Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 1697 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Jihlava
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 65 516 MWh na rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Město Jindřichův Hradec
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 4 798 MWh pro rok 2020, ve složení 3 548 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 1 250 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Město Domažlice
Nákup energií 2020 - plyn malooodběr   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr pod 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 4175 MWh pro rok 2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Centrum sociálních služeb Tloskov
Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu pro Centrum sociálních služeb Tloskov   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné celoroční dodávky zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu (celní sazebník 27111294), včetně dopravy a přečerpání do zásobníků pro vytápění, ohřev TUV a pro vaření v předpokládaném ročním odběru dle potřeb zadavatele, včetně dopravy a plnění do zásobníků v majetku zadavatele.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Dodávka zemního plynu na 48 měsíců formou DNS   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou: a) dodávky zemního plynu v maloodběru a b) středo/velkoodběru v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
České dráhy, a.s.
Dodávky uhlí a paliv vyrobených z uhlí 2019 – 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky uhlí a paliv vyrobených z uhlí pro organizační složky zadavatele v předpokládaném období od 08/2019 po následujících 12 měsíců v předpokládaném celkovém množství 4 663 tun na základě provozní potřeby zadavatele. Podrobněji viz zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Pevné palivá
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová smlouva na bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou karet   
Stručný popis: bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou karet
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť pro rok 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění VZ zadávaných na základě uzavřených rámcových dohod jsou průběžné dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť v roce 2019 pro jednotlivé veřejné zadavatele z resortu Ministerstva vnitra ČR (dále jen „veřejní zadavatelé“), kdy konkrétní plnění budou poskytována na základě kupních smluv uzavíraných jednotlivými veřejnými zadavateli.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Liberecký kraj
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 75 180 MWh pro rok 2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Město Domažlice
Nákup energií 2020 - plyn velkoodběr   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 26781 MWh pro rok 2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Motorová nafta pro SÚSPK (2018)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky motorové nafty do nadzemních zásobníků pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody (1 rok) v předpokládaném množství 691 200 litrů - rámcová dohoda s obnovením soutěže, až 5 rámcových dodavatelů
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Město Moravská Třebová
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 9 374 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Správa státních hmotných rezerv
19-001 Nákup leteckého petroleje JET A1   
Stručný popis: Předmětem VZ je dodávka 20 000 tis. l leteckého petroleje JET A-1, který bude využíván pro zásobování Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra v jakosti a provedení dle zadávací dokumentace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Nákup zemního plynu na rok 2020
Nákup zemního plynu na rok 2020   
Stručný popis: Dodávka zemního plynu v předpokládaném souhrnném množství 8208 MWh na rok 2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Statutární město Karlovy Vary
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Karlovy Vary, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí na období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: 1. fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn 2. přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl. t. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ). 3. zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, 4. zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie