Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 6912 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Multifunkční tiskové služby   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění multifunkčních tiskových služeb a jejich kontinuálního provozování v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, Praha 1 po dobu 4 let od dne nabytí účinnosti. Jedná se o pronájem 34 multifunkčních tiskáren požadované specifikace (viz. Příloha č. 1), které budou dodány na chodby sídla zadavatele a nahradí stávající tiskárny Xerox WorkCentre 7220. Součástí dodávky každé multifunkční tiskárny bude čtečka zaměstnaneckých karet a dodání licencí jako služby (subscripce) tiskového dohledového systému SafeQ na celou dobu pronájmu tiskárny. Zajištěním tiskových služeb bude rovněž kontinuální poskytování veškerého spotřebního materiálu (kromě papíru) formou periodického návozu do budovy MZe (samotnou ad-hoc výměnu zajistí MZe vlastními silami) včetně odvozu spotřebovaného materiálu k recyklaci/likvidaci. Další součásti služby bude zajištění všech servisních zákroků po celou dobu trvání smlouvy.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Česká republika – Kancelář Senátu
Nákup stolních a přenosných počítačů v roce 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka stolních a přenosných počítačů. Přesná specifikace je uvedena v bodě č. 5 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou části: 1. část veřejné zakázky – dodávka stolních počítačů. Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 90 ks stolních počítačů. 2. část veřejné zakázky – dodávka přenosných počítačů. Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 65 ks přenosných počítačů. Účastník je oprávněn podat nabídku na obě části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Bližší informace v rámci ZD.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov
Odborná učebna přírodních věd, 1. ZŠ Kadaň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je komplexní rekonstrukce učebny a sousedícího kabinetu na nové moderní prostory pro výuku přírodních věd pro 24 studentů. Rozměry učebny jsou 6,8 x 7,4m a rozměry kabinetu pak 6,8 x 2,8m. Při modernizaci učebny je uvažováno s celkovou rekonstrukcí, tj. od demontáže stávající podlahové krytiny, silnoproudých a slaboproudých rozvodů k vytvoření nových silnoproudých, slaboproudých rozvodů a kabelových tras pro AV audiovizuální techniku ve třídě (dále také „AV technika“). Učebna bude vybavena novou podlahovou krytinou, novou výmalbou, elektricky ovládanou stínicí technikou a specializovaným nábytkem. Jako koncové zařízení bude osazena technologie pro realizaci pokusů, dřez a plynový hořák v katedře, bezdrátové studentské pracovní stanice, výukové PC, stolní vizualizér a v neposledně řadě interaktivní tabule s prezentačním softwarem (dále také „SW“). Kabinet bude vybaven novým provozním LED osvětlením. Provozní osvětlení v učebně bude ponecháno stávající.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Pronájem multifunkčních zařízení r. 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních zařízení, vč. servisních služeb na dobu trvání 60 měsíců pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo obrany
Plotter   
Stručný popis: Předmětem VZ je pořízení Plotterů řezacích a velkoformátových A1+ ve prospěch útvarů a zařízení resortu MO, určených k obměně stávajících zastaralých.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka 15 grafických karet pro MOPR PF v DNS – 2019/0074   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání 15 kusů grafických karet pro počítačovou učebnu Katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty UJEP pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Nákup velkokapacitních barevných A3 do resortu MPO   
Stručný popis: Uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na nákup velkokapacitních tiskáren.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká obchodní inspekce
Nákup tiskáren a spotřebního materiálu   
Stručný popis: Uzavření rámcové dohody s jedním či více dodavateli na nákup kancelářských tiskáren (dále též jen „zboží“) a to včetně zajištění záručního servisu, a dále dodávek spotřebního materiálu.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Krajská zdravotní, a.s.
Disková kapacita pro Krajskou zdravotní, a.s. 2019   
Stručný popis: rozšíření diskového pole 3PAR 8400
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Město Ždírec nad Doubravou
ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZŠ ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU – VYBAVENÍ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení ZŠ ve Ždírci nad Doubravou. Předmět veřejné zakázky je rozdělen do dvou (2) částí. A. Nábytek, B. IT
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
ČR - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
CZ ICT 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky byly dodávky osobních (tj. stolních přenosných a kapesních) počítačů, pracovních stanic, displejů, monitorů, tiskáren, multifunkčních tiskových zařízení a skenerů, jejich doplňků a příslušenství.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Obec Kamenice
„Infrastruktura v ZŠ Kamenice – vybavení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zakázka je rozdělena na tři části, přičemž účastníci mohli podat nabídku na jednotlivé části samostatně. 1. část – Nábytek Předmětem první části je vybavení odborných učeben nábytkem. 2. část – IT vybavení Předmětem druhé části je vybavení odborných učen IT technickou. 3. část – Vybavení učeben Předmětem třetí části je vybavení odborných učen pomůckami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka IT zařízení pro PřF v DNS – 2019/0056   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání 3 externích disků, 1 interního SSD M.2, 1 interního SSD Sata, 2 tabletů, 30 šifrovaných flash disků, 1 výpočetního PC, 1 rozšiřující grafické karty a 1 notebooku pro Přírodovědeckou fakultu UJEP.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Město Lanškroun
Dodávka IT techniky - Půdní vestavba ZŠ Smetanova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka IT techniky
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a.s.
Rámcová dohoda na nájem tiskových zařízení a poskytování souvisejících služeb včetně dodávky spotřebního materiálu (s výjimkou papíru)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Nájem tiskových zařízení včetně souvisejících služeb. Bližší vymezení je ve výzvě a jejich přílohách a smlouvě a jejich přílohách.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie