Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 5631 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění překladatelských služeb pro subjekty implementující Dohodu o partnerství a projekty Evropské územní spolupráce   
Stručný popis: Probíhající plnění na základě této rámcové dohody s jedním účastníkem odpovídá požadavkům zadavatele na zajištění kapacity pro překlady a jazykové korektury vybraných dokumentů v českém a anglickém jazyce, stejně tak na překlady a korektury těchto dokumentů, které jsou předkládány orgánům Evropské komise v rámci oficiálního styku se subjekty implementační struktury politiky soudržnosti (např. při pracovním jednání mezi Národním orgánem pro koordinaci, s národními orgány a Evropskou komisí, monitorovací výbory, Řídícím a koordinačním výborem nebo při výročním setkání s orgány Evropské komise atp.).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová smlouva na zajištění ostrahy objektů MV ČR pro období let 2015-2018   
Stručný popis: Zabezpečení služeb v oblasti poskytování fyzické ochrany, dohledu nad bezpečnostními systémy (centralizovaná ochrana) a recepční činnost v objektech MV ČR pro roky 2015 - 2018 až do vyčerpání finančního limitu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová smlouva na pronájem multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro roky 2013-2014   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy se čtyřmi uchazeči na pronájem multifunkčních tiskových zařízení pro jednotlivé veřejné zadavatele Ministerstva vnitra ČR na roky 2013 a 2014.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Reprografické služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Uzavření rámcové smlouvy na tisk odborných časopisů   
Stručný popis: Uzavření rámcové smlouvy na tisk odborných časopisů s jedním dodavatelem na období 4 let v předpokládané hodnotě 10 000 000 CZK, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se plnění podle potřeb zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Rámcová smlouva na znalecké posudky v oblasti informačních a komunikačních technologií   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rámcová smlouva na zpracování znaleckých posudků v oboru kybernetika (odvětví: Výpočetní technika) a dále v oboru ekonomika (odvětví: Ceny a odhady).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby  >  Poradenské služby v oblasti patentov a autorských...
Česká republika - Ministerstvo financí
Grafické zpracování finančních daňových tiskopisů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Grafické zpracování - vytvoření nové podoby finančních daňových tiskopisů podle předloh dodaných zadavatelem a zapracování změn a úprav (korektury) dle požadavků zadavatele do stávajících finančních daňových tiskopisů.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Sdružení místních samospráv ČR
Analýza klíčových aspektů rozvoje venkova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je sběr dat, spočívající v zajištění komplexního šetření infrastruktury v obcích od 250 do 3000 obyvatel (přesný seznam obcí je uveden v příloze této zadávací dokumentace), a to formou dotazníkového šetření a aktivního terénního průzkumu v každé dotčené obci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Štatistické služby
Znojemská Beseda
Technické zajištění Znojemského historického vinobraní 2018   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zajištění technického zajištění kulturní akce Znojemské historické vinobraní v roce 2018 v rozsahu a podle SMLOUVY a SPECIFIKACE. Technické zajištění kulturní akce se rozumí zejména provedení a zajištění těchto činností: technické zajištění, bezpečnostní služby, zajištění cateringu, prodej vstupenek v době konání Znojemského historického vinobraní.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Správa Pražského hradu
Zajištění ochrany osob a majetku   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména organizace návštěvnického provozu v intencích Návštěvního řádu, popř. dle pokynů zadavatele, organizace návštěvnického provozu v době speciálních prohlídek a návštěv s chráněnými osobami, popř. organizace provozu při mimořádných akcích dle potřeb zadavatele, ostraha vnitřního prostoru návštěvnických objektů či jiných míst určených zadavatelem s důrazem na zamezení vstupu veřejnosti do obecně nepřístupných prostor, zajištění doprovodu a podání základních informací při vstupu oprávněných návštěvníků do těchto prostor, zajištění nedotknutelnosti rozmístěných artefaktů i ostatních předmětů, zajištění kustodní, informační a pořadatelské činnosti, předmětem plnění je i kontrola vstupu oprávněných osob do veřejnosti nepřístupných prostor a organizace takového provozu, jakož i zajišťování dalších souvisejících činností dle pokynů zadavatele a jeho smluvních partnerů ve smyslu následujících požadavků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace a sběr dat II (kategorie 2 - Sběr dat)   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je zavedení a následné užívání dynamického nákupního systému pro zadávání veřejných zakázek na služby související se zpracováním evaluací projektů a/nebo výzev financovaných z evropského sociálního fondu a souvisejícímu sběru dat. Dynamický nákupní systém bude rozdělen na tyto kategorie ve smyslu § 141 odst. 1 zákona: Kategorie 1 – Evaluace a Kategorie 2 – Sběr dat. Dodavatelé se mohou zařadit do jedné z kategorií nebo do obou.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová smlouva na "Zajištění produkce tiskových dokumentů v prostředí Ministerstva vnitra ČR"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění produkce tiskových dokumentů v prostředí Ministerstva vnitra ČR.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace a sběr dat II (kategorie 1 - Evaluace)   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je zavedení a následné užívání dynamického nákupního systému pro zadávání veřejných zakázek na služby související se zpracováním evaluací projektů a/nebo výzev financovaných z evropského sociálního fondu a souvisejícímu sběru dat. Dynamický nákupní systém bude rozdělen na tyto kategorie ve smyslu § 141 odst. 1 zákona: Kategorie 1 – Evaluace a Kategorie 2 – Sběr dat. Dodavatelé se mohou zařadit do jedné z kategorií nebo do obou.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Zajištění reklamních a marketingových služeb včetně reklamních předmětů (rámcová smlouva)   
Stručný popis: Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy se dvěma uchazeči na zajištění kompletních reklamních a marketingových služeb. Předmětem dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy budou reklamní kampaně či jiné dílčí projekty zaměřené na propagaci značky České průmyslové zdravotní pojišťovny, resp. jejích produktů a služeb nabízených pojištěncům. Reklamní a marketingové služby tvořící předmět této veřejné zakázky budou spočívat v zajištění/dodání následujících plnění: a) tvorba kreativních výstupů – layout reklamních kampaní, grafické práce, b) tvorba mediálních plánů, c) printová produkce, d) nákup reklamních ploch, médií a marketingových služeb, e) dodávka reklamních a dárkových předmětů s potiskem, a f) administrace akcí.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Česká republika-Ministerstvo práce a sociálních věcí
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO TECHNICKÉ A LOGISTICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STANDARDNÍCH AKCÍ-ZAJIŠTĚNÍ WORKSHOPU   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní technické zajištění workshopu s řádným plněním všech dalších služeb dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Návrh Smlouvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Česká republika-Ministerstvo práce a sociálních věcí
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO TECHNICKÉ A LOGISTICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STANDARDNÍCH AKCÍ-ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE WORKSHOPU „STANDARDY VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ“   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní organizační a technické zajištění workshopu Standardy výkonu sociální práce ve veřejné správě s řádným plněním všech dalších služeb dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Návrh smlouvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie