Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1764 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Veselí nad Lužnicí
Sdružené dodávky zemního plynu pro město Veselí nad Lužnicí a s ním zúčastněné zadavatele na období 2020 – 2023   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, ve znění pozdějších předpisů vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ) - zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, - zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu. Odběrná místa zemního plynu zadavatelů v kategorii maloodběr v celkovém počtu 19 a v celkovém množství dodávky cca 2 297 MWh/rok, pro období dodávky 01.01.2020 6:00 hod. do 01.01.2024 6:00 hod. cca 9 188 MWh.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Dodávka pohonných hmot – motorové nafty do nadzemních nádrží   
Stručný popis: Předmětem plnění v rámci zadávacího řízení, které bude realizováno na základě rámcové dohody, jsou průběžné dodávky pohonných hmot – motorové nafty do nadzemních nádrží (bencalor) zadavatele včetně dopravy do všech areálů zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem zadávacího řízení. Dodávaný předmět plnění musí splňovat požadavky ČSN EN 590+A1. Předpokládaný objem dodávek, doba trvání rámcové dohody a bližší specifikace předmětu plnění týkající se tříd dodávané motorové nafty je uvedeno v závazném textu rámcové dohody.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Sdružené služby dodávky zemního plynu na rok 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou sdružené služby dodávky zemního plynu pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a přidružené subjekty z resortu MPO na období roku 2020 v předpokládaném souhrnném objemu 10 244,471 MWh, prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 1 798 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Město Třeboň
Sdružené dodávky zemního plynu pro město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace a založené společnosti na období 2020 – 2023 formou postupného nákupu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, ve znění pozdějších předpisů vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ) - zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, - zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Dodávka pevných paliv 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka pevných paliv včetně dopravy, uložení a urovnání na skládky a dodávka dřevěných pelet včetně dopravy cisternou s pneumatickým vyprazdňováním a uložení foukáním do skladů u kotelen provozovaných Armádní Servisní, příspěvkovou organizací.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Pevné palivá
Obec Postřelmov
Sdružené dodávky zemního plynu pro obec Postřelmov na období let 2020 – 2022 formou postupného nákupu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, ve znění pozdějších předpisů vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu ERÚ), - zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, - zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Město Mikulov
odávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: ředmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 22 029 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 121 809 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
České dráhy, a.s.
Dodávky motorové nafty pro období 2020 – 2023   
Stručný popis: Účelem veřejné zakázky s názvem „Dodávky motorové nafty pro období 2020 – 2023“ je výběr dodavatele motorové nafty pro potřeby zadavatele (České dráhy, a.s.) na období od ukončení stávajícího kontraktu zadavatele na dodávky motorové nafty (nastane v období první poloviny r. 2020, nejpozději však uplynutím dne 30.6.2020) do 30.6.2023, a to v celkovém předpokládaném objemu až 290 000 000 litrů za uvedené období.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny
Dodávky plynu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na komplexní dodávky zemního plynu pro odběrná místa zadavatele.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Trade Centre Praha a.s.
Dodávky zemního plynu   
Stručný popis: Zadavatel spravuje nemovitosti umístěné na území hl. m. Prahy. K provozu těchto nemovitostí je nutné zajistit dodávky zemního plynu. Tyto dodávky jsou předmětem tohoto zadávacího řízení. Předmětem veřejné zakázky jsou pouze dodávky a cena plynu (tj. bez poplatku OTE a ceny za distribuci). Ceny regulovaných souvisejících služeb se k ceně automaticky připočtou ve výši upravené obecně závaznými předpisy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Město Dobříš
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Město Dobříš   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka zemního plynu
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Město Třebechovice pod Orebem
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Třebechovice pod Orebem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka zemního plynu
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Vězeňská služba České republiky
Odolov - dodávky TOEL 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky extra lehkého topného oleje (dále jen "TOEL") do nadzemních zásobníků (2x35 000 litrů) pro potřeby zadavatele v předpokládaném množství 300 000 litrů po dobu platnosti Rámcové dohody do 31.12. 2019 nebo do vyčerpání limitu 8400000,00 Kč bez DPH.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie