Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania v archíve  zobrazujem 115 z 5700 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Archív starších Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání publikace v DNS – 2018/0121   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání publikace pro Filozofickou fakultu UJEP.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání letáků a plakátů v DNS – 2018/0120   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání letáků a plakátů pro Pedagogickou fakultu UJEP projekt Viva la musica UJEP z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Uzavření rámcové dohody na dodavatele tisku   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je stanovení rámcových podmínek pro zadávání veřejných zakázek na polygrafické služby pro potřeby zadavatele. Polygrafickými službami se rozumí provedení ofsetového tisku a digitálního tisku. Rámcová dohoda bude uzavřena se sedmi (7) vybranými účastníky na dobu určitou, a to na dobu čtyř (4) let od účinnosti rámcové dohody.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Zajištění fyzické ostrahy majetku a osob společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ochrany osob a majetku zadavatele vykonávané fyzickou ostrahou na územních pracovištích zadavatele, jimiž jsou objekty Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Litomyšlská nemocnice, Svitavská nemocnice a Orlickoústecká nemocnice na základě uzavřených smluv na jednotlivé části veřejné zakázky na dobu neurčitou.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Potisk a dodání propagačních předmětů v DNS – 2018/0122   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je potisk a dodání propagačních předmětů pro Fakultu zdravotnických studií UJEP.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava
Elektronické zabezpečení a fyzická ostraha objektů městského obvodu Slezská Ostrava   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní poskytování služeb v oblasti ostrahy objektů vymezené místem plnění v rozsahu a podle dále uvedené specifikace. Předmět veřejné zakázky je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto: Část 1: Elektronické zabezpečení objektů městského obvodu Slezská Ostrava Část 2: Fyzická ostraha objektů městského obvodu Slezská Ostrava Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání tištěných materiálů v DNS – 2018/0127   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání tištěných materiálů, včetně grafického zpracování položky č. 2 a č. 7, pro účely programu Erasmus.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká školní inspekce
Tisk Výroční zprávy 2017/18   
Stručný popis: Předmětem zakázky je tisk Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2017/18.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Pardubický kraj
Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – audity kvality   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace auditů kvality v příspěvkových organizacích Pardubického kraje zapojených do procesu transformace pobytových služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v Pardubickém kraji.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Pardubický kraj
Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – procesní audity   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace procesních auditů v příspěvkových organizacích Pardubického kraje procházejících procesem transformace pobytových služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v Pardubickém kraji.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Zajištění překladatelských služeb pro Českou správu sociálního zabezpečení   
Stručný popis: poskytování služeb překladů odborných i obecných textů
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Strategická studie správy a provozování vodohospodářského infrastrukturního majetku Hlavního města Prahy na období 2013 – 2027   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky byly služby spočívající ve vypracování komplexní strategické studie týkající se výše vodného a stočného, oprav a možností obnovy a rozvoje vodohospodářského infrastrukturního majetku Hlavní města Prahy včetně možností jejich financování.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
VOP CZ, s.p.
6. výzva - personální agentury   
Stručný popis: Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření dohody o dočasném přidělení zaměstnanců v počtu 25 na pozici SVÁŘEČ KOVŮ, STROJNÍ ZÁMEČNÍK, v souladu s § 308 a 309 zákona č. 262/2006Sb., zákoník práce, v platném znění a zajištění veškeré agendy s tím související a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Dodavatel, který hodlá podat nabídku, musí disponovat zaměstnanci, který musí splňovat následující kritéria: • ČSN 05 0705 - metoda ZK 135 1,1 • certifikát svářeč dle ISO 9606-1 135(138) P BW FM1 (FM2,3,4) S(M) s(větší než 3,0) PF(PB, H-L045) ss (ml) nb • ISO 9606-1 135(138) P FW FM1 (FM2,3,4) S(M) t(větší než 3,0) PF(PB, H-L045) ss (ml) nb • praxe min. 2 roky • platná lékařská prohlídka v profesi svářeč kovů, strojní zámečník a v rizicích: hluk 3, prach 3, vibrace 2, zraková zátěž 2, třísměnný provoz, noční směny
Podnikateľské služby: právo, marketing,...
Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace
Zajištění služeb ostrahy pro Ústav pro péči o matku a dítě 2018   
Stručný popis: Veřejná zakázka bude vyhlášena v průběhu září 2018.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zajištění tlumočnických a překladatelských služeb pro správní řízení vedená ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, a běžnou agendu OAMP   
Stručný popis: Předmětem této Veřejné zakázky je zabezpečení tlumočnických a překladatelských služeb pro správní řízení dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů a úkony s nimi související, dále pak pro potřeby odboru azylové a migrační politiky v oblasti integrace cizinců, překlady informativních materiálů pro cizince, zejména publikací, informačních letáků, příruček, formulářů, smluv, pokynů a metodických po-stupů, směrnic Evropské unie, materiálů Evropské migrační sítě, materiálů všeobecné povahy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie