Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 6045 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Dny otevřených dveří na evropských projektech 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je organizační zajištění až čtrnácti jednodenních akcí - dnů otevřených dveří na zadavatelem vybraných projektech financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Plnění bude odebíráno zadavatelem na základě jeho aktuálních potřeb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Česká republika - Úřad práce ČR
JMK - Strážní služba pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Brně - Kontaktní pracoviště Břeclav   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění strážní služby spočívající ve výkonu ostrahy a ochrany osob a majetku v objektu Úřadu práce ČR, Kontaktního pracoviště Břeclav. V objektu je provozována činnost úřadu práce (nepojistné sociální dávky atd.).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo zahraničních věcí
Nákup přístupu do databáze The Economist Intelligence Unit na období 2019-2023   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup přístupů do unikátní analytické databáze The Economist Intelligence Unit pro potřeby jednotlivých zastupitelských úřadů České republiky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Zajištění grafických a tiskových služeb   
Stručný popis: Zpracování grafických návrhů tiskovin, sazba, předtisková příprava, tisk, balení a distribuce na předem stanovená místa. Jedná se o zpracování různých typů tiskovin, např. letáky, DL letáky, pexesa, bloky, desky, publikace s vazbou V1, V2 nebo V8, ve standardních formátech (např. A4, A5, A6) i v nestandardních (např. 210 x 210 mm, 100 x 185 mm, CD‐ROM aj.).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Aktualizace národních plánů povodí   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování podkladů a návrhů Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje pro 3. etapu plánování v oblasti vod pro roky 2021 až 2027 dle věcných a časových požadavků na zpracování plánů povodí dle vodního zákona, časového plánu a programu prací pro 3. etapu plánování v oblasti vod, a v souladu s vyhláškou o plánování, v listinné a elektronické struktuře podle Makety NPP. V rámci veřejné zakázky dojde k přezkoumání a aktualizaci NPP zpracovaných pro 2. etapu plánování v oblasti vod pro roky 2015 až 2021, schválených dne 21. 12. 2015 vládou ČR usnesením č. 1083. Zpracování předmětu smlouvy bude provedeno v rámci čtyř dílčích etap (etapa 2019, 2020, 2021 a 2022).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Úřad práce České republiky
Zajištění fyzické ostrahy pro Moravskoslezský kraj   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění ostrahy majetku pro Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě v rámci Moravskoslezského kraje, a podřízených kontaktních pracovišť na uvedených adresách v bodě 1.6 ZD. Zakázka je rozdělena na 11 částí, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná smlouva s vítězným dodavatelem.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Ex-ante analýza zavedení finančních nástrojů v PRV v období 2021 - 2027   
Stručný popis: Vypracování předběžné analýzy zavedení finančních nástrojů v PRV v období 2021 - 2027.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
Výběr fyzické ostrahy pro objekty NPÚ, ÚPS Praha - Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy v prostorách Zadavatele (objednatele). Smlouva bude sjednaná na dobu neurčitou.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Dynamický nákupní systém na nákup mediálního prostoru pro MMR a pro evropské fondy   
Stručný popis: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zavádí dynamický nákupní systém na nákup mediálního prostoru pro ministerstvo (MMR) a evropské fondy (DNS) dle ustanovení § 139 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., a to na dobu 4 let. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v rámci DNS v předem neurčených nepravidelných časových intervalech odvislých zejména od potřeb jednotlivých útvarů zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Poskytování právních služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek   
Stručný popis: Poskytování právních služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Grafické a tiskové služby: Publikace - 6 brožur   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v produkci, distribuci publikace, v grafických návrzích a v typografické úpravě metodického materiálu včetně korektury, realizované v rámci projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539 a dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Smlouva.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací OZP, především tvorba mediálních plánů, printová produkce, nákup reklamy, administrace reklamních kampaní, zajištění monitoringu, tvorba kreativních výstupů jako doplňkové služby předchozích aktivit, dodávka propagačních předmětů jako doplňková služba předchozích aktivit OZP, správa sociálních sítí, vč. doplňkové tvorby, PR aktivity, tvorba webů a mikrostránek a s tím souvisejících činností, další nepředvídatelné položky související s naplněním marketingové strategie OZP.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
ČEPS, a.s.
Zajištění bezpečnostních služeb pro ČEPS a.s.   
Stručný popis: „Zajištění bezpečnostních služeb pro ČEPS a.s.“ je poskytování komplexních služeb fyzické ostrahy, recepční služby a zajištění výjezdu zásahových jednotek za účelem ochrany osob a majetku.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Městská část Praha 8
Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8 „Osmička“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je Tisk časopisu městské části Praha 8 "Osmička" a jeho doprava na distribuční místa včetně nakládky a vykládky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Jihomoravský kraj
Propagace Jihomoravského kraje na festivalových akcích IGNIS BRUNENSIS – opakovaná výzva   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je propagace Jihomoravského kraje na akcích v rámci festivalových akcí IGNIS BRUNENSIS (dále jen „festival“), které se uskuteční ve dnech 24. 5. – 16. 6. 2019 v Brně a okolí. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci sestávající z obchodních podmínek.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie