Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 5948 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
Výkonová kampaň pro portál Kudyznudy.cz   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění a realizace výkonové kampaně pro portál Kudyznudy.cz.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Zajištění reklamních a marketingových služeb včetně reklamních předmětů (rámcová smlouva)   
Stručný popis: Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy se dvěma uchazeči na zajištění kompletních reklamních a marketingových služeb. Předmětem dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy budou reklamní kampaně či jiné dílčí projekty zaměřené na propagaci značky České průmyslové zdravotní pojišťovny, resp. jejích produktů a služeb nabízených pojištěncům. Reklamní a marketingové služby tvořící předmět této veřejné zakázky budou spočívat v zajištění/dodání následujících plnění: a) tvorba kreativních výstupů – layout reklamních kampaní, grafické práce, b) tvorba mediálních plánů, c) printová produkce, d) nákup reklamních ploch, médií a marketingových služeb, e) dodávka reklamních a dárkových předmětů s potiskem, a f) administrace akcí.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OPTP a IROP   
Stručný popis: Společným předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému jsou v obecném vyjádření služby vedoucí k naplňování evaluačních povinností v souladu s Evaluačním plánem (EP) - Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 (DoP), EP - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a EP - Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 (OPTP). Jde o služby evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací v souladu s EP DoP, IROP nebo OPTP a jejich aktualizaci, realizaci příp. ad hoc zajištění evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací (evaluace).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Uzavření rámcové dohody na tisk časopisů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na tisk odborného časopisu ŽIVA a rámcové dohody na tisk časopisů A/Věda a výzkum a AΩ / Věda pro každého. Rámcové dohody budou upravovat podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se plnění podle potřeb zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Uzavření rámcové dohody na tisk knih   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na tisk knih, která bude upravovat rámcové podmínky plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody podle potřeb Zadavatele a platných po dobu trvání rámcové dohody.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká republika - Úřad práce České republiky
Zajištění fyzické ostrahy pro Moravskoslezský kraj   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění ostrahy majetku pro Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě v rámci Moravskoslezského kraje, a podřízených kontaktních pracovišť na uvedených adresách v bodě 1.6 ZD. Zakázka je rozdělena na 11 částí, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná smlouva s vítězným dodavatelem.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Zprostředkování marketingových a prezentačních služeb   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je obstarání marketingových a prezentačních služeb za zadavatele, tj. dodavatel bude uzavírat jménem zadavatele smlouvy či objednávky s partnery zadavatele na pronájem reklamních ploch, speciální akce v médiích a další aktivity typu "event marketing" dle pokynů, instrukcí a podmínek stanovených zadavatelem. Součástí veřejné zakázky bude přesné dokladování proběhlé zakázky, a to během plnění zakázky nebo bezprostředně po její realizaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Koncepční kreativní práce   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je tvorba kreativních prací, příprava a grafické (kreativní) ztvárnění tiskových, elektronických a audiovizuálních podkladů, vč. textového a grafického zpracování, a to v souladu s aktuálními potřebami zadavatele a na základě jeho dílčích objednávek.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
ČEZ, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ESCO, a.s., ČEZ Prodej, a.s., Elektrárna Dukovany II, a. s., Elektrárna Temelín II, a. s.
Právní služby   
Stručný popis: 18 Předmětem tohoto Zadávacího řízení je uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s vybranými Dodavateli. S každým vybraným Dodavatelem uzavře každý člen sdružení zadavatelů dle odst. 3.1 této části 1 ZD samostatnou Smlouvu. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části, a to: • Část 1 – Právní služby v rámci ČR • Část 2 – Právní služby v Evropském hospodářském prostoru
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby  >  Právne poradenstvo a zastupovanie
Západočeská univerzita v Plzni
Dynamický nákupní systém na tiskařské služby (II.)   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v Dynamickém nákupním systému bude poskytování služeb (tiskařských služeb) dle aktuálních potřeb Zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Část 2. Komplexní právní zastupování zadavatele a smluvní podmínky v oblasti staveb pozemních komunikací   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb pro zadavatele. advokáty a advokátními kancelářemi podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem činností v rámci působnosti zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Část 3. Právo veřejného investování, IT a ICT právo   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb pro zadavatele. advokáty a advokátními kancelářemi podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem činností v rámci působnosti zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Část 1. Obecné právní poradenství a komplexní právní zastupování zadavatele   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb pro zadavatele. advokáty a advokátními kancelářemi podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem činností v rámci působnosti zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
město Uherský Brod
Koncepce, pasporty a strategie města Uherský Brod – KOMPAS UB   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky na služby je zpracování vybraných dílčích segmentových koncepcí a strategií, které pomohou naplánovat další rozvoj města a naplnit tak vizi udržitelného rozvoje města. Zpracování segmentových dokumentů (strategií, pasportů) pomůže v návaznosti na Program rozvoje města na období 2015-2021 vybrat správné krátkodobé projekty a u dlouhodobějších záměrů strategie poslouží jako podklad pro další program rozvoje města od roku 2022.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Výroba a dodávka tiskových propagačních materiálů pro VZP ČR   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávka tiskových propagačních materiálů určených pro veškeré marketingové aktivity Ústředí a všech regionálních pracovišť VZP ČR (publikace, letáky, brožury, plakáty aj.) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie