Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 5743 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zajištění tiskových služeb pro MPO   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tiskových služeb, balení, dopravy a dodávky zboží do sídla zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Státní zemědělský intervenční fond
Rámcová dohoda – Zajištění externí administrace ICT veřejných zakázek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb spočívajících v komplexním zastoupení zadavatele při provádění úkonů souvisejících se zadávacími řízeními ICT veřejných zakázek ve smyslu § 43 ZZVZ po dobu účinnosti rámcové dohody. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 48 měsíců se 3 dodavateli.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Ostraha a kamerový dozor 2018-2020   
Stručný popis: Obsahem předmětu služby je: - komplexní zajištění ostrahy zařízení, recepčních a spojovatelských služeb v domě s pečovatelskou službou 1812/16 na ul. I. Sekaniny v Ostravě-Porubě a majetku, který mu bude za tímto účelem svěřen objednatelem; - komplexní zajištění ostrahy zařízení, recepčních a spojovatelských služeb v domě s pečovatelskou službou 6222/122 na ul. Průběžné v Ostravě-Porubě a přičleněného areálu, ve kterém jsou situovány domy 6219/114, 6220/116,118, 6221/120, 6216/106, 6217/108,110, 6218/112, 6215/104, 6214/102,100, 6212/98, 6211/96, 6210/94,92, 6209/90, 6208/88, 6207/86,84, 6206/82; - komplexní zajištění provozu monitorovacího centra a ostrahy bytového domu 741/11, 12 na Havlíčkově náměstí v Ostravě-Porubě a majetku, který mu bude za tímto účelem svěřen objednatelem; - komplexní zajištění dálkové ostrahy bytových domů ve správě MOb Poruba prostřednictvím bezpečnostních kamer, prostřednictvím monitorovacího centra v domě 741/11 na Havlíčkově nám. v Ostravě-Porubě.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
JIC, zájmové sdružení právnických osob
Rámcová smlouva: Komunikační agentura pro realizaci marketingových, komunikačních a grafických služeb pro JIC   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování grafických služeb realizovaných pro zadavatele na operativní bázi a komplexních služeb při tvorbě kreativních a mediálních strategií pro marketingové kampaně zadavatele, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci marketingových a komunikačních činností zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Hlavní město Praha
Zajištění outsourcingu reprografických služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění centrálních tiskových, reprografických a dalších dokumentových služeb formou náhradního plnění, prostřednictvím účelově zřízeného pracoviště, a to pro zadavatele a jeho zákazníky, tj. pro osoby přímo, či nepřímo ovládané zadavatelem. Předmětem plnění tak je provádění komplexních reprografických služeb pro potřeby zadavatele v rozmnožovně (reprocentru) zadavatele a na stávajícím vybavení rozmnožovny (reprocentra), které je majetkem zadavatele, nebo je v jeho užívání.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Reprografické služby
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
Tvorba a zpracování kreativního konceptu marketingových témat 2019, 2020 a 2021   
Stručný popis: Tvorba a zpracování kreativního konceptu marketingových témat 2019, 2020 a 2021
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
Mediální kampaň oslav významných výročí roku 2018 na blízkých trzích   
Stručný popis: „Mediální kampaň oslav výročí 2018 na blízkých trzích“ je realizace marketingové kampaně včetně nákupu mediálního prostoru v souladu s mediálním plánem.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
Mediální kampaň oslav významných výročí roku 2018 na českém trhu   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky „Mediální kampaň oslav výročí 2018 na českém trhu“ je realizace marketingové kampaně včetně nákupu mediálního prostoru v souladu s mediálním plánem. Marketingová kampaň bude zabezpečovat jednotnou komunikaci oslav významných výročí roku 2018 (události 1918, 1968) a bude plnit zastřešující roli v rámci marketingových aktivit meziresortní spolupráce pro Zadavatele i pro resorty Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury, Ministerstva obrany a jim podřízeným institucím, dále Ústavního soudu a Akademie věd České republiky a dalších institucí podpořených z veřejných zdrojů.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
DNS pro technické a logistické zajištění standardních akcí - Zajištění 8 akcí – KA3 - Workshop CŽV a KA4.5 – Poruchy attachmentu u dětí v náhradní rodinné péči   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní technické zajištění osmi (8) akcí s řádným plněním všech dalších služeb dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Návrh Smlouvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
DNS pro technické a logistické zajištění standardních akcí - Zajištění konference „Mezinárodní praxe v sociálním bydlení“   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní technické zajištění konference s řádným plněním všech dalších služeb dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Návrh Smlouvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Ministerstvo práce a sociálních věcí
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO SBĚR DAT   
Stručný popis: Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby v rozsahu blíže specifikovaném vždy ve výzvě k podání nabídek konkrétní dílčí veřejné zakázky ve smyslu § 141 ZZVZ, a to: zajištění kvantitativního (dotazníková šetření) i kvalitativního (individuální rozhovory, skupinové rozhovory, expertní panely) sběru dat, případně průzkumů a šetření, pro které je zapotřebí využití sociologických metod sběru dat.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Zajištění ostrahy pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.   
Stručný popis: Poskytnutí služeb ostrahy objektů zadavatele, a to ostraha nemocnice v Náchodě, Broumově a Rychnově nad Kněžnou po dobu 48 měsíců.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
Nákup mediálního prostoru pro realizaci marketingové kampaně Českého systému kvality služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru pro realizaci marketingové kampaně Českého systému kvality služeb – značky Q (dále jen ČSKS), a to v souladu s mediaplánem s garantovanými počty předloženým v nabídce účastníka zadávacího řízení (dále jen Účastník ZŘ) dle Přílohy č. 6.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je zavedení a užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání dílčích veřejných zakázek na služby související se zajištěním standardních akcí, kterými se pro účely této veřejné zakázky rozumí zejména konference, mezinárodní konference, semináře, kulaté stoly, workshopy a akce obdobného charakteru realizované především v rámci projektů. Zadávací řízení na tuto nadlimitní veřejnou zakázku bylo zahájeno formou otevřeného zadávacího řízení dle § 27 a § 93 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ). V souladu s § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) zařadí zadavatel do DNS dodavatele, který předloží žádost o účast v souladu s požadavky ZZVZ a zadavatele a splní tak podmínky pro zařazení do DNS. Po zavedení DNS bude zadavatel zadávat veřejné zakázky v DNS dle ustanovení § 141 ZZVZ.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
DNS pro technické a logistické zajištění standardních akcí - Zajištění 13 akcí – KA1 – Prezentace místních sítí služeb pro děti a rodiny a inovace služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní technické zajištění třinácti (13) akcí s řádným plněním všech dalších služeb dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Výzvy - Návrh Smlouvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie