Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 331 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM
Osvětlení – snížení tepelných ztrát objektu dílen   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka osvětlení pro stavbu – snížení tepelných ztrát objektu dílen včetně dopravy.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Rámcová dohoda na dodávky elektromateriálu v roce 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (rámcové dohody) jsou průběžné dodávky elektromateriálu dle aktuálních potřeb zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody, a to v předpokládaném množství a sortimentu zboží uvedeného v příloze č. 1 – vzorovém nákupním koši (dále též „zboží“), které budou realizovány v roce 2019. Na základě tohoto zadávacího řízení byla uzavřena rámcová kupní smlouva (představující rámcovou dohodu ve smyslu § 132 zákona). Rámcová dohoda je uzavřena s jedním dodavatelem. Toto oznámení se týká zadání zakázek na základě uzavřené rámcové kupní dohody ve II. čtvrtletí roku 2019.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Město Nový Jičín
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Nový Jičín - EFEKT2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výměna svítidel veřejného osvětlení na vybraných komunikacích a úprava vybavení rozvaděčů. Účelem realizace předmětu veřejné zakázky je optimalizace a zefektivnění nákladů na provoz soustavy veřejného osvětlení na území Nového Jičína a zvýšení bezpečnosti na komunikacích v nočních hodinách.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Výměna osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii – Hlavní budova DLO   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo (Příloha č. 8 této ZD), kdy dílem podle této smlouvy se rozumí zajištění výměny osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii v Hlavní budově DLO. Veškeré práce a potřebné úpravy jsou obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 6 této ZD.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Česká filharmonie, příspěvková organizace
Rekonstrukce osvětlení ve Dvořákově síni – Dodávka lamp a zdvihacích zařízení   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace řídicího systému scénického osvětlení, mechanického zdvihacího systému a dodávka scénických reflektorů.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
Dodávka osvětlovací techniky pro zájezdy a Činoherní scénu MDB   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka osvětlovací techniky, reflektorů a svítidel pro zájezdy a Činoherní scénu MDB.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Rámcová dohoda na dodávky elektromateriálu v roce 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (rámcové dohody) jsou průběžné dodávky elektromateriálu dle aktuálních potřeb zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody, a to v předpokládaném množství a sortimentu zboží uvedeného v příloze č. 1 – vzorovém nákupním koši (dále též „zboží“), které budou realizovány v roce 2019. Na základě tohoto zadávacího řízení byla uzavřena rámcová kupní smlouva (představující rámcovou dohodu ve smyslu § 132 zákona). Rámcová dohoda je uzavřena s jedním dodavatelem. Toto oznámení se týká zadání zakázek na základě uzavřené rámcové kupní dohody v I. čtvrtletí roku 2019.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dynamický nákupní systém pro náhradní díly svítidel veřejného osvětlení   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky náhradních dílů svítidel veřejného osvětlení pro potřeby zadavatele.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Časti lámp a osvetľovacích zariadení
Česká televize
Osvětlovací technika 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osvětlovací techniky a jejího příslušenství v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky

Zateplení podlahy v provozní hale   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce spočívající v provedení nové podlahové konstrukce. Stávající konstrukce bude vybourána a bude provedena nová betonová plocha z leštěného betonu vyztužená kari sítí.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Nákup světelných zdrojů veřejného osvětlení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na nákup světelných zdrojů pro veřejné osvětlení.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Elektrónky (elektrické katódové lampy)
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na dodávky mobilních osvětlení na období 2019-2021   
Stručný popis: Jedná se o nákup 88 ks mobilních osvětlení.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Nákup světelných zdrojů veřejného osvětlení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na nákup světelných zdrojů pro veřejné osvětlení.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Elektrónky (elektrické katódové lampy)
Krajská zdravotní, a.s.
Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a.s. II.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání chirurgického operačního svítidla spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně dopravy zboží do místa plnění, realizace stavební připravenosti, jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži, předání všech příslušných dokladů, záručního servisu za podmínek uvedených ve smlouvě, likvidace obalového materiálu, odborná demontáž stávajícího přístroje pro opětovnou instalaci v jiném místě, zajištění obalového a převozového materiálu pro stávající demontovaný přístroj.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Krajská zdravotní, a.s.
Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a.s. II.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání chirurgického operačního svítidla spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně dopravy zboží do místa plnění, realizace stavební připravenosti, jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži, předání všech příslušných dokladů, záručního servisu za podmínek uvedených ve smlouvě, likvidace obalového materiálu, demontáž a ekologická likvidace stávajícího přístroje.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie