektového osvětlení, stmívací zařízení a scénické reflektory. Další položku dodávky tvoří technologie divadelního zdvihacího zařízení (tzv. bodové tahy) umožňující variabilitu místa zavěšení a vzájemné synchronizace. Součástí dodávky jsou i příslušenství ke scénickému osvětlení jako propojovací kabely, přípojné konektory, stojany popř. konzole atd. a příslušenství ke zdvihacímu zařízení a uchycení bočních stěnových konzolí ( v případě osazení bočních světel) i drobné zednické práce a zámečnické přípomoce.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Dodávka elektromateriálu   
Dodávky spotřebního elektromatromateriálu na období 1 roku dle potřeb zadavatele na základě rámcové smlouvy, uzavřené s jedním dodavatelem.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie